Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Johnathan Hoàng

"Hài Hòa Hôn" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (17/08/2014)

"Độc Nhất Vô Nhị" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (03/08/2014)

"Mục Đích Chúa Thưởng" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (27/07/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình."
"For God is not a God of confusion, but of peace."
1 Cô-rinh-tô (Corinthians) 14:33


"Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! " (Ma-thi-ơ 5:9 )


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 24/8/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Anh Lê Tự Cường
 • Cầu nguyện khai lễ: Chị Nguyễn Phương Quân
 • Cảm tạ và cầu xin: Anh Nguyễn Quốc Hưng
 • Dâng hiến: Chị Trần Quốc Khánh & Chị Võ Kim Yến
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Phan Đình Thảo
 • Phục vụ giải khát: Anh chị Nguyễn Quốc Hưng
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình gia đình anh chị Nguyễn Hoàng Giang. Tuần tới: Anh Trần Giăng.
 •  Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ Tư tuần này, lúc 7:00 giờ tối, tại nhà ông bà mục sư Lê Tự Cam. Địa chỉ: 9404 SE Sun Crest Dr., Happy Valley 97086. Điện thọai: 503-774-5866.
 •  Trường Chúa Nhật, ngày 24/8/14, lúc 9:30 sáng.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối tại nhà thờ.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách Thi thiên 56-62.
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2014

 • Cảm tạ ơn Chúa cho Hội Thánh chúng ta tổ chức được Trại Hè Gia Đình Hy Vọng 2014 thật phước hạnh. Chân thành cảm ơn những ông bà anh chị em sau đây đã nhiệt tình hầu việc Chúa trong Trại Hè 2014: Nguyên Miên, ÔB. Chiêu, Công Lan Anh, Dũng Lan Chi, Hiển Lan Anh, Hải Ngọc, Khánh Hương, Kiệt Nhi, ÔB. Long, Lâm Châu, Long Châu, Nhân Phương, Tài Sương, ÔBMS Thái, Tuấn Nhạn, Tùng Diễm, Uyên và nhiều quý con cái Chúa đã nấu ăn, dọn dẹp... You did a wonderful job! Xin Chúa ban ơn phước dư dật trên quý con cái Chúa.
  CHÀO MỪNG TÂN TÍN HỮU

 • Cảm tạ ơn Chúa cho Darren Bùi đã tin và tiếp nhận Đức Chúa JÊSUS CHRIST làm Cứu Chúa đời sống mình trong tuần qua. Congratulations, Darren! God bless you abundantly.
  HỘI ĐỒNG TÂY BẮC HOA KỲ & CANADA 2014

 • Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada 2014 sẽ tổ chức vào ngày 30/8/ đến 1/9 tại Stillwood Camp and Conference Centre, Canada. Xin liên lạc anh Hiển, trưởng bản tổ chức, để biết thêm chi tiết: 503-267-1987.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 08     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Bà Trần Quang Viên (01/08)
 • Hải Lý (07/08)
 • Hoàn Thiên (08/08)
 • MS Lê Tự Cam (09/08)
 • chị Trương Thúy (09/08)
 • Uyên Nguyễn (10/08)
 • cháu Ái Thiên Nguyễn (12/08)
 • Bà Lê Văn Quang (15/08)
 • Anh Trần Văn Tài (17/08)
 • cháu Nina Phan (18/08)
 • cháu Ayden Nguyễn (18/08)
 • Đàm Trọng Khoa (20/08)
 • Johnathan Hoàng (23/08)
 • Anh Nguyễn Quốc Hưng (24/08)
 • Ông Nguyễn Hoàng (25/08)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com