Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 2
 • Cháu James Lê (02/02).?.
 • Chị Nguyễn Phương Châu (05/02)
 • cháu Thái Nguyên Phong Louis (06/02).?.
 • Vivian Đỗ (08/02)
 • Anh Nguyễn Tuyền Nguyên (09/02)
 • Chị Phan Bạch Mai (13/02)
 • Anh Nguyễn Phương Quân (14/02)
 • anh Minh Luân (14/02).?.
 • cháu Samuel Nguyễn (16/02).?.
 • Olathe Trương (22/02)
 • Chị Lan Chi (22/02)
 • Cháu Kyle Lê (27/02).?.
 • Văn Thúy Trân (Bà MS Thái) (28/02)
 • Sơn Ngô (28/02).?.