Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 4
 • Thúy Vy (01/04)
 • anh Huỳnh Thiện Vũ (04/04).?.
 • Chị Ngô Thùy Liên (05/04)
 • Minh Nhựt (05/04).?.
 • Minh Quân (05/04).?.
 • Chị Hoàng Ngọc Cẩm (07/04)
 • Bà Nguyễn Vũ Văn (10/04)
 • Luke Lý (13/04)
 • cháu Sophia Nguyễn (16/04).?.
 • cháu Brady Hoàng (17/04)
 • Rebecca Lý (19/04)
 • Chị Lê Thanh Trúc (22/04).?.
 • Lian Ngô (23/04).?.
 • Katie Nguyễn (25/04)
 • anh Trần Vân (27/04)
 • Gia Bảo (28/04)