Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Hủy Bỏ Trở Ngại" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (06/08/2017)

"Cái Nhin Đúng (Phần 2)" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (30/07/2017)

"Cái Nhìn Đúng" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (23/07/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
“Do not get drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit.”
Ê-phê-sô (Ephesians) 5:18


"Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. " (1 Phi-e-rơ 1:3)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 08     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Bà Trần Quang Viên (01/08)
 • Hải Lý (07/08)
 • Hoàn Thiên (08/08)
 • MS Lê Tự Cam (09/08)
 • chị Trương Thúy (09/08)
 • Lê Hồng Phúc (09/08)
 • Uyên Nguyễn (10/08)
 • cháu Ái Thiên Nguyễn (12/08)
 • Bà Lê Văn Quang (15/08)
 • Anh Trần Văn Tài (17/08)
 • cháu Nina Phan (18/08)
 • cháu Ayden Nguyễn (18/08)
 • Đàm Trọng Khoa (20/08)
 • Johnathan Hoàng (23/08)
 • Anh Nguyễn Quốc Hưng (24/08)
 • Ông Nguyễn Hoàng (25/08)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com