Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Thánh Hóa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/04/2015)

"Sức Khỏe Tâm Linh" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (19/04/2015)

"Sự Kêu Gọi và Đáp Ứng" 
Thầy Nguyễn Hồ Hải - (12/04/2015)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.”
“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be transformed.”
1 Cô-rinh-tô (Corinthians) 15:51-52


"Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. " ( Rô-ma 14:19)


Thông Báo
  PHỤC VỤ CHÚA NHẬT tuần tới, ngày 3/5/15, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Trần Giăng
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Trần Văn Tài
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Lý Vinh Hiển
 • Dâng hiến: Anh Huỳnh Thiện Vũ và Anh Nguyễn Minh Luân
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Nguyễn Phước Định Khoa
 • Phụ Lễ Tiệc Thánh: Quý anh Cường, Đạt, Kiệt, Quân
 • Giải khát: Gia đình ông bà Đàm Mạnh Chiêu
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình ông Trần Văn Thục. Tuần tới: Gia đình ông Đỗ Quang Thùy.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thoại: 503-709-3682.
 •  Sinh Hoạt Tráng Niên thứ Bảy tuần này, lúc 6:30 tối.
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 3/5/15, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 39-45.
  BỒI LINH LỄ MẸ

 • Trong cuối tuần Ngày Lễ Mẹ năm nay, hội thánh chúng ta sẽ tổ chức Bồi Linh chung với Hội Thánh Liên Hữu, qua diễn giả: MSBS. Phạm Xuân Nghĩa với lịch trình sau đây:
 • Thứ Bảy, ngày 9/5/15, lúc 7:30 tối, tại hội thánh chúng ta.
 • Chúa Nhật, ngày 10/5/15 lúc 2:00 chiều, tại Hội Thánh Liên Hữu.
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2015

 • Trại Hè Hội Thánh chúng ta năm nay sẽ tại Barview County Campground, ngày 13-16/8/2015.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 04     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Thúy Vy (01/04)
 • Bà Huỳnh Nhung (02/04)
 • Chị Ngô Thùy Liên (05/04)
 • Minh Nhựt (05/04)
 • Minh Quân (05/04)
 • Chị Hoàng Ngọc Cẩm (07/04)
 • Bà Nguyễn Vũ Văn (10/04)
 • Kimberly Hoàng (10/04)
 • Luke Lý (13/04)
 • cháu Brady Hoàng (17/04)
 • Rebecca Lý (19/04)
 • Huyền Nguyễn (20/04)
 • Chị Lê Thanh Trúc (22/04)
 • anh Dương Nghĩa (24/04)
 • Katie Nguyễn (25/04)
 • anh Trần Vân (27/04)
 • Gia Bảo (28/04)
 • cô Thu Hà Phạm (28/04)
 • Yến Nga (30/04)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com