Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Biết Ý Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (23/08/2015)

"Ơn Lớn Hơn" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (9/08/2015)

"Phá Hủy Các Đồn Lũy" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (02/08/2015)

     Nghe lại các bài giảng cũ

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.”
“If you love me, you will obey my commandments.”
Giăng (John) 14:15


"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. " (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)


Thông Báo
  PHỤC VỤ CHÚA NHẬT, ngày 23/8/15, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Trần Văn Tài
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Nguyễn Tuyền Nguyên
 • Cảm tạ và Cầu xin: Anh Hoàng Anh Kiệt
 • Dâng hiến: Chị Võ Thị Kim Yến & Chị Tăng Như Uyên
 • Đọc Kinh Thánh: Cô Trần Nguyên Phi
 • Giải khát: Gia đình chị Tăng Như Uyên
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình anh chị Hoàng Anh Bảo. Tuần tới: Gia đình anh chị Trần Quang Bửu.
 •  Nhóm Tế Bào trong tuần này. Xin các tổ trưởng thông báo cho các tổ viên biết về địa điểm và thời gian nhóm.
 •  Sinh Hoạt Thanh Niên tuần này lúc 5:30 chiều tại nhà thờ.
 •  Trường Chúa Nhật, ngày 30/8/15, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Mi-chê 3 – Na-hum 2.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 08     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Bà Trần Quang Viên (01/08)
 • Hải Lý (07/08)
 • Hoàn Thiên (08/08)
 • MS Lê Tự Cam (09/08)
 • chị Trương Thúy (09/08)
 • Uyên Nguyễn (10/08)
 • cháu Ái Thiên Nguyễn (12/08)
 • Bà Lê Văn Quang (15/08)
 • Anh Trần Văn Tài (17/08)
 • cháu Nina Phan (18/08)
 • cháu Ayden Nguyễn (18/08)
 • Đàm Trọng Khoa (20/08)
 • Johnathan Hoàng (23/08)
 • Anh Nguyễn Quốc Hưng (24/08)
 • Ông Nguyễn Hoàng (25/08)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com