Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 7
 • cháu Hayden Trương (01/07).?.
 • Anh Vũ Thành Trung (01/07)
 • Anh Bùi Hữu Thiện (01/07)
 • Ông Phan Đình Dương (01/07)
 • David Bùi (03/07)
 • Nguyễn Hoàng Vũ (07/07)
 • Ông Trần Văn Long (11/07)
 • Chị Uyên Tăng (12/07).?.
 • MS Nguyễn Quốc Thái (20/07)
 • Chị Phạm Thị Sương (20/07).?.
 • cháu Johanna Vũ (20/07).?.
 • cháu Kaiden Đỗ (22/07).?.
 • cháu Skyler (24/07).?.
 • Ông Nguyễn Vũ Văn (25/07)
 • Nguyễn Hồng Hạnh (25/07).?.
 • Cassie Hoàng (30/07)
 • Thúy Nguyễn (31/07).?.