Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Anh Trương Anh Tuấn

"Bước Theo Thánh Linh" 
, bài làm chứng của con cái Chúa HV - (14/09/2014)

"Năng Lực Tư Tưởng" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (07/09/2014)

"Làm Cho Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (24/08/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt."
"So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh."
Ga-la-ti (Galatians) 5:16


"Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Ðức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài." (Hê-bơ-rơ 12:10)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 21/9/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Lý Vinh Hiển
 • Cầu nguyện khai lễ: Anh Nguyễn Hồ Hải
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Đỗ Anh Kiệt
 • Dâng hiến: Bà Đàm Mạnh Chiêu & Bà Nguyễn Tài Hiền
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Nguyễn Văn Hoa
 • Phục vụ giải khát: Anh chị Trần Nguyên Long
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho anh chị Trương Anh Hào. Tuần tới: Gia đình bà Nguyễn Thị Hảo.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thọai: 503-709-3682.
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 14/9/14, lúc 9:30 sáng.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối tại nhà thờ.
 •  Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên, ngày 4/10/14, lúc 4:00 chiều tại nhà thờ.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách Thi thiên 83-89.
  CHÀO MỪNG TÂN TÍN HỮU

 • Cảm tạ ơn Chúa cho Hannah Lê đã tin và tiếp nhận Đức Chúa JÊSUS CHRIST làm Cứu Chúa đời sống mình ngày 6/9/14. Congratulations, Hannah! God bless you abundantly.
 • THANH TRÁNG NIÊN
 • Thân mời tất cả quý anh chị em Thanh Tráng Niên ở lại sau giờ thờ phượng Chúa hôm nay (chừng 15 phút) để góp ý kiến (trong bản thỉnh cầu ý kiến) xây dựng ban Thanh Tráng Niên.
  BUỔI ĂN THÔNG CÔNG CÁC BẬC TRƯỞNG THƯỢNG

 • Trân trọng kính mời quý ông bà con cái Chúa đến dự Buổi Ăn Thông Công Các Bậc Trưởng Thượng tại nhà ông bà mục sư Thái vào Chúa Nhật tuần tới, ngày 21/9/14, lúc 5:00 giờ chiều. Địa chỉ: 15333 SE Baron Loop, Happy Valley. Điện thoại: 503-709-3682.
  BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH

 • Hội Thánh chúng ta sẽ bầu cử Ban Chấp Hành Hội Thánh vào ngày 9/11/14, sau giờ thờ phượng Chúa.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 09     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Chị Trần Lan Anh (01/09)
 • Anh Quốc Khánh (02/09)
 • Trang Nguyễn (05/09)
 • Darren Bùi (09/09)
 • Tuấn Anh (09/09)
 • Anh Trần Nguyên Long (09/09)
 • anh Phan Nhật Bảo (12/09)
 • chị Trần Thị Chi (16/09)
 • Chị Bảo Chi (17/09)
 • Anh Lê Tự Cường (17/09)
 • Anh Trương Anh Tuấn (19/09)
 • Hannah Lê (20/09)
 • Andrew Đỗ (22/09)
 • cháu Cameranh Nguyễn (25/09)
 • Anh Bùi Duy Đạt (26/09)
 • cháu Stephanie A. Tran (27/09)
 • Hải Vân (29/09)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com