Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Đức Chúa Jesus" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (04/12/2016)

"Kinh Nghiệm Kỳ Diệu" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (27/11/2016)

"Thanksgiving" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/11/2016)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!”
“And from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth.”
Khải -huyền 1:5


"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi." (Thi-thiên 139:23)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 12     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Peter Trần (02/12)
 • Thảo My Huỳnh (03/12)
 • Ông Trần Chín (07/12)
 • Anh Nguyễn Quốc Dũng (07/12)
 • Bà Nguyễn Thị Hảo (12/12)
 • chị Hồng Diễm (15/12)
 • chị Võ Thu Thủy (15/12)
 • Liên Lương (16/12)
 • cháu Linh Nhi (17/12)
 • cháu Triều Vỹ (17/12)
 • cháu Josiah Ngô (17/12)
 • Phương Thảo (19/12)
 • Trần Quang Đại (20/12)
 • Trần Quang Long (20/12)
 • cháu Phan Paul GiaHy (20/12)
 • Chị Trương Diễm Trang (25/12)
 • Phương Quỳnh (26/12)
 • Nga Hoàng (27/12)
 • chị Huyền Trang (27/12)
 • Quỳnh Hương (29/12)
 • cháu Thái Nguyễn Khang Liam (30/12)
 • anh Quân Ông (31/12)
 • Đỗ Văn Phát (31/12)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com