Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Việc Cần Nhất" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (18/01/2015)

"Nhờ Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (11/01/2015)

"Hai Ngày" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (04/01/2015)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được."
“But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”
Lu-ca (Luke) 10:42


"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. " (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 25/1/15, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Trần Văn Tài
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Đỗ Bảo Lâm
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Nguyễn Quốc Dũng
 • Dâng hiến: Chị Trần Thị Mai Vân & Chị Đỗ Hữu Hoài
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Trần Quang Phúc
 • Phục vụ giải khát: Anh chị Nguyễn Quốc Hưng
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình anh Dương Nghĩa. Tuần tới: Gia đình chị Huỳnh Bích Ngọc.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thoại: 503-709-3682.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng - THANH TRÁNG Niên *BẦU CỬ - thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Ê-sai 7-13.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 01     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Ông Đàm Mạnh Chiêu (01/01)
 • Bà Trần Chín (01/01)
 • Phương Bình (01/01)
 • Chị Trần Lê Yến Nhi (01/01)
 • Anh Hoàng Anh Kiệt (01/01)
 • Anh Huỳnh Đức Công (01/01)
 • Chị Diệp Bùi (01/01)
 • chị Thu Trang (01/01)
 • anh Lê Đình Mai (01/01)
 • Hoài Thương (02/01)
 • cháu Jeanie Đỗ (03/01)
 • Bà Trần Văn Long (06/01)
 • Bà MS Cam (06/01)
 • Ông Trần Quang Viên (10/01)
 • Bà Lý Khoa Văn (10/01)
 • chị Hoàng Lan Hương (13/01)
 • anh Hoàng Đức (13/01)
 • cháu Hiếu Thiên (18/01)
 • Chị Mỹ Phúc (19/01)
 • Jonny Hùng Lê (26/01)
 • Hoàng Lê (27/01)
 • Trần Quang Phúc (27/01)
 • Gia Hân (31/01)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com