Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Anh Đỗ Anh Kiệt

"Vai Trò Của Chấp Sự" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/10/2014)

"Tôi Thờ Phượng Chúa" 
MS Nguyễn Thỉ - (19/10/2014)

"Tự Do" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/10/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho."
"Therefore, brethren, select from among you seven men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task."
Công-vụ-các-sứ-đồ (Acts) 6:3


"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước." (Thi thien 37:4)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 2/11/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Ông Đàm Mạnh Chiêu
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Trần Văn Tài
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Lý Vinh Hiển
 • Dâng hiến: Ông Huỳnh Nhung & Ông Lý Khoa Văn
 • Đọc Kinh Thánh: Chị Huỳnh Thiện Vũ
 • Phụ Lễ Tiệc Thánh: Quý anh Cường, Dũng, Lâm, Nguyên
 • Phục vụ giải khát: Chị Tăng Như Uyên
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho anh chị Dương Tự Hùng. Tuần tới: Gia đình anh chị Nguyễn Quốc Hưng.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thọai: 503-709-3682.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối tại nhà thờ.
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 2/11/14, lúc 9:30 sáng.
 •  Tập Hát Giáng Sinh sau giờ thờ phượng Chúa hôm nay.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Thi-thiên 125-131.
  BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH

 • Hội Thánh chúng ta sẽ bầu cử Ban Chấp Hành Hội Thánh vào ngày 9/11/14, sau giờ thờ phượng Chúa.
  ĐỔI GIỜ

 • Chúa Nhật tuần tới, ngày 2/11/14, GIẢM 1 tiếng đồng hồ.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 10     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Huỳnh Thị Huyền Trân (01/10)
 • Tammy Trần (04/10)
 • cháu Nathan Nguyễn (08/10)
 • Anh Trương Anh Hào (10/10)
 • Whitney Trương (11/10)
 • Anh Hoàng Anh Bảo (12/10)
 • anh Nguyễn Quốc Cường (12/10)
 • anh Caleb Mathisen (13/10)
 • chị Thục Nhi (14/10)
 • Anh Đỗ Bảo Lâm (20/10)
 • Như Quỳnh (20/10)
 • Trịnh Hải Quân (20/10)
 • Chị Huỳnh Kim Chi (22/10)
 • Chị Mai Vân (24/10)
 • Hải Học (24/10)
 • Nguyễn Vũ Luật (26/10)
 • Anh Đỗ Anh Kiệt (31/10)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com