Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Ba
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM"Mục Đích Chúa Thưởng" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (27/07/2014)

"Theo Đuổi Mục Đích" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (20/07/2014)

"Tái Sanh" 
MS Lê Tự Cam - (13/07/2014)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có."
"Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus."
Phi-líp (Philippians) 2:5


"Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:15)


Thông Báo
  PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT, ngày 3/8/14, lúc 10:45 sáng
 • Hướng dẫn chương trình: Ông Đàm Mạnh Chiêu
 • Cầu nguyện khai lễ: Ông Lý Khoa Văn
 • Cảm tạ và cầu xin: Chị Lê Tự Cường
 • Dâng hiến: Bà Nguyễn Vũ Văn & Bà Nguyễn Thị Hảo
 • Đọc Kinh Thánh: Anh Bùi Hữu Thiện
 • Phụ Lễ Tiệc Thánh: Quý anh Hiển, Kiệt, Quân, Tài
 • Phục vụ giải khát: Bà Nguyễn Thị Hảo
  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

 •  Tuần này Hội Thánh cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho gia đình gia đình ông bà Phan Đình Dương. Tuần tới: Gia đình anh chị Bùi Duy Đạt.
 •  Không có Nhóm Cầu Nguyện Phấn Hưng thứ TƯ tuần này.
 •  Sinh Hoạt Gia Đình Hy Vọng thứ Bảy tuần này, lúc 7:00 giờ tối tại nhà thờ.
 •  Trường Chúa Nhật, ngày 3/8/14, lúc 9:30 sáng.
  SỐNG VỚI LỜI CHÚA

 • Tuần này chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách Thi thiên 42-48.
  THÁNH KINH MÙA HÈ 2014

 • Thánh Kinh Mùa Hè 2014 sẽ được tổ chức bắt đầu tuần này từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều, tại nhà thờ.
  HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH

 • Trân trọng kính mời quý thành viên Ban Chấp Hành Hội Thánh họp lại vào Chúa Nhật tuần tới (ngày 3/8/14) sau giờ thờ phượng Chúa để bàn lo công việc nhà Chúa.
  TRẠI HÈ GIA ĐÌNH HY VỌNG 2014

 • Trại Hè Gia Đình Hy Vọng của Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 8-10/8/14, tại Barview Jetty Campground, Tillamook.
  HỘI ĐỒNG TÂY BẮC HOA KỲ & CANADA 2014

 • Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada 2014 sẽ tổ chức vào ngày 30/8/ đến 1/9 tại Stillwood Camp and Conference Centre, Canada. Xin liên lạc anh Hiển, trưởng bản tổ chức, để biết thêm chi tiết: 503-267-1987.
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 07     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cháu Hayden Trương (01/07)
 • Anh Vũ Thành Trung (01/07)
 • Anh Bùi Hữu Thiện (01/07)
 • Ông Phan Đình Dương (01/07)
 • David Bùi (03/07)
 • Nguyễn Hoàng Vũ (07/07)
 • Ông Trần Văn Long (11/07)
 • MS Nguyễn Quốc Thái (20/07)
 • Chị Phạm Thị Sương (20/07)
 • cháu Johanna Vũ (20/07)
 • cháu Kaiden Đỗ (22/07)
 • anh Nguyễn Văn Hùng (23/07)
 • Ông Nguyễn Vũ Văn (25/07)
 • Nguyễn Hồng Hạnh (25/07)
 • Cassie Hoàng (30/07)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com