Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Mơ Ước Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (22/05/2016)

"Kinh Nghiệm Quyền Năng Đổi Mới" 
MS Phạm Thanh Duy - (15/05/2016)

"Cầu Nguyện" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (08/05/2016)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.”
“I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.”
Khải-huyền (Revelations) 3:18


"Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Giô-suê 1:9)


Thông Báo
  PHỤC VỤ CHÚA NHẬT tuần tới, ngày 29/5/16, lúc 10:00 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Đỗ Anh Kiệt
 • Cầu nguyện khai lễ: Nguyễn Hồ Hải
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Trần Văn Tài
 • Dâng hiến: Chị Đỗ Hữu Hoài & Chị Trần Thị Mai Vân
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Đặng Minh Nhựt
 • Phục vụ giải khát: Gia đình anh chị Đỗ Bảo Lâm
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này hội thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình anh chị Lê Kim Long. Tuần tới: Gia đình anh chị Trần Nguyên Long.
 •  Nhóm Tế Bào trong tuần này. Xin các tổ trưởng thông báo cho các tổ viên biết về địa điểm và thời gian nhóm.
 •  Không có Sinh Hoạt Tráng Niên thứ Bảy tuần này.
 •  Không có Trường Chúa Nhật tuần tới.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong 1 Phi-e-rơ 3-5, 2 Phi-e-rơ 1-3, 1 Giăng 1.
  BỒI LINH MƯA NGUỒN

 • Bồi Linh Mưa Nguồi năm nay sẽ vào tối thứ Sáu tuần này ngày 27 đến Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2016
 • Địa điểm: - 2900 SW Myrtle St. Seattle, WA 98126. Diễn giả: - Mục sư tiến sỉ Luke Holter, từ Houston, TX
 • - Mục sư tiến sỉ Gershon Suan, từ Houston, TX.
 • Chủ đề: Thắng Hơn Bội Phần…đời sống cá nhân đắc thắng, gia đình đắc thắng, và Hội Thánh đắc thắng.
 • Mọi chi tiết xin liên lạc: MS Hồ thế Vũ (206) 353-7721
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2016

 • Hội thánh chúng ta năm nay sẽ tổ chức Trại Hè chung với Hội Thánh Cộng Đồng Vancouver tại Barview County Campground, ngày 22-24/7/2016. Mọi chi tiết, xin lên lạc anh Giăng (điện thoại: 971-533-9784).
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 05     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Ngọc Diệp (02/05)
 • Lê Kim Long (05/05)
 • anh Hoàng Anh Vũ (12/05)
 • anh Giăng Trần (John) (14/05)
 • Võ Khắc Tiên (14/05)
 • cháu Vân Anh (15/05)
 • cháu Kingston Tran (15/05)
 • anh Phan Thanh Tùng (16/05)
 • Ông Lê Văn Quang (17/05)
 • Anh Lý Vinh Hiển (20/05)
 • Thủy Vi (23/05)
 • Darla Lê (23/05)
 • Vũ Thị Thiên Hương (26/05)
 • Jennifer Trương (31/05)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com