Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 8
 • Hải Lý (07/08).?.
 • Hoàn Thiên (08/08)
 • MS Lê Tự Cam (09/08)
 • chị Trương Thúy (09/08)
 • Uyên Nguyễn (10/08)
 • cháu Ái Thiên Nguyễn (12/08).?.
 • Bà Lê Văn Quang (15/08)
 • Anh Trần Văn Tài (17/08)
 • cháu Ayden Nguyễn (18/08).?.
 • Johnathan Hoàng (23/08)
 • Anh Nguyễn Quốc Hưng (24/08)
 • Ông Nguyễn Hoàng (25/08).?.