Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Sống Tốt Đẹp" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (17/05/2015)

"Mục Đích Tốt Lành" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (03/05/2015)

"Thánh Hóa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/04/2015)

     Nghe lại các bài giảng cũ

“Chớ dập tắt Thánh Linh.”
“Do not quench the Spirit.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:19


"Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! " (Ma-thi-ơ 5:9 )


Thông Báo
  PHỤC VỤ CHÚA NHẬT, ngày 24/5/15, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Bùi Duy Đạt
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Lê Tự Cường
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Nguyễn Quốc Dũng
 • Dâng hiến: Bà Nguyễn Thị Hảo & Bà Nguyễn Tài Hiền
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Phạm Bình An
 • Giải khát: Gia đình anh chị Nguyễn Quốc Dũng
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình anh chị Vũ Thành Trung. Tuần tới: Gia đình anh chị Trương Anh Tuấn.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thoại: 503-709-3682.
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 24/5/15, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên 3-9.
  HỘI ĐỒNG BÁP TÍT LIÊN HIỆP CONVERGE 2015

 • Thời gian: Từ Tối Thứ Sáu ngày 26 tháng 6/2015 cho đến Chiều Chúa Nhật ngày 28 tháng 6/2015.
 • Chủ đề: “Hiệp Một Để Truyền Giáo”
 • Diễn giả: Mục sư Tiến Sĩ Douglas FagerStrom và Mục sư Tiến Sĩ Steve Welling
 • Địa chỉ: Hội Thánh Nguồn Sống 10350 Ellis Ave, Fountain Valley, CA 92708
  THÁNH KINH MÙA HÈ 2015

 • Hội Thánh chúng ta năm nay sẽ tổ chức Thánh Kinh Mùa Hè vào ngày 20-24/7/2015. Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Quân hoặc anh John. TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2015
 • Trại Hè Hội Thánh chúng ta năm nay sẽ tại Barview County Campground, ngày 13-16/8/2015.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 05     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Ngọc Diệp (02/05)
 • Lê Kim Long (05/05)
 • anh Hoàng Anh Vũ (12/05)
 • anh Giăng Trần (John) (14/05)
 • Võ Khắc Tiên (14/05)
 • cháu Vân Anh (15/05)
 • cháu Kingston Tran (15/05)
 • anh Phan Thanh Tùng (16/05)
 • Ông Lê Văn Quang (17/05)
 • Anh Lý Vinh Hiển (20/05)
 • Thủy Vi (23/05)
 • Darla Lê (23/05)
 • Vũ Thị Thiên Hương (26/05)
 • Jennifer Trương (31/05)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com