Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Hy Vọng Chắc Chắn" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/03/2017)

"Được Xưng Công Bình" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (19/03/2017)

"Thái Độ Đúng" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/03/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.”
“And not only the creation, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies.”
Rô-ma (Romans) 8:23


"Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. " (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-2)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 03     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cô Ý Nhi Nguyễn (01/03)
 • cháu Hoàng Bảo Trân (11/03)
 • Anh Nguyễn Hồ Hải (13/03)
 • Bà Phan Đình Dương (14/03)
 • Robert J. Purcellje (15/03)
 • Bùi Đức Huy (16/03)
 • Anh Lê Thanh Phong (18/03)
 • cháu Donovan Nguyễn (19/03)
 • cháu Natalie Phan (20/03)
 • Thoại Khanh (21/03)
 • Phương Hằng Lê (23/03)
 • chị Hồ Thị Hồng Cúc (25/03)
 • Anh Trần Quang Bửu (25/03)
 • Elvan Ngô (25/03)
 • Chị Hoàng Lan Anh (30/03)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com