Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Trần Quang Đại
 • Trần Quang Long
 • cháu Phan Paul GiaHy

"Thiên Sứ" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (14/12/2014)

"Chuẩn Bị" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (07/12/2014)

"Bạn Có Giá Trị Trong Chúa" 
MS Nguyễn Ngọc Anh - (30/11/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?"
"Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?"
Hê-bơ-rơ (Hebrews) 1:14


"Người nào chẳng chế trị lòng mình, Khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. " (Châm-ngôn 25:28)


Thông Báo
  THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2014
 • Hội thánh chúng ta sẽ tổ chức Thánh Lễ Giáng Sinh vào thứ Tư, 24/12/14, lúc 7:00 giờ tối.
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 21/12/14, lúc 10:00 sáng

 • Hướng dẫn chương trình: Anh Đỗ Anh Kiệt
 • Cầu nguyện khai lễ: Bà Đàm Mạnh Chiêu
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Trần Văn Tài
 • Dâng hiến: Ông Nguyễn Vũ Văn & Ông Phan Văn Liêm
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Trần Quang Đại
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Không có tập hát Giáng Sinh hôm nay.
 •  Liên Hoan Hội Thánh Chúa Nhật tuần tới, sau giờ thờ phượng.
 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình ông Phan Văn Liêm. Tuần tới: Gia đình anh chị Lê Kim Long.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thoại: 503-709-3682.
 •  Tổng dợt chương trình Giáng Sinh thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối.
 •  Không có Trường Chúa Nhật tuần tới.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Châm Ngôn 23-29.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 12     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Peter Trần (02/12)
 • Thảo My Huỳnh (03/12)
 • Ông Trần Chín (07/12)
 • Anh Nguyễn Quốc Dũng (07/12)
 • Bà Nguyễn Thị Hảo (12/12)
 • chị Hồng Diễm (15/12)
 • chị Võ Thu Thủy (15/12)
 • Liên Lương (16/12)
 • cháu Linh Nhi (17/12)
 • cháu Triều Vỹ (17/12)
 • cháu Josiah Ngô (17/12)
 • Phương Thảo (19/12)
 • Trần Quang Đại (20/12)
 • Trần Quang Long (20/12)
 • cháu Phan Paul GiaHy (20/12)
 • Chị Trương Diễm Trang (25/12)
 • Phương Quỳnh (26/12)
 • Nga Hoàng (27/12)
 • Quỳnh Hương (29/12)
 • anh Quân Ông (31/12)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com