Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Huỳnh Thị Huyền Trân
Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Thắng Gô-li-át (Phần 2)" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (25/09/2016)

"Thắng Gô-li-át (Phần 1)" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (18/09/2016)

"Từ Ngày Đó" 
MS Nguyễn Thanh Minh - (11/09/2016)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đề có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”
“David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. But David strengthened himself in the LORD his God.”
1 Sa-mu-ên (Samuel) 30:6


"Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26)


Thông Báo
  PHỤC VỤ CHÚA NHẬT, ngày 2/10/16, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: anh Trần Giăng
 • Cầu nguyện khai lễ : anh Nguyễn Quốc Dũng
 • Cảm tạ và cầ xin: Chị Bùi Duy Đạt
 • Dâng hiến: anh Trần Vân & anh Nguyễn Đức Nhân
 • Đọc Kinh Thánh: Cô Hải Lý
 • Phụ Lễ Tiệc Thánh: quý anh Cường, Hiển, Lâm, Quân
 • Phục vụ giải khát: Gia đình bà Nguyễn Thị Hảo
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 • Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình anh chị Trần Thị Quyến. Tuần tới: Gia đình anh Lê Phụng Sanh.
 • Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ BA tuần này , lúc 7:00 tối, tại nhà thờ.
 • Sinh Hoạt Tráng Niên thứ Bảy tuần này, lúc 6:30 tối tại nhà thờ.
 • Trường Chúa Nhật, ngày 2/10/2016, lúc 9:30 sáng
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • T uần nà chúng ta đọc Kinh Thánh trong Xuất-ê-díp-tô-ký 27-33.
 • CHÀO MỪNG TÂN TÍN HỮU
 • Cảm tạ ơn Chúa cho anh Bùi Đức Huy đã tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa đời sống mình hôm Chúa Nhật vừa qua. Chân thành chúc mừng anh Huy trong đời sống đổi mới nơi Đức Chúa Jêsus.
  TẬP HÁT GIÁNG SINH 2016

 • Chương trình tập hát Giáng Sinh 2016 sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật, ngày 9/10/16, sau giờ thờ phượng Chúa, tại nhà thờ. Thân mời tất cả quý anh chị em Thanh Tráng Niên tham dự.
  HỘI ĐỒNG BỒI LINH PHỤ NỮ

 • Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ sẽ được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Bapist Aloha vào ngày 7-8/10/16 qua diễn giả là nữ truyền đạo Pearl Corbin với đề tài: Vượt Trên Cả Sự Chiến Thắng - More Than Conqueror. Kính mời tất cả các chị em Phụ Nữ đến tham dự buổi Hội Đồng Bồi Linh đặc biệt này.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 10     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Huỳnh Thị Huyền Trân (01/10)
 • Cháu Halle Ngô (02/10)
 • Tammy Trần (04/10)
 • cháu Nathan Nguyễn (08/10)
 • Anh Trương Anh Hào (10/10)
 • Whitney Trương (11/10)
 • Anh Hoàng Anh Bảo (12/10)
 • anh Nguyễn Quốc Cường (12/10)
 • anh Caleb Mathisen (13/10)
 • chị Thục Nhi (14/10)
 • Anh Đỗ Bảo Lâm (20/10)
 • Như Quỳnh (20/10)
 • Trịnh Hải Quân (20/10)
 • Chị Huỳnh Kim Chi (22/10)
 • Chị Mai Vân (24/10)
 • Hải Học (24/10)
 • Nguyễn Vũ Luật (26/10)
 • Anh Đỗ Anh Kiệt (31/10)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com