Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 1
 • Ông Đàm Mạnh Chiêu (01/01)
 • Chị Trần Lê Yến Nhi (01/01)
 • Anh Hoàng Anh Kiệt (01/01)
 • Anh Huỳnh Đức Công (01/01)
 • Chị Diệp Bùi (01/01)
 • Hoài Thương (02/01)
 • cháu Jeanie Đỗ (03/01).?.
 • Bà Trần Văn Long (06/01)
 • Bà MS Cam (06/01)
 • Ông Trần Quang Viên (10/01).?.
 • chị Hoàng Lan Hương (13/01)
 • cháu Hiếu Thiên (18/01).?.
 • Chị Mỹ Phúc (19/01)
 • Jonny Hùng Lê (26/01)
 • Hoàng Lê (27/01).?.
 • Trần Quang Phúc (27/01).?.
 • Gia Hân (31/01)