Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • anh Nguyễn Văn Hùng

"Theo Đuổi Mục Đích" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (20/07/2014)

"Tái Sanh" 
MS Lê Tự Cam - (13/07/2014)

"Thành Công" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (06/07/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em."
"Finally, brethren, rejoice; be perfect; be comforted, be like-minded, live in peace, and the God of love and peace will be with you."
2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 13:11


"Tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!" (II Cô-rinh-tô 9:15)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 27/7/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Chị Trương Anh Tuấn
 • Cầu nguyện khai lễ: Ông Trần Văn Long
 • Cảm tạ và cầu xin: Anh Nguyễn Phương Quân
 • Dâng hiến: Chị Nguyễn Hồ Hải & Chị Hoàng Anh Kiệt
 • Đọc Kinh Thánh: Cô Huỳnh Thảo My
 • Phục vụ giải khát: Anh chị Nguyễn Hồ Hải
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình gia đình anh chị Huỳnh Trí Dũng. Tuần tới: Gia đình ông bà Phan Đình Dương.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ TƯ tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà thờ. Điện thọai: 503-709-3682.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối tại nhà thờ.
 •  Trường Chúa Nhật, ngày 27/7/14, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách Thi thiên 35-41.
  THÁNH KINH MÙA HÈ 2014

 • Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức chương trình Thánh Kinh Mùa Hè 2014 vào ngày 28/7 đến 1/8, tại nhà thờ.
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2014

 • Trại Hè Gia Đình Hy Vọng của Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 8-10/8/14, tại Barview Jetty Campground, Tillamook.
  HỘI ĐỒNG TÂY BẮC HOA KỲ & CANADA 2014

 • Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada 2014 sẽ tổ chức vào ngày 30/8/ đến 1/9 tại Stillwood Camp and Conference Centre, Canada.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 07     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cháu Hayden Trương (01/07)
 • Anh Vũ Thành Trung (01/07)
 • Anh Bùi Hữu Thiện (01/07)
 • Ông Phan Đình Dương (01/07)
 • David Bùi (03/07)
 • Nguyễn Hoàng Vũ (07/07)
 • Ông Trần Văn Long (11/07)
 • MS Nguyễn Quốc Thái (20/07)
 • Chị Phạm Thị Sương (20/07)
 • cháu Johanna Vũ (20/07)
 • cháu Kaiden Đỗ (22/07)
 • anh Nguyễn Văn Hùng (23/07)
 • Ông Nguyễn Vũ Văn (25/07)
 • Nguyễn Hồng Hạnh (25/07)
 • Cassie Hoàng (30/07)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com