Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Đếm Phước Chúa Ban" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (19/11/2017)

"Tạ Ơn Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/11/2017)

"Hủy Diệt" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (05/11/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”
“Do not be deceived, my beloved brothers: Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.”
Gia-cơ (James) 1:16-17


"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi." (Thi-thiên 139:23)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 11     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cháu Hoàng Tài (01/11)
 • Vân Châu (04/11)
 • Trần Quang (05/11)
 • Ông Huỳnh Nhung (06/11)
 • Võ Minh Thy (07/11)
 • chị Lý Phan Bích Ngọc (08/11)
 • Trần Lê Mỹ Nhi (09/11)
 • Khanh Trần (09/11)
 • cháu Tobin Vũ (09/11)
 • chị Phan Thanh Thủy (12/11)
 • Định Khoa (13/11)
 • Chị Hồng (19/11)
 • Bùi Mai Trâm (19/11)
 • chị Kim Nhung (20/11)
 • Bà Nguyễn Tài Hiền (24/11)
 • Bà Đàm Mạnh Chiêu (26/11)
 • Trisha Chiêm (29/11)
 • Lê Thủy Tiên (30/11)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com