Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Thắng Tội Lỗi" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (22/03/2015)

"Tiêu Đời Vĩnh Viễn" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (15/03/2015)

"Chúa (Tiếp theo)" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (08/03/2015)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ."
“They answered him, "Jesus from Nazareth." Jesus told them, "I AM He." Judas, the man who betrayed him, was standing with them."
Giăng (John) 18:5


"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm-ngôn 17:1)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 29/3/15, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Trần Văn Tài
 • Cầu nguyện khai lễ: Chị Nguyễn Tuyền Nguyên
 • Cảm tạ và cầu xin: Anh Hoàng Anh Kiệt
 • Dâng hiến: Anh Trương Tuấn Anh và Anh Trần Giăng
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Quất Nguyễn Đăng Uy
 • Phục vụ giải khát: Anh Bùi Hữu Thiện
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình
 • anh chị Trần Văn Tài. Tuần tới: Gia đình ông bà mục sư Nguyễn
 • Quốc Thái.
 •  Nhóm BỒI LINH từ thứ Sáu đến Chúa Nhật tuần này:
 • Thứ Sáu, 27/3/15, lúc 7:00 tối
 • Thứ Bảy, 28/3/15, lúc 10:45 sáng và 7:00 tối
 • Chúa Nhật, 29/3/15, lúc 10:45 sáng
 • Địa điểm: 3635 SE 72nd Ave., Portland 97206
 •  Trường Chúa Nhật tuần tới, ngày 29/3/15, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 4-10.
  MỪNG BÉ NATALIE RA ĐỜI

 • Cảm tạ ơn Chúa cho anh chị Thảo Ngân sanh được một bé gái:
 • Natalie Phan, nặng 7.6 lb., dài 20 inches, ngày 20/3/15. Chân thành
 • chúc mừng anh chị Thảo Ngân cùng đại gia đình ông bà Phan Đình
 • Dương.
  TẬP HÁT THƯƠNG KHÓ và PHỤC SINH

 • Thân mời các anh chị em Thanh Tráng Niên ở lại tập hát cho
 • Thương Khó và Phục Sinh sau giờ thờ phượng Chúa hôm nay.
  HỌP GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHÚA NHẬT

 • Trân trọng kính mời các giáo viên Trường Chúa Nhật họp lại sau
 • giờ tập hát Thương Khó và Phục Sinh Chúa Nhật hôm nay.
 • LỄ THƯƠNG KHÓ và PHỤC SINH
 • Lễ Thương Khó, thứ Sáu 3/4/2015: 7:00 giờ tối.
 • Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật 5/4/2015: 7:00 giờ sáng.
  HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH

 • Trân trọng kính mời quý thành viên Ban Chấp Hành Hội Thánh
 • họp lại để bàn lo công việc nhà Chúa vào ngày 29/3/15, sau giờ tập
 • hát Thương Khó và Phục Sinh.
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2015

 • Trại Hè Hội Thánh chúng ta năm nay sẽ tại Barview County
 • Campground, ngày 13-16/8/2015.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 03     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cô Ý Nhi Nguyễn (01/03)
 • cháu Hoàng Bảo Trân (11/03)
 • Anh Nguyễn Hồ Hải (13/03)
 • Bà Phan Đình Dương (14/03)
 • Robert J. Purcellje (15/03)
 • Anh Lê Thanh Phong (18/03)
 • cháu Donovan Nguyễn (19/03)
 • Thoại Khanh (21/03)
 • Phương Hằng Lê (23/03)
 • chị Hồ Thị Hồng Cúc (25/03)
 • Anh Trần Quang Bửu (25/03)
 • Chị Hoàng Lan Anh (30/03)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com