Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
 • Ông Đàm Mạnh Chiêu (01/01)
 • Chị Trần Lê Yến Nhi (01/01)
 • Anh Hoàng Anh Kiệt (01/01)
 • Anh Huỳnh Đức Công (01/01)
 • Chị Diệp Bùi (01/01)
 • Hoài Thương (02/01)
 • cháu Jeanie Đỗ (03/01).?.
 • Bà Trần Văn Long (06/01)
 • Bà MS Cam (06/01)
 • Ông Trần Quang Viên (10/01).?.
 • chị Hoàng Lan Hương (13/01)
 • cháu Hiếu Thiên (18/01).?.
 • Chị Mỹ Phúc (19/01)
 • Jonny Hùng Lê (26/01)
 • Hoàng Lê (27/01).?.
 • Trần Quang Phúc (27/01).?.
 • Gia Hân (31/01)
 • Cháu James Lê (02/02).?.
 • Chị Nguyễn Phương Châu (05/02)
 • cháu Thái Nguyên Phong Louis (06/02).?.
 • Vivian Đỗ (08/02)
 • Anh Nguyễn Tuyền Nguyên (09/02)
 • Chị Phan Bạch Mai (13/02)
 • Anh Nguyễn Phương Quân (14/02)
 • anh Minh Luân (14/02).?.
 • cháu Samuel Nguyễn (16/02).?.
 • Olathe Trương (22/02)
 • Chị Lan Chi (22/02)
 • Cháu Kyle Lê (27/02).?.
 • Văn Thúy Trân (Bà MS Thái) (28/02)
 • Sơn Ngô (28/02).?.
 • cô Ý Nhi Nguyễn (01/03)
 • cháu Hoàng Bảo Trân (11/03).?.
 • Anh Nguyễn Hồ Hải (13/03)
 • Bà Phan Đình Dương (14/03)
 • Bùi Đức Huy (16/03).?.
 • Anh Lê Thanh Phong (18/03)
 • cháu Donovan Nguyễn (19/03).?.
 • cháu Natalie Phan (20/03).?.
 • Thoại Khanh (21/03)
 • Phương Hằng Lê (23/03)
 • Anh Trần Quang Bửu (25/03).?.
 • Elvan Ngô (25/03).?.
 • Chị Hoàng Lan Anh (30/03)
 • Thúy Vy (01/04)
 • anh Huỳnh Thiện Vũ (04/04).?.
 • Chị Ngô Thùy Liên (05/04)
 • Minh Nhựt (05/04).?.
 • Minh Quân (05/04).?.
 • Chị Hoàng Ngọc Cẩm (07/04)
 • Bà Nguyễn Vũ Văn (10/04)
 • Luke Lý (13/04)
 • cháu Sophia Nguyễn (16/04).?.
 • cháu Brady Hoàng (17/04)
 • Rebecca Lý (19/04)
 • Chị Lê Thanh Trúc (22/04).?.
 • Lian Ngô (23/04).?.
 • Katie Nguyễn (25/04)
 • anh Trần Vân (27/04)
 • Gia Bảo (28/04)
 • Lê Kim Long (05/05)
 • cháu Phạm Nguyễn Thiên Ân (05/05).?.
 • anh Giăng Trần (John) (14/05).?.
 • Võ Khắc Tiên (14/05).?.
 • cháu Vân Anh (15/05).?.
 • cháu Kingston Tran (15/05).?.
 • Ông Lê Văn Quang (17/05)
 • Anh Lý Vinh Hiển (20/05)
 • Annie Lê (20/05).?.
 • Thủy Vi (23/05)
 • Darla Lê (23/05)
 • Jennifer Trương (31/05)
 • Chị Gia Miên (05/06)
 • Chị Nhạn (06/06)
 • cháu Byron Hoàng (07/06).?.
 • Tony Nguyễn (12/06)
 • Diana Bùi (17/06)
 • Phillip Huỳnh (19/06)
 • John Đỗ (20/06)
 • Chị Sương (20/06)
 • chị Võ Kim Yến (20/06)
 • Kevin Đỗ (22/06)
 • Ông Phan Văn Liêm (24/06)
 • Anh Nguyễn Hoàng Giang (29/06)
 • cháu Hayden Trương (01/07).?.
 • Anh Vũ Thành Trung (01/07)
 • Anh Bùi Hữu Thiện (01/07)
 • Ông Phan Đình Dương (01/07)
 • David Bùi (03/07)
 • Nguyễn Hoàng Vũ (07/07)
 • Ông Trần Văn Long (11/07)
 • Chị Uyên Tăng (12/07).?.
 • MS Nguyễn Quốc Thái (20/07)
 • Chị Phạm Thị Sương (20/07).?.
 • cháu Johanna Vũ (20/07).?.
 • cháu Kaiden Đỗ (22/07).?.
 • cháu Skyler (24/07).?.
 • Ông Nguyễn Vũ Văn (25/07)
 • Nguyễn Hồng Hạnh (25/07).?.
 • Cassie Hoàng (30/07)
 • Thúy Nguyễn (31/07).?.
 • Hải Lý (07/08).?.
 • Hoàn Thiên (08/08)
 • MS Lê Tự Cam (09/08)
 • chị Trương Thúy (09/08)
 • Uyên Nguyễn (10/08)
 • cháu Ái Thiên Nguyễn (12/08).?.
 • Bà Lê Văn Quang (15/08)
 • Anh Trần Văn Tài (17/08)
 • cháu Ayden Nguyễn (18/08).?.
 • Johnathan Hoàng (23/08)
 • Anh Nguyễn Quốc Hưng (24/08)
 • Ông Nguyễn Hoàng (25/08).?.
 • Chị Trần Lan Anh (01/09)
 • Anh Quốc Khánh (02/09)
 • Darren Bùi (09/09)
 • Tuấn Anh (09/09)
 • Anh Trần Nguyên Long (09/09)
 • Chị Bảo Chi (17/09).?.
 • Anh Lê Tự Cường (17/09)
 • Anh Trương Anh Tuấn (19/09)
 • Hannah Lê (20/09)
 • Andrew Đỗ (22/09).?.
 • cháu Cameranh Nguyễn (25/09).?.
 • Anh Bùi Duy Đạt (26/09)
 • cháu Stephanie A. Tran (27/09).?.
 • Hải Vân (29/09).?.
 • Cháu Halle Ngô (02/10).?.
 • Tammy Trần (04/10)
 • cháu Mayah Đàm (04/10).?.
 • cháu Nathan Nguyễn (08/10).?.
 • Anh Trương Anh Hào (10/10)
 • Whitney Trương (11/10)
 • Anh Hoàng Anh Bảo (12/10)
 • chị Thục Nhi (14/10)
 • Anh Đỗ Bảo Lâm (20/10)
 • Chị Huỳnh Kim Chi (22/10).?.
 • Chị Mai Vân (24/10)
 • cháu Marven Phan Lê (24/10).?.
 • Anh Đỗ Anh Kiệt (31/10)
 • Vân Châu (04/11)
 • cháu Allison Hân Trần (04/11).?.
 • Trần Quang (05/11)
 • Ông Huỳnh Nhung (06/11)
 • chị Lý Phan Bích Ngọc (08/11)
 • Trần Lê Mỹ Nhi (09/11)
 • Khanh Trần (09/11)
 • cháu Tobin Vũ (09/11).?.
 • Định Khoa (13/11)
 • Chị Hồng (19/11)
 • Bùi Mai Trâm (19/11)
 • chị Kim Nhung (20/11).?.
 • Bà Nguyễn Tài Hiền (24/11)
 • Bà Đàm Mạnh Chiêu (26/11)
 • Peter Trần (02/12)
 • Thảo My Huỳnh (03/12)
 • Anh Nguyễn Quốc Dũng (07/12)
 • Bà Nguyễn Thị Hảo (12/12)
 • Trần Quang Đại (20/12).?.
 • Trần Quang Long (20/12).?.
 • cháu Phan Paul GiaHy (20/12).?.
 • Quỳnh Hương (29/12).?.
 • cháu Thái Nguyễn Khang Liam (30/12).?.
 • Đỗ Văn Phát (31/12).?.
 • cháu Grace Nguyễn (31/12).?.