Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Sự Chiến Thắng Kỳ Diệu" 
Thầy Nguyễn Hồ Hải - (17/07/2016)

"Yên Nghỉ" 
Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên - (10/07/2016)

"Thắng Giê-ri-cô" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/06/2016)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
“I can do all things through Him who strengthens me.”
(Philippians) 4:13


"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (E-sai 40:31)


Thông Báo
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2016
 • Hội thánh chúng ta năm nay sẽ tổ chức Trại Hè chung với Hội Thánh Cộng Đồng Vancouver tại Barview County Campground, ngày 22-24/7/2016. Xin quý con cái Chúa ghi danh với anh Giăng (điện thoại: 971-533-9784).
  THÁNH KINH MÙA HÈ 2016

 • Hội thánh chúng ta sẽ tổ chức Thánh Kinh Mùa Hè – VBS 2016 vào ngày 1 đến 5 tháng 8, 2016.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 07     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cháu Hayden Trương (01/07)
 • Anh Vũ Thành Trung (01/07)
 • Anh Bùi Hữu Thiện (01/07)
 • Ông Phan Đình Dương (01/07)
 • David Bùi (03/07)
 • Nguyễn Hoàng Vũ (07/07)
 • Ông Trần Văn Long (11/07)
 • Chị Uyên Tăng (12/07)
 • MS Nguyễn Quốc Thái (20/07)
 • Chị Phạm Thị Sương (20/07)
 • cháu Johanna Vũ (20/07)
 • cháu Kaiden Đỗ (22/07)
 • anh Nguyễn Văn Hùng (23/07)
 • Ông Nguyễn Vũ Văn (25/07)
 • Nguyễn Hồng Hạnh (25/07)
 • Cassie Hoàng (30/07)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com