Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Hy Vọng Tràn Đầy" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (20/04/2014)

"Giu-Đa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (18/04/2014)

"Đức Chúa Jesus Hy Sinh" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (13/04/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy."
"When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight."
Lu-ca (Luke) 24:30-31


"Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT tuần tới, 27/4/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng Dẫn Chương Trình: Chị Trương Anh Tuấn
 • Cầu Nguyện Khai Lễ: Anh Nguyễn Hồ Hải
 • Cảm Tạ và Cầu Xin: Chị Trần Văn Tài
 • Dâng Hiến: Anh Đỗ Hữu Hoài & Anh Nguyễn Hoàng Giang
 • Đọc Kinh Thánh: Cô Nguyễn Ngọc Hải Vân
 • Phục Vụ Giải Khát: Anh chị Phan Thanh Tùng
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho Gia đình anh chị Hoàng Anh Bảo. Tuần tới: Gia đình anh chị Trần Quang Bữu.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Ba tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thọai: 503-709-3682.
 •  Trường Chúa Nhật, ngày 27/4/14, lúc 9:30 sáng.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Tập hát cho lễ 20 Năm Thành Lập Hội Thánh lúc 8:00 giờ tối.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Ê-xơ-tê 3-9.
  CHÚC MỪNG TÂN TÍN HỮU

 • Cảm tạ ơn Chúa cho anh chị Nguyễn Đức Nhân & Phương mới tin và tiếp nhận Đức Chúa JÊSUS CHRIST làm Cứu Chúa đời sống anh chị trong tuần qua. Halêlugia! Chân thành chúc mừng anh Nhân và chị Phương cùng đại gia đình ông bà Huỳnh Nhung.
  TRUYỀN GIẢNG

 • Thứ Bảy tuần này, ngày 26/4/14, lúc 7:00 giờ tối, Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức buổi Thánh Nhạc Truyền Giảng tại nhà thờ, qua sự góp phần của Mục Vụ Âm Nhạc Truyền Giáo.
  20 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH HY VỌNG

 • Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức 20 Năm Thành Lập Hội Thánh Hy Vọng vào Chúa Nhật ngày 18/5/14. Mục sư Lê Thành Chung sẽ là diễn giả Bồi Linh trong 3 ngày cuối tuần này.
  HỘI ĐỒNG BÁP TÍT LIÊN HIỆP 2014

 • Hội Đồng Báp Tít Liên Hiệp 2014 sẽ tổ chức tại nhà thờ chúng ta từ ngày 27-29/6/14.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 04    xem tất cả
 • Thúy Vy (01/04)
 • Bà Huỳnh Nhung (02/04)
 • Minh Nhựt (05/04)
 • Minh Quân (05/04)
 • Chị Ngô Thùy Liên (05/04)
 • Chị Hoàng Ngọc Cẩm (07/04)
 • Bà Nguyễn Vũ Văn (10/04)
 • Luke Lý (13/04)
 • Chị Thanh Trúc (15/04)
 • cháu Brady Hoàng (17/04)
 • Rebecca Lý (19/04)
 • Huyền Nguyễn (20/04)
 • anh Dương Nghĩa (24/04)
 • Katie Nguyễn (25/04)
 • anh Trần Vân (27/04)
 • cô Thu Hà Phạm (28/04)
 • Gia Bảo (28/04)
 • Yến Nga (30/04)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
1319 NE 7th Avenue, Portland, OR 97232. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com