Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Chị Mai Vân
 • Hải Học

"Tôi Thờ Phượng Chúa" 
MS Nguyễn Thỉ - (19/10/2014)

"Tự Do" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/10/2014)

"Ước Mơ" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (05/10/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.
Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here am I. Send me!"
Ê-sai (Isaiah) 6:8


"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm-ngôn 17:1)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 26/10/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Chị Trương Anh Tuấn
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Nguyễn Tuyền Nguyên
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Lê Tự Cường
 • Dâng hiến: Anh Phan Đình Thảo & Anh Bùi Duy Đạt
 • Đọc Kinh Thánh: Cô Nguyễn Ngọc Hải Vân
 • Phục vụ giải khát: Anh chị Trương Anh Tuấn
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho anh chị Đỗ Hữu Hoài. Tuần tới: Gia đình anh chị Dương Tự Hùng.
 •  Nhóm Tế Bào trong tuần này. Xin các tổ trưởng thông báo cho các tổ viên biết về địa điểm và thời gian nhóm.
 •  Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên thứ Bảy tuần này, lúc 5:00 chiều.
 •  Không có Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng tuần này.
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 26/10/14, lúc 9:30 sáng.
 •  Tập Hát Giáng Sinh sau giờ thờ phượng Chúa hôm nay.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Thi-thiên 118-124.
  BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH

 • Hội Thánh chúng ta sẽ bầu cử Ban Chấp Hành Hội Thánh vào ngày 9/11/14, sau giờ thờ phượng Chúa.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 10     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Huỳnh Thị Huyền Trân (01/10)
 • Tammy Trần (04/10)
 • cháu Nathan Nguyễn (08/10)
 • Anh Trương Anh Hào (10/10)
 • Whitney Trương (11/10)
 • Anh Hoàng Anh Bảo (12/10)
 • anh Nguyễn Quốc Cường (12/10)
 • anh Caleb Mathisen (13/10)
 • chị Thục Nhi (14/10)
 • Anh Đỗ Bảo Lâm (20/10)
 • Như Quỳnh (20/10)
 • Trịnh Hải Quân (20/10)
 • Chị Huỳnh Kim Chi (22/10)
 • Chị Mai Vân (24/10)
 • Hải Học (24/10)
 • Nguyễn Vũ Luật (26/10)
 • Anh Đỗ Anh Kiệt (31/10)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com