Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Ngợi Khen Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (10/12/2017)

"Quyền Lực" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (03/12/2017)

"Môn Đệ" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (26/11/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”
“Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her.”
Lu-ca (Luke) 1:45


"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm-ngôn 17:1)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 12     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Peter Trần (02/12)
 • Thảo My Huỳnh (03/12)
 • Ông Trần Chín (07/12)
 • Anh Nguyễn Quốc Dũng (07/12)
 • Bà Nguyễn Thị Hảo (12/12)
 • chị Hồng Diễm (15/12)
 • chị Võ Thu Thủy (15/12)
 • Liên Lương (16/12)
 • cháu Linh Nhi (17/12)
 • cháu Triều Vỹ (17/12)
 • cháu Josiah Ngô (17/12)
 • Phương Thảo (19/12)
 • Trần Quang Đại (20/12)
 • Trần Quang Long (20/12)
 • cháu Phan Paul GiaHy (20/12)
 • Chị Trương Diễm Trang (25/12)
 • Phương Quỳnh (26/12)
 • Nga Hoàng (27/12)
 • chị Huyền Trang (27/12)
 • Quỳnh Hương (29/12)
 • cháu Thái Nguyễn Khang Liam (30/12)
 • anh Quân Ông (31/12)
 • Đỗ Văn Phát (31/12)
 • cháu Grace Nguyễn (31/12)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com