(1) A-Đam Con Ở Đâu?
(2) Ân Hồng Cứu Ân
(3) Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ (F)
(4) Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn (Ab)
(5) Ôi Tình Thương (D)
(6) Đồi Vắng (C)
(7) Đừng Đóng Đinh Chúa
(8) Đừng Sợ Chi
(9) Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
(10) Đứng Trên Lời Hứa
(11) Đời Người Chóng Qua
(12) Đời Người Ngắn Ngủi
(13) Đã Lăn Xa
(14) Đêm Đông Xưa (F 4/4)
(15) Đêm Buồn (Bb)
(16) Đêm Huyền Diệu
(17) Ðêm Nô-ên Tưng Bừng
(18) Đêm Thánh (C)
(19) Đêm Vui Trần Thế (D)
(20) Đêm Yên Lặng (Bb)
(21) Đắc Thắng
(22) Đến Tôn Thờ chúa (F)
(23) Đầy Lòng Tôi
(24) Đấng Chăn Chiên Hiền Lành
(25) Đấng Nắm Giử Tương Lai
(26) Đấng Thánh Lâm Phàm
(27) Above All
(28) Đem Đến Cho Cha
(29) Ái Từ Chúa (Bb)
(30) Đi Từng Bước
(31) Điều Tôi Thấu Hiểu
(32) Amazing Grace
(33) Ánh Sáng Của Nhân Loại
(34) Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus (F)
(35) Ánh Sáng Hy Vọng
(36) Ánh Thái Dương Nầy
(37) Ấy Tin Vui Cho Người
(38) Đoàn Dân Giao Ước (C)
(39) Đoạn Thiên Ca
(40) Ơn Cao Sâu
(41) Ơn Cao Sâu Rộng (C)
(42) Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay (C)
(43) Ơn Lạ Lùng (F)
(44) Ước Mơ Đời Tôi
(45) Ước Mơ Mùa Giáng Sinh
(46) Bài Ca Ngợi Khen
(47) Bài Ca Ngợi Khen (Fm)
(48) Bài Ca Tâm Linh (D)
(49) Bàn Chân Người Truyền Đạo
(50) Ba Vua Hành Khúc
(51) Báo Tin Lành
(52) Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?
(53) Bình An Cho Loài Người (D 4/4)
(54) Bình Minh Đã Đến
(55) Bình Yên Rất Phước
(56) Bây Giờ Tôi Tin
(57) Bao Cường Quốc Còn Đâu?
(58) Bao La Tình Chúa
(59) Bạn Ðứng Bên Nào
(60) Bết-lê-hem Nhỏ Bé
(61) Bước Con Xa Ngài
(62) Bước Người Ði Qua (C 4/4)
(63) Bước Với Chúa Yêu Thương (F)
(64) Buổi Mai Với Giê-xu (A 6/8)
(65) Càng Gần Chúa Hơn
(66) Càng Yêu Chúa Hơn
(67) Ca Ngợi Chúa (C)
(68) Cứu Chúa Siêu Việt
(69) Câu Hỏi Sự Sống
(70) Cùng Chúc Tôn Chúa (G)
(71) Cùng Hợp Nhau (A)
(72) Có Giê-xu Phần Tôi Thỏa Rồi
(73) Căn Cơ Kiên Cố
(74) Cầu Xin Cha Ðổi Lòng (C)
(75) Cảm Tạ Chúa (C)
(76) Cất Tiếng Ca Vang
(77) Cơn Mưa Phước Lành
(78) Chào Xuân
(79) Cha Yêu Thương (A)
(80) Chèo Ra
(81) Chính Ta Đã Chọn Con
(82) Cháy Lên
(83) Chỗ Kẽ Ðá Vững An
(84) Chỉ Tin Nơi Ngài
(85) Chỉ Vì Tội Tôi
(86) Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
(87) Châu Báu Vua Jesus Christ
(88) Chạm Lòng Con (C)
(89) Chẳng Có Ai Như Jêsus (C)
(90) Chúa Ôi Tôi Lại Ngay
(91) Chúa Ôi Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
(92) Chúa Đáng Ngợi
(93) Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây (D)
(94) Chúa Biết Rõ (C)
(95) Chúa Biết Từng Cánh Chim (C)
(96) Chúa Chí Thánh (F)
(97) Chúa Dẫn Ðưa Ðời Tôi
(98) Chúa Giấu Tôi
(99) Chúa Jêsus Lâm Phàm (Eb 4/4)
(100) Chúa Là Tốt Lành (Em)
(101) Chúa Là Tất Cả (A)
(102) Chúa Mang Thập Hình
(103) Chúa Oai Quyền Phục Sanh
(104) Chúa Sẽ Lo Toan (Bb)
(105) Chúa Thánh Linh Ơi (G)
(106) Chúa Xứng Đáng Thay (Ab)
(107) Chúa Xuân Đã Về
(108) Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta
(109) Chúc Cho Ðấng Ngồi Trên Ngôi
(110) Chúc Hôn Lễ
(111) Chúc Tôn Chúa (Dm)
(112) Chúc Tán Danh Chúa (Eb)
(113) Chúng Con Yêu Ngài (F)
(114) Chiến Binh Thập Tự
(115) Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
(116) Chim, Hoa Và Người (F 3/4)
(117) Cho Con Biết Ăn Năn
(118) Christ Nắm Tay Tôi Thật Chặc
(119) Christ Rõ Tâm Trạng
(120) Chuyện Tôi Ưa Ca Hát
(121) Chuyện Thập Giá Xưa
(122) Come, Now Is The Time To Worship
(123) Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài (D)
(124) Con Sông Tẩy Uế
(125) Con Sông Thái An
(126) Con Tin Nơi Ngài (D)
(127) Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
(128) Cung Điện Bằng Ngà (Eb 6/8)
(129) Cung Kính Tôn Vinh (Em)
(130) Dân Làng Ta Ca Ngợi Thiên Chúa
(131) Dâng Chúa Lời Ngợi Ca
(132) Dâng Chúa Lời Suy Tôn (D)
(133) Dâng Lời Cảm Tạ (A, 3/4)
(134) Dâng Lời Tán Dương (A)
(135) Dâng Lên (F)
(136) Danh Cao Quý
(137) Danh Chúa Jesus (Bb)
(138) Danh Lạ Lùng
(139) Danh Quý Trọng (Ab)
(140) Danh Yêu Quí
(141) Dắt Về Chúa
(142) Dặn Lòng Trung Tín
(143) Dầu Ác Khiên Ðỏ Như Ðơn Hồng
(144) Dương quang tâm hồn
(145) Dương Quang Thiên Quốc
(146) Diệu Vinh Thay Bình An
(147) Gô-Gô-Tha
(148) Gánh Lúa Về (Bb)
(149) Gặp Ðược Thiết Hữu
(150) Gần Bên Chúa (Am)
(151) Gần Lòng Từ Ái (D)
(152) Ghết-sê-ma-nê
(153) Ghết-sê-ma-nê Đêm Thương Khó
(154) Ghi Khắc Tình Ngài
(155) Giờ Ðược Chiêm Ngưỡng Thập Giá
(156) Giờ Con Đến Trước Ngôi Thiên Chúa (G)
(157) Giờ Dịu Êm
(158) Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
(159) Giựt Mọi Chuông Trời
(160) Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn
(161) Giê Hô Va Xin Dắt Tôi (TC)
(162) Giê-hô-va Nis-si (C)
(163) Giê-hô-va Shama
(164) Giê-xu Đang Kêu Gọi Mọi Người (Ab)
(165) Giê-xu Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
(166) Giê-Xu Đẹp Thay Danh Ngài (F)
(167) Giê-Xu Con Suy Tôn Ngài
(168) Giê-xu Hằng Ở Bên Tôi
(169) Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi
(170) Giê-xu Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
(171) Giê-xu Nghinh Tiếp Tội Nhân
(172) Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
(173) Giê-xu Quang Lâm (G)
(174) Giê-xu Yêu Tôi
(175) God Is So Good (G)
(176) Hô-Sa-Na
(177) Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời (TC 6)
(178) Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
(179) Ha-lê-lu-gia Khen Thập Tự
(180) Ha-lê-lu-gia Tôn Cao chúa (Bb)
(181) Ha-Lê-Lu-Gia Vinh Danh Ngài
(182) Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C)
(183) Hát Cho Ngài (Dm)
(184) Hát Khen Giê-Xu
(185) Hát Lên Hát lên Ha-lê-lu-gia (Cm)
(186) Hát Vì Giê-Xu (F)
(187) Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
(188) Hỡi Chúa Mời Ngài Ngự Đến (F)
(189) Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
(190) Hồn Ta Hằng Khen Chúa
(191) Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Giê-xu
(192) Hởi Môn Ðồ Trung Tín
(193) Hãy đến với Ngài (F)
(194) Hãy Đến Bên Cha
(195) Hãy Cất Tiếng Vui Mừng (Em)
(196) Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
(197) Hãy Theo Ta (Eb)
(198) Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
(199) Here I Am To Worship
(200) Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Kêu
(201) Hiệp Lại Trong Ân Điển (Eb)
(202) Hiệp Một (G)
(203) Hiến Cả Thảy Cho Ngài
(204) Hoa Huệ Trong Trũng (TC 83)
(205) Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
(206) Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
(207) I am a Friend of GOD
(208) Jêsus Cứu Tôi
(209) Jêsus Là Bạn Thật (F)
(210) Jesus
(211) Jesus Đứng Trước Cửa
(212) Jesus Cứu
(213) Jesus Christ Đến
(214) Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Người
(215) Jesus Sắp Đến
(216) Jesus Tôi Đến
(217) Jesus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
(218) Kíp Đến Tôn Thờ
(219) Kỷ Nguyên Thanh Bình
(220) Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
(221) Kìa Cửa Cứu Rỗi
(222) Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
(223) Kìa Nhìn Vua Thăng Thiên
(224) Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai
(225) Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát
(226) Kìa, Chín Mươi Chín Con (F 6/8 TC 178)
(227) Kết Chúng Con Làm Một (F)
(228) Không Nhờ Bạc Vàng
(229) Khát Khao Dòng Nước (D)
(230) Khắc Ghi Ơn Ngài
(231) Khúc Kim Cầm
(232) Khi Jêsus Qua
(233) Kinh Thánh Cao Quý (TC 139)
(234) Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
(235) Làm Con Vua Thánh (C)
(236) Lửa Thiêng Cháy Lên (Cm)
(237) Lớn Bấy Duy Ngài (A)
(238) Lời Chúa Vững Lập
(239) Lời Dịu Dàng
(240) Lời Tạ Ơn Chúa
(241) Lý Do Ngài Đến
(242) Lòng Con Tôn Kính Cha (A)
(243) Lòng Luôn Tưởng Con Trời
(244) Lòng Tôi Vui Vẻ
(245) Lòng Tôi Yêu Giáo Hội (TC 223)
(246) Lên Chốn Cao Hơn
(247) Lắng Nghe Tiếng Chúa
(248) Lạy Cha Yêu Thương
(249) Lúc Anh Nguyện Cầu
(250) Lúc Giê-xu Ngự Trong Lòng
(251) Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
(252) Lo Gì
(253) Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kìa
(254) Lo Vực Người Luân Vong
(255) Loan Tin Mừng (D)
(256) Lord I lift Your Name On High (G)
(257) Luôn Mỗi Phút
(258) Màn Sương Tiêu Tan
(259) Mừng Ngày Hôn Lễ
(260) Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát
(261) Mọi Suy Tôn Thuộc Vua
(262) Một Ngày Chúa Đến
(263) Một Tia Sáng
(264) Mùa Đông An Lành
(265) Mùa Gặt Đã Đến
(266) Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
(267) Mến Yêu Giê-xu
(268) Mặt Gặp Mặt
(269) Mau Đến Theo Giê-xu
(270) Mau Chiếu Ra
(271) Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
(272) Mau Thưa Với Giê-xu
(273) Miền Vinh Hiển
(274) Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
(275) Muôn Tội Lăn Xa
(276) Nào Việc Chi Jesus Không Thể Làm (Bb)
(277) Nô-ên Đêm Vui Thỏa (Eb)
(278) Nô-ên Ðầu Tiên (D)
(279) Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố (F)
(280) Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
(281) Nầy Là Chuyện Ký Tôi (D)
(282) Nầy Si-Ôn
(283) Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia
(284) Nay Qui Hướng Về Cố Gia
(285) Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba (F)
(286) Nơi Gô-Gô-Tha (C)
(287) Nơi Vĩnh Phước (Bb)
(288) Nước Đức Chúa Trời (F)
(289) Nương Cánh Vĩnh Sinh (A)
(290) Nương Mình Trong Cánh Chúa (Db)
(291) Neo Tôi Chắc, Rất Chắc (C)
(292) Ngài Đáng Được Ngợi Khen (C)
(293) Ngài Đã Cứu Tôi
(294) Ngài Được Tôn Cao (F)
(295) Ngài Dìu Dắt Tôi (G)
(296) Ngài Là Ai?
(297) Ngài Là Chúa (Bb)
(298) Ngài Là Vua Trên Muôn Loài (Bb)
(299) Ngài Thật Tốt Thay (G)
(300) Ngài Vực Tôi (G)
(301) Ngày Giờ Qua (Ab)
(302) Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao (B)
(303) Ngày Nay Chúa Phục Sinh (C)
(304) Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh (F)
(305) Ngày Vui Vẻ (G)
(306) Ngày Xuân Nguyện Ước
(307) Ngôi Sao Của Tôi
(308) Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa
(309) Ngợi Con Thánh (G)
(310) Ngợi Danh Giê-xu (Ab)
(311) Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền (G)
(312) Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế (Gm)
(313) Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời (A)
(314) Ngợi Khen Cứu Chúa (Ab)
(315) Ngợi Khen Cha Thánh (Ab)
(316) Ngợi Khen Dòng Huyết (D)
(317) Ngắm Giê-xu Ðừng Xao (Eb)
(318) Người Đã Đến Đây Vì Tôi F(3/4)
(319) Người Đem Mùa Xuân
(320) Người Bạn Tôi Yêu Mến (F)
(321) Người Chết Vì Yêu
(322) Người Khách Lạ Ga-li-lê
(323) Ngươi Phải Trùng Sinh (Eb)
(324) Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca (Db)
(325) Nguồn Sự Sống
(326) Nguyện Ðời Tôi Dâng Chúa (Gm)
(327) Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ (D)
(328) Nguyện Càng Yêu Thương Christ (Ab)
(329) Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao (G)
(330) Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng (G)
(331) Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh (E)
(332) Nguyện Theo Ý Cha (Eb)
(333) Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Ðời Tôi (G)
(334) Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha (Eb)
(335) Nguyền Sống Vì Ðấng Ðã Chết
(336) Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm (A)
(337) Nhìn Cây Thập Tự (Ab)
(338) Nhìn Lên Cha Thánh (C)
(339) Nhìn Xem Jesus (G)
(340) Nhạc Khúc Tuyệt Vời
(341) Như Phận Tôi Tuy Hèn Khinh (G)
(342) Niềm Vui Mới
(343) Oh Holy Night
(344) Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên (Ab)
(345) Phước Cho Nhân Loại (D)
(346) Phước Nguyên Từ Trời (Eb)
(347) Quà Tặng Của Chúa (Bb)
(348) Qua Ðời Sẽ Ðến Ðâu
(349) Quỳ Nơi Chân Chúa
(350) Quanh Ðêm Luôn Ngày (Bb)
(351) Quyền Trong Huyết (Bb)
(352) Quyết Rao Tin Lành (Bb)
(353) Quyết Sống Cho Christ (Bb)
(354) Rồi ngày sẽ trôi qua
(355) Rao truyền Phúc Âm (Quyết Rao Tin Lành) (Bb)
(356) Rất An Ninh Trong Cánh Christ (G)
(357) Sự Yêu Thương Lớn Lao (F)
(358) Sẵn Sàng (F)
(359) Shout To The Lord
(360) Suy Tôn Chúa Năng Quyền
(361) Ta Bước Lên Si-ôn (G)
(362) Ta Hi Sinh Vì Con Hết (C)
(363) Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà (Eb)
(364) Ta Thắng Nhờ Ðức Tin (F)
(365) Ta Theo Ý Chúa Chưa (Bb)
(366) Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng (C)
(367) Tôi biết chính Đấng tôi đang tin
(368) Tôi Có Niềm Vui
(369) Tôi Dầu Nhỏ
(370) Tôi Sẽ Ngợi Ca (F)
(371) Tôn Cao Danh Giê-xu (G)
(372) Tôn Thờ Ba Ngôi
(373) Tôn Vinh Ba Ngôi Ðức Chúa Trời
(374) Tôn Vinh Cha
(375) Tôn Vinh Chúa Tôi (Eb)
(376) Tôn vinh Chiên Con
(377) Tán Mỹ Jêsus (Bb)
(378) Từ Lúc Chính Tôi Ðược Cứu
(379) Tình Chúa Mãi Trong Tôi
(380) Tình Yêu Chúa
(381) Tình Yêu Lớn Lao
(382) Tình Yêu Thiên Chúa (Em)
(383) Tâm Hồn Tôi Ðang Cháy (C)
(384) Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay (Db)
(385) Tâm Tôi Văng Vẳng (F)
(386) Tâm Tình Hiến Dâng
(387) Tận Hiến Cho Chúa (D 4/4)
(388) Tạ Ơn Đấng Tạo Hóa (E)
(389) Tại Chốn Trận Tiền (F)
(390) Tay Chúa Nắm Tôi (F)
(391) Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng (D)
(392) Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay (Eb)
(393) Thành Tâm Tôn Vua Thánh (Ab)
(394) Thánh Chúa Siêu Việt
(395) Thánh Chúa Thành Tín (C)
(396) Thánh Kinh Âm Nhạc (F)
(397) Thánh Linh Dẫn Dắt (D 3/4)
(398) Thánh Thủ (C)
(399) Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay (C)
(400) Thống Khổ (Cm)
(401) Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Giê-xu (Ab)
(402) Thêm Yêu Thương, Thêm Năng Lực (Gm)
(403) Thắng Nhờ Ân Ðiển (Bb)
(404) Thập Tự Christ Đi Đầu (Eb)
(405) Thập Tự Xưa (Bb 6/8)
(406) Thật Hạnh Vinh Thay (C)
(407) Thần Linh Của Chúa (Em)
(408) Thầy Tế Lễ Ta (F)
(409) Thượng Đế Của Anh Đâu? (Bb)
(410) Thương Sao Hi-Kỳ (Ab)
(411) The batle belongs to the Lord
(412) The River Is Here
(413) Theo Chúa (Ab)
(414) Thiên Ðàng Chung Vui (B)
(415) Thiên Ca Vô Đối (C)
(416) Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con (D)
(417) Thiên Cung Chính Quê Hương (F#)
(418) Thoạt Đến Đêm Nọ (Bb)
(419) Thuộc Jesus Thỏa Vui (Ab)
(420) Tiệc Thánh (A)
(421) Tiếng Đinh Đóng
(422) Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
(423) Tiếng Chuông Vang
(424) Tiếng Hát Thiên Binh
(425) Tiếng Yêu Thương
(426) Tin Cậy Vâng Lời (F)
(427) Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên
(428) Tinh Binh Thập Tự Mau Ðứng Lên
(429) Toàn Năng Thay Chúa (D)
(430) Trông Mong Thiên Ân
(431) Trống Trải
(432) Trời Cao Suy Tôn - All Heaven Declares (A)
(433) Trọn Cả Tấm Lòng (G)
(434) Trở Về Bên Chân Cha Dấu Yêu
(435) Trên Đồi Cao
(436) Trên Đường Emaus
(437) Trên Cả Mọi Điều
(438) Trong Tay Chúa (A)
(439) Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
(440) Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ (Am)
(441) Về Đâu?
(442) Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy G(3/4)
(443) Về Gấp Lên
(444) Về Với Jêsus E(4/4)
(445) Vững An
(446) Vững Bước Đi Trên Khổ Đau A(4/4)
(447) Với Cả Trái Tim (Dm)
(448) Với Lòng Biết Ơn
(449) Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
(450) Vì Chúa Toàn Năng (C)
(451) Vì Jêsus Sống
(452) Vì Jesus Sống
(453) Vì Tội Tôi
(454) Vì Yêu
(455) Vì Yêu
(456) Vầng Ðá Muôn Ðời
(457) Vượt Trên Tất Cả (G)
(458) Việt Nam Ca
(459) Viên Ngọc Ðẹp Ròng
(460) Vinh Diệu Chiên Con
(461) Vinh Quang Thiên Chúa
(462) Vinh Quang Thuộc Chúa (G)
(463) Vinh Quang Trời (D)
(464) Vinh Quang Vinh Quang
(465) Vinh Thay Danh Giê-xu
(466) Vua Các Vua (Em)
(467) Vua Sẽ Đến (G)
(468) Vua Thánh Giáng Sinh
(469) Vui Mừng Ca Hát
(470) We wish you a merry Christmas
(471) Xa Xa Trên Ngọn Núi
(472) Xin Cha Ðưa Anh
(473) Xin Cha Khiến Hiệp Một (Dm)
(474) Xin Chúa Mở Mắt Tôi
(475) Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
(476) Xin Thánh Linh Cảm Xúc Tôi
(477) Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng (C)
(478) Xin Thánh Linh Phấn Hưng
(479) Xin Thần Linh Đến (Em)
(480) Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa
(481) Xin Thần Linh Ngự Đến (Bb)
(482) Xong Rồi
(483) Xuân An Lành
(484) Xuân Diễm Phúc
(485) Xuân Về Tạ Ơn Chúa (C)
(486) Yêu Là Khi
(487) You Raise Me Up


(1) A-Đam Con Ở Đâu?

1. A-đam! Con ở đâu? Vườn thiêng thiếu vắng con rồi. A-đam! Con ở đâu? Vườn thiêng sao vắng tiếng con?

A-đam! A-đam! Con dấu yêu! Con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Điều gì ngăn chia con với tình Cha mênh mông? A-đam! Con hỡi con! Con ở đâu?

A-đam! Con ở đâu? Vườn thiêng thiếu vắng nụ cười. A-đam! Con ở đâu? Hồn Cha nay thiếu vắng con! A-đam! A-đam!

Con dấu yêu! Con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Điều gì ngăn chia con với tình Cha mênh mông? A-đam! Con hỡi con! Con ở đâu?

Tình thương trong đôi tay Cha sáng tạo con, A-đam! Tình Cha trong bao la vũ trụ nầy cho con.

A-đam! Vì sao con xa lánh? Vì sao con lẫn tránh Cha? A-đam ơi! Có biết không, Cha yêu con vô cùng.

A-đam! Con ở đâu? Tội con ngăn cách Cha rồi. A-đam! Con ở đâu? Tại sao không vâng ý Cha?

A-đam! A-đam! Con dấu yêu!Con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Tội tình ngăn chia con với tình Cha mênh mông. A-đam! Con hỡi con! Con ở đâu?

A-đam! Con ở đâu? Lìa Cha con sẽ thế nào? A-đam! Con ở đâu? Lòng Cha đang quá xót xa.

A-đam! A-đam! Con dấu yêu! Con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Tội tình con hôm nay sẽ được Cha tha ngay. A-đam! Con hỡi con! Con hãy đến ngay.

Tình thương trong đôi tay Cha sáng tạo con, A-đam! Tình Cha trong bao la vũ trụ nầy cho con.

A-đam! Về đây A-đam ơi!Về đây Cha đang đón chờ. A-đam ơi! Có biết không, Cha yêu con vô cùng...

TOP-chọn bài khác

(2) Ân Hồng Cứu Ân

1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng! Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,

Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn huyết chan hòa, Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

2. Ôi, tội khiên thất vọng như sóng tê người, Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển,

Nhưng thật không sao thuật cho biết ơn trời, Ðem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

3. Ôi, lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày! Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy;

Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài, Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(3) Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ (F)

1. Thôn Bê lem còn yên giấc mơ màng, khắp nơi chìm trong màn tối, trên cao soi sáng sao đêm xa vời, vẫn đang nhẹ lướt khung trời.

Tiếng hát bổng đâu vang dội lại, Thiên thần hào quang chói sáng. Loan tin Con Trời đã đến thế hạ, nổi vui tràn khắp muôn nhà.

2. Yêu thương hy vọng ban xuống cho đời, xót thương tội nhân lầm lỗi, ơn trên tha thứ cho muôn muôn người sống trên trần thế u buồn.

Giữa chốn thế gian đang ồn ào tâm hồn nào nghe tiếng Chúa. Nhưng ai khiêm nhường nghiêm đón Con Trời sống vui hạnh phúc muôn đời.

3. Ðêm nay con cầu xin Chúa vinh diệu đến nơi lòng con thành kính, xua tan bao mối tơ vương ô trần để ban đời sống an lành.

Tiếng hát chúc tôn Vua đời đời, tin mừng được loan khắp đất. Ðêm nay muôn người dâng tiếng ca mừng ước sao được thấy Con Trời.

TOP-chọn bài khác

(4) Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn (Ab)

1. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, Chân Chúa nhân lành, dịu êm bấy duy lời Chúa giúp con an bình.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

2. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, xin Chúa luôn gần, tà ma hết phương lừa dối khi Chúa ở gần.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

3. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng luông tuồng.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

4. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, chân chánh duy Ngài; Nguyền luôn khiến con thuộc Chúa, cứu Chúa thiên đài.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

TOP-chọn bài khác

(5) Ôi Tình Thương (D)

1. Thần nhân Jesus thương yêu chúng sinh vô ngần, Lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần, Đền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh, Hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.

(ĐK) Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình.

2. Nguyền yêu Jesus nhơn trước Chúa đã thương tôi, Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi, Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình, Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.

(ĐK) Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình

3. Lạy Jesus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu, Mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều, Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu, Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.

(ĐK) Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình

4. Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao, Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào, Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh, Chút lòng báo đáp tình thương Chúa xưa phải mang thập hình.

(ĐK) Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình

TOP-chọn bài khác

(6) Đồi Vắng (C)

1. Đồi vắng trong sương chiều, Jêsus đã trút hơi rồi. Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân.

Thập giá treo thân người mang bao vết gươm căm hờn, bởi người không biết chi tình yêu Chúa Cha.

Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần. Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than. Nhưng thiên tình Ngài ban cho, nhân gian đó đã khinh thường.

Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa. Giờ đây thân Chúa đau thương, đồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn. Jêsus phó thân mình vì tôi.

Nằm xuống thế cho người Jêsus hỡi cớ sao Ngài nhân từ, tha thứ cho trần gian hờn căm.

2. Kìa đó chốn an phần, nơi thanh vắng bóng đêm dài. Ru theo tiếng hát êm đềm đưa bước chân biệt ly.

Đường vắng bóng con người, đem thân Chúa đến nơi mộ. Muôn đời như cách xa tội ô thế nhân.

Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần. Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than. Nhưng thiên tình Ngài ban cho, nhân gian đó đã khinh thường.

Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa. Giờ đây thân Chúa đau thương Đồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn. Jêsus phó thân mình vì tôi.

Mộ Chúa niêm phong rồi. Tình yêu đó quá cao đẹp, muôn đời cho chính anh và tôi giờ đây.

TOP-chọn bài khác

(7) Đừng Đóng Đinh Chúa

Đừng đóng đinh, xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần Đừng đóng thêm những vết thương chúa trên thập hình

Vì chính anh và chính tôi chúa chịu đau đớn Đừng chất thêm tội lổi cho vai chúa nặng hơn

Người ơi xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần Những bước chân vào đường tối tăm đó xin hãy dừng

Đừng chất trên thâ chúa những niềm đau mới Đừng chất thêm đừng chất thêm người ơi

Ngài đã chết ngài đã chết cho tội lổi ta rồi Mọi đau đớn mọi thương tích ngài đã gánh cho người

Tội tình đó thập hình đó huyết chúa tuôn trào Và người nở đành tâm đóng đinh chúa thêm sao

Đừng đóng đinh xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần Hãy ngước lên nhìn chúa đau đớn trên thập hình

Vì cứu anh và cứu tôi thân ngài tan nát Để chúng ta được sống trong thánh khiết bình an

Người ơi, xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần Những bước chân vào những hố sâu đó thêm một lần

Hãy sống cho xứng đáng tình ngài rộng lớn Hãy hát lên ngàn khúc ca tạ ơn

Ngài đã chết ngài đã chết cho tội lổi ta rồi Mọi đau đớn mọi thương tích ngài đã gánh cho người

Tội tình đó thập hình đó huyết chúa tuôn trào Và người nở đành tâm đóng đinh chúa thêm sao

TOP-chọn bài khác

(8) Đừng Sợ Chi

Ðừng sợ chi, Hãy tin Ngài, đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình;

Quyết cứ nhìn xem Chúa, chăm nhìn hoài, Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.

Ðừng sợ chi, Hãy tin Ngài, đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình;

Quyết cứ nhìn xem Chúa, chăm nhìn hoài, Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.

TOP-chọn bài khác

(9) Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian Ðến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu;

Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin,hễ ai tin Con ấy, Không bị hư mất bao giờ, Không bị hư mất bao giờ, Mà được sự sống, được sự sống, Sự sống đời đời. A-men.

TOP-chọn bài khác

(10) Đứng Trên Lời Hứa

1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán, Nguyền đời đời tôi tán mỹ Vua thành thập hoàn toàn;

Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng, Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

2 Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán, Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng,

Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng, chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

3. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như khối đá, hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng;

Tôi luôn an nghĩ trong Vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

TOP-chọn bài khác

(11) Đời Người Chóng Qua

Tháng ngày dần trôi. Đời người như lá trên cành, sớm còn tươi xanh, chiều về theo gió rụng rơi.

Chóng thật ngươi ơi! Đời người như bóng qua thềm. Sắc tàn hương phai. Đời người sao quá mỏng manh.

Nhớ ngày tuổi xuân, cuộc đời tô thắm sắc hồng, với nhiều mộng mơ, một tương lai rất đẹp xinh.

Thế rồi ngày qua, mộng vàng thật rất chóng tàn, ước vọng năm xưa, chỉ là mọng ảo mà thôi.

Bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu lần tươi cười, bao nhiêu ngày an bình có trong đời.

Trông mong nơi cõi đời. Tin yêu và chân tình. Nhưng con người gian dối không niềm tin.

Lá rụng bay theo làn gió cuốn đi xa. Bên thềm lung linh vạt nắng ấm mau phai.

Dưới cầu trong xanh làn nước biết lững lờ trôi. Ước vọng tan nhanh, bàn tay trắng ngẩn ngơ

Đâu còn tương lai mông mơ vàng mãi ấp yêu hết rồi, sao ta dành hoanh phí tháng năm dài.

Đến cùng Jêsus tình yêu chợt đến không ngờ. Phước hạnh tràn dâng, tràn ngập lòng rất thỏa mong

Trong tận hồn tôi, buồn phiền cay đắng đâu còn. Tin vào tương lai thỏa lòng trong nước hiển vinh.

Quên đi bao lo buồn, quên đi bao khó nghèo, quên đi bao tranh cạnh ở dương trần.

Trông mong nơi Jêsus, yêu thương và giữ gìn. Bên tôi từng ngày tháng đâu nhạt phai.

Jêsus yêu thương và chăm sóc tôi luôn. Jêsus ban cho từng dây phúc ấm êm.

Jêsus bao dung và nhân ái với đời tôi. Bên Ngài tâm giao tình thân thiết sớm khuya.

Bên Ngài tai nghe lời êm ái như khuyên. Với Ngài, tôi mong ngày chung sống ở Thiên Đàng.

TOP-chọn bài khác

(12) Đời Người Ngắn Ngủi

Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi, Ham chi lợi quyền như bèo trôi, Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi, Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi.

Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh, Sao anh còn miệt mài lợi danh? Ðời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình, Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.

Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa, Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa? Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa, Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

TOP-chọn bài khác

(13) Đã Lăn Xa

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Sông huyết tuôn trôi mọi tội, trôi đi xa, sạch rồi.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Sông huyết tuôn trôi mọi tội, trôi đi xa, sạch rồi.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

TOP-chọn bài khác

(14) Đêm Đông Xưa (F 4/4)

Đêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối, Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.

Bầu trời lừng vang tiếng ca thiên thần, Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần.

Bình an khắp muôn dân. Bình an cho khắp muôn dân.

Từng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh. Vì nhân thế điêu linh.

Vì thương nhân thế điêu linh. Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.

Đêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian, Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.

Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao, Bác sĩ bôn ba đến với lòng ước ao.

Huy hoàng, Chúa con lâm phàm. Lời ca bát ngát không gian.

Mừng Jêsus Christ giáng sinh. Cứu ta thoát nơi khổ hình.

Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi. Giờ đây xin giáng sinh trong tôi.

Cho lòng yêu mến Chúa không thôi. Cầu Ngài cai trị lòng đến suốt đời.

TOP-chọn bài khác

(15) Đêm Buồn (Bb)

Chiều về khắp chốn sương mù buông xuống. nhìn làn mây vương trong chiều thê lương,

Chạnh lòng nhớ Chúa. Tâm hồn tôi xót xa u buồn.

Một mình Cứu Chúa đêm buồn năm đó. Nghẹn ngào bơ vơ trên đồi cây úa

Lòng Ngài đã vỡ. Âm thầm trong bóng đêm thờ ơ.

Vườn xưa, Chúa tôi cầu xin tha thiết, mồ hôi ra tựa máu.

Trời đầy bóng tối, sương mù giăng lối, bạn bè xa tôi quân thù xông tới... Sầu tràn muôn nơi, thương Ngài xưa đớn đau vì tôi.

Hôm nay bâng khuâng nghe lòng tràn thương nhớ, tôi xin dâng lên nuôn lời ca tụng Chúa.

Xin cho tôi thương bao người tha thiết hơn. Yêu Jêsus luôn trong cuộc đời gió sương.

Chiều về khắp chốn sương mù buông xuống. Nhìn làn mây vương trong chiều thê lương,

Chạnh lòng nhớ Chúa. Tâm hồn tôi xót xa u buồn.

Một mình Cứu Chúa đêm buồn năm đó. Nghẹn ngào bơ vơ trên đồi cây úa

Lòng Ngài đã vỡ. Âm thầm trong bóng đêm thờ ơ.

Vườn xưa, Chúa tôi cầu xin tha thiết, Mồ hôi ra tựa máu.

Trời đầy bóng tối, sương mù giăng lối, bạn bè xa tôi quân thù xông tới... Sầu tràn muôn nơi, thương Ngài xưa đớn đau vì tôi.

Hôm nay bâng khuâng nghe lòng tràn thương nhớ, tôi xin dâng lên nuôn lời ca tụng Chúa.

Xin cho tôi thương bao người tha thiết hơn. Yêu Jêsus luôn trong cuộc đời gió sương.

Muôn Ðời Yêu Chúa.

TOP-chọn bài khác

(16) Đêm Huyền Diệu

Một hôm đó gió thoảng sương đêm bay đi la đà đáp lưng đồi. Một mình ngắm, trăng sao lung linh muôn hoa lắng êm như tờ.

Lòng chợt nhớ cũng chính đêm khuya năm xưa Jê-sus sanh trong máng là ngày Thánh Nhi lâm phàm.

Lòng xao xuyến vì sao Chúa đến dương trần nhuốc nhơ. Ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi chuồng chiên.

Vì sao Chúa lìa Thiên quốc xuống chốn thế gian này. Vì yêu tôi Ngài Lâm thế giữa đêm lạnh gió sương.

Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ này. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho người thế trần.

Xin xin cho tôi yêu Ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho chính tôi.

Rồi tôi thấy tâm tư say sưa miên man như nhạc khúc êm đềm. Một mình ngắm trăng sao lung linh muôn hoa lắng êm như tờ.

Một sao sáng long lanh trong đêm sương rơi nhẹ nhàng tung theo gió vào tâm khắc lên cung đàn.

Lòng vui sướng vì Jê-sus đến dương trần nhuốc nhơ. Ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi chuồng chiên.

Lìa Thiên quốc Ngài lâm thế với tất cả nhu tình. Vì yêu tôi Ngài lâm thế giữa đêm lạnh gió sương.

Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ này. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho người thế trần.

Xin xin cho tôi yêu Ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho chính tôi.

Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ này. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho người thế trần.

Xin xin cho tôi yêu Ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho chính tôi.

Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, xâu rộng quá cho chính tôi.

TOP-chọn bài khác

(17) Ðêm Nô-ên Tưng Bừng

Ðêm Nô-ên tưng bừng này đêm Giê-xu ra đời, Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.

Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời. Lìa bỏ ngôi thiên đàng xuống thế gian ô tội.

Giê-xu ôi bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi cao sâu thay ơn trời, bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy, chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.

Tiếng sứ thánh nhủ khuyên này khá tiếp lấy Tin Lành. Là Chúa nay ra đời để cứu rổi chúng sanh.

Giê-xu ôi bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi cao sâu thay ơn trời, bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sỉ lên đường, Vượt qua bao dặm trường tìm Giê-xu Chân vương.

Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào? Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.

Giê-xu ôi bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi cao sâu thay ơn trời, bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

TOP-chọn bài khác

(18) Đêm Thánh (C)

Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang, Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;

Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, Ra đời làm giá cao quí cứu chúng sinh về;

Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh, Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.

Chúa sanh giờ đây, Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Đêm phước hạnh đấy, Đêm bình hòa, đêm an ninh, Đêm Chúa từ ái, Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương, Đơn thành thờ lạy thần nhân hiển vinh lạ thường;

Tìm thờ lạy Vua xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong, Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng;

Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta, Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.

Chúa sanh giờ đây, Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Đêm phước hạnh đấy, Đêm bình hòa, đêm an ninh, Đêm Chúa từ ái, Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai, Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;

Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia, Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa;

Ta nên hết lòng tôn kính danh Đấng vừa giáng sinh, Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh.

Chúa sanh giờ đây, Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Đêm phước hạnh đấy, Đêm bình hòa, đêm an ninh, Đêm Chúa từ ái, Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

TOP-chọn bài khác

(19) Đêm Vui Trần Thế (D)

1. Đêm xưa sao sáng trên bầu trời, nhạc ru êm hồn người, dịu dàng ngân theo gió.

Nhịp nhàng trong bóng đêm mơ màng Thiên sứ tung mây ngàn, báo tin vui trần gian.

Chúc tán danh Chúa trên từng trời, hồng ân ban cho người, hòa bình nơi dương thế!

Đêm nay, nơi Bê-lem êm đềm, trong máng chiên khinh hèn Jêsus lâm trần đây.

Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời. Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.

Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần, gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.

Vi vu trong gió đêm ngoài đồng, người chăn đang mơ màng nhìn bầy chiên say đắm.

Ô kìa trong ánh quang soi lòa, rợp bóng muôn thiên thần, loan tin vui trần gian.

2. Đêm xưa theo ánh sao rạng ngời, đoàn vua nơi xa vời, từ miền đông đi tới.

Bê-lem nơi thánh vương lâm phàm lòa ánh sao thiên đàng, các vua vui dừng chân.

Bước tới nơi quán đêm nghèo nàn, nhìn Jêsus mơ màng, nằm bình yên trong máng!

Một dược xin kính dâng Anh Hài, và nhủ hương dâng Ngài luôn theo đây hoàng kim.

Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời. Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.

Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần, gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.

Vui bên cây Nô-en tuyệt vời, ngàn sao trên khung trời và tình yêu thiên Chúa.

Một người cung kính dâng tâm hồn, dệt ý thơ cung đàn, cho đêm vui trần gian.

TOP-chọn bài khác

(20) Đêm Yên Lặng (Bb)

Đêm xuống êm đềm, Chuông thánh vang rền, Lướt lướt êm qua bao miền. Năm xưa ấy khắp nơi thanh vắng im lìm.

Nhưng chuông thánh vẫn ngân nga khúc mơ huyền; Hoan nghênh Chúa Con Trời đã đến. Chuông thanh bình lắng buông êm đềm.

Đêm Chúa ra đời, sao sáng trên trời. Có mấy người chăn quanh đồi. Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang trời.

Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang lời: Jêsus đến đem tình yêu tới. Đem an bình đến cho muôn người.

Năm tháng qua dần, ai có hay rằng. Đã có lần Chúa xuống trần. Thương ta Chúa đến xóa bao vết thương lòng.

Cho ta sống trong vui tươi với hy vọng; Ôi ơn Chúa ru lòng êm ấm. Giữa khi cuộc thế đang xoay vần.

TOP-chọn bài khác

(21) Đắc Thắng

Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu Ngài.

Ngài xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau.

Và lòng con như đang còn mãi u mê, bước lần trong đêm tìm một lối đi, cuộc đời con như đang chìm đắm trong tăm tối....

Nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn, nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau.

Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi.

Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. và rồi con vấp ngã, để con đứng lên.

Bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ Ngài dắt đưa con.

Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu Ngài.

Ngài xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau.

Và lòng con như đang còn mãi u mê, bước lần trong đêm tìm một lối đi, cuộc đời con như đang chìm đắm trong tăm tối....

Nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn, nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau.

Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi.

Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. và rồi con vấp ngã, để con đứng lên.

Bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ Ngài dắt đưa con.

TOP-chọn bài khác

(22) Đến Tôn Thờ chúa (F)

Trong Danh Chúa chúng con quay quần cùng ngợi ca chúc tôn. Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương.

Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ. Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới.

Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.

Trong Danh Chúa chúng con quay quần cùng ngợi ca chúc tôn.

Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương. Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ.

Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới. Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.

TOP-chọn bài khác

(23) Đầy Lòng Tôi

Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay, Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng, Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây, Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây, Tuy tôi khôn thể mô tả ra; Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay, Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay, Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài; Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay, Xin ban xuống linh năng đầy hoài.

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi, Và ban ơn giúp tâm linh đây; Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi, Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

TOP-chọn bài khác

(24) Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Ðàn chiên thơ ta nay, Nhờ Giê-xu chăn nuôi đây, Ðược an ninh trong cánh tay của Chúa ta, vui thay!

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi Muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

Người chăn yêu thương ta, Lìa nơi thiên cung nguy nga, Tìm chiên bơ vơ cách xa, Lướt núi non xông pha.

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi Muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

Vậy, ta mong không lâu, Toàn chiên ta trong năm châu Ðược tay Giê-xu góp thâu, Mãi mãi yêu thương nhau.

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi Muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

TOP-chọn bài khác

(25) Đấng Nắm Giử Tương Lai

1. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, chân trời tím đổi thay nào hay,

Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên: Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì Ta biết trước con mọi điều.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

2. Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.

Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói? hay luôn no lành? như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!

Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nàn, trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn, nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường, đời tôi luôn sống trong an lành.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

TOP-chọn bài khác

(26) Đấng Thánh Lâm Phàm

1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng, Có tiếng thiên thần báo vang, Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ, Thấy Vua sinh nơi máng cỏ.

Điệp Khúc: Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh, Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh, Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường, Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

2. Bác sĩ nhờ ngôi sao Mai soi sáng, Tiến bước bao nài khốn nan, Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán, Kính dâng trân châu chúc tán.

3. Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa-ngã, Khiến tử tôn phục ác ma; Máng cỏ hèn nay Jê-sus lâm giáng, Cứu ta, đưa lên nơi sáng.

4. Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng, Thế giới khỏi vòng tử vong; Hạnh phúc đời ta hân hoan, vui thỏa, Bởi tin hồng ân vô giá.

TOP-chọn bài khác

(27) Above All

Above all powers, above all kings, Above all nature and all created things; Above all wisdom and all the ways of man, You were here before the world began.

Above all kingdoms, above all thrones, Above all wonders the world has ever known;

Above all wealth and treasures of the earth, There's no way to measure what You're worth.

Crucified, laid behind the stone; You lived to die, rejected and alone; Like a rose trampled on the ground, You took the fall and thought of me,

Above all powers, above all kings, Above all nature and all created things; Above all wisdom and all the ways of man, You were here before the world began.

Above all kingdoms, above all thrones, Above all wonders the world has ever known;

Above all wealth and treasures of the earth, There's no way to measure what You're worth.

Crucified, laid behind the stone; You lived to die, rejected and alone; Like a rose trampled on the ground, You took the fall and thought of me,

TOP-chọn bài khác

(28) Đem Đến Cho Cha

Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm vui? Bao lo nghĩ tính toan, có cho anh an bình? Sao anh vẫn tính toan, vẫn bôn ba ngày đêm Để cuộc sống thăng trầm với lo phiền

Lại bên Cha, lại gần Cha Giao cho Cha những ưu phiền Mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn Lại bên Cha, lại gần Cha Đến với Chúa Cha nhân từ Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui.

Ngài không hứa mây trời, sẽ mãi luôn giăng đường anh Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng Ngài chỉ hứa một điều: dẫu gió mưa hay cuồng phong Thì Ngài dẫn đưa đường đến bên bờ

Lại bên Cha, lại gần Cha Giao cho Cha những ưu phiền Mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn Lại bên Cha, lại gần Cha Đến với Chúa Cha nhân từ Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui.

TOP-chọn bài khác

(29) Ái Từ Chúa (Bb)

Xưa biển ô tội tôi đắm sâu. Bờ an ninh không thấy đâu. Tôi lún sâu vào trong bến mê. Còn đâu dám mong quay về!

Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than, dội vang đến Chúa đại dương. Ngài vực tôi khỏi chốn đau thương tôi được thái an.

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Đã cứu vớt tôi.

Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi, nguyện luôn đeo theo Chúa thôi. Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay. Hằng ca hát tôn vinh Ngài.

Công tác tôi bài ca của tôi, đều thuộc riêng của Ngài thôi. Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài, duy Ngài Chúa tôi.

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Đã cứu vớt tôi.

TOP-chọn bài khác

(30) Đi Từng Bước

Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Giê-xu, Ngày đêm bước, bước đi vững an; Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú, Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

Cùng Giê-xu bước đi an bình thay, Hằng nương sát cánh tay Giê-xu; Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy, Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

Nguyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, Ngày đêm bước, bước đi vững an; Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới, Ðồng bước đi bước đi suốt đàng.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

TOP-chọn bài khác

(31) Điều Tôi Thấu Hiểu

Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi

Biết bao lần lòng con bối rối Bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên Nhưng Jêsus , Chúa đến cho con niềm tin

Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi Và chân lý cho chúng con muôn đời

Chúa Jêsus là nguồn nước sống Ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an Con hằng nương trong cánh Ngài

Và khi con thấu hiểu hết mọi điều Chúa cam chịu thay con rồi Ôi huyết Jêsus tuôn trên đồi Gô-gô-tha Vì tội con đó

Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều Chính Jêsus đưa con về Bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài

TOP-chọn bài khác

(32) Amazing Grace

Amazing grace! How sweet the sound That saved a wretch like me; I once was lost, but now am found, Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved; How precious did that grace appear, The hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares I have already come; 'Tis grace that brought me safe thus far, And grace will lead me home.

The Lord has promised good to me, His word my hope secures; He will my shield and portion be As long as life endures.

Yes, when this heart and flesh shall fail, And mortal life shall cease, I shall possess within the veil A life of joy and peace.

When we've been there a thousand years, Bright shining as the sun, We've no less days to sing God's praise Than when we first begun.

TOP-chọn bài khác

(33) Ánh Sáng Của Nhân Loại

Giữa lúc thế gian tối tăm tội lỗi lan tràn, Chúa đến thế gian chiếu soi sự sáng thiên đàng, cho mọi người (cho mọi người) trong đêm trường (trong đêm trường). Ngài vì yêu thương nhân gian nên vui lìa thiên cung đến thế gian.

Thế giới tối tăm biết đâu đường đến thiên đàng, Chúa chính ánh sáng chiếu soi từ chốn thiên đàng, cho mọi người (cho mọi người) trong đêm trường (trong đêm trường). Ngài là đường đi cho muôn dân đang lầm lạc trong chốn tối tăm.

Giê-xu đã đến đó sống giữa thế giới như con người, Ngài vui mang hết những nỗi thống khổ của muôn người khổ đau. Ngài mang đến cứu rỗi với sức sống mới cho bao người, Ngài đến cứu chuộc nhân loại.

Thế giới bữa nay đón sinh nhật Chúa Giê-xu, có mấy những ai biết Giê-xu sắp lai hồi. Trong một ngày (trong một ngày) không ai ngờ (không ai ngờ). Giê-xu là Vua muôn vua, muôn dân giờ đây sẽ đến chúc tôn.

Hỡi cả thế giới hãy mau nhận tiếp Giê-xu, chính Chúa cứu thế sẽ cai trị nước muôn đời. Hỡi mọi người (hỡi mọi người) mau tin Ngài (mau tin Ngài). Ngài là nguồn an vui yêu thương muôn người đang mong ước khát khao.

Giê-xu đã đến đó sống giữa thế giới như con người, Ngài vui mang hết những nỗi thống khổ của muôn người khổ đau. Ngài mang đến cứu rỗi với sức sống mới cho bao người, Ngài đến cứu chuộc nhân loại.

TOP-chọn bài khác

(34) Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus (F)

Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Vì Chiên Con chiếu sáng kim thành muôn đời quang đãng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

TOP-chọn bài khác

(35) Ánh Sáng Hy Vọng

Thời gian trôi qua nhanh bước chân tôi đi về đâu, Đêm khuya thanh vắng màn đêm như vây kín,

Rồi Jêsus xóa tan màn đêm đang vây quanh Cha ban cho tôi sự sáng.

Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán với tôi rằng: Hãy đến đây cùng Ta.

Tình yêu bao la Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha

Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Jêsus sống bên Ngài thật thỏa vui

Màn đêm đang vây quanh tôi Nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.

Chúa Jêsus vẫn đang mong anh về bên Cha Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc.

Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu.

TOP-chọn bài khác

(36) Ánh Thái Dương Nầy

Tại cỏi lòng nầy dương quang đương chói, Sáng rở muôn màu tỏa soi; Sự sáng đời nay không sao so sánh, Bởi Jêsus Chân Quang thánh.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Hòa khúc nhạc lòng tôi nay cao xướng, Chúc tán Jêsus Thánh Vương, Còn khúc thần diêu tuy tôi khôn tấu, Duy một Jêsus nghe thấu.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Hiện cỏi lòng đầy yêu thương, vui sướng, Kính mến hy vọng, tán dương, Bởi phước hiện tại tâm tôi lai láng, Với vui tương lai tươi sáng.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

TOP-chọn bài khác

(37) Ấy Tin Vui Cho Người

Ấy, một đêm rất xa vời, ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi miền Bê lem.

Bọn mục đồng nghe vang khúc ca, thiên thần báo tin. Mừng vui thay hôm nay Giê-su con Trời giáng sinh....

Ấy, là đêm Chúa ra đời, tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm,

vì lòng Ngài yêu thương thế nhân, nên Ngài phó thân để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu Thiên Chúa.....

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm, tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha, Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt.

Ngài sẽ xoá hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh.

Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-su đã đến trong nơi khó nghèo? Vì Chúa đã đến, tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tăm tối.

Nào hãy cất bước, tìm về Cha yêu thương nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy, từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi.

Ấy một đêm rất xa vời, ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi miền Bê lem. Bọn mục đồng nghe vang khúc ca, thiên thần báo tin.

Mừng vui thay hôm nay Giê-su con Trời giáng sinh....

Ấy, là đêm Chúa ra đời, tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm,

vì lòng Ngài yêu thương thế nhân, nên Ngài phó thân để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu thiên Chúa.....

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm, tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha, Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt.

Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh.

Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-su đã đến trong nơi khó nghèo? Vì Chúa đã đến, tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tăm tối.

Nào hãy cất bước, tìm về Cha yêu thương nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy, từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi.

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm, tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha, Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt.

Ngài sẽ xoá hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh.

Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-su đã đến trong nơi khó nghèo? Vì Chúa đã đến, tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tăm tối.

Nào hãy cất bước, tìm về Cha yêu thương nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy, từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi.

TOP-chọn bài khác

(38) Đoàn Dân Giao Ước (C)

Những khi lòng đầy ưu tư chán chường. Chúa nhân từ đầy quyền năng vô đối.

Ngài nâng bước nắm chắc tôi trong đôi tay năng quyền, vực tôi thoát khỏi chốn hư vong. Vững tin rằng, Ngài luôn luôn ở cùng, chúng ta là đoàn dân giao ước.

Bàn tay Chúa sẽ dắt đưa ta qua bao con đường trong mỗi bước trần thế thăng trầm.

Không chi che khuất ánh sáng rạng ngời nơi Thượng Thiên. Không ai ngăn lối Cứu Chúa ngự vào trong lòng ta.

Ta mau rao báo khắp chốn tình yêu Chúa ban cho bằng quyền năng trong danh Giê-xu Christ. Truyền bá phúc âm cho mọi nơi.

Người ơi chúng ta dân thuộc Thiên quốc. Làm chứng mãi mãi về Cứu Chúa yêu thương, từ nay đến ngày Chúa lai hồi.

TOP-chọn bài khác

(39) Đoạn Thiên Ca

Đoạn thiên ca du dương, âm điệu réo rắt thích thú vang dội khúc tụng ca Chúa trên thiên đường;

Dầu tâm tôi luôn vui nghe dội tiếng trũng núi hát vang, thật khó so kịp tuyệt khúc thánh ca trên thiên đàng.

Hòa khúc hát du dương chúc tụng Vua tiếng trầm bổng, trong lúc các thiên binh hát ngợi khen ơn Vua Trời.

Hùng oai thay thiên ca như nghìn suối nước róc rách vang dội khúc nhạc ca thánh trên thiên đàng.

Hằng muôn muôn thiên dân đang ngợi chúc Ðấng Cứu Thế đây, đầy dẫy vui mừng dậy vang khúc ca êm dịu nầy.

Hòa khúc hát du dương chúc tụng Vua tiếng trầm bổng, trong lúc các thiên binh hát ngợi khen ơn Vua Trời.

Nhờ ơn Cha ban cho nên người mới đứng trước Chúa vui cùng hát hòa ca thánh trên thiên đường;

Từng tin Giê-xu Christ, Thần độc nhứt, Chúa Cứu thế đây, thật ấy tân phụ được trông thánh nhan, ca vui vầy.

Hòa khúc hát du dương chúc tụng Vua tiếng trầm bổng, trong lúc các thiên binh hát ngợi khen ơn Vua Trời.

TOP-chọn bài khác

(40) Ơn Cao Sâu

Trọn tình yêu Jesus mang cho nhân loại. Lìa Ngôi Hai nơi cao sang xuống thế gian. Ngài tìm tôi, khi tôi mang tội ô chất chồng. Chúa đã vì tôi gánh tội thay. Giờ đây tôi mang trong tâm ơn cứu chuộc. Lòng rộn vang bao câu ca dâng chứa chan. Lạy Jesus, con xin dâng đời con hứa nguyện, thoát ly đường đen tối trần gian.

Điệp khúc: Ôi, cao quý thay! Jesus vinh hiển thay! Bình an Cha đã ban dắt tôi vào mé nước bình tịnh trôi. Giờ tôi đi trong yêu thương ân điển Ngài. Được làm con Cha thiêng liêng quý báu thay! Lạy Jesus, con xin dâng đời con, hứa nguyện sống luôn vì Danh Chúa truyền rao.

TOP-chọn bài khác

(41) Ơn Cao Sâu Rộng (C)

Ôi, cao, cao hơn thiên đàng Rộng, rộng vượt đại dương lai láng Sâu như vực không đáy Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay

Chúa vốn biết tôi lạc loài Mà còn nhận làm con thân ái Do lời Kinh Thánh chỉ minh Tôi tường tình yêu Jêsus chẳng nhạt phai.

TOP-chọn bài khác

(42) Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay (C)

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xóa sạch gian ác tôi rày; Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu, Lấy tiếng nào khen ơn mầu,

Cho tâm linh tôi nay trắng phau, Tươi vui, thong thả trăm đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi đây (Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.)

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xúc động ai lưu lạc rày; Hiện giờ tội tình được dung xá, Chính bởi hồng ân thiên hà;

Dây vương mang xưa tung vứt xa, Tâm nay thong thả phi thường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi đây (Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.)

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xúc động tâm hư hoại rày; Toàn quyền hành động làm nên mới, Khiến kẻ tội nên con Trời;

Ban cho tâm yên vui thảnh thơi, Muôn muôn năm ở thiên đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi đây (Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.)

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

TOP-chọn bài khác

(43) Ơn Lạ Lùng (F)

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày,

Lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Ðời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về.

Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, làm sao nói được hết niềm vui?

Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài, về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

TOP-chọn bài khác

(44) Ước Mơ Đời Tôi

Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi Ơn Chúa yêu thương tuyệt vời Xin Chúa cho đời tôi Là một giai khúc dâng lên ngôi Trời

Tiếng hát tôn vinh Ngài thôi Bao tháng năm đời tôi Hận thù gian dối Bến mê lạc loài đêm tối âm u vực sâu

Nhưng Chúa cam vì tôi chịu hình trên thánh giá Thứ tha tôi rồi, ơn sâu cứu rỗi nhiệm mầu Xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa Nương nhờ Giêxu theo dấu chân thập giá

Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh Nhớ ơn Ngài xưa đã hi sinh Kính dâng Ngài lời ca chúc tôn Vua Thánh

Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa Lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tăm tối Ước mơ đời tôi là giai khúc dâng Ngài

Ước mơ đời tôi Là một giai khúc dâng lên ca ngợi Ơn Chúa yêu thương tuyệt vời Xin Chúa cho đời tôi Là một giai khúc dâng lên ngôi Trời

Tiếng hát tôn vinh Ngài thôi Bao tháng năm đời tôi Hận thù gian dối Bến mê lạc loài đêm tối âm u vực sâu

Nhưng Chúa cam vì tôi chịu hình trên thánh giá Thứ tha tôi rồi, ơn sâu cứu rỗi nhiệm mầu Xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa Nương nhờ Giêxu theo dấu chân thập giá

Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh Nhớ ơn Ngài xưa đã hi sinh Kính dâng Ngài lời ca chúc tôn Vua Thánh Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa

Lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tăm tối Ước mơ đời tôi là giai khúc dâng Ngài

Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa Lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tăm tối Ước mơ đời tôi là giai khúc dâng Ngài

Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tăm tối Ước mơ đời tôi là giai khúc dâng Ngài

TOP-chọn bài khác

(45) Ước Mơ Mùa Giáng Sinh

Mùa giáng sinh đến rồi người ơi! Bạn ước mơ gì khi giáng sinh về Một nô-ên vui tươi hạnh phúc Trẻ thơ nô đùa cười nói Một thế giới không có chiến tranh,không còn nghèo đói...

Bạn có nghe biết về Chúa Giê-su? Ngài là niềm mơ ước của nhân loại Ngài đem an vui hạnh phúc Bình an yêu thương sự sống Ngài ban cho bạn cho tôi cho hết thảy muôn người...

Không có Chúa Giê-su thì không có ngày giáng sinh Không có Chúa Giê-su mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ... Bạn ơi hãy đến cùng Ngài.Nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài Để sống trong vương quốc yêu thương vương quốc hòa bình.

Nào hãy vui đón mùa yêu thương! Cầu chúc nhân loại chung sống thanh bình Một nô-ên vui tươi hạnh phúc Trẻ thơ nô đùa cười nói Một thế giới không có chiến tranh không còn nghèo đói...

Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giê-su Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ Tình yêu thương không lừa dối Tình yêu hy sinh mạng sống Tình yêu cho bạn cho tôi cho hết thảy muôn người.

Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giê-su Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ Tình yêu thương không lừa dối Tình yêu hy sinh mạng sống Tình yêu cho bạn cho tôi cho hết thảy muôn người.

TOP-chọn bài khác

(46) Bài Ca Ngợi Khen

Tạ ơn Cha yêu nhân gian chịu khổ đau Giờ nầy chúng con chúc tôn Danh Ngài Tình yêu Cha ban thế nhân Chiên con xưa đến trần gian Tại nơi Gô-tha, Ngài đổ huyết để mua chuộc con.

Thập tự xưa ôi cao sâu thay chính tình Chúa Cha Ngài hàn gắn bao vết thương tâm hồn. Dòng huyết Jêsus cứu ân Cho muôn dân khắp trần gian Cùng nhau đến chúc tụng Chúa, Đấng cứu chuộc ta.

Chúa, Đấng ngự ngôi cao. Oai quyền trên khắp nhân gian, Chúc tụng Chiên Con hiển vinh, Chịu gánh thay bao tội thế nhân.

Xin dâng ngàn câu ca, Năng quyền tôn quí vinh quang, Mãi thuộc về Cha Chí Cao, Nguyện chúc tôn vua muôn đời sau.Nào cùng nhau ta ca vang quì trước ngôi, Tụng ngợi Chúa Cha Chí Tôn muôn đời, Ngợi danh Chiên Con hiển vinh, Tôn cao danh Chúa quyền oai,

Kìa Jesus danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên Jesus lời chúc tôn. Tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền. Ngợi danh Jesus hiển vinh, Chiên Con chuộc lấy tội nhân.

Tình yêu Cha luôn còn mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn, ca ngợi danh Chúa Jesus, Chúc tụng danh Cha hiển vinh, Quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi.

Xin dâng lời suy tôn, Ca ngợi danh Chúa Jesus, Chúc tụng danh Cha hiển vinh, Quyền phép oai nghi thuộc về Cha.

TOP-chọn bài khác

(47) Bài Ca Ngợi Khen (Fm)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

1.Khá hát xướng trong nhà Giê-hô-va, chúc tán Chúa trong hành lang nhà Ngài.

Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca. Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.

Đức Giê-hô-va (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia) Đức Giê-hô-va, (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

2. Khá hát xướng ca ngợi danh Giê-xu, chúc tán Chúa Vua quyền năng đời đời.

Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca. Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.

Chúa Giê-xu ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài (Ha-lê-lu-gia)

Chúa Giê-xu ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.

Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

1.Khá hát xướng trong nhà Giê-hô-va, chúc tán Chúa trong hành lang nhà Ngài.

Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca. Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.

Chúa Thánh Linh ơi (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia) Chúa Thánh Linh ơi, (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

TOP-chọn bài khác

(48) Bài Ca Tâm Linh (D)

1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình yêu thương không đổi dời,

Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng,

Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an.

(ĐK) Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui dâng ngây ngất lòng,

ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày,

đầy đau thương cô liêu chán chường, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jê-sus.

(ĐK) Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này.

TOP-chọn bài khác

(49) Bàn Chân Người Truyền Đạo

Có những bàn chân rất âm thầm. Đi trong đêm khuya, đi trong bão dông, đi trong lạnh lùng,cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mùng chông gai nước mắt

Có những bàn chân đi khắp miền xa, biền biệt tha phương biết đâu là nhà . Ôi! Bàn chân người truyền đạo. Ôi! Bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao

Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia xớt yêu thương đẹp ngời

Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi rao truyền tin vui

Có những bàn chân rất khiêm nhường. Hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao

Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao

TOP-chọn bài khác

(50) Ba Vua Hành Khúc

Đêm dần buông hiu hắt hơi sương mờ xuống Đường dài ta bước qua bao nhiêu đồi núi qua rừng Trong màn sương ngôi sao đưa ta tìm hướng tìm thờ Con Thánh giáng sanh trong đêm đông trường.

Ba vua ta bước in hình trong đêm vắng nhịp vang cỏi trần đời ta sống trong đau thương âm thầm. Ba vua ta hát cho đường đi thu ngắn rồi nhìn Con Chúa chúng ta yên vui muôn phần.

Như đàn nai khao khát mơ ước dòng suối Tìm đồng xanh với nước trong trên ngàn chốn xa vời linh hồn ta khao khát mơ ước tìm Chúa Tìm Ngài cho dẫu sương rơi trên vai không ngờ.

Ba vua ta bước trên đường xa hăng hái làm rung cõi đời dường như đắm say trong cơn mơ dài Ba vua ta hát cho trần gian thức giấc Bừng cơn mơ thế nhân ơi mau tôn vinh Ngài.

-- o0o --

Thôi từ đây đã đến nơi ta thờ Chúa ngập tràn vui chúng ta hân hoan nhìn Chúa bây giờ. Tinh kỳ dâng tâm linh ta tôn thờ Chúa từ đây ta có nhưng không cô đơn bao giờ.

Bao nhiêu nước mắt đau buồn xin chấm dứt và bao lỗi lầm nguyện xin Chúa buông tha, ta vui mừng mai đây quay gót trên đường về xa vắng lòng lâng lâng biết có Jesus luôn luôn gần.

-- [ nhạc dạo] --

Như đàn nai khao khát mơ ước dòng suối Tìm đồng xanh với nước trong trên ngàn chốn xa vời linh hồn ta khao khát mơ ước tìm Chúa Tìm Ngài cho dẫu sương rơi trên vai không ngờ.

Ba vua ta bước trên đường xa hăng hái làm rung cõi đời dường như đắm say trong cơn mơ dài Ba vua ta hát cho trần gian thức giấc Bừng cơn mơ thế nhân ơi mau tôn vinh Ngài.

-- o0o --

Thôi từ đây đã đến nơi ta thờ Chúa ngập tràn vui chúng ta hân hoan nhìn Chúa bây giờ. Tinh kỳ dâng tâm linh ta tôn thờ Chúa từ đây ta có nhưng không cô đơn bao giờ.

Bao nhiêu nước mắt đau buồn xin chấm dứt và bao lỗi lầm nguyện xin Chúa buông tha, ta vui mừng mai đây quay gót trên đường về xa vắng lòng lâng lâng biết có Jesus luôn luôn gần.

TOP-chọn bài khác

(51) Báo Tin Lành

1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần hồn phân vân bất an, Lòng ta đau thương khôn xiết kể, Nước mắt tuôn dầm ủ ê;

Người trời Giê-xu, Con Chúa Cha, Ðộng lòng thương yêu chúng ta, Hi sinh đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

(ĐK) Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sanh; Giê-xu đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

2. Dầu mà ta lên trên núi cao, Dầu vượt qua nơi biển sâu, Dầu khi băng qua trong lửa cháy, Vững chí ta nào đổi thay;

Dầu mà quân binh đương phủ vây, Quyền đời hăm ta giết đi, Tâm can vững chắc không kinh gì, Vì lo cứu bởi đương thì.

(ĐK) Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sanh; Giê-xu đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

3. Hồn người bên kia đương khóc la, Ðầu nầy kêu rên thiết tha, Vì đương luân vong nơi khổ hải, Não chí đau lòng lắm ai;

Người người đương trong phương thoát ly, Ngoài Giê-xu không phép chi, Nên ta quyết giảng rao trung thành, Về ân cứu bởi Tin Lành.

(ĐK) Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sanh; Giê-xu đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

TOP-chọn bài khác

(52) Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?

1. Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Bỏ Ngài con biết theo ai, thuyền buông lái biết trôi về đâu.

Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh.

(ĐK):Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có Lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian.

Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ? Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn mơ.

Ngài ơi dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi theo Ngài đời con bình an.

(ĐK):Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có Lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian.

Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

TOP-chọn bài khác

(53) Bình An Cho Loài Người (D 4/4)

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến. Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sanh đem theo ân điển. Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.

Đ.K: Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay yìm xem Jêsus Con Thánh. Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh. Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng trần bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

Đ.K: Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái. Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh.

Đ.K: Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

TOP-chọn bài khác

(54) Bình Minh Đã Đến

1. Kìa bình minh đã đến, nắng lên thật êm đềm. Bầy chim non âu yếm hát mừng ngoài thềm.

Ôi ngàn hoa thắm xinh điểm trang cho bình minh. Vui ngợi ca Thiên Chúa ban xuống ơn lành

2. Giọt sương rơi trên lối, ánh mặt trời sáng ngời. Mừng một ngày tươi mới phước tràn lòng người.

Huy hoàng tia nắng mai thắm tô cho cỏ cây. Ôi bàn tay Thiên Chúa chăm sóc muôn loài.

3. Rồi cuộc đời qua hết Chúa Giê-xu đón tôi. Vào một bình minh mới phước hạnh tuyệt vời.

Ôi bình minh thoả vui, mắt không vương lệ rơi. Tôi được đi theo Chúa yên nghĩ muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(55) Bình Yên Rất Phước

1. Lòng thật khôn kể phước, phước bởi nay bình yên Danh, lợi, quyền, dù ai ruổi bước Tôi một lòng hưởng phước xuống ở nơi thượng thiên Thiên thượng mừng sinh mạng Chúa biên.

Kìa được sanh mạng biên, sách của Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên Nắm giữ trong tay không đảo điên.

2. Bình tịnh vui vẻ bấy, chốn của Vua đại vinh Tôi thật tình nhờ ân điển ấy Đêm trọn ngày chỉ thấy phước lẫn khương, thọ, ninh Sinh mạng mình vui chịu Thánh Linh.

Kìa được sanh mạng biên, sách của Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên Nắm giữ trong tay không đảo điên.

3. Rày được an ủi đến, cứ ở trong lòng tôi Cai trị rồi, tình khôn cảm chánh Tai họa đều phải tránh, chí vẫn vui hoài thôi Không dập dồi sinh mạng của tôi.

Kìa được sanh mạng biên, sách của Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên Nắm giữ trong tay không đảo điên.

4. Bình tịnh nay bởi Chúa đến ở nơi lòng luôn Vui hoặc buồn, hèn sang chẳng ngó Cơn động trời chuyển gió đứng vững như cù lao Tay mặt Ngài vâng hộ phủ bao.

Kìa được sanh mạng biên, sách của Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên Nắm giữ trong tay không đảo điên.

TOP-chọn bài khác

(56) Bây Giờ Tôi Tin

Thương vì Vua tôi thân hình đẩm máu, Con Trời nay chết thế sao? Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu, Chúa phải dâng Thánh Thể sao.

[chorus] Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết Giê-xu tuôn huyết cứu tôi; Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi, Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

[2] Ðương giờ ban trưa mặt trời bóng tối, Che sự vinh quang Chúa ta; Ðấng hóa công xưa huyết phải tuôn rơi; Bởi cớ vật Chúa tạo ra.

[3] Tuy lệ tuôn rơi tôi nào trả nổi, Bao nợ tình yêu Chúa tôi; Hỡi Chúa tôi dâng cả nhứt sinh tôi, Thay thảy dâng Cứu Chúa thôi.

TOP-chọn bài khác

(57) Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bao cường quốc vương bá ngũ đại châu xưa lẫy lừng nay còn đẩu Ôi Christ. Hội thánh nghìn thu còn nguyên, cầu nguyện rao giảng thừng xuyên

Xem nền tảng Hội thánh vững lập thay muôn thuở đồn thiêng còn đây từ trong Hội thánh linh khúc trường ca trầm thăng thánh thót gần xa

Ôi, lạy Chúa, Hội thánh vững bền thay, không giống cường quốc đời nay Dầu cho động đất, giông ớ ngược nghiêng, nền Hội Thánh vẫn cong nguyên

Ôi, Hội thánh muôn thuở vững bền thay, Như Thái sơn chẵng hề lay tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu nhà xây không bởi người đâu A-MEN.

TOP-chọn bài khác

(58) Bao La Tình Chúa

Bao la tình Chúa yêu con, Mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào như ngàn con sóng, Vỗ về năm tháng đời con.

Tình Ngài như mưa đỉnh núi, Suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Hồng ân Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Xa xôi ngày tháng êm trôi, Yêu thương như nước xuối dòng. Mặn nồng như làn hơi ấm, Đổ đầy mưa nắng đời con.

Còn gì như ân tình Chúa, Dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, Từng nhịp chân yêu thương.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Êm như làn gió đưa mây, Đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời con mãi, Giữ trọn lời hứa trung kiên.

Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, Trọn đời con nương thân.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Hồng ân Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Con dâng cuộc sống tương lai, Bao nhiêu thay đổi thăng trầm, Lặng thằm đi về mưa nắng, Bước đường gian khó đầy vơi,

Nguyện cầu xin Cha gìn giữ, Tầm lòng con mãi chân tình, Một niềm tin trung kiên, Một niềm tin trung kiên.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Bao la tình Chúa yêu con, Mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào như ngàn con sóng, Vỗ về năm tháng đời con.

Tình Ngài như mưa đỉnh núi, Suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

(Nữ:) Từng nhịp chân yêu thương, Từng nhịp chân yêu thương.

(Nam:) Trọn đời con nương thân, Trọn đời con nương thân.

(Nam Nữ:) Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

TOP-chọn bài khác

(59) Bạn Ðứng Bên Nào

Duy một cửa vô thiên đàng Mà chia hai phía rất khác; Phía trong với phía ngoài; Bạn đứng phía nào?

Duy một cửa vô thiên đàng Mà chia hai phía rất khác; Chính tôi đứng phía trong, Bạn đã đứng bên nào?

TOP-chọn bài khác

(60) Bết-lê-hem Nhỏ Bé

1.Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này, Chốn ngươi thật an bình bấy! Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ, Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.

Ấy chốn phát chân quang đời đời, Trong đường ngươi đang tăm tối, Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường, Bữa nay gặp giữa đêm trường.

2. Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus, Chúng dân thảy thảy đều ngủ; Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời, Tối nay vừa mới ra đời.

Các thánh sứ cao rao nhiệt thành, Tin mừng đêm sinh Con Thánh; Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời, Đất an bình, phước cho người.

3. Anh em tôi thành tâm kính mời Thánh Anh Bết-lê-hem đến, Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội, Quản cai trọn cả tâm này.

Thánh sứ Nô-en rao tận tường, Tin trọng đại tin vui sướng; Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng, Chúng tôi thành kính phục tòng.

4. Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ, Giữa đêm thanh vắng hùng vĩ; Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy, Cũng yên lặng giống như vậy.

Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt, Tuy đời tội ô sâu sắc, Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì, Christ vui ngự đến trị-vì.

3a. Anh em tôi thành tâm kính mời Thánh anh Bết-lê-hem hỡi, Vô tâm-trung đuổi ra muôn muôn tội, Giáng sanh trong cả chúng tôi.

Thánh sứ Nô-ên rao tận tường Tin trọng đại tin vui sướng; Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng, Chúng tôi thành kính phục tòng.

TOP-chọn bài khác

(61) Bước Con Xa Ngài

Thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ. Biết bao yêu thương phai nhòa. Vì con đã cất hết tình Ngài vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng nhiều thú vui. Giữa đời băng giá tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nổi đau. Trái tim con nghe hoang lạnh. Màn đêm tối rủ xuống tâm tư chợt òa tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối Cha. Đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mới. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài. Nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có JESUS Đấng con cần. Mong tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm Tim con trót mang.

TOP-chọn bài khác

(62) Bước Người Ði Qua (C 4/4)

1. Ðã có một lần Người sinh ra trong trần thế. Ðã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Ðã có một lần, đã có một lần Người xuống thế để cùng chia kiếp làm người.

Hỡi người ơi, người ơi, Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu, Hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, Người bước tới, Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy.

Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến nếm đau thương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối. Thế có lần nào lòng anh xây mộng ước đời. Thế có lần nào, thế có lần nào lòng đã vở tan vì yêu, Lòng anh thiếu nếu Người không sinh ra.

2. Ðã có một lần Người đi qua trong cuộc sống. Ðã có một lần Người đi qua trong nẻo đường. Ðã có một lần, đã có một lần Người sống chết trong trần gian, thân làm người. Hỡi người ơi, người ơi, Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu, Hãy cúi đầu lặng nghe.

Này người đang đêm, Người bước tới, Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến kiếm quê hương.

Thế có lần nào bạn mong nghe bước Người đến. Thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng Người. Thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua, vâng ngàn năm, Ngài đã đến nhưng Ngài phải ra đi.

TOP-chọn bài khác

(63) Bước Với Chúa Yêu Thương (F)

1. Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn, đường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiêu dương

Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường, lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

2. Bước với Chúa yêu thương, khi sương đêm buông, mênh mông trên đường, đời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương

Núp bóng Chúa yêu thương, trong khi muôn phương phong ba điên cuồng, đời mờ dần sau muôn đợt sóng trùng dương

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

3. Bước với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn gian lao không sờn, vượt dặm trường men theo đường tới thiên cung

Bước với Chúa yêu thương, tôi nghe lâng lâng vui trong tâm hồn, ngày lại ngày thêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

TOP-chọn bài khác

(64) Buổi Mai Với Giê-xu (A 6/8)

1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng

Và văng vẳng tiếng ai, giọng khoan nhơn thân ái, chính Giê-xu Christ Con Trời hiển lai.

ĐK: Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2. Giê-xu chuyện trò cùng tôi thân thiết, khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về

Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa, lánh xa tối tăm đau buồn trần gian

ĐK: Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

TOP-chọn bài khác

(65) Càng Gần Chúa Hơn

1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, gần nơi Chúa hơn; Dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn;

Trong lúc đau thương sầu u, tôi vẫn luôn xin Jê-sus: Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, lạc nơi hiểm nham, Ðá thiêng tôi kê đầu nằm, hồi trời tối tăm;

Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bên lòng; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

3. Ðến lúc tôi bay về trời, thật khoan khoái thay! Bỏ xa trăng sao, mặt trời, vùn vụt lướt bay;

Tôi vẫn hoan ca dậy rân, xin Chúa đem tôi được gần; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

TOP-chọn bài khác

(66) Càng Yêu Chúa Hơn

1. Lòng tôi kính mến Giê-xu, biết nay Ngài thuộc tôi; Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Giê-xu ôi! Nguyền luôn kính mến Giê-xu là Cứu Chúa khoan hồng; Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.

2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu; Vì tôi, huyết Chúa đổ, thật cứu ân, Ngài rộng sâu; Lòng yêu Chúa thêm mãi nhơn Ngài đã đính mão gai; Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.

3. Lòng tôi rất thỏa thích vì sắp vô miền lạc khương, Là nơi nước sáng láng hằng chúc tôn thờ Hoàng Vương; Mừng vui cứ hát xướng luôn đội mão hiển vinh hoài; Từ trước đã mến Chúa, Lòng nay vẫn mến yêu Ngài.

TOP-chọn bài khác

(67) Ca Ngợi Chúa (C)

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng. Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.

Ôi Cha cao quý chúng con xin dâng lên Ngài, muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng. Cùng muôn thiên sứ chúc tán Giê-xu.

Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho muôn người. Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

3. Hỡi gió hỡi suối non cao trời rộng. Cùng muôn muôn nước chúc tôn Giê-xu.

Tung hô danh Thánh Chủ Tể oai nghi muôn đời. Cho dư âm vang bay cao ngất trời.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

TOP-chọn bài khác

(68) Cứu Chúa Siêu Việt

Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân, Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần. Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh, Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.

[chorus] Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn thiệt; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

[2] Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm, Giúp tôi khi ba đào vang ầm. Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh, Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành.

[chorus] Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn thiệt; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

[3] Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây, Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy; Thật con nhờ ơn Chúa tha tội nay, Chúa của con, con thuộc Chúa rày.

[chorus] Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn thiệt; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

TOP-chọn bài khác

(69) Câu Hỏi Sự Sống

Này bạn yêu ơi, sự sống đến từ đâu? Để rồi một mai sự sống sẽ đi về đâu? Tiền tài công danh, quyền thế sẽ mãi còn lại chăng? Bạn ơi mau tìm ý nghĩa thật của cuộc sống. Này bạn yêu ơi, cuộc sống ngắn ngủi làm sao? Cuộc đời con người như chiếc lá trên sông. Vùn vụt trôi đi cùng sóng nước thời gian. Đâu rồi bao người hôm nào ta thương ta nhớ.

Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống ra sao? Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống thế nào? Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, liệu bạn sẽ trả lời ra sao? Về thì giờ cuộc đời Cha giao phó, hiện nay bạn đang sống thế nào?

Này bạn yêu ơi, sự sống đến từ đâu? Để rồi một mai đời sống cuốn theo thời gian. Mộng vàng năm xưa cùng những sắc thắm ngày tuổi xuân Tàn phai theo hoàng hôn trong cuộc đời tăm tối. Này bạn yêu ơi, cuộc sống ngắn ngủi làm sao? Tình yêu con người như gió thoáng qua mau. Chập chờn trôi đi theo bóng nắng thời gian. Bạn ơi mau tìm Jesus Ngài là lẽ sống.

Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống ra sao? Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống thế nào? Rồi một ngày, một ngày kia Chúa đến, liệu bạn sẽ trả lời ra sao? Về thì giờ cuộc đời Cha giao phó, hiện nay bạn đang sống thế nào?

TOP-chọn bài khác

(70) Cùng Chúc Tôn Chúa (G)

Nguyện đồng lòng hát ca, cùng nhau chúc tôn Ngài hòa nhịp đàn ca ngợi danh Vua Thánh.

Ngài là Vua đời đời chí cao nào ta hãy thờ tôn dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta. Vua muôn Vua kính yêu, ca khen danh Thánh Ngài.

Xin dâng lòng tin yêu lên Ngài. Bài ca mới trong tâm hồn của con, đời con đây xin dâng hiến cho Ngài hiến dâng hồn thân con vào Cha Thượng Thiên.

TOP-chọn bài khác

(71) Cùng Hợp Nhau (A)

Cùng họp nhau dưới chân Chúa, chúng ta hòa theo nhịp đàn, hát vang tôn vinh Vua Giê-xu Chúa yêu thương.

Cùng đợi chờ dưới chân Chúa, lắng nghe lời từ Ngôi Trời ban. Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.

Cùng họp nhau dưới chân Chúa, chúng ta hòa theo nhịp đàn, hát vang tôn vinh Vua Giê-xu Chúa yêu thương.

Cùng đợi chờ dưới chân Chúa, lắng nghe lời từ ngôi trời ban. Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.

TOP-chọn bài khác

(72) Có Giê-xu Phần Tôi Thỏa Rồi

1. Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, Có Giê-xu phần tôi thỏa rồi; Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan, Ðức yêu thương còn đến đời đời.

ĐK: Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu! Cao sâu thật nào ai đo tới! Ồ, ơn Cứu muôn đời ban phỉ phu, Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

2. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, Quyết tâm linh được an ủi hoài; Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi, Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài.

ĐK: Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu! Cao sâu thật nào ai đo tới! Ồ, ơn Cứu muôn đời ban phỉ phu, Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

3. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, Ước ngắm xem Ngài luôn mĩm cười; nhờ Jesus linh trình luôn sáng tươi, dắt dẫn tôi từ đất lên trời.

ĐK: Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu! Cao sâu thật nào ai đo tới! Ồ, ơn Cứu muôn đời ban phỉ phu, Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

4. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, Quyết vững tin thập tự giá hoài; Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi, Thỏa chí tôi nhìn rõ mặt Ngài.

ĐK: Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu! Cao sâu thật nào ai đo tới! Ồ, ơn Cứu muôn đời ban phỉ phu, Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

TOP-chọn bài khác

(73) Căn Cơ Kiên Cố

1. Căn cớ nào kiên cố bằng nền Chúa xưa đã xây Cho môn đồ được lập do đức tin trên lời Thầy Lời Chúa đã tuyên hứa há sẽ phán thêm chữ gì Cho ai đang núp trong hầm ẩn náu Jêsus Christ? Cho ai nương thân tại hầm ẩn náu Jêsus Christ.

2. Con ơi, đừng kinh khiếp, vì này có ta ở với Ta đây Thiên Phụ con, vui giúp con luôn trọn đời Hằng đoái giúp thêm sức, giữ chỗ đứng con vững yên Nâng con trên cánh tay mạnh mẽ luôn không đảo điên Nâng đỡ con an bàn bằng chính cánh tay toàn quyền.

3. Khi ta gọi con phải vượt dòng nước thăm thẳm sâu Phong ba sầu muộn thật không thế sao con ngập đầu Vì chính ta ban phước ở với con trong thử rèn Nhân sự đau đớn ta luyện con tiêu bao vết đen Nhân khổ đau con chịu, ta phiếu trắng con toàn quyền.

4. Khi con chịu trong lửa hừng rèn thử, đang khiếp kinh Ơn ta dư dật hằng nâng đỡ con được tịnh bình Hồn phách vẫn yên ổn, chẳng chút sém trong lửa hồng Duy luyện sạch rét ten được nên tinh kim sáng trong Duy chỉ thiêu sạch cặn, luyện thét con nên vàng ròng.

5. Dân ta dầu cao tuổi càng từng trải, thêm hiểu thông Tuy sao dời vật đổi ân ái ta luôn mặn nồng Dầu tóc trắng như tuyết vẫn ở giữa ơn dắt đem Coi như chiên nhỏ ta bồng ẵm trong tay ấm êm Coi giống chiên con được sạch cặn, bồng ẵm giữa tay dịu mềm.

6. Tâm linh nào đã quyết dựa vào cánh tay của ta Ta luôn binh vực họ cho khỏi tay quân nghịch tà Quyền thế cả âm phủ khủng bố cũng không chuyển dời Ta cam đoan chẳng bao giờ quên người hay bỏ rơi Ta chẳng xa lìa ngươi, vui bảo đảm đến đời đời.

TOP-chọn bài khác

(74) Cầu Xin Cha Ðổi Lòng (C)

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

TOP-chọn bài khác

(75) Cảm Tạ Chúa (C)

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa! Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen, Ha-lê-lu-gia! khen ngợi Chúa, tung hô danh tôn qúi đến muôn muôn đời

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi,

cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu...

Ôi tình yêu thương, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn ca danh Giê-xu,

xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tôn Cha kính yêu

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa! Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen, Ha-lê-lu-gia! khen ngợi Chúa, tung hô danh tôn qúi đến muôn muôn đời

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi,

cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu...

Ôi tình yêu thương, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn ca danh Giê-xu,

xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tôn Cha kính yêu

TOP-chọn bài khác

(76) Cất Tiếng Ca Vang

1. Cất tiếng ca vang thánh thay là Chúa. Cất tiếng ca vang phước ân thuộc Ngài. Cất tiếng ca vang kính khen Giê-xu. Cất tiếng ca vang chúc tôn danh Ngài.

Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài. Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài. 2. Cất tiếng ca vang đến ngôi trời cao. Chúa Đấng vinh quang hãy mau ca ngợi. Hỡi Chúa con dâng khúc ca lòng con, chúc tán Ba ngôi hiển vinh muôn đời.

Lạ lùng thay khi gần bên Chúa, lòng ngập bao hạnh phước vui mừng. Lạ lùng thay ơn lành của Chúa, trọn đời con nguyện chúc tôn Ngài.

TOP-chọn bài khác

(77) Cơn Mưa Phước Lành

1. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Lời vàng từ lòng yêu hứa ban, Dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh, Do Giê-xu tuôn tràn lai láng.

ĐK: Ấy mưa phước ơn dồi, Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy; Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

2. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Nguyền giờ nầy được mưa chứa chan, Ðồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh, Nhân danh Giê-xu cầu mưa giáng.

ĐK: Ấy mưa phước ơn dồi, Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy; Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

3. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Vào lòng nầy ngày đêm tín trung; Gội nhuần nguồn phước mát mẻ hồn linh, Luôn kêu xin Cha, đừng nao núng.

ĐK: Ấy mưa phước ơn dồi, Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy; Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

TOP-chọn bài khác

(78) Chào Xuân

Chào một mùa xuân mới niềm vui đến khắp cho người. Từng nụ cười trên môi hát vang khúc ca chào xuân. Bầu trời nhẹ xanh thắm, với đôi cánh én tung chào. Cỏ hoa vui đón xuân

Lòng thầm tạ ơn Chúa, Ngài ban cho ta xuân về Đời thắm tươi biết bao ơn lành của Chúa Xuân đã về, trao cho nhau hi vọng Bao thỏa vui chờ mong

Xuân đẹp tươi ấm êm trào dâng Trao về nhau tháng năm vui buồn Cùng hòa nhịp xuân mới, cất tiếng hát ca ngợi Lời ngợi ca Chúa xuân.

Chào một mùa xuân mới, niềm vui thêm lên trong Chúa Bao ước mơ nguyện dâng Chúa thôi Năm nay xuân đã về, đến với mỗi cuộc đời Hạnh phúc thay tuyệt vời.

TOP-chọn bài khác

(79) Cha Yêu Thương (A)

Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con cứu con yêu con

Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con cứu con yêu con

Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

TOP-chọn bài khác

(80) Chèo Ra

Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển lớn lao, Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào! Lên thuyền cùng đoạn neo, ra khơi biến tăm ngay, Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay.

Đk: Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chổ nguồn ân điển vẹn tuyền.

Nhiều người vì đa nghi hôm nay đương đứng ngẩn ngơ, Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ, Chưa hề bạo gan ra nơi sâu thẳm thử đâu, Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu.

Đk: Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chổ nguồn ân điển vẹn tuyền.

Nầy cùng chèo ra khơi anh em ta thủy thủ ơi, Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời; Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm láng lai, Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài.

Đk: Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chổ nguồn ân điển vẹn tuyền.

TOP-chọn bài khác

(81) Chính Ta Đã Chọn Con

Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế, Ta đã gọi con tử thuở ban đầu. Ta kiếm tìm con ở nơi dương gian, Ta đã lập con và sai con đi...

Ở giữa trần gian đầy bao thương đau, Vì thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu. Sai con tìm cứu người đang chơi vơi, Cô đơn lạc lõng giữa nơi bể đời.

Dầu thế gian thù ghét, Dầu thế gian cười chê. Vì cớ Ta chịu khổ, Phần thưởng Ta dành ban.

Họ ghét Ta vô cớ, Họ giết Ta trên thập tự xưa. Tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình, Hãy cứ vững tin nơi Ta. Dù có hoạn nạn trong thế gian, Nhưng Ta đã thắng thế gian rồi.

Người nào ra đi bằng nước mắt, Sẽ gặt hái niềm vui. Người nào ra đi bằng đầu gối, Sẽ chiến thắng trong vinh quang.

Có chiến thắng nào thiếu đổ máu? Có vinh quang nào thiếu thương đau? Hãy đi khắp muôn nơi, Sẻ chia tình yêu Chúa cho người.

Ngày kia Jesus trở lại, Ngự xuống uy nghi trên từng mây. Trời đất sẽ tiêu tan, Lời Ta phán mãi vang dội.

Ta đã gọi con dù con không ra chi, Ta đã chọn con để làm việc thiên đàng. Ta đã gọi con dù đi nơi đâu, Mang trong lòng con tình yêu ban đầu...

Dẫu phải lìa xa mẹ cha, anh em, Rủ bỏ đàng sau mọi ước muốn con người. Ai đã vì Ta lìa xa nhân gian, Không chỉ đời nay, đời sau mãi vẫn còn.

Hãy báo cho trần thế, Rằng nước Cha gần kề. Hãy ăn năn tội lỗi, Chạy đến chân Ngài mau. Tìm Jesus chân lý, Sự sống, lẽ thật và tình yêu.

Vì nếu chưa nghe nói về Ngài, Làm sao biết để mà tin? Không có người nào đi giảng rao, Thì nghe Cứu Chúa bằng cách nào? Bàn chân ai đi ra rao giảng, Luôn đẹp đẽ dường bao? Người nào đem ai về với Chúa, Sẽ chiếu sáng như sao mai.

Hãy cứu vớt người khỏi ngục tối, Hãy cứu giúp người thoát ma vương. Hãy đi khắp quê hương, Ngài dang tay mong đón chờ người. Và khi Jesus trở lại, Ngài phán: tôi tớ Ta tận trung. Bằng nước mắt lau khô, Hãy mau bước vô thiên đàng.

TOP-chọn bài khác

(82) Cháy Lên

Luồng gió thổi đến nơi nào. Ngọn lửa đang bùng cháy. Cuộn lên sức sống náu nung trong lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi.

Vì Chúa chỉ đến khi nào, lòng người khát khao gặp Chúa. Tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

cLuồng gió thổi đến nơi nào. Ngọn lửa đang bùng cháy. Cuộn lên sức sống náu nung trong lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi.

Vì Chúa chỉ đến khi nào, lòng người khát khao gặp Chúa. Tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

TOP-chọn bài khác

(83) Chỗ Kẽ Ðá Vững An

1. Chỉ có Jê-sus siêu-phàm là chính Cứu-Chúa tôi, Cứu Chúa thật lạ-lùng muôn muôn đời;

Chỗ hóc Ðá thiêng kia đem hồn, linh tôi yên giấu, Ở đây tôi vui xem sông linh mầu.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi, Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi;

Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay, không nao núng, Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

3. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh, Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình;

Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính, Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

TOP-chọn bài khác

(84) Chỉ Tin Nơi Ngài

Người tội nên vội quay bước bữa nay, Chạy đến với Giê-xu ngay, Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình, Lòng liền được Chúa tái sinh.

ĐK: Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trể rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

Ngài là lẽ thật, sự sống, lối đi, Dìu dắt đến chốn hồng ân; Nên hãy kíp đến tin danh Giê-xu, Gội nhuần hạnh phước muôn thu.

ĐK: Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trể rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh khiết cao, Ðồng tiến đến chổ lạc giao, Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng, Ðời đời được phước vẻ vang.

ĐK: Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trể rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

TOP-chọn bài khác

(85) Chỉ Vì Tội Tôi

1. Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi, Hy sinh huyết báu tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi.

Ấy bởi ác uế trong tôi, không phương thoát ly ma vương. Quanh tôi biết bao bi thương, của cuộc đời trần.

ĐK: Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa. Trong Giê-xu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.

2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha, âm u khiếp kinh bao quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.

Ấy thống khổ với thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian. Gai chông giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.

ĐK: Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa. Trong Giê-xu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(86) Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay Đường đời hiểm hóc vấp bao chông gai Lóe sáng trong tôi ý an ninh đây Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

ĐK: Tôi đây Jê-sus nhớ hoài Jê-sus hằng luôn nhớ tôi Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

2. Đời đầy những mối khổ ưu nguy kinh Toàn ngập bóng tối phủ che tâm linh Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

ĐK: Tôi đây Jê-sus nhớ hoài Jê-sus hằng luôn nhớ tôi Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

3. Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông Cuộc đời sáng láng hay trong thê lương Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

ĐK: Tôi đây Jê-sus nhớ hoài Jê-sus hằng luôn nhớ tôi Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

TOP-chọn bài khác

(87) Châu Báu Vua Jesus Christ

1. Ta thiếu nhi chính châu ngọc Vua Thánh đây, Ban phát cho chúng ta điều rất tốt nay: Cho tiếng trong trẻo luôn bàn chân hăng hái, Tiếng hát khen Vua, chân lần bước theo Ngài.

ĐK. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

2. Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai, Thân gái công, dung, ngôn, hạnh không kém ai, Ơn Chúa ban tuổi xuân càng thêm tươi sáng, Đất trở nên Ê-đen, nhà hóa thiên đàng.

ĐK. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

3. Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí Cao, Nay hiến thân lo việc Ngài, phước biết bao; Tuy sức non nhưng ơn Ngài vui thâu thái, Khiến lúc chơi, khi học đều sáng danh Ngài.

ĐK. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

TOP-chọn bài khác

(88) Chạm Lòng Con (C)

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con không xa Ngài.

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não.

Lòng con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi!

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con không xa Ngài.

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não.

Lòng con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi!

TOP-chọn bài khác

(89) Chẳng Có Ai Như Jêsus (C)

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Jêsus, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

3. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời, chẳng có đâu! chẳng ơn nào!

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời, chẳng có đâu! Chẳng khi nào.

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

TOP-chọn bài khác

(90) Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

1. Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, Gọi tôi mau đến theo Ngài; Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, Lòng nay thật trắng trong hoài.

ĐK: Chúa ôi, tôi lại ngay, Nay tôi xin lại đây, Xin huyết tuôn nơi Gô-gô-tha Làm tôi sạch trắng hơn ngà.

2. Dẫu tôi yếu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường, Ngài xóa hết bao nhăn vết tội tình, Lòng nay sạch sẽ lạ dường.

ĐK: Chúa ôi, tôi lại ngay, Nay tôi xin lại đây, Xin huyết tuôn nơi Gô-gô-tha Làm tôi sạch trắng hơn ngà.

3. Giê-xu muốn tôi hoàn toàn, Tình yêu nên giống như Ngài, Nào đức tin, yên vui với trông cậy, Trần gian cùng với thiên đài.

ĐK: Chúa ôi, tôi lại ngay, Nay tôi xin lại đây, Xin huyết tuôn nơi Gô-gô-tha Làm tôi sạch trắng hơn ngà.

TOP-chọn bài khác

(91) Chúa Ôi Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân Đang kêu cầu van khẩn Lúc bao người được thăm gọi mừng vui Mong Ngài nhớ đến con.

ĐK: Cứu Chúa! Xin Ngài! Nguyện nghe tiếng cầu con Lúc bao người được thăm gọi mừng vui Mong Ngài nhớ đến con.

2. Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân Tâm linh được hưng phấn Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin Mong Ngài giúp đức tin.

ĐK: Cứu Chúa! Xin Ngài! Nguyện nghe tiếng cầu con Lúc bao người được thăm gọi mừng vui Mong Ngài nhớ đến con.

3. Chúa, con duy cậy công Ngài chuộc mua Trông mong gặp mặt Chúa Vết đau thương lòng con mong lành nay Duy nhờ cứu ân Ngài.

ĐK: Cứu Chúa! Xin Ngài! Nguyện nghe tiếng cầu con Lúc bao người được thăm gọi mừng vui Mong Ngài nhớ đến con.

4. Chúa Giê-xu nguồn ủy lạo đời con Con yêu Ngài vô đối Ở trong đời này hay tại trời cao Duy Ngài có ai nào.

TOP-chọn bài khác

(92) Chúa Đáng Ngợi

1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật đáng tôn. đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi. Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn. 2. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay. Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật Thánh thay. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay. Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn. 3. Giê-xu, Ngài là Giê-xu. Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài là Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu. Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

TOP-chọn bài khác

(93) Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây (D)

Con tin Vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này. Vì con biết chính ánh sáng thiêng liêng tràn ngập con.

Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này. Con tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.

Con tin Vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này. Vì con biết chính ánh sáng thiêng liêng tràn ngập con.

Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này. Con tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.

TOP-chọn bài khác

(94) Chúa Biết Rõ (C)

Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi,

Ngài biết rõ mỗi lòng, cùng những ước mơ thầm, Và Ngài hằng liệu lo chu đáo,

Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan,

Ngài biết rõ ước vọng, thầm kín nhất trong đời, Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn.

Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn,

Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi, đời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối.

Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong,

Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.

TOP-chọn bài khác

(95) Chúa Biết Từng Cánh Chim (C)

1. Khi có Jêsus bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ. Sao tôi còn e mây mờ,

Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cỏi trời ngay? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn, “đừng nên bối rối ớ con!” Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi, vui hoài,

Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, tôi thấy từng bước một thôi; Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Sa-tan cám dỗ tôi; Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hi vọng ra tro tàn,

Tôi quyết càng đến gần Jêsus, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu; Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

TOP-chọn bài khác

(96) Chúa Chí Thánh (F)

Thật thiêng liêng, thật là chí thánh! Chúa ôi Ngài đáng cho lòng này chúc tôn Ngài.

Thật thiêng liêng, Ngài thật chí thánh! Trọn tâm hồn còn hòa tiếng hát.

Chính danh thánh này, đáng cho chúng con kính dâng đến Ngài

những câu chúc tôn danh thánh tuyệt vời.

Thật thiêng liêng, thật là chí thánh! Chúa ôi Ngài đáng cho lòng này chúc tôn Ngài.

Thật thiêng liêng, Ngài thật chí thánh! Trọn tâm hồn còn hòa tiếng hát.

Chính danh thánh này, đáng cho chúng con kính dâng đến Ngài

những câu chúc tôn danh thánh tuyệt vời.

TOP-chọn bài khác

(97) Chúa Dẫn Ðưa Ðời Tôi

1. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, lòng há nên buồn bực lo rối?

Hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăn, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng?

Ngày càng đi, đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao;

Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến;

Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên, quyết không ngoài linh ý ban truyền.

2. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, dầu lối đi gồ ghề đen tối,

Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi, cho ma na ngày ngày chẳng thôi;

Tuy mệt mê lắm khi chơn trợt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng,

Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên;

Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

3. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, thật Chúa tôi từ bi vô đối!

Ðinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi, trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.

Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bổng vào nước sáng choang,

Nầy điệp khúc ý tôi nguyện hát vang; Chúa tôi hằng dẫn dắt quang đãng;

Nầy điệp khúc ý tôi nguyền hát vang; Chúa tôi hằng dẫn dắt huy hoàng.

TOP-chọn bài khác

(98) Chúa Giấu Tôi

1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.

ĐK: Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay Thật yên ổn không họa tai chuyển lay Ngài che kín tôi, thật an thái thay Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

2. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn Càng giục tôi mong đến thiên đàng Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.

ĐK: Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay Thật yên ổn không họa tai chuyển lay Ngài che kín tôi, thật an thái thay Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

3. Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn Trở nên phước miên trường hân hoan.

ĐK: Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay Thật yên ổn không họa tai chuyển lay Ngài che kín tôi, thật an thái thay Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

4. Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình Gặp phong ba tôi vẫn an bình Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng Là con Chúa, ai hại được chăng?

ĐK: Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay Thật yên ổn không họa tai chuyển lay Ngài che kín tôi, thật an thái thay Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

TOP-chọn bài khác

(99) Chúa Jêsus Lâm Phàm (Eb 4/4)

1. Chúa Jêsus lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng. Vì ai Chúa tôi hạ trần, Nằm trong máng cỏ tồi tàn? Khắp nhân gian chê cười, Nào ai đoái xem Con Người! Ðấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.

Ð.K: Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Đấng tôi thờ phượng. Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

2. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng. Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng. Chúa chí nhân lâm phàm, Lìa bao hiển vinh huy hoàng. Sống đê hèn chết đau thương vì tôi với bạn.

Ð.K: Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Đấng tôi thờ phượng. Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

3. Hát lên hởi muôn loài! Nào ca hát lên nhân loại. Jêsus giáng sanh làm người đành mang xác thịt hình hài. Hát tôn vinh Con Trời, Ngài không gớm nơi ô tội. Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Ð.K: Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Đấng tôi thờ phượng. Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

TOP-chọn bài khác

(100) Chúa Là Tốt Lành (Em)

Chúa quyền năng. Lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay, hoan ca chúc tôn.

Chúa quyền năng, tin nơi Vua Je-sus, tốt lành thay với cả tấm lòng

Chúa quyền năng. Lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay, hoan ca chúc tôn.

Chúa quyền năng, tin nơi Vua Je-sus, tốt lành thay với cả tấm lòng

Khi con suy nghĩ đến tình yêu Je-sus, lòng con luôn tuôn tràn lời ngợi khen với vui mừng.

Cha luôn mở lối dắt con đến với Ngài. Lòng mở toang con mau đến với Cha

Chúa quyền năng. Lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay, hoan ca chúc tôn.

Chúa quyền năng, tin nơi Vua Je-sus, tốt lành thay với cả tấm lòng

Khi con suy nghĩ đến tình yêu Je-sus, lòng con luôn tuôn tràn lời ngợi khen với vui mừng.

Cha luôn mở lối dắt con đến với Ngài. Lòng mở toang con mau đến với Cha

Chúa quyền năng. Lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay, hoan ca chúc tôn.

Chúa quyền năng, tin nơi Vua Je-sus, tốt lành thay với cả tấm lòng

TOP-chọn bài khác

(101) Chúa Là Tất Cả (A)

Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm

Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao Lời Ngài thật nhiệm mầu

Lòng rộn ràng chào mừng Ngài sinh nhân gian Ðể mọi người nhận được tình thương Cha ban

Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi Ðể Trời người thuận hoà

Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài

Xin cho tôi luôn luôn băng qua Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy

Nguyện lòng càng được gần bên Chúa Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi

Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai Luôn luôn trong suốt đời tôi

TOP-chọn bài khác

(102) Chúa Mang Thập Hình

1. Ôi Chúa Giê-xu đành mang thập hình, Vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, Ðem đức yêu thương, ban ơn hòa bình, Ngợi khen Giê-xu, Chúa nhân lành.

ĐK: Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

2. Ôi Chúa chí tôn vì sao hạ mình, Ðau khổ không nao, nhục nhã xem khinh, Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng, Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn.

ĐK: Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

3. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng, Dạn dĩ đến nơi hạnh phúc vô song, Tôi hiến thân, linh cho Giê-xu hoài, Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loại.

ĐK: Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

TOP-chọn bài khác

(103) Chúa Oai Quyền Phục Sanh

1. Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh, Anh em hãy khen ngợi tôn vinh,

Dâng lên Chúa cả thần, hồn, thân, Ðừng nên để ý riêng dự phần;

Vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết, Thay ta hiến trọn thân cao khiết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng, khiến vui hoài!

2. Thân không vết Giê-xu dâng đấy Cho Cha Thánh thương nhận con đây;

Trong cơn chiến đấu thật hùng oai, Quân ma quỉ thua luôn chạy dài;

Ngài đầy ân trạch vì ta chết, Nên đem cả hồn, thân dâng hết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng vẻ vang hoài!

3. Chiên Con thánh thay vì ta chết, Hôm nay sống vinh diệu hơn hết;

Trên ngôi Cứu Chúa thật hùng oai, Cha giao quản cai muôn muôn loài;

Ðồng ngợi Vua hồi quân ca khải, Tôn cao Ðấng ban sống mãi mãi;

Hỡi Chúa nhân từ cứu chúng sinh, Và dắt đưa vào ở thiên đình.

TOP-chọn bài khác

(104) Chúa Sẽ Lo Toan (Bb)

1 Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đang, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây

2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu sanh, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn mệt, dựa ngực chân Chúa mau mau, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

TOP-chọn bài khác

(105) Chúa Thánh Linh Ơi (G)

Chúa Thánh Linh ơi con xin chào Chúa! Buổi tối tươi vui trong năng quyền Ngài.

Chúa Thánh Linh ơi con xin mời Chúa! Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay.

Thần-Linh Sự Sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới.

Thần-Linh Quyền Năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền Cha.

Chúa Thánh Linh ơi con xin chào Chúa! Buổi tối tươi vui trong năng quyền Ngài.

Chúa Thánh Linh ơi con xin mời Chúa! Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay.

Thần-Linh Sự Sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới.

Thần-Linh Quyền Năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền Cha.

Xin đến trên con ..với năng quyền Cha.

TOP-chọn bài khác

(106) Chúa Xứng Đáng Thay (Ab)

Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca! Ô, thật đáng tôn danh Ngài.

Chúa xứng đáng được tôn, vinh hiển với quyền oai,

tôn quý với năng quyền muôn đời. Vì chính Chúa đã sáng tạo nên thế giới với muôn loài.

Chính Chúa đã sáng tạo thế giới. Bởi ý muốn Chúa nên muôn vật được có đây. Xứng đáng thay Ngài, Chúa ta!

Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca! Ô, thật đáng tôn danh Ngài.

Chúa xứng đáng được tôn, vinh hiển với quyền oai,

tôn quý với năng quyền muôn đời. Vì chính Chúa đã sáng tạo nên thế giới với muôn loài.

Chính Chúa đã sáng tạo thế giới. Bởi ý muốn Chúa nên muôn vật được có đây. Xứng đáng thay Ngài, Chúa ta!

TOP-chọn bài khác

(107) Chúa Xuân Đã Về

1. Dưới nắng xuân mỉm cười ngàn nụ hoa khoe sắc thắm tươi Từng ngọn gió mát len nhẹ vào hồn tôi khiến ngất ngây Bao nhiêu tháng năm dài mà mùa xuân vẫn chẳng hề đổi thay Xuân đem đến cho đời niềm hạnh phúc vô tận.

ĐK:Chúa xuân đã về Ngài đem cho tôi ước mơ Xóa tan nỗi sầu Ngài ban tươi mới trong tôi Có Giê-xu trong đời lòng tôi vui thay thỏa thay Giê -xu luôn chở che đời tôi.

2. Đếm tháng năm qua rồi cuộc đời tôi bao nỗi thăng trầm Ngày nao rong ruổi hoang chẳng hề hay biết Chúa yêu tôi Chân tôi luốn sâu tội, đường tôii đi bóng tối ngập phủ vây Đôi tay Chúa dang rộng dìu tôi khỏi chốn lạc lầm.

ĐK:Chúa xuân đã về Ngài đem cho tôi ước mơ Xóa tan nỗi sầu Ngài ban tươi mới trong tôi Có Giê-xu trong đời lòng tôi vui thay thỏa thay Giê -xu luôn chở che đời tôi.

TOP-chọn bài khác

(108) Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

1. Chúa vốn bức thành kiên cố ta rày, Thuẫn khiên ta cho đỡ hằng ngày; Ðấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Ðấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu. Ngày đêm dẫu quân thù xưa nghịch ta, Ta khôn nghiên ngửa, Tuy nó thâm mưu đa tài, Quyết chống ta suốt đêm ngày, Quả không ai trên đất địch tày.

2. Dẫu quỉ dữ đầy trên thế gian nầy, Ðuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày; Trước Ðấng có quyền xua nó lui liền, Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền. Kìa vua tối tăm giận chăng? Thật ta không nao chi hắn, Nay hắn khoe khoang nhứt thời, Án hắn xưa Chúa khép rồi, Thúc thủ khi Christ phán một lời.

3. Khá biết sức mình non kém vô tài, Dễ khiến ta thoa ngã nằm dài; Dẫu thế, biết nhờ Ðấng chỉ huy mình, Ðối phương thua chạy hết rập rình. Bằng ta hỏi tên Ngài chăng? Là Giê-xu danh chiến thắng, Danh tướng thiên binh anh tài, Cứu pháp duy chính tay Ngài, Ðắc thắng Sa tan đến lâu dài.

TOP-chọn bài khác

(109) Chúc Cho Ðấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi, Cùng Chiên Con, được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép, cho đến đời đời, cho đến đời đời. A-men, A-men, A-men.

TOP-chọn bài khác

(110) Chúc Hôn Lễ

Lạy Ðấng xưa lập hôn lễ trước tiên, cho Ê-va với A-đam kết duyên. Nguyền Chúa Chủ hôn trong giờ nầy; Nhìn xuống đôi bạn đang đứng trước đây, Ðồng ra mắt Chúa, cúi xin ân ban, Nguyền xuống phước đôi bên vẹn toàn; Gái trai, Sánh vai, Thắm tươi hoà hai, Trước sau nào sai, Ái ân lâu dài, Kết tóc xe tơ trăm năm duyên hài.

Kìa, lứa đôi nguyện ước trước Chúa Cha, Hằng vâng theo Chúa yêu nhau thiết tha, Nguyền cánh tay Cha ban ơn lành; Dạy dỗ đôi bạn ăn ở khiết thanh, Tình đẹp duyên thắm, sống vui trăm năm, Dường lửa đương nhen, trăng đương rằm; Thánh Linh Huấn minh, tín trung, thuận trinh, Ðúng theo lời Kinh, kính yêu vẹn tình, Ðến lúc chung vui hôn diên thiên đình.

TOP-chọn bài khác

(111) Chúc Tôn Chúa (Dm)

Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền, vinh hiển Ngài rạng ngời khắp thế gian.

Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài, tôn Cha là Chúa trời vinh hiển.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Ha-lê-lu-gia, khắp nơi tôn vinh Cha, Chúa hiển vinh quyền oai.

Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền, vinh hiển Ngài rạng ngời khắp thế gian.

Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài, tôn Cha là Chúa trời vinh hiển.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Ha-lê-lu-gia, khắp nơi tôn vinh Cha, Chúa hiển vinh quyền oai.

Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền, vinh hiển Ngài rạng ngời khắp thế gian.

Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài, tôn Cha là Chúa trời vinh hiển.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Chúa hiển vinh, Chúa hiển vinh. Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Ha-lê-lu-gia, khắp nơi tôn vinh Cha, Chúa hiển vinh quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(112) Chúc Tán Danh Chúa (Eb)

Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ.

Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu,

chúc tôn danh Giê-xu chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.

Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ.

Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu,

chúc tôn danh Giê-xu chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(113) Chúng Con Yêu Ngài (F)

Hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi linh hồn ta chớ quên các ân huệ của Ngài.

Vì Ngài là Cha nhân ái, tràn đầy ơn thương xót, là Chúa của các Chúa Vua của các vua.

Lạy Giê-xu yêu hỡi, giờ này con vui sướng cùng với muôn con tim dâng lời chúc tôn danh Ngài.

Vì Giê-xu yêu thương con thật nhiều, Chúa yêu thương con thật nhiều, chết thay con trên thập tự giá.

Giờ đây con luôn vui ca ngợi Ngài, chúc tôn danh Cha đời đời. Chúa ơi con yêu Ngài không thôi.

Chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài không thôi.

TOP-chọn bài khác

(114) Chiến Binh Thập Tự

1. Ta cùng hân hoan tiến bước theo Giê-xu. Trên đường thiên cung chiến đấu không sờn nao.

Luôn nhờ Giê-xu danh tướng muôn đạo binh. Bài chiến thắng khải hoàn vui hát vang.

Đk: Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường. Giê-xu, Giê-xu luôn dẫn đưa mọi đường,

Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu. Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Giê-xu.

2. Muôn người đang đau đớn sống trong trần gian. Trong xiềng Sa tan bóng tối vây bọc quanh.

Mau cùng xông ra lính chiến Vua Giê-xu. Truyền bá ơn mua chuộc cho thế nhân.

Đk: Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường. Giê-xu, Giê-xu luôn dẫn đưa mọi đường,

Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu. Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Giê-xu.

Đk: Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường. Giê-xu, Giê-xu luôn dẫn đưa mọi đường,

Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu. Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Giê-xu.

3. Nương nhờ Giê-xu chiến thắng bao tội nhân. Vui mừng hân hoan trổi khúc khải hoàn ca.

Mong đợi ngày mai Giê-xu ban triều thiên. Cùng Chúa sống muôn đời nơi vĩnh yên.

Đk: Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường. Giê-xu, Giê-xu luôn dẫn đưa mọi đường,

Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu. Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Giê-xu.

TOP-chọn bài khác

(115) Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Khi có Jêsus bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi, Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ. Sao tôi còn e mây mờ, Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cỏi trời ngay?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn, “Đừng nên bối rối ớ con!” Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, Không nghi sợ chi, vui hoài, Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, Tôi thấy từng bước một thôi;

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Sa-tan cám dỗ tôi; Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, Khi hi vọng ra tro tàn, Tôi quyết càng đến gần Jêsus, Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

TOP-chọn bài khác

(116) Chim, Hoa Và Người (F 3/4)

1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo

Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim

ÐK: Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than.

Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, bóng cuộc đời không vương lối con

2. Ðồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ

Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa

ÐK: Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than.

Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, bóng cuộc đời không vương lối con

TOP-chọn bài khác

(117) Cho Con Biết Ăn Năn

Cho con biết ăn năn Cho con đến nương thân Nơi tim Chúa từ nhân Con tin tình yêu Chúa Quyết tâm chừa lỗi xưa Ôi tình Chúa vô bờ

1. Cho dù người vô ơn Cho dù đời cô đơn Cho dù con yếu đuối Con vẫn hằng tin yêu Ơn Chúa trời cao siêu Kêu khấn Ngài sớm chiều

2. Êm đềm gần bên Cha Cung lòng Ngài bao la Cho lệ tuôn trên má Đôi mắt nhìn thương yêu Tha thứ tội oan khiên Cha đón nhận con về

3. Ân tình trời mưa sa Trên cuộc đời phong ba Say tình Cha bao la Xin cúi đầu van lơn Con đón nhận muôn ơn Dâng Chúa trọn xác hồn

TOP-chọn bài khác

(118) Christ Nắm Tay Tôi Thật Chặc

1. Khi hiểm nguy làm lòng bất an, Ngài nắm tôi thật chặt; Tuy quỉ vương mưu hại lắm cơn, Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

ĐK. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân, Ngài nắm tôi thật chặt; Tuy ái tâm tôi nguội xuống lần, Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

ĐK. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

3. Do Chúa tôi được trọng quí thay, Ngài nắm tôi thật chặt; Mua chính thân tôi bằng giá cao, Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

ĐK. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

4. Vua chẳng buông hồn này đắm trôi, Ngài nắm tôi thật chặt; Đem giá mua tôi trọn cả rồi, Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

ĐK. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

TOP-chọn bài khác

(119) Christ Rõ Tâm Trạng

1. Hồi cùng cực, cơn phong ba Chúa rõ tâm trạng Phán êm dịu bên tai ta: Con khá bình an Đừng phàn nàn hay lo âu Giao hết đớn đau cho Ngài Chúa chắc cứu không chậm đâu Giúp ta được thỏa vui hoài.

2. Hồi cùng đường khi phân tâm Chúa biết tinh tường Thánh ngôn Ngài là phương châm Ta bước bình khương Tùy thì giờ ban thêm ơn Đưa dắt lối ta không lầm Do Đức Thánh Linh dìu chân Chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.

3. Hồi mình lầm lạc chơi vơi Chúa biết ngay rồi Chúa nghiêm nghị khuyên: Con ơi, Sao dám phạm tội? Đừng liều mình, ăn năn ngay E nhớp thánh y công bình Nên tỉnh thức xưng tội na Có Ta biện thế minh tình.

4. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn Chúa rõ trăm đường Dắt ta bằng tay linh năng Nhắc đến tình thương Mọi điều hồ nghi tiêu tan Vui sống, vững tin trung thành Đi với Chúa vui mừng thay Nhắm ngay mục đích tiến hành.

TOP-chọn bài khác

(120) Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

1. Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi, Xưa Giê-xu lưu huyết thay tôi, Ðành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi, Gô-gô-tha chết thay tôi rồi.

ĐK: Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

2. Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa, Như chiên kia trong núi kêu la; Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra. Ðường chánh minh đưa tôi về nhà.

ĐK: Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

3. Ngài gìn tôi cho đến nơi mé sông, Trên bao nhiêu con sóng nguy vong, Ngài bồng tôi trong bến kia thẳng xông, Cùng những kẽ mến yêu tương phùng.

ĐK: Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

TOP-chọn bài khác

(121) Chuyện Thập Giá Xưa

1. Vượt qua bao giai điệu trong đời này Vượt bao cơn cạnh tranh lỗ, lời đấy Vượt trên bao tiếng khóc hay tiếng cười Tôi được nghe chuyện thập giá đẹp tươi Ấy tích Jêsus từ bi bác ái Đã cho bao tội nhân hết bi ai Lại ban thiên quốc kế nghiệp vững vàng Muôn đời vui mừng, sung sướng, bình an.

ĐK: Này chuyện xưa, chuyện rất xưa Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa Dầu trời qua hay đất kia thay dời Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời Về thập giá cứu ân diệu bấy Về thập giá chuộc cứu linh thay!

2. Nào ai, duy Jêsus mang nhục hình Nào chiên con hiền như Chúa bị đánh Đầu ai kham chiếc mão gai khổ nàn Tim nào do tội tôi phải dập tan Chẳng có chân ai bị đinh khổ thống Cũng không tay nào vui phó nhưng không Nào ai như Thánh Tử vui giáng trần Đem tình yêu liều thân cứu tội nhân.

ĐK: Này chuyện xưa, chuyện rất xưa Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa Dầu trời qua hay đất kia thay dời Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời Về thập giá cứu ân diệu bấy Về thập giá chuộc cứu linh thay!

3. Ồ, khen thay thập tự vinh vô hồi Là nơi Jêsus cam chết vì tôi Vinh thay cây gỗ huyết lưu cứu phò Cho hồn nô lệ nay hưởng tự do Vững chãi thay thập tự luôn chói sáng Để muôn dân nhận tin Chúa vinh quang Lòng yêu thương Chúa nhân gian khó dò Duy một Thiên Phụ xưa khải thị cho.

ĐK: Này chuyện xưa, chuyện rất xưa Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa Dầu trời qua hay đất kia thay dời Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời Về thập giá cứu ân diệu bấy Về thập giá chuộc cứu linh thay!

TOP-chọn bài khác

(122) Come, Now Is The Time To Worship

Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart Come, just as you are to worship Come just as you are before your God, Come

One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly chose you now.

Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart Come, just as you are to worship Come just as you are before your God, Come

One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly chose you now.

TOP-chọn bài khác

(123) Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài (D)

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.

Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng. Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.

Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng. Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.

TOP-chọn bài khác

(124) Con Sông Tẩy Uế

Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông, Tẩy uế tâm tôi sạch ròng; Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, Chỉ chổ hông tuôn giọt hồng.

[chorus] Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Giê-xu, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

[2] Từ nay bước đi trên đường quang minh, Lướt cõi nhân gian tội tình; Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tinh, Có Chúa nơi tâm linh mình.

[chorus] Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Giê-xu, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

[3] Lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi, Ở thế gian như cung trời; Lòng duy biết Giê-xu Giê-xu tôi, Giê-xu chết thay tôi rồi.

[chorus] Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Giê-xu, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

TOP-chọn bài khác

(125) Con Sông Thái An

Sự bình an trong Jê-sus, như trên một dòng thu, Thật là con sông thái an, long lanh in trăng vàng; Sông kia ai hay đón-ngăn , Chảy mãi thêm trong ngần; Láng nước trong êm đềm thay, lớn suốt đêm luôn ngày.

[chorus] Tâm ta nương nơi Chúa Cha, hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta sống thái nhiên an-bình.

[2] Ðặt mình trong tay Jê-sus, tiêu tan mọi sầu u, Sa-tan không sao dối tôi, yêu ma dan xa rồi; Ta nay không lo lắng chi, ắt chẳng hoang mang gì, Cũng chẳng đau thương sầu bi, vững chí muôn muôn thì.

[chorus] Tâm ta nương nơi Chúa Cha, hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta sống thái nhiên an-bình.

[3] Ðược mừng vui hay bối rối do Cha đời đời thôi; Mặt trời yêu thương chiếu rạng, lao đao hay an-nhàn; Ta tin Jê-sus mến thương, đã gánh vác trăm đường; Hễ quyết tin theo Ngài luôn ắt sẽ không lo buồn.

[chorus] Tâm ta nương nơi Chúa Cha, hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta sống thái nhiên an-bình.

TOP-chọn bài khác

(126) Con Tin Nơi Ngài (D)

Con tin nơi Ngài hôm nay, chính Chúa hiện diện nơi đây. Con tin năng quyền Cứu Chúa dẫn dắt chở che chúng con.

Con tin Vua Trời hạ sinh, đã chết thay tội lỗi con. Vinh quanh danh Ngài là Vua chí thánh đời đời tôn vinh.

Con trọn đời tôn cao danh Ngài Cứu Chúa Giê-xu. Con nguyện luôn tôn vinh, chúc tán Vua của muôn loài.

Con cầu Linh Thánh Chúa đến đây ở với chúng con. Cho lòng luôn nóng cháy thờ phượng hăng say

TOP-chọn bài khác

(127) Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

1. Con trời xông ra chiến đấu oai linh Hầu đoạt vương mão hiển vinh Kìa, huyết thắm tươi trên cây cờ hồng Ai nguời theo Ngài xung phong? Kẻ uống chén đau thương mình hoàn toàn Vui chịu hoạn nạn mọi đàng Thập tự hằng mang, hổ nhuốc coi khinh Duy kẻ ấy theo đoàn linh.

2. Xưa tuận đạo nhân mắt giống chim ưng Nhìn qua âm phủ sáng trưng Trông Chúa đứng trên thiên cung đành rành Kêu Ngài trong giờ hi sanh Bắt chước Chúa khi xưa chịu nhục hình Tha tội người thù nghịch mình Họ vì cừu nhân khẩn đảo khăng khăng Ai dám theo gương họ chăng?

3. Môn đồ mười hai, dẫu chẳng bao nhiêu Được ơn riêng Thánh Linh kêu Can đảm bước theo tia hy vọng mình Lửa hừng, thập tự coi khinh Đứng trước lưỡi gươm vương hầu tàn bạo Miệng hùm rùng rợn mực nào Họ đều tận trung cảm tử xung phong Ai dám theo chân họ không?

4. Kia, đội hùng binh áo trắng vinh quang Họp quanh ngôi Chúa hân hoan Tôi tớ, chủ nhân, con thơ, người già Rập ràng ca tụng danh Cha Những bước khốn nguy, lao lục, tù rạc Đưa họ vào miền cực lạc Nguyện Ngài ban ơn giúp sức hôm nay Cho chúng tôi theo họ ngay.

TOP-chọn bài khác

(128) Cung Điện Bằng Ngà (Eb 6/8)

1. Kìa áo Chúa thơm không chi sánh kịp được, Vì đã tẩm trong một dược; Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm, Tưởng đứng trên đồi hương nam.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

2. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường; Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, Cảm xúc hai hàng lụy chan.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thay, Rờ đến, kẻ đau được lành; Hồi chân tôi trượt, Jê-sus đỡ vững yên, Khỏi chốn ô nhục, tội khiên.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

4. Mặc áo hiển vinh Jêsus sẽ hồi lai, Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài; Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh, Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

TOP-chọn bài khác

(129) Cung Kính Tôn Vinh (Em)

1. Họp lai đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.

Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.

Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển. Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

2. Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giê-xu muôn lời chúc tôn.

Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

Tôn vinh, chúc tôn, Giê-xu Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia! Tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

TOP-chọn bài khác

(130) Dân Làng Ta Ca Ngợi Thiên Chúa

Halelugia hát ca vui mừng, khắp buôn làng múa nhịp nhàng ca ngợi Giê-Xu. Giê-Xu yêu thương hết cả buôn làng trẻ hay già cùng vỗ tay, ca ngợi Giê-Xu.

Ê…hê…hê…

Chúa lấy huyết rửa sạch muôn tội, Chúa chịu đòn để gánh bệnh tật, và vì tôi… Chúa nên nghèo để cho tôi được giàu có trong Ngài.

TOP-chọn bài khác

(131) Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

Dâng lên Chúa lời ngợi ca Chúa hỡi tất cả linh hồn con. Thiết tha yêu Ngài, thiết tha dâng Ngài bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu.

Lòng an nghỉ gần bên Chúa, sức mới Chúa ban linh hồn con. Với tấm lòng suốt cả cuộc đời không bao giờ ngừng tôn vinh Cha.

Vang lên bài ca tôn ngợi Cha hỡi muôn loài, oai nghi quyền năng và vinh hiển thay Giê-xu. Non cao đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài, Ha-lê-lu-gia! Ca khen Chúa.

Tôn vinh Giê-xu Chúa tạo hóa Đấng cứu chuộc. Con luôn ngợi khen tình yêu Chúa sâu rộng thay, không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.TOP-chọn bài khác

(132) Dâng Chúa Lời Suy Tôn (D)

Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.

Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.

Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.

Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.

TOP-chọn bài khác

(133) Dâng Lời Cảm Tạ (A, 3/4)

[1] Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ, cho đời sống thỏa vui bình an, Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan.

Sáng ra đi toan tính bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm, Cám ơn Cha đức yêu thương dìu dắt, mỗi bước đi và suốt cả đời.

[2] Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao? Ðôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương.

Dẫu chông gai mưa gió không nao sờn, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn, Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nàn.

[3] Dâng lời hát hòa vui vơi gia đình, quây quần sống với bao tình thương, Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin.

Vẫn vững tin khi sống xa quê nhà, hoặc ngăn cách bao người mến thương, Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu, vẫn thắm tươi bừng sáng hy vọng.

TOP-chọn bài khác

(134) Dâng Lời Tán Dương (A)

Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.

Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương, vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.

Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân, vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

TOP-chọn bài khác

(135) Dâng Lên (F)

1. Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, cám ơn Chúa của cả muôn loài. Giê-xu Đấng xuống nơi trần gian, từ chốn cao tầng mây

Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, cám ơn Chúa của cả muôn loài. Giê-xu Đấng xuống nơi trần gian, từ chốn cao tầng mây

Hôm nay hỡi những kẻ nhọc nhằn gian truân, hãy rủ hết bụi trần vương vấn, đến với cứu Chúa lòng đừng lo âu, phân vân.

Hôm nay hỡi những kẻ sầu đau bất mãn, đến với Chúa Ngài không lên án, bởi Chúa đã phán Ngài là tình yêu, vô biên Dâng lên

2. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài, trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay.

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời, đã ban Giê-xu cho muôn loài. Muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khổ được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dìu qua phong ba.

Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an không vương lo âu Dâng Cha

TOP-chọn bài khác

(136) Danh Cao Quý

Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn đời. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian.

Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.

Và khi nghĩ đến những dải ngân hà, tinh tú với các hành tinh, không biết có bao giờ Chúa thấy thân phận tôi?

Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này? Tình yêu Chúa thắm thiết lạ thay! Chúa thật là nguồn yêu thương từ nay đến mãi sau.

TOP-chọn bài khác

(137) Danh Chúa Jesus (Bb)

Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;

Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, diệu vinh thay danh Chúa Jêsus!

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời, nhơn Chúa sẻ chia buồn bả trong tôi;

Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Jêsus.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường, tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;

Danh ấy sẻ chia bao nhiêu đoạn trường, nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Jêsus là Đấng yêu thương;

Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường; Hằng tung hô danh Chúa Jêsus.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

TOP-chọn bài khác

(138) Danh Lạ Lùng

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu, Nhờ danh Giê-xu mau kêu cầu; Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi, Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.

[chorus] Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, nơi đất trông; Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, đất hi vọng.

[2] Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Giê-xu, Làm khiên che lằn tên quân thù; Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.

[3] Nhờ danh Giê-xu ta đến nghiêng mình, Quì nơi Ngài dâng tâm thành; Giờ lâm chung nguyện hô danh Chúa luôn, Duy Ngài có vinh quang độc tôn.

TOP-chọn bài khác

(139) Danh Quý Trọng (Ab)

Giê-xu là danh quý trọng nay! Giê-xu nghìn thu không đổi thay!

Giê-xu Thiết Hữu công bình bấy! Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây.

Giê-xu là danh quý trọng nay! Giê-xu nghìn thu không đổi thay!

Giê-xu Thiết Hữu công bình bấy! Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây.

TOP-chọn bài khác

(140) Danh Yêu Quí

Nầy danh yêu quí, danh thật dịu êm, Tột trời, thông đất, vượt cổ kim; Mệnh danh cho trước khi Ngài hạ sinh, Danh Giê-xu có một không hai.

[chorus] Ta rất thích hát xướng danh Giê-xu, Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu; Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay Cho bằng danh báu Giê-xu đây.

[2] Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia, Họ đề "Vua Giê-xu" để bia, Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay, Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.

[3] Hiện nay Giê-xu đang ngồi cạnh Cha, Ðời đời cai quản hoàn vũ ta, Tội khiên bôi xóa tật bệnh trừ xa, Do quyền Giê-xu Chúa ta.

TOP-chọn bài khác

(141) Dắt Về Chúa

Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thương, Ngoài đồng cô tịch hắc ám, thê lương, Gọi bầy chiên lạc mất khắp trên đất, Ðã cách xa nơi chuồng Chúa chơn thật.

[chorus] Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra; Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

[2] Người nào vui lòng giúp Ðấng chăn chiên, Tìm nhiều chiên còn rải rác đi riêng? Người nào vui lòng giúp đở chiên với, Cứu chúng ta nơi lạnh lẽo chơi vơi.

[3] Còn nhiều chiên lạc mất vẫn kêu vang, Ngoài đồng, trên rừng hải giác thâm san, Kìa, Ngài đương còn phán với ta đấy, Hãy kiếm chiên ta lạc mất đâu đây.

TOP-chọn bài khác

(142) Dặn Lòng Trung Tín

Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệu nầy, Tận trung gìn lòng tin, Tận trung theo Vua vinh hiển nay; Dặn lòng trung tín, Tuy anh em dối ta gạt thầy, Dầu hoạn nạn cùng khốn, nên nương Ngài từng giây, Nguyện Chúa thấy ta tín trung đây.

TOP-chọn bài khác

(143) Dầu Ác Khiên Ðỏ Như Ðơn Hồng

1. Ta cho ngươi lòng như huyết bạch, Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng; Ta cho ngươi lòng như huyết bạch, Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son; Lòng được gội trắng... như lông chiên, Dầu xưa thắm tội khiên. Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng? Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng; Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng, Ta thay nên băng tâm tinh trong.

[2] Ðây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Ðế khuyên khá mau quay về; Ðây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Ðế khuyên chớ nên chấp nê; Lòng đại từ Chúa... như non cao, Tình yêu lớn dường bao! Ðây tin vui cần nên lắng tai. Chúa bác ái gọi anh đáo lai, Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài, Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

[3] Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi; Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi. Nguyền nghe lời phán... Giê-hô-va: "Nầy con khá nhìn ta!" Giê-hô-va truyền the thứ ngay, Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may, Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng, Quăng xa anh như tây xa đông.

TOP-chọn bài khác

(144) Dương quang tâm hồn

1. Dương quang tâm hồn duy Chúa chí thân Ban đêm không còn khi Jêsus gần Nguyền luồng mây đen, sạch tan mãi mãi Để chính mắt tôi trông rõ mặt Ngài.

2. Khi tôi trên giường đôi mắt lim dim Trong đêm u tịch tôi ngủ êm đềm Nguyền hằng mơ Chúa, hồn thân khoan khoái Phước bấy cứ nghiêng đầu ở ngực Ngài.

3. Hôm nay xin Christ luôn ở tâm hồn Như tôi xa Ngài khôn thế sinh tồn Càng gần ban đêm cầu Ngài ở với Chẳng có Jêsus kinh khiếp qua đời.

4. Xin ban ơn hồi tôi thức giấc điệp Lúc khởi bước trên dương thế bặt thiệp Tận hồi tôi đắm chìm trong bể ái Ở nước Chúa an vui cảnh thiên đài.

TOP-chọn bài khác

(145) Dương Quang Thiên Quốc

Ðường đời nay tôi đi, có mặt trời soi thấu, Qua núi non u tịch, dốc cao, vực sâu; Kìa lời Giê-xu xưa hứa: "Ta hằng đi với" Ôi hứa ngôn muôn đời cao quí tuyệt vời.

[chorus] Dương quang thiên quốc nầy, Thần quang chiếu đêm ngày, Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi; Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái, Tôi có Giê-xu hoài, luôn hát khen Ngài.

[2] Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên trần tăm tối, Không khuất Giê-xu được, Ðấng đưa đường tôi; Ngài là Chân quang soi tỏa muôn hào quang ánh. Tôi bước đi theo Ngài như bóng theo hình.

[3] Cùng đi trong Chân quang, bước đi hằng tươi sáng, Mong sớm vô thiên đàng, chốn muôn hào quang; Lòng nầy luôn vui tươi bước trên đường phơi phới, Trong ánh yêu thương trời vui vẻ muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(146) Diệu Vinh Thay Bình An

Từ ngày thần linh xuống nơi trần đây, Vui mừng đầy dường dòng sông dẫy, Ai mời Ngài nay Chúa vô lòng ngay, Tâm hồn nầy nên đền Chúa xây.

[chorus] Diệu vinh thay bình an, thánh khiết thay bình an! Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng; Cơn ba đào tràn lan Chúa chúc câu bình an, Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

[2] Ồ, nầy từ khi khách thiêng ngự lai, Ðem theo Ngài lạc, thọ, khương, thái. Xua ngờ vực ngay, đuổi hết sầu-cay, An-dật rày thay mệt mỏi đây.

[3] Thật lạ lùng thay, bởi ơn chuộc nay, Quanh đêm ngày nhìn Ngài vui bấy; Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây, Vui mừng nầy không hề đổi thay.

TOP-chọn bài khác

(147) Gô-Gô-Tha

Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha, Yêu tôi, Christ không bồi hồi; Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh, Chúa đi đi không hề lui; Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh, Ngài càng bước bước không lùi.

[2] Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta, Nhân dân kêu la nghịch Ngài; Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay, Thế tôi thân Ngài sầu cay; Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay, Lạ kìa Chúa thế thân nầy.

[3] Kìa Christ đang đứng trước cửa tâm anh, Nhơn anh thân đau thương đầy; Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra, Tiếp nghinh Giê-xu vào ngay; Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra, Thành thật rước Chúa hôm nay?

TOP-chọn bài khác

(148) Gánh Lúa Về (Bb)

Ban mai hăng hái lên đường, ta đem gieo giống thiên thượng, luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương.

Rồi trông cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàng, gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

Hanh thông hay chẳng gặp thời, chuyên tâm gieo khắp phương trời, tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi;

Mùa đây hoa quả ê-hề, công lao ta hết nặng nề, gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

Ra đi nước mắt tuôn dài, ta gieo cho Chúa Thiên đài; Đôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi,

Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời. gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

TOP-chọn bài khác

(149) Gặp Ðược Thiết Hữu

Gặp được thiết hữu thỏa thích tôi thay! Khi chưa nhận Ngài, Ngài đà thương; Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài, Giê-xu buộc tôi vào Ngài luôn. Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay, Dây buộc kia không dứt mối liên; Lòng nầy của Chúa, Chúa của lòng nầy, Muôn đời Giê-xu hằng còn nguyên.

[2] Gặp được thiết hữu thỏa thích tâm tôi! Nhơn tôi Ngài liều mình ngọc châu; Kìa, dòng huyết báu thay giá chuộc rồi, Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu. Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi, Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi; Nào lòng, trí, sức, của cải, gì gì, Tôi nguyền trọn dâng Giê-xu thôi.

[3] Gặp được thiết hữu thỏa thích tâm tôi! Khoan nhân, thành thật và hiền nhu, Là vị Thống Soái Mưu Sĩ trọn đời, Binh vực tôi như một trạng sư. Ngài tríu mến tôi nồng thắm khôn phai, Không quyền nào chia rẽ Chúa, tôi: Ðịa ngục: sống, chết, cả vũ trụ nầy, Không hề! Ðời tôi thuộc Ngài thôi.

TOP-chọn bài khác

(150) Gần Bên Chúa (Am)

Gần bên Chúa, Chúa ôi! Cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa.

Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn!

Con trông mong Cha, từ sáng sớm trưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.

Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ôi! Cho con được gần bên Chúa muôn đời.

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đợi trông Chúa luôn luôn mỗi ngày.

Dù trong trũng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an.

Gần bên Chúa, Chúa ôi! Cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa.

Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn!

Con trông mong Cha, từ sáng sớm trưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.

Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ôi! Cho con được gần bên Chúa muôn đời.

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đợi trông Chúa luôn luôn mỗi ngày.

Dù trong trũng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an.

gần bên Cha khiến con luôn bình an.

TOP-chọn bài khác

(151) Gần Lòng Từ Ái (D)

1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi bao tội khiên gian ác đều xa, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

2. Đâu nơi dịu êm lòng luôn bình an, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi ta gặp Jêsus Chúa nhân ái, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

3. Đâu nơi mọi ô dơ xóa bôi hết, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi bao mừng vui và an tịnh thay, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

TOP-chọn bài khác

(152) Ghết-sê-ma-nê

Ghết sê ma nê âm u tăm tối, Chúa đi một mình nguyện cầu. Vì hằng triệu người lòng Ngài sầu thương. Bóng đêm phủ vây tâm hồn.

[chorus] Lưỡi giáo mũi đinh sẽ đâm thân Ngài Nỗi đau thế gian nào hay! Ngài chịu nhục hình vì thương nhân thế. Ngài chết để cứu thế nhân. Ngài chết để cứu thế nhân. Ngài chết để cứu thế nhân.

[2] Xin dâng lên Cha tâm tư đau đớn, Ước sao được Ngài nhậm lời. Nguyện cuộc đời này tùy thuộc vào Cha. Chén khổ hình con xin nhận.

[3] Ghết sê ma nê đau thương tha thiết, Tiếng ai như van như nài. Lòng Ngài nặng nề vì tội trần gian. Tấm thân Ngài mang khổ hình.

TOP-chọn bài khác

(153) Ghết-sê-ma-nê Đêm Thương Khó

Vầng trăng hé mờ nhẹ soi sáng vườn Ghết-sê-ma-nê Vào đêm thương khó lạnh lùng bi ai Jêsus cô đơn Lòng Ngài đau thương cầu nguyện Cha Thánh xin Cha ban ơn Vượt qua cơn khó trong cơn ly tan lòng Ngài đau xót, Song vâng theo Cha Ngài uống chén sầu

Ngài uống chén sầu Vì tôi với bạn Ngài đã hy sinh Chuộc tội ta đó Bạn thân yêu ơi!

Anh ơi! Anh ơi! Thời gian qua mau còn chờ chi nữa Mau tin Jêsus để được ơn cứu. Xin anh yên tâm Vì Ngài đã hứa ban ơn cho ai Cầu xin đến Ngài

Điệp Khúc: Xin tha thứ cho con, con quá mê mệt quên thức canh cầu Xin thêm sức cho con, con bước theo Ngài tận đồi Gô-tha Và cầu xin Chúa Ngài hằng sống trong lòng cùng con suốt đời

TOP-chọn bài khác

(154) Ghi Khắc Tình Ngài

Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đáng chi, tình yêu Chúa quá cao vời. Lìa xa ngôi cao sang Ngài lâm thế vì con.

Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Ngài ban cho con người tội như con khi không còn lối thoát.

Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Đến suốt cả cuộc đời đếm hết bao yêu thương con nhận cho con. Ghi khắc ơn Ngài...

TOP-chọn bài khác

(155) Giờ Ðược Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hóa, Nơi Ðông Cung Thánh xưa chịu hình đây, Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả, Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tánh nầy.

[2] Mình Ngài lưu huyết dường khoát xích y, Tay, chơn đinh đóng khổ hình vì tôi; Ðời nầy tôi kể mình đã chết đi, Cõi thế đối tôi thật như chết rồi.

[3] Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới, Ðem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay! Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi, Xui tôi vui dâng hồn, thân, cả rày.

TOP-chọn bài khác

(156) Giờ Con Đến Trước Ngôi Thiên Chúa (G)

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, Nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, Lòng nầy nguyện thờ phượng Chúa.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

Lord, I come be-fore You now, And wor-ship in Your pre-sence.

Lord, I come be-fore You now, And wor-ship at Your throne.

Je-sus my King. Je-sus my Lord. Je-sus the One that I a-dore.

You are my peace, You are my Lord. I wor-ship You for-e-ver more

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, Nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, Lòng nầy nguyện thờ phượng Chúa.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

TOP-chọn bài khác

(157) Giờ Dịu Êm

Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay, Giục tôi quì nơi bệ cha yêu dấu, Dốc tuôn thay thảy nguyện ước nhu cầu; Trong lúc đau đớn xót xa buồn than, Ngài đến nâng đỡ tâm linh nhẹ nhàng, Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới, Ấy do những phút cầu khẩn rạng ngời.

[2] Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Vút bay đem theo lời tôi khẩn đây, Trình lên cho Cha thành thật tín ái, Ðấng chắc ban ơn người ngóng trông Ngài; Vì Chúa khuyên kiếm tôn nhan Ngài nay, Tin chắc Kinh Thánh, trông ơn cao dày, Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối, Hiến lên trông mong cầu trước ngôi trời.

[3] Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Ước ơn an ủi giờ kia xuống đây, Tận khi chơn tôi đặt trên núi thánh, Ngắm trông quê hương nhẹ cánh thiên thành; Lột vút chiếc áo hay hư nầy đi, Mặc áo vinh thưỡng vĩnh sanh vô kỳ, Vượt qua không trung, đem tôi đến Chúa, Phước thay những phút cầu khẩn bên Ngài.

TOP-chọn bài khác

(158) Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời, Bình minh sẽ chiếu ánh mãi mãi sáng choang đẹp tươi; Mọi dân đắc cứu dưới đất, lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi, Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi.

[chorus] Giờ danh sách tuyên đọc vui quá vui! Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui! Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi.

[2] Bình minh rở rở lúc kẻ chết trong Giê-xu sống bước ra mộ phần, Ðược vinh hiển giống Chúa đã sống chẳng sai một phân; Mọi con cái Chúa cứu, thảy nhóm nhau Hân hoan ở thiên cung rạng ngời, Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi.

[3] Từ mai sớm đến lúc sấm tối ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài, Truyền ra ái đức Chúa đoái đến chúng ta lạ thay; Ðời nay kết thúc, ấy lúc chấm dứt công lao khiến bao phen lệ nhòa, Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi.

TOP-chọn bài khác

(159) Giựt Mọi Chuông Trời

1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay Vì con đàng hoang đã quay bước về Cha Kìa, Từ Phụ chạy đón con trước sân ngoài cầm tay Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.

Điệp Khúc: Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền.

2. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay Vì con đàng hoang với Cha đã hòa nhau Ồ, một linh hồn thoát ly khỏi con đường lạc sai Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời sau.

3. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, báo tin tiệc vui đây Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca Nguyền truyền tin lành khắp nơi thế gian đều được hay Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

TOP-chọn bài khác

(160) Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn

Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan.

Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ.

Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh.

Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài.

Phục hưng chúng con hỡi cha, cứu tội nhân.

Lạy Chúa Cha rủ lòng xót thương người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội.

Và Cha hỡi! Xin thứ tha cho dân tộc con. Xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối.

Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài.

Phục hưng chúng con hỡi cha, cứu tội nhân.

Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan.

Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ.

Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh.

Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài.

Phục hưng chúng con hỡi cha, cứu tội nhân.

Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ.

Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh.

Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài.

Phục hưng chúng con hỡi cha, cứu tội nhân.

Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ.

Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh.

Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài.

Phục hưng chúng con hỡi cha, cứu tội nhân.

TOP-chọn bài khác

(161) Giê Hô Va Xin Dắt Tôi (TC)

1. Hỡi Giê-hô-va, xin dắt tôi rày Lúc trải đường thế khô hạn nay Tôi dẫu yếu nhưng Chúa dư sức thần Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.

2. Chúa hãy tuôn dòng sông sống linh trị Phát khởi từ suối chân từ bi Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng Trông nước Chúa, dong ruổi vững an Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng ôi!

3. Lúc bước tôi đạp trên mé Giô-đanh Mối lo sợ cúi xin trừ thanh Đưa dẫn lướt trên sóng ma phũ phàng Yên ổn bước lên Ca-na-an Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

4. Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu Với hổ thẹn quyết không còn đâu Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước rồi Biết có đức tin chẳng biết mai Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

TOP-chọn bài khác

(162) Giê-hô-va Nis-si (C)

Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Giê-hô-va Nis-si..Nis-si.

Chúa của mọi đắc thắng oai quyền Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian.

Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói. Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật.

Nay ta luôn đắc thắng buồn chán từ nay chiến thắng thuộc về ta. A-men! A-men! A-men.

Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, này chiến thắng thuộc về ta.

TOP-chọn bài khác

(163) Giê-hô-va Shama

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi Giê-hô-va Shama, Danh Ngài luôn ở cùng tôi,

Danh Chúa Giê-hô-va Shama, Lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài.

Khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi Ngài hằng luôn ở bên.

Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả Ôi! sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi.

Có Ngài là có thiên đàng, hỡi Cha ngự giữa chúng con. Shama Đức Chúa Trời hằng bên.

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi Giê-hô-va Shama, Danh Ngài luôn ở cùng tôi,

Danh Chúa Giê-hô-va Shama, Lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài.

Khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi Ngài hằng luôn ở bên.

Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả Ôi! sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi.

Có Ngài là có thiên đàng, hỡi Cha ngự giữa chúng con. Shama Đức Chúa Trời hằng bên.

TOP-chọn bài khác

(164) Giê-xu Đang Kêu Gọi Mọi Người (Ab)

1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người Kêu anh luôn với tôi hồi lai Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời Ngài chờ chính tôi và anh hoài.

Điệp Khúc: Về mau, chớ trễ Người mệt nhọc nên mau đến Chúa ngay Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người Ai ơi, hối tâm về ngay chưa!

2. Cớ sao Giê-xu gọi tha thiết, ta lại chần chờ? Kêu anh luôn với tôi lại ngay Cớ sao ta bơ thờ, ân điển chưa nhận hiện giờ? Ngài chờ chúng ta từ lâu nay.

3. Chẳng khác thoi đưa, thời gian sẽ không đợi chờ mình Xuân xanh ta há luôn đẹp xinh? Bóng tối tăm bao bọc, lưỡi hái tử thần thình lình Người tội tránh sao được khổ hình?

4. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình Bao dung tha thứ tôi cùng anh Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh.

TOP-chọn bài khác

(165) Giê-xu Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Giê-xu Ðấng hằng yêu thương tôi, Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài; Lúc sóng bủa ầm bên chơn tôi, Trong khi bảo tố đang vang dội, Xin che tôi, xin giấu kín luôn, Cho qua cơn mưa ác, gió ôn; Thẳng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.

[2] Há có chốn nào an ninh hơn. Duy trong Chúa quyết không nao sờn; Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn, Xin an ủi, bổ dưỡng tâm hồn. Tôi trong mong nơi Chúa nhứt tâm, Duy Giê-xu sung sức giúp thêm; Chổ hiểm yếu dầu tôi nan kham, Xin thương lấy cánh phủ che giùm.

[3] Ơn cao sâu từ Giê-xu tôi, Ơn bôi xóa khỏa lấp muôn tội; Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi, Ban tôi sống thánh khiết trọn đời. Giê-xu Christ sông nước sống tôi, Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi; Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi, Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(166) Giê-Xu Đẹp Thay Danh Ngài (F)

Giê-xu danh thánh rất diệu kì, Đấng cứu chuộc nhân gian đành lìa ngôi báu xuống dương gian.

Em-ma-nu-ên Chúa ở với chúng tôi. Cứu chuộc và ban ơn cả thân hồn con.

Giê-xu danh thánh rất diệu kì, Đấng cứu chuộc nhân gian đành lìa ngôi báu xuống dương gian.

Em-ma-nu-ên Chúa ở với chúng tôi. Cứu chuộc và ban ơn cả thân hồn con.

TOP-chọn bài khác

(167) Giê-Xu Con Suy Tôn Ngài

Giê-xu con suy tôn Ngài, ngự vào lòng con phút này. Hiện hữu giữa chính nơi con tôn thờ.

Hỡi Chúa lắng nghe bao lời ngợi khen. Bên ngôi Giê-xu lòng con tôn thờ Ngài. Bên ngôi Giê-xu con chúc tôn danh Ngài. Vua Giê-xu ơi xin đến cai trị lòng, ở luôn với tâm hồn chúng con nơi đây.

TOP-chọn bài khác

(168) Giê-xu Hằng Ở Bên Tôi

Ðường đời lắm lúc trải bước chông gai, Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai, Có tiếng quí báu nhắc nhở không thôi; Giê-xu hằng ở bên tôi.

[chorus] Giê-xu cùng đi suốt đàng, Tôi không buồn lo thở than. Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giê-xu thường nhớ đến tôi.

[2] Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi, Quyền đời bóng tối hảm xông không thôi, Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu, Giê-xu nào bỏ tôi đâu.

[3] Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh, Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh, Chí quyết lướt tới ngó Cha quang minh, Nương bóng toàn thắng quang vinh.

TOP-chọn bài khác

(169) Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi

Lòng nầy thật mừng vì lời Ngài trong Kinh Thánh, Cho hay Giê-xu hằng luôn tríu mến tôi nhiều, Nầy là đìều mà lòng nầy nguyền luôn ghi nhớ Giê-xu yêu tôi nào tôi có đáng yêu gì.

[chorus] Giê-xu yêu tôi, Chúa yêu tôi trọn đời, Ngài đầy lòng yêu Ngài yêu tôi mãi: Giê-xu yêu tôi, hát lên ca ngợi Ngài Giê-xu hằng yêu mến tôi.

[2] Vì loài người Ngài đành hạ trần trong nơi tăm tối, Yêu tôi Giê-xu Ngài đành chết thế tôi rồi, Nhờ tình Ngài người đầy tội được ơn tha thứ Giê-xu yêu tôi nào tôi có đáng yêu gì.

TOP-chọn bài khác

(170) Giê-xu Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Nhờ Giê-xu cứu, hồn sạch ác khiên, Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên, Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông, Biết Giê-xu thì đất đây thiên cung.

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, Ðến khi được nhìn Giê-xu cười tươi, Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi, Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

Dầu thân trên đất dồi dập lao đao, Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao; Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Giê-xu ngự vào, hóa thiên cung ngay.

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

TOP-chọn bài khác

(171) Giê-xu Nghinh Tiếp Tội Nhân

Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay: Là phước âm kíp rao đêm ngày; Nào người xa bỏ đường chính minh, Nào những kẻ hồn thân linh đinh.

[chorus] Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân, Truyền ra khắp phước âm muôn đời Giê-xu Christ tiếp nghinh tội nhân.

[2] Người nào tin chắc được thái an, Kìa tiếng Chúa phán rất rõ ràng; Dầu tội nhân khốn nạn đến đâu, Ngài cứu do lòng từ rộng sâu.

[3] Mọi tội nhân Chúa đều tiếp nghinh, Dầu chính tôi với bao tội tình; Ðược Giê-xu rửa lòng trắng tinh, Vào thánh quốc thật là hạnh vinh.

TOP-chọn bài khác

(172) Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

1. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôi, lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài;

Ðem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi, dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài.

Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành! Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi;

Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước! từ nay tôi quyết dâng trọn đời.

2. Tôi nay thuộc Ngài, nguyền chăn giữ tôi, cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng;

Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai, từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng.

Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành! xin nghe lời thiết tha chân tình;

Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước! nguyện Ngài vui lắng nghe tôi cầu.

TOP-chọn bài khác

(173) Giê-xu Quang Lâm (G)

1. Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Chúng con dâng Cha Thánh muôn câu chúc tụng. Ha Lê Lu gia, Ha Lê Lu gia Chúng con suy tôn Cha là Vua hiển vinh.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

2. Giê-Xu quang lâm, Giê-Xu quang lâm Thỏa vui thay khi Chúa hôm nay trở lại Lòng mừng hoan ca Giê-Xu quang lâm Khắp muôn nơi vang lên lời ca chúc tôn.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

TOP-chọn bài khác

(174) Giê-xu Yêu Tôi

Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay! Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay; Các con thơ thuộc Jê-sus đây, Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.

[chorus] Giê-xu yêu tôi lắm, Phải tôi được Chúa yêu; Giê-xu yêu tôi lắm, Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

[2] Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu luôn, Tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương; Nơi thập tự Ngài chịu hi sinh, Ðể cứu tôi sạch hết tội tình.

[3] Chúa yêu tôi hằng ngự bên tôi, Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi; Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh, Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

TOP-chọn bài khác

(175) God Is So Good (G)

God is so good! God is so good! God is so good! You' re so good to me!

Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Thật tốt thay cho tôi!

God is so good! God is so good! God is so good! You' re so good to me!

Ngài vùa giúp tôi! Ngài vùa giúp tôi! Ngài vùa giúp tôi! Vùa giúp tôi mỗi ngày!

Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Gìn giữ tôi trọn đời!

TOP-chọn bài khác

(176) Hô-Sa-Na

Hô-sa-na! Ðấng kính khen đại danh Giê-xu chính Chân Thần, Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần. Ấy chính danh con độc sanh từ trong lòng Cha chí nhân, Hạ sanh đem theo ân điển, lại sanh cho ai tin kính, Lại sanh bởi chính Thần Linh.

[2] Hô-sa-na! Ðấng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời, Ðược hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời; Khúc thánh ca nầy nguyện tâu ngợi khen thần danh khắp nơi, Bầy con thân yêu Cha thánh cùng nhau hân hoan ca xướng, Cùng hoan ca khúc bình khương.

[3] Hô-sa-na! Hãy hát khen Giê-xu Christ, Ðấng rất công bình, Vì muôn dân Chúa hy sinh thân vàng đền xong hết tội tình; Chính Vua trên muôn vị vua từ nơi vinh hiển giáng sanh, Ngài đưa ta lên thiên quốc nhờ linh năng huyết tuôn chảy; Hô-sa-na! đáng ngợi thay!

TOP-chọn bài khác

(177) Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời (TC 6)

Ai tin thành thực câu kinh thánh đây, Ðều hưởng ơn vẹn tuyền; Hôm qua ngày nay cho đến mải sau, Jêsus vẫn y-nguyên. Chúa vẫn thương tội nhân cứu rỗi ngay, Trị bất căn bịnh nào, phong ba bình tịnh, tang tóc ủi yên, Chúa hiển vinh dường bao.

Ð.K: Jêsus bửa qua hôm nay, mãi sau, Thật không thay đổi đâu; Chúa bất biến tuy non sông đổi màu, Ðẹp bấy danh Jêsus, Vinh Diệu danh Jêsus, Vinh thay danh Jêsus. Dẩu thiên-di, địa dịch Ngài còn đấy, Hiển vinh danh Ngài thay!

2. Xưa Jêsus bạn thân của ác nhân, Hiện kiếm anh lạc về; Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau, Ăn năn chớ câu nệ. Ðấng đã phán: "Ta cũng miển xét ngươi, Về, chớ tái-phạm rày". Ðinh ninh kia Ngài đem câu ấy Vui phán với anh ngày nay.

3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa, Ðược Chúa ta đi cùng; Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây, Jêsus cũng đi chung. Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jêsus, Ngày ấy xin mau Ngài; Nhưng Jêsus phục lâm như Jêsus Lúc cất lên nào sai.

Yesterday, Today, Forever Tác giả: A.B.Simpson Ðiệu & Nhịp: A(6/8)TOP-chọn bài khác

(178) Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Cơn giao tranh dứt, linh trận đà tan, Ðấng sống đắc thắng chiến công lừng vang, Hân hoan ca khúc muôn đời bình an, Ha-lê-lu-gia!

[2] Âm binh gây dữ sôi cuộn cuồng ba, Ðấng Christ chiến thắng phá tan quyền ma, Vui lên dân thánh, reo mừng ngợi ca, Ha-lê-lu-gia!

[3] Ôi Giê-xu, bởi vết thương Ngài nay Cất ách chết khỏi chúng tôi từ đây, Cho tâm linh sống, ca ngợi mừng thay, Ha-lê-lu-gia!

TOP-chọn bài khác

(179) Ha-lê-lu-gia Khen Thập Tự

1. Đáng ngợi thập tự bình an, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chống cự nộ đào cuồng lan, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Dầu âm ty phun tố giông, Trần gian ghen tuông tấn công, Thập giá chẳng chút nao núng, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Điệp Khúc: Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ngày đêm luôn ca xướng thập giá! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

2. Muôn đời thập tự còn nguyên, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chỗ này rạng ngời hồng ân, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Thần tử đổ huyết cứu ta, Vậy ta nên rao giảng ra, Sự đắc thắng của thập giá, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

3. Chốn này nợ đền tội tha, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Gánh tội Ngài chịu vì ta, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Tại đây ta nay đứng quanh, Tụng ca Chiên con tế sinh, Là Chúa sống, chính Vua Thánh, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

TOP-chọn bài khác

(180) Ha-lê-lu-gia Tôn Cao chúa (Bb)

Giê-hô-va danh Chúa được tôn cao. Vua trên muôn Vua, Đấng quyền năng.

Danh Giê-hô-va mãi tụng ca. Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha. Danh Ngài là Chúa yêu thương.

Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao. Nơi Cha luôn vang tiếng tụng ca.

Trên cao muôn thiên sứ ngợi khen. Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha. Danh Ngài là Chúa yêu thương

TOP-chọn bài khác

(181) Ha-Lê-Lu-Gia Vinh Danh Ngài

Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có thể ca khen cho được?

[chorus] Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! A-men chúng tôi tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

[2] Vì tội người Ngài dâng sinh tế, Công giá trả xong xuôi mọi bề.

[3] Ngài định ngày đại ban ân thưởng, Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

TOP-chọn bài khác

(182) Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C)

Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, tung hô danh tôn quý đến muôn muôn đời.

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi.

Cho dù tận lòng nay bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi. Giê-xu, Ngài vẫn yêu.Ôi tình yêu thương bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay

lòng tôi tôn cao danh Giê-.xu. Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa. Nguyện hát lời chúc tôn danh Giê-xu.TOP-chọn bài khác

(183) Hát Cho Ngài (Dm)

Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài. Hãy hát ca tụng Chúa hỡi muôn loài. Cất tiếng hát chúc tán dâng lên Ngài.

Hãy hát chúc tán Chúa hỡi muôn loài. Ô! Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn. Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn.

Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài. Hãy hát ca tụng Chúa hỡi muôn loài Cất tiếng hát chúc tán dâng lên Ngài.

Hãy hát chúc tán Chúa hỡi muôn loài. Ô! Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn. Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn

TOP-chọn bài khác

(184) Hát Khen Giê-Xu

Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài mãi mãi. Nguyện hát xướng mãi chúc tôn Giê-xu, hát khen Vua trên mọi vua.

Hát vang, hát chúc tôn Giê-xu yêu dấu. Hát vang, mãi hát khen Giê-xu. 1. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu, vui hát mừng Vua Giê-xu.

Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài mãi mãi. Nguyện hát xướng mãi chúc tôn Giê-xu, hát khen Vua trên mọi vua.

Hát vang, hát chúc tôn Giê-xu yêu dấu. Hát vang, mãi hát khen Giê-xu 2. Giê-xu Christ chân Chúa oai quyền. Giê-xu Christ cai quản muôn loài, Giê-xu Christ Vua thánh muôn đời vui hát mừng Vua Giê-xu.

TOP-chọn bài khác

(185) Hát Lên Hát lên Ha-lê-lu-gia (Cm)

1.Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia. Ơn Giê-xu quá sâu rộng mênh mông.

Tình thương Chúa vững bền, hằng chăm sóc mỗi ngày. Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

2. Ha-lê-lu-gia ca ngợi Chúa tôi. Yêu người nên Chúa xa lìa ngôi cao.

Vào dương thế ô tội, dùng ân điển cứu người. Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

3. Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia. Muôn người trên đất mau cùng tung hô.

Niềm vui lớn dâng trào, lòng hoan hỉ vô bờ. Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

TOP-chọn bài khác

(186) Hát Vì Giê-Xu (F)

Giê-xu ơi, con hát vì Ngài. Giê-xu ơi, con hát cho Ngài. Giê-xu ơi, con hát trong Ngài. Vì Ngài yêu con biết bao

Giê-xu, con hát vì Ngài. Giê-xu ơi, con hát cho Ngài. Giê-xu ơi, con hát trong Ngài. Bây giờ cho đến suốt đời.

Giê-xu ơi, con hát vì Ngài. Giê-xu ơi, con hát cho Ngài. Giê-xu ơi, con hát trong Ngài. Vì Ngài yêu con biết bao

Giê-xu, con hát vì Ngài. Giê-xu ơi, con hát cho Ngài. Giê-xu ơi, con hát trong Ngài. Bây giờ cho đến suốt đời.

TOP-chọn bài khác

(187) Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Hởi Bết-lê-hem, tiểu thôn cô quạnh, Bình yên bấy trong vùng ngươi! Người đang ngủ mê, đất đang an tịnh, Nhặt thưa ánh sao trên trời. Phố lều thưa thớt đắm trong giấc nồng, Ánh sáng thiên thượng bật ra, Nghìn xưa khiếp kinh cách xa hy vọng, Giờ nay giữa ngươi chung hòa.

[2] Trời khuya thế gian ngủ mê đâu ngờ, Giờ Ma-ry sanh Giê-xu; Kìa thiên sứ đang nhóm nhau tôn thờ, Chờ xem ái tâm Thiên Phụ. Các vì tinh tú ứng thanh chung lời, Báo cáo Con Trời vừa sinh, Hòa thanh tán dương Thánh Vương ra đời, Trần gian hưởng ơn thanh bình.

[3] Nguyện Con Trẻ Bết-lê-hem đêm nầy, Ngự vô chính nơi lòng đây; Trục tăm tối ra, thổi tan mây vầy, Cầu Christ giáng sanh tâm nầy. Sứ Trời rao vang phước âm chi tày, Christ sanh như người lạ thay! Em-ma-nu-ên hỡi, tôi xin Ngài, Ngự luôn ở trong tâm rày.

TOP-chọn bài khác

(188) Hỡi Chúa Mời Ngài Ngự Đến (F)

Hỡi Chúa Giê-xu, mời Ngài ngự đến nơi đây. Lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao

Hỡi Chúa Giê-xu , mời Ngài ngự đến nơi đây, lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao.

Cùng giơ cánh tay lên ngợi khen suy tôn Chúa yêu thương. Quỳ gối trước ngôi cao, thờ lạy suy tôn Chúa chí cao.

TOP-chọn bài khác

(189) Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

1. Kính Thánh Vương, kíp ngự lai, Hộ tôi cung chúc danh Ngài; Hát lên khen ngợi, Ngợi Cha sáng láng trên trời, Là danh chiến thắng muôn đời, Nguyện quang lâm trên chính tôi, Chúa thánh muôn đời.

2. Cúi xin Đạo Thể ngự lai, Nịt gươm chói sáng hiển oai, Đoái nghe tôi nài, Nguyền ban tứ thánh dân Ngài, Dùng chân lý nuôi tâm hoài, Thần nhân ôi, xin giáng đây, Ở chính tâm này.

3. Đấng Ủy Lạo hỡi, ngự lai, Nguyền đem thánh chứng theo Ngài, Chính phút vui này, Nguyền xin Thánh Linh năng tài, Quyền thiêng, sức thiêng ai tày, Ngự vô tâm tôi Chúa ơi, Quản cai muôn đời.

4. Hát khen muôn thuở nào thôi, Hiệp tôn Chân Chúa Ba Ngôi, Chúa trên muôn loài, Nguyền trong hiển vinh nơi Ngài, Được xem Đấng tôn nghiêm hoài, Thờ tôn yêu thương Chúa tôi, Trải đến đời đời.

TOP-chọn bài khác

(190) Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa, Chớ quên các ân huệ Ngài. Tội ngươi Chúa tha sạch rồi, Đau ốm Chúa cho mạnh lành, Hưởng ân hồng trường sinh. Đức khoan nhân rộng, dài, Chớ nên quên ân huệ Ngài; Hưởng phước mới chẳng thể đếm, Tuổi tác cứ phới phới xuân. Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn, Luôn ban ân phước quí báu xuống khắp chốn thế gian, Chậm giận, sẵn tha, tuôn ra suối ơn nhân từ lai láng. Mọi tội ác, Chúa Chí Thánh chẳng chấp trách ngươi, Dù giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài; Cha khoan nhân không chiếu lỗi ngươi gia hình, Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình. Ngài chí nhân! Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn; Ô! Trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa, Nhưng ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia. Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay, Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài. Thật dường như Cha xót thương con mình, Hẳn Chúa quí mến suốt nhất sinh, Để ta nương cánh Ngài hết lòng, Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung. Hồn ta hằng khen Chúa! Hồn ta hằng khen Chúa; Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển, Chúa thương dắt đưa châu tuyền, Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng, Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

TOP-chọn bài khác

(191) Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Giê-xu

Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi, Công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi; Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, Duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi.

[chorus] Nương trên Giê-xu như tảng đá khối, Các chổ đứng khác dừng cát lún thôi, Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

[2] Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan, Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban; Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.

[3] Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang, Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang; Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, Ðứng trước Ðấng Thánh tôi không sợ lo.

TOP-chọn bài khác

(192) Hởi Môn Ðồ Trung Tín

Hởi môn đồ trung tín, Dìu dắt nhau vui hát du dương, Vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường; Chúa tể muôn sứ thánh Nay giáng sinh chổ tầm thường.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Ban âm nhạc thiên sứ Ðều trổi vang lên khúc hân hoan, Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng; Sáng danh Cha nơi cao, Vinh hiển qui Chúa mọi đàng!

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu Giáng sanh ở giữa chúng tôi, Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời; Ðấng Cha sai giáng sanh Trong xác thịt ấy đạo trời.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

TOP-chọn bài khác

(193) Hãy đến với Ngài (F)

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.

Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.

Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.

TOP-chọn bài khác

(194) Hãy Đến Bên Cha

1. Dòng thời gian cứ mãi trôi đi Cuộc đời tôi vẫn sống cô đơn Buồn trôi theo những áng mây vương Sống trong u buồn tăm tối Rồi một hôm Chúa đến bên tôi Lời dịu êm Chúa phán bên tai Này con ơi, Chúa rất yêu con Thế con Ngài chết thay con rồi Chúa vì yêu, quá yêu thế nhân trong ô tội Đến tìm tôi, cứu tôi ra từ nơi tăm tối Bởi vì yêu, Chúa cam chết thay cho nhân loại Cứu chuộc tôi, đổi thay đời tôi nên sáng tươi

2. Này anh ơi, Chúa rấy yêu anh Ngài vui mang thánh giá thay anh Chịu hy sinh chết thế thay anh Chết thay bao người tội lỗi Này anh ơi hãy đến bên Cha Quỳ ăn năn những tháng năm qua Lòng nhận tin Cứu Chúa Giê-xu Chúa đang chờ đón anh quay về Hãy về đây, Chúa đang thiết tha đang mong chờ Chúa ngày đêm đứng dang tay chờ trông anh đó Hãy về ngay, hỡi anh chớ nên lang thang hoài Đến nhận ơn thứ tha, tình yêu do Chúa ban

TOP-chọn bài khác

(195) Hãy Cất Tiếng Vui Mừng (Em)

Họp lại đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.

Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.

Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển. Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

Make a joyful noise unto the Lord For He is worthy to be praised

Sing with your spirit, clap with your hands Our God is greatly to be praised

Worthy, worthy He is worthy to be praised Hal le lu jah Our God is greatly to be praised

Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giê-xu muôn lời chúc tôn.

Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

Tôn vinh, chúc tôn, Giê-xu Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia! Tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

TOP-chọn bài khác

(196) Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, Từ Lời thánh, như vọng đăng sáng; Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy, Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây.

[chorus] Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng, Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

[2] Ðời tội nầy khác chi đêm đen mù, Cuồng nộ giống ba đào bao phủ; Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa, Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.

[3] Ðèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào! Kìa ngoài biển bao người gặp bão, Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo, Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo.

TOP-chọn bài khác

(197) Hãy Theo Ta (Eb)

1. Nầy tôi lặng nghe Jêsus phán tuyên: "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta" Lời đây trọn đêm Ngài luôn nhắc khuyên, "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta";

Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, Chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã, Ðau khổ vì con trả xong nợ tội, "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

2. "Dầu con phạm muôn tội, Ta cũng tha, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta; Tội con nhờ Ta từ nay ném xa, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta;

Trên bước đường trôi nổi Ta đưa con, Dầu qua sông biển Ta đem con qua, Khi đến trời cao phước ta hằng còn, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

3. "Nầy con mọi lo buồn đem đến đây, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta; Ðời con nặng chăng nhờ Ta gánh thay; Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta;

Con chớ sợ chi, hãy nương ngực nầy, Dựa Ta trong cõi tương lai vui thỏa, Nước mắt rồi Ta sẽ lau khô ngay, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

TOP-chọn bài khác

(198) Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày; Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang, Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!

[chorus] Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi". Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

[2] Từ khi có sự bình an dịu-dàng đến tâm của tôi, Cả thế gian dường hát khen Vua Trời; Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, Cứ hát khen ngợi Cứu-Chúa vinh hiển thôi.

[chorus] Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi". Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

[3] Bình-an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây, Lúc tôi đương còn trải qua đời nầy; Ngài sắp tái lâm rày mai, gọi tôi đến trong đám mây; Ðến cố gia miền thánh-quốc vinh hiển thay!

[chorus] Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi". Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

TOP-chọn bài khác

(199) Here I Am To Worship

Light of the world, You step down into darkness. Opened my eyes let me see. Beauty that made this heart adore you hope of a life spent with you.

[Chorus] And here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me.

King of all days, Oh so highly exalted Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor.

[Chorus] Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me.

I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross.

And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. No I'll never know how much it cost to se my sin upon that cross.

[Chorus] Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me. So Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

TOP-chọn bài khác

(200) Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Kêu

Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên, Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền, Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên, Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền.

[chorus] Giê-xu Christ dẫn dắt tôi xin theo, Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường; Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo, Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

[2] Ðồng chết với Ðấng Christ cứ chết nay, Ðồng chết với Ðấng Christ, tôi chết rày, Ðồng chết với Ðấng Christ cứ chết đây, Nguyền đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.

[3] Hiện nay có Christ sống trong tôi đây, Thật hiện nay Christ sống trong tôi hoài, Hiện tôi có Ðấng Christ, Chúa sống đây, Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày.

TOP-chọn bài khác

(201) Hiệp Lại Trong Ân Điển (Eb)

Hiệp lại trong ân điển Ngài dự phần trong công tác Ngài. Cùng nhau đến chăm xem Chúa thôi chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban.

Lòng này mong tay Chúa chạm, cùng tạ ơn Cha cao quý vì tất cả những phước thiên thượng Chúa đã ban trong cuộc đời. Vinh thay cho danh Giê-xu, Chúa chí cao Vua trên muôn Vua.

Dâng lên Cha muôn câu hát, Chúa Đấng chúng con luôn tôn thờ Ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài bằng lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời.

Ngài dìu con mỗi ngày, bằng tình yêu không bến bờ; Tràn ngập trong tâm con tiếng ca, ngợi khen Chúa mãi trong đời con. Nào ai như Giê-xu vẹn và không thay đổi.

Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Vinh thay cho danh Giê-xu Chúa chí cao, Vua trên muôn Vua.

Dâng lên Cha muôn câu hát, Chúa Đấng chúng con luôn tôn thờ Ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài bằng lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời.

TOP-chọn bài khác

(202) Hiệp Một (G)

Hiệp một trong danh Cứu Chúa chí cao. Hiệp môt trong Giê-xu bởi tình yêu.

Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem, yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.

Hiệp một trong danh Cứu Chúa chí cao. Hiệp môt trong Giê-xu bởi tình yêu.

Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem, yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.

TOP-chọn bài khác

(203) Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi Tình nguyện hiến chính thân thể nầy Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài

ÐK: Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

2. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Nầy đời sống tôi xin hiến Ngài; Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi, Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

3. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài, Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui, Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

I Surrender All Tác giả: Winfield S. Weeden Ðiệu & Nhịp: D(4/4)TOP-chọn bài khác

(204) Hoa Huệ Trong Trũng (TC 83)

Bạn thân tôi ấy Jêsus christ lo lắng cho tôi trọn đời, Ngài đẹp xinh, vui tươi thay quán quân trong muôn người, Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trũng hương thơm nhẹ nhàng, Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Jêsus an ủi lúc bối rối cho bình an, Bảo rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mang.Thật Jêsus Christ như Hoa huệ, Như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, Quán quân muôn người!

2. Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy trào, Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào, Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình; Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi. Chỉ nhờ Jêsus dìu dắt, đưa tôi mọi ngày.

3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin vâng ý Ba Ngôi trọn tình, Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình; Lữa linh bao phủ xung quanh tôi nên bổn tâm không bồi hồi, Nhờ ma na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi; Rồi khi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ Thiên Nhan đẹp xinh. Chổ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.

The Lilly Of The Valley Tác giả: C.W.Fry Ðiệu & Nhịp: F(4/4)

TOP-chọn bài khác

(205) Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Lòng tội này sao cho trắng trong? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus; Bệnh tình này phương chi chữa không? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus.

[chorus] Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết; Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

[2] Mọi tội tình tôi nay Chúa tha, Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus; Giờ hoàn toàn thoát ách ác ma, Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus.

[3] Nguyện vọng và bình an của tôi, Đều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus; Thành toàn sự xưng công nghĩa tôi, Đều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus.

[4] Ồ, lạ lùng thay! vinh hiển thay! Là thần quyền huyết báu Chúa Jê-sus; Bài nào lòng tôi ưa hát nay, Bằng bài thần ca huyết Chúa Jê-sus.

TOP-chọn bài khác

(206) Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Nầy anh đến với Giê-xu nhận quyền huyết chí thánh, Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Ðã quyết tin nơi ơn Chúa hay chưa được trọn thành, Chiên Con đà gội lòng anh thuần sạch chưa?

[chorus] Huyết Chiên Con, bôi sạch lòng. Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng, Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

[2] Lòng anh mỗi phút đối Giê-xu Christ thân hay sơ, Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Ðã hưỡng an ninh trong Ðấng trên thập tự hằng giờ. Chiên Con đà gội lòng anh thuần sạch chưa?

[3] Nầy anh khá cởi áo dơ vì tiêm nhiểm ác tính, Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi; Ðây suối thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh hồn tội tình, Kia, sông hồng, lại giặt đi, còn chờ chi?

TOP-chọn bài khác

(207) I am a Friend of GOD

Who am I that You are mindful of me? Con là ai mà Chúa lại nghĩ về con That you hear me Mà Ngài lắng nghe tiếng con When I call Khi con kêu cầu Is it true that You are thinking of me? Có đúng là Ngài đang nghĩ về con How You love me Rằng Ngài yêu con It's amazing, so amazing, it's amazing Đó thật là kì dịu, thật là kị dịu làm sao

(Repeat)

~Chorus~ I am a friend of God Tôi là bạn của Chúa I am a friend of God Tôi là bạn của Chúa I am a friend of God Tôi là bạn của Chúa He calls me friend Ngài gọi tôi là bạn hữu

Who am I that You are mindful of me? Con là ai mà Chúa lại nghĩ về con That you hear me Mà Ngài lắng nghe tiếng con When I call Khi con kêu cầu Is it true that You are thinking of me? Có đúng là Ngài đang nghĩ về con How You love me Rằng Ngài yêu con It's amazing, so amazing, it's amazing Đó thật là kì dịu, thật là kị dịu làm sao

~Chorus~

God Almighty Đức Chúa Trời quyền năng Lord of Glory Chúa của sự vinh quang You have called me friend Ngài đã gọi con là bạn hữu

(Repeat 3X) ~Chorus~

TOP-chọn bài khác

(208) Jêsus Cứu Tôi

1. Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tăm tối. Bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi. Đau thương và tội lỗi, nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Jêsus tươi cười, đưa bàn tay cứu tôi.

Đ.K: Jêsus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi. Đem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời. Được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.

2. Đau thương tôi Ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thỏa. Bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa. Jêsus là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời. Là ước mơ muôn đời, hi vọng tôi Chúa ôi.

3. Lâu nay tôi được bên Chúa di trên đường dài tươi sáng. Con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối, gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, Dòng suối thiêng tuôn trào, Cho lòng thôi khát khao.

4. Hôm nay đây bạn ơi có nghe chăng lời mời êm ái. Jêsus tha thiết yêu thương đang mong chờ ai. Mau quay về cùng Chúa, mời Ngài đến trong lòng mình. Ngài thứ tha muôn tội, ban bình an thỏa vui.

Jêsus Cứu Tôi Tác giả: Vĩnh Phúc Điệu & Nhịp: Bb(6/4)

TOP-chọn bài khác

(209) Jêsus Là Bạn Thật (F)

1. Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật, Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta; Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, Trình cho Chúa ban tâm sự ta;

Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi, Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, Trình ra trước Jêsus mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, Hồn linh luống sầu não đảo điên; Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn, Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.

Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền? Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày, Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang? Ta mau đến xin Jêsus lo liệu, Ngài vui xuống phước, ban bình an.

Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, Khá đến khai trình hết cho Ngài, Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề, Hằng che chở dưới tay quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(210) Jesus

1. Jêsus, lời hát êm êm, lời hát mang tên Chúa muôn loài vang trong cõi thiên nhiên Jêsus, lời hát du dương, toả ngát hương thơm Khiến cho người nghe ngây ngất tâm hồn

Jêsus ... Ôi Chúa yêu thương! Tên Chúa luôn luôn vang vọng trong tôi nỗi nhớ nhung Jêsus ... Câu hát trên môi Trong đáy tim tôi ngân thành bao giai khúc giữa đời

Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là Vua muôn vua Ngài là Đấng Cứu Thế xưa chịu chết cho người Ngài là nơi yên vui, Là sự sáng thế giới Là giòng sông yêu thương thứ tha tội lỗi

Ngài là nước sống mới, là tình yêu trong tôi Là hạnh phúc sáng chói êm đềm suốt muôn đời Ngài là muôn câu thơ, là nhạc khúc luyến nhớ Là lời ru thiêng liêng trong từng trái tim

2. Jêsus ... là ánh sao mai, rực rỡ trong tôi Ánh sao đẹp xinh muôn kiếp không phai Jêsus ... là đoá hoa tươi, đẹp nhất trong tôi Đoá hoa tình yêu thơm ngát hương trời

Jêsus ... Ôi Chúa Jêsus, Tên Chúa muôn thu Khơi dậy trong tôi những ước mơ Jêsus ... Ôi Chúa yêu ơi! Trong đáy tim tôi Muôn ngàn năm tên Chúa sáng ngời Jêsus ... Jêsus ... Jêsus

Jêsus Tác giả: Hoàng Trọng Điệu & Nhịp: Dm(4/4)

TOP-chọn bài khác

(211) Jesus Đứng Trước Cửa

1. Ôi, Jesus! Đứng trước cửa tâm, Xưa nay gài kín âm thầm, Đang mong chờ ta mở cửa xong, Cho Ngài bước ngay vô lòng: Này hỡi Cơ-đốc đồ ta nay, Mang hiệu ấy gẫm hổ thay, Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra, Quá lâu Ngài chờ chúng ta!

2. Ôi, Jesus! Vẫn gõ cửa kia, Hai tay còn dấu đinh kìa, Mang trên đầu bao dấu mão gai, Nơi mặt ngấn châu dọc dài: Thật đức yêu thương Ngài cao sâu, Đợi chờ trước cửa đã lâu! Ôi, then ác tội cũng gớm thay, Khóa tâm môn này bấy nay!

3. Ôi, Jesus! Ánh mắt thiết tha, Khuyên lơn bằng tiếng ôn hòa Ta xưa vì con đã xả sinh, Con đành đối ta vô tình.” Lạy Chúa, chúng con thẹn lắm thay! Xin đồng mở các cửa ngay, Xin vô tâm hồn của chúng con, Ở luôn muôn đời chẳng thôi.

TOP-chọn bài khác

(212) Jesus Cứu

1. Này lời vui, lời ta nghe hát Giê-xu cứu! Cứu tội nhân! Nguyền truyền cho mọi dân trên đất Giê-xu cứu! Mau tin nhận! Kìa đạo Chúa khá giảng phổ biến Từ non cao cho đến biển sâu Ta nghe đây lịnh Ngài hô “Tiến!” Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

2. Nguyền truyền trên đại dương man mác Giê-xu cứu! Cứu tội nhân! Đồn đạo cho tội nhân khao khát Giê-xu cứu! Mau tin nhận! Nguyền tại các hải đảo khá hát Vực sâu khá cất tiếng ca vang Hoan ca lên mọi dân trên đất: Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

3. Này lời vui, truyền tung trên gió Giê-xu cứu! Cứu tội nhân! Toàn cầu nên mừng reo đây đó Giê-xu cứu! Mau tin nhận! Đạo toàn cứu quyết giảng sốt sắng Từ non cao cho đến biển sâu Ta hoan ca một bài đắc thắng Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

TOP-chọn bài khác

(213) Jesus Christ Đến

1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình Trên thiên cung hỉ hân phục sự Ra đời khiêm nhường cốt cứu dân mình Chúa phó thân chết trên thập tự Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chúa đến tốn khiêm ai tày ư!

2. Nay Jêsus lại đến cách nhơn hiển Giữa lúc ta khổ ưu, nghi ngờ Lâm hạ đáp lời thiết tha tâm nguyền Của dân Ngài bấy lâu mong chờ Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Đến cứu ai tuyệt vọng cùng cơ.

3. Jêsus đến làm thỏa tâm ưu sầu Với Phước Âm thứ tha tội tình Jêsus đến đầy tiếng ca vui mừng Dắt dân được cứu lên thiên đình. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Phá cửa tử vong, xua tà linh.

4. Jêsus đến hồi phước hay khi họa Để xẻ chia khổ vui mọi đường Jêsus đến dầu cảnh trái hay thuận Ủy an lòng khổ, lau lụy hường. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Dẫu đến tuổi cao luôn kiện khương.

5. Khi trời qua dường cuốn sách lăn tròn Chúa tái lâm khải ca oai hùng Dung mạo tươi đẹp hiển vinh vô cùng Rất đáng cho chúng ta tôn sùng Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Đến buổi sớm mai vô tận chung.

TOP-chọn bài khác

(214) Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Người

1. Jêsus nguồn vui vẻ cho mọi lòng Vầng ô hằng soi sáng, suối muôn đời Phước thế gian từ nay tôi không mòng Lòng đây cầu Jêsus xuống phước trời.

2. Nghìn thu nguồn chân lý không sai dời Chuộc ai thật ăn năn khẩn kêu Ngài Chúa rất nhơn hiền, đối ai cầu vời Còn ai gặp được Chúa phước lâu dài.

3. Jêsus, Ngài thật bánh muôn muôn đời Lòng tôi từng vui nếm, ước ăn hoài Uống nước nơi Ngài, suối thiêng từ trời Lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài.

4. Dầu tôi hồn ngơ ngẩn, thân đọa đầy Sầu tư cùng lao khổ, quyết trông Ngài Thỏa thay khi nhìn Chúa mỉm cười rày Lòng tin cầm tay Chúa phước hạnh hoài.

5. Jêsus, nguyền luôn ở bên tôi rày Đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài Đuổi tan đêm dài tối tăm tội đầy Thần quang hằng soi sáng khắp nhơn loài.

TOP-chọn bài khác

(215) Jesus Sắp Đến

1. Khi dương quang soi lòa trong buổi mai Hay trong lúc canh trường êm ái Châu môn kia trên trời đang mở toang Thiên sứ lâm hào quang rực thay Thỏ thẻ bên tai tôi lời dịu êm Lúc thiên binh trên cao đồng ca Kỳ diệu thay, kia chuyện vui thỏa bấy! Jêsus sắp đến làm Vua ta Kỳ diệu thay, kia chuyện vui thỏa bấy! Jêsus sắp đến ngự trị ta.

2. Khi lưu tâm tôi thầm nghe tiếng chân Jêsus lướt trên thời gian nay Tương lai kia tuy màn đêm bủa giăng Được sáng ra nhờ hi vọng đây Hỡi thiên binh, khảy kim cầm vang lên Khúc thiên ca rất linh động đây Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn Jêsus chắc đến, hầu đến đấy! Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn Jêsus chắc đến, ngày gần đây.

3. Lâu nay tôi đương chờ mong Chúa đây Xin mau đến, Jêsus thân ái! Trông Sao Mai sớm hiện ra chói soi Xua đuổi tan tội ô, họa tai Bóng tối hôm nay không còn bao lâu Chúa tái lâm, ô hân hạnh thay! Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló Jêsus chắc đến, hầu đến đấy! Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló Jêsus chắc đến, ngày gần đây.

TOP-chọn bài khác

(216) Jesus Tôi Đến

1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm dày Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến Vô miền tươi sáng thảnh thơi, như ban ngày Giê-xu, tôi đến theo Ngài Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng Muôn tội tình đến xin hưởng ơn khoan hồng Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

2. Ra khỏi phù thế hư hoa ô nhục này Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến Vô miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy Giê-xu, tôi đến theo Ngài Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái Xa đời giông tố về Chúa an tịnh hoài Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

3. Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến Vô nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài Giê-xu, tôi đến theo Ngài Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề Trông mặt Ngài sáng rõ, vinh quang rạng ngời Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

TOP-chọn bài khác

(217) Jesus Truyền Bạn Mình Soi Sáng

1. Jêsus truyền bạn mình soi sáng luôn luôn ra Giống một ngọn đèn lòa trong đêm mịt mù tăm tối Nơi thế gian u minh này phải soi lòa Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

2. Jêsus truyền bạn mình soi sáng ra danh Cha Nếu ngọn đèn lờ mờ, Jêsus từ trời soi đoái Ta khá mau khêu ngọn đèn mãi rạng lòa Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

3. Jêsus truyền bạn mình soi sáng cho ai ai Giúp mọi người buồn bực trong nơi mịt mù tăm tối Nơi thế gian ô tội cần phải soi hoài Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

4. Jêsus truyền bạn mình luôn sáng soi đêm thâu Dắt người tội về Ngài, mau xa lìa đường tăm tối Ta sáng soi luôn luôn nhờ Chúa thêm dầu Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

TOP-chọn bài khác

(218) Kíp Đến Tôn Thờ

1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, Lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà; Xưa ngợi danh Tạo hóa Ðấng hiển vang, Bữa nay rao Jêsus sanh hạ.

Ð.K: Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, Kính chúc Christ nay sanh làm Vua.

2. Mục đồng yên lặng giữa đêm thanh nầy, Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng; Thiên Ðạo nên người giữa chúng tôi đây, Ánh sao lòa chiếu nơi Nhi đồng.

3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ, Bên đông phương thấy ngôi sao Ngài; Ði tìm Ðấng vạn quốc vẫn ước mơ, Ðến nơi nhìn thấy ngôi sao nầy.Angles, From The Realms Of Glory Tác giả: James Montgomery Ðiệu & Nhịp: Bb(4/4)TOP-chọn bài khác

(219) Kỷ Nguyên Thanh Bình

1. Tiếng chuông lừng vang đón Mừng đêm mầu nhiệm vinh quang, Ngàn xưa muôn thiên sứ Hân hoan bay liệng ca vang; Ân điển vô biên cho nhân loại, Hoan hỉ vô song cho muôn loài; Vì Hài Nhi Jêsus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!

Ð.K: Phước thay! chào mừng đời ân điển! Hạnh thay! hoan hô thời bình yên! Xướng ca danh Jêsus muôn đời! Tán dương Vua uy linh trên trời, Huyền diệu thay Jêsus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!

2. Chúa nhân từ thương xót Người tội trầm luân linh đinh, Lìa ngôi cao sang vẻ vang Trên thiên đàng quang vinh; Lâm thế chết thay cho muôn người, Lưu huyết hy sinh tha muôn đời; Kỳ diệu thay Chiên Con, Ðấng đem kỷ nguyên thanh bình!

3. Thế gian đầy tang chế, Sầu muộn vì họa binh đao, Ngàn muôn tim than vãn Trông an ninh từ trên cao; Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài, Vua thánh ban yên vui lâu dài; Kìa Thần Nhân Jêsus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!Kỷ Nguyên Thanh Bình Tác giả: Wm Kirkpatrick Ðiệu & Nhịp: G(4/4)TOP-chọn bài khác

(220) Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Giê-xu chết chuộc tội ác tôi đây, Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay! Kìa giá cứu chuộc Ngài đã trả thay, Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

[chorus] Lạ lùng thay, Giê-xu tôi, Giê-xu tôi, lạ lùng vô đối; Lạ lùng bấy, Chúa Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

[2] Nhờ Chúa cứu tôi, tôi mãi xướng ca, Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay! Nhờ huyết báu được hòa với Chúa Cha, Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

[3] Nguyền hướng cả đời thờ Chúa thánh minh, Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay! Trần thế chẳng hề tràn lấn tâm linh, Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

TOP-chọn bài khác

(221) Kìa Cửa Cứu Rỗi

1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do, Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ, Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu, Ðang đợi trông bạn đây bước vào mau.

[chorus] Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa, Người đến uống không cần mua; Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

2. Ðừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng, Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn, Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày, Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.

3. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca, Nhận tin như lời Giê-xu tuyên ra; Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện, Nhận đầy phước hạnh, Ân điển thượng thiên.

TOP-chọn bài khác

(222) Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường, Tìm tôi, tội nhân đáng thương, Giàu lòng bác ái vác lên vai, Ðem tôi về nơi chuồng Ngài; Thần sứ hát vang, Ha-lê-lu-gia, Thiên đình rền tiếng hoan ca nhịp hòa.

[chorus] Tìm tôi do ái tâm Ngài, Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài, Ân điển đã đưa tôi vào trong chuồng chiên, Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

[2] Ngài sè tôi xem dấu đinh tay, Vì tôi Ngài tuôn huyết đầy, Lạ lùng chiếc mão kết những gai, Christ cam đội trên đầu Ngài; Thầm nghỉ chẳng xứng đáng chi thân nầy, Christ liều mạng báu mang đau thương đầy.

[3] Lịch thời gian qua, suốt bao ngày, Giờ đây bình yên thỏa thay! Chờ đợi Sao Mai sớm phát quang, Muôn tia bình minh huy hoàng; Rồi Chúa sẽ kêu ta lên bên ngai, Không còn tì vít nên tận nương Ngài.

TOP-chọn bài khác

(223) Kìa Nhìn Vua Thăng Thiên

1. Kìa, nhìn Vua ngự xa giá thăng thiên, Đấng chiến thắng tại các trận tiền; Ngài dùng mây làm xe cỡi bay lên, Đến thánh quốc vào cửa cung đền; Các thiên thần hân hoan xướng ca, Chúc danh Ngài, “Ha-lê-lu-gia!” Mọi hoàng môn đều đương ngước lên cao, Để rước Chúa ngự giá vào.

2. Đoàn người vui vào thiên quốc vinh quang, Tiếng đắc thắng kèn trổi vang lừng? Này là Vua quyền trên cả muôn binh, Đã chiến thắng mọi đối phương mình; Đấng trên thập tự xưa thống bi, Chôn trong mồ phục sinh hiển uy, Ngài dẹp tan tội ô, quét âm binh, Chiến thắng bởi sự chết mình.

3. Loài người nay được ơn Chúa đem lên, Ở cánh hữu Thượng Đế linh huyền, Cùng Jê-sus ngồi trên các nơi cao, Đứng với Chúa rực rỡ mực nào; Chúa cai trị thiên binh kính tôn, Trên linh đài Thiên Nhân chí tôn; Một ngày kia cùng nhau sẽ thăng thiên, Nối gót Chúa toại ước nguyền.

4. Từ trần gian nguyền đưa chúng tôi lên Cảnh tín, ai, nguyền giúp lâu bền Nguyện vọng ban, dường như gió đưa cao Chốn thánh quốc nhẹ cánh bay vào Để tâm hồn trông lên nước trời Chúng tôi cùng Jesus nghỉ ngơi Tòa diệu vinh tại thiên quốc tương lai Hưởng vĩnh phước cùng dân Ngài

5. Ngày phục lâm, ngày vinh hiển hoan hân Chúng tôi sống, vượt khỏi mộ phần Hình mạo xinh, dường con trẻ thơ ngây Hớn hở bấy cùng Chúa sum vầy Giống như đàn chim kia thẳng xông Hoan nghinh Ngài tại nơi khoảng không Cùng Jesus ngồi cai quãn muôn dân Ở thánh quốc đẹp muôn phần.

TOP-chọn bài khác

(224) Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Ta lo báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay, Những ai có tâm sầu cay, Khóc lóc khổ đau buồn thay; Anh em kíp khuyên giục nhau; Lo đi báo tin nầy mau: Kìa thần yên ủi giáng lai.

[chorus] Kìa, Thánh Linh đà lai giáng! Kia, Linh giáng nơi trần gian! Ðấng Cha hứa ban hạ nay, Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay; Mau đi báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay: Kìa thần yên ủi giáng lai!

[2] Canh khuya tối tăm đã qua, Ban mai đãng quang lộ ra, Ðuổi xua khiếp kinh sầu than, Bão tố ác ma liền tan; Non kia ánh tia vàng soi, Kim ô lướt mau dường thoi; Kìa thần yên ủi giáng lai.

[3] Nay ta xướng ca đồng thanh, Dư âm thấu lên trời xanh, Cõi thiên thánh dân đồng tâm, Réo rắt khúc ca hồi âm; Yêu thương ấy ca diệu hay, Vui thay khúc bất tuyệt nay; Kìa thần yên ủi giáng lai.

TOP-chọn bài khác

(225) Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, Chúc Thánh Ðế mới sanh trên đất! Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.

Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca, Các sứ thánh huyên ca giọng êm, Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!

[chorus] Khá chú ý khúc ca diệu thay; Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

[2] Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối; Ðồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Ðấng loài người bao năm đợi chờ.

Dẫu Chúa có hình thể như ta, Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha, Kẽ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.

[3] Tụng ca Vua Bình an đến kia, Hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa! Ngài đem theo thần quang vĩnh sanh, Phép trị bịnh do tay nhơn lành.

Chúa gác bỏ quyền quí thiên cung, Xuống để cứu người thoát nguy vong, Xuống để vớt ai đương lầm than, Ðược trùng sanh, phục hồi vinh quang.

TOP-chọn bài khác

(226) Kìa, Chín Mươi Chín Con (F 6/8 TC 178)

1. Kìa chín mươi chín con nằm bình yên, Trong bốn vách tường ràn chiên, Một con bơ vơ nơi dốc núi xa, Xa cách cửa vàng nhà Cha: Ngơ Ngác quẩn quanh non núi gốc gai, Vắng bóng Cứu Chúa, Người chăn êm ái, Vắng bóng Cứu Chúa dìu dắt đêm ngày.

2. "Còn chín mươi chín chiên kìa đẹp bao, Ôi, Chúa chẳng hài lòng sao? Lệ tuôn Jêsus quay đáp thiết tha: "Con đó đã lìa ràn ta", Lên dốc, xuống đường, bao quản khó gay, Quyết sống chết kiếm một con chiên ấy, Quyết sống chết kiếm tìm con chiên nầy!

3. Ðiệu ca nghe như lôi đình dội vang, Rung núi lớn, dậy rừng hoang, Vượt qua không trung lên đến thánh môn: "Vui quá đã tìm được con!" Thiên sứ đứng quanh bên Chúa xướng ca: "Cứu Chúa đã kiếm được chiên vui quá, Cứu Chúa đã kiếm được chiên vô nhà!"

TOP-chọn bài khác

(227) Kết Chúng Con Làm Một (F)

1. Hôm nay chúng con dâng Ngài Chúa ôi, đến viếng thăm dân tộc con.

Hiệp lại trong mỗi tấm lòng để vinh hiển Chúa tỏa soi qua chúng con.

Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Giê-xu Christ!

Đk : Cùng hiệp nhau nơi đây hòa tiếng ca ngợi tôn vinh. Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền danh Cha.

Chúa ơi nguyện hiệp nhất, mọi chúng con trong danh Ngài. Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con làm một.

2. Nay anh với tôi, ta cùng chúc tôn Giê-xu khắp trần gian

và giờ đây chúng con xin Ngài làm cho chúng con nên một trong Ngài.

Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Giê-xu Christ!

Đk : Cùng hiệp nhau nơi đây hòa tiếng ca ngợi tôn vinh. Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền danh Cha.

Chúa ơi nguyện hiệp nhất, mọi chúng con trong danh Ngài. Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con làm một.

Hôm nay chúng con dâng Ngài Chúa ôi, đến viếng thăm dân tộc con.

Hiệp lại trong mỗi tấm lòng để vinh hiển Chúa tỏa soi qua chúng con.

Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Giê-xu Christ!

Đk : Cùng hiệp nhau nơi đây hòa tiếng ca ngợi tôn vinh. Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền danh Cha.

Chúa ơi nguyện hiệp nhất, mọi chúng con trong danh Ngài. Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con làm một.

TOP-chọn bài khác

(228) Không Nhờ Bạc Vàng

1. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng Muôn kim tiền không thể đem mua linh hồn nghèo nàn Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.

Điệp Khúc: Hiện ta đắc cứu, chẳng do bạc với vàng Duy ân điển cứu ta hoàn toàn Tại thập tự giá huyết Jêsus tuôn tràn Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.

2. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng Nguyên con dòng A-đam, sanh trong ô tội bần hàn Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.

3. Ta nay được cứu không nhờ chi bạc hay là vàng Bao nhiêu điều răn thánh xưa ngăn trên đường phục hoàn Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn Là nền ban ơn chẩn cứu, cất hết bao kinh hoàng.

4. Ta nay được cứu không nhờ chi bạc hay là vàng Xưa nay về thiên quốc ai hay mua chuộc dặm đàng Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.

TOP-chọn bài khác

(229) Khát Khao Dòng Nước (D)

Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm

Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

Chỉ có Chúa đấng con nương con dựa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ

Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

Chỉ có Chúa đấng con nương con dựa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ

Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

TOP-chọn bài khác

(230) Khắc Ghi Ơn NgàiTOP-chọn bài khác

(231) Khúc Kim Cầm

1. Réo rắt bấy khúc kim cầm Sứ thánh ca ly kỳ Cửa ngục kia mở toang rồi Rước Thánh Vương trị vì Kìa, Christ Vua rất hiển vang Lòng từ ái chứa chan Về trời ca khúc khải hoàn Được tiếp lên ngai vàng.

Điệp Khúc: Cứu Chúa đã mãn công rồi Chúng tôi vui tôn ngợi Ngài hồi loan trên cõi trời Thật hiển vinh muôn đời.

2. Đấng đã đến cứu muôn người Huyết đổ, tim tan tành Đấng hiện đương khoác kim miện Ở bên Cha nhơn lành Từ rày còn đâu đớn đau Đời đời sống hiển vinh Jêsus Vua vinh hiển kia Từ đất lên thiên đình.

3. Chúa vẫn thế các con Ngài Khẩn Chúa Cha đêm ngày Giúp bầy chiên những ơn lành Đến nơi vinh quang Ngài Ngài dự bị thiên quốc cung Dành phần kẻ tín trung Jêsus Christ Vua vĩnh tồn Ngài mến ta vô cùng.

TOP-chọn bài khác

(232) Khi Jêsus Qua

1. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên đường, Khốn nổi hiu quạnh, mù mịt cả đời đáng thương; Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi ủ rũ, Khi Jêsus qua, xua hết tối tăm u tù.

Ð.K: Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu; Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu; Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu, Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

2. Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình Sống khổ đêm ngày quanh nơi mả mồ vắng tanh; Người rạch mình ra, kêu la do ma tà ám ảnh, Khi Jêsus qua, xua quỉ khiến kẻ điên lành.

3. Thảy thảy nhân loại hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày, Sánh cảnh kia tội càng gây muôn phần đắng cay; Người người nhìn nhau, khoanh tay, mong ơn trời phóng thích, Khi Jêsus qua, thay đổi mới thảnh thơi lòng.Khi Jêsus Qua Tác giả: Oswald J. Smith Ðiệu & Nhịp: C(4/4)TOP-chọn bài khác

(233) Kinh Thánh Cao Quý (TC 139)

Trông lên các tinh tú kia trên trời, Dầu muôn vinh quang sáng soi rạng ngời, Không sao chiếu ra vinh hiển Chúa tôi, Giống như Kinh Thánh diển phô rạch ròi.

Duy xem Thánh Kinh thỏa vui đời đời, Dạy tôi bao chân lý khôn ngoan trời, Kim ngôn Chúa luôn luôn tỏa sáng soi, Dắt đưa tôi mổi phút luôn gần Ngài.

Tuy nhiên Thánh Kinh mỗi câu không dời, Lời thiêng thêm vững chải, thêm rạng ngời, Trong khi khoảng không tiêu, trái đất tan, Chúa ôi, Kinh Thánh vẫn không suy tàn!

Kinh Thánh Cao Quí Tác giả: Robert Grant Ðiệu & Nhịp: Bb(4/4)TOP-chọn bài khác

(234) Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

1. Ta xem Kinh Thánh là ngọn đèn lòa Rọi chân ta khỏi nghiêng ngã Là nguồn ơn phước do nơi thiên đình Là sông chảy bên đường linh.

2. Linh lương cung dưỡng hồn ta nhận được Là ma-na của thiên quốc Địa đồ xem lối, la kinh đưa đường Về trên nước trời bình khương.

3. Ôi, duy Kinh Thánh lời Cha đành rành Ngàn thu nguyên chỉ Con thánh Thật ngoài Kinh Thánh, u minh trên đàng Làm sao bước vào thiên quan.

4. Xin Cha soi sáng đặng tôi học hành Được khôn ngoan, bởi Kinh Thánh Nguyện nhận linh huấn cho tâm nhu mì Và đơn giản như hài nhi.

TOP-chọn bài khác

(235) Làm Con Vua Thánh (C)

Làm con Vua Thánh trên trời, Tình yêu ấy không hề phai. Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn.

Dầu tôi đi tới nơi nào, Ðường giông tố hay hiểm nguy. Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai.

Tôi yêu Giê-xu muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng. Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi. Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

Làm con Vua Thánh trên trời, Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa. Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha.

Là trong nước thánh trên trời, Ngày vui ấy không còn lâu. Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Tôi yêu Giê-xu muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng. Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi. Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

TOP-chọn bài khác

(236) Lửa Thiêng Cháy Lên (Cm)

Lửa linh cháy lên lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu.

Lửa linh cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng Cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Cháy lên, cháy lên làm đổi mới tâm con Ngài ơi! Cháy lên lửa linh vì tình yêu Giê-xu.

Cháy lên lửa thiêng cùng nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Lửa linh cháy lên lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu.

Lửa linh cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng Cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Cháy lên, cháy lên làm đổi mới tâm con Ngài ơi! Cháy lên lửa linh vì tình yêu Giê-xu.

Cháy lên lửa thiêng cùng nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

TOP-chọn bài khác

(237) Lớn Bấy Duy Ngài (A)

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. ĐK: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.

Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

ĐK: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

3. Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt. Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời.

Bao nhiêu tháng ngày trôi qua trong kiếp sống thờ ơ, cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường.

Đk: Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài. Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng.

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn. 4. Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.

Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Đk: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(238) Lời Chúa Vững Lập

1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công, Lời Kinh Thánh chẳng giao động, Vì nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao, Nên không thể chi mòn hao.

Tuy hết cả oai quyền của ác ma, Cùng đạo binh hung hủy phá, Nhưng chẳng có thế lung lay được nào, Kinh Thánh vững nguyên dài lâu.

ÐK: Lời Chúa cứ đứng vững mãi, Cứ kiên lập ngàn năm không dời, Tràn khắp chốn chốn thế giới, Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững, Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng, Trời qua, nhân gian tan như mây khói, Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

2. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công, Lời Kinh Thánh vững như đồng; Người đời hằng hoài nghi Sách thánh kia, Như tên bắn ngay tròng bia;

Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao, Mặc đời khinh chê, vu cáo; Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, Duy Thánh Kinh ban trường sinh.

3. Ðồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi, Tường tận cho mỗi người đời, Về lòng đại từ thương xót Chúa Cha, Công lao Chúa Con chuộc ta;

Gươm báu Thánh Linh lòa ánh vinh quang, Quyền lực Sa-tan tiêu tán; Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu, Kinh Thánh chẳng di dịch đâu.TOP-chọn bài khác

(239) Lời Dịu Dàng

Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi, Lời thiêng liêng của sanh mạng; Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi, Lời thiêng liêng của sanh mạng. Lời dịu dàng ban vĩnh sinh, Hằng giục lòng tin sắt đinh.

[chorus] Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh. Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh.

[2] Giê-xu ban tứ giúp chúng ta nay, Lời thiêng liêng của sanh mạng. Nhơn gian ai nấy hãy lắng nghe đây, Lời thiêng liêng của sanh mạng. Lời lạ lùng ban tứ ra, Từ thượng thiên hấp dẫn ta.

[chorus] Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh. Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh.

[3] Tai nghe văng vẳng tiếng phước âm vang, Lời thiêng liêng của sanh mạng. Ban ơn tha thứ giúp sống khương an, Lời thiêng liêng của sanh mạng. Một Giê-xu Chân Chúa thôi, Toàn quyền làm nên thánh tôi.

[chorus] Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh. Ôi lời dịu dàng, Ôi lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh.

TOP-chọn bài khác

(240) Lời Tạ Ơn Chúa

Con xin dâng lên lời tạ ơn Chúa ban ơn yêu thương tràn muôn lối. Đành cam hy sinh thân báu của Ngài chịu hình thay thế người.

Đem an vui cho mọi dân trên đất, ôi ơn cao sâu Ngài khôn xiết. Lòng con dâng lên Cha cao quý ngàn lời cảm tạ ơn Thiên Chúa.

Ôi tình yêu của Ngài bao la mênh mông lai láng tuôn tràn. Nguyện môi con hát vang tôn vinh Giê-xu khắp nơi.

Truyền rao ơn thứ tha cho muôn dân đang đau đớn thất vọng. Trọn đời con kính dâng Giê-xu.TOP-chọn bài khác

(241) Lý Do Ngài Đến

Ngày xưa còn thơ tôi thầm mơ đến đêm giáng sinh Hạnh Phúc với những món quà bé sinh dễ thương

Nào ngờ đâu chính đêm đông này một hài nhi sinh ra cho trần thế ... Đó mới chính là món quà yêu thương!

Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn?

Cũng bởi ta Ngài phó con một không, tiếc nuối chi Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

Rồi từng ngày trôi qua tôi thấu ý nghĩa món quà Hiểu rỏ hơn những gì Chúa đã vì tôi

Và một đêm tối mây giăng mờ ngoài trời âm u sương rơi lạnh giá, Xót thương cho người tội lạc bước nhà Cha.

Và Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách nhục nhã?

Cũng bởi ta Ngài phó con một không, tiếc nuối chi Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

Hai tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm hông Ngài Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá với mão gai đâm

Chịu đớn đau lời đắng cay cười chê cách nhục nhã Nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng tiếng yêu thương. Vì tôi ... !!!

Hỡi Chúa ôi! vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai? Phải chăng vì cớ tội thân Chúa nát tan còn chi?

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh. Lý do Ngài đến cũng vì ta. Lý do Ngài đến ban sự sống.

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh. Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

TOP-chọn bài khác

(242) Lòng Con Tôn Kính Cha (A)

Lòng con tôn kính Cha, Ðấng đã tạo dựng nên vũ trụ. Lòng con tôn kính Cha, Ðấng đã tạo dựng nên chúng con.

Chúng con đồng tôn vinh Ngài, lời ngợi ca hết lòng. Chúng con đồng tôn vinh Ngài, đã chuộc mua chúng con.

Lòng con tôn kính Cha, Ðấng đã tạo dựng nên vũ trụ. Lòng con tôn kính Cha, Ðấng đã tạo dựng nên chúng con.

Chúng con đồng tôn vinh Ngài, lời ngợi ca hết lòng. Chúng con đồng tôn vinh Ngài, đã chuộc mua chúng con.

TOP-chọn bài khác

(243) Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian, Ðã giáng sanh chịu bao khổ nàn; Thập tự giá thân Giê-xu huyết chan, Bởi chính tôi Ngài bỏ mạng vàng.

[chorus] Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành, Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh! Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh, Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

[2] Tội nhân thế trăm ngàn xưa Chúa mang, Cứu những ai lòng tin vững vàng; Nhìn xem chổ hông Ngài xưa huyết chan, Chữ tín trung nguyền giữ vẹn toàn.

[3] Cùng ai đó đôi lời khuyên khá nghe, Tỉnh thức canh nhìn quanh bốn bề; Ðừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê, Chúa tái lâm Ngài rước ta về.

TOP-chọn bài khác

(244) Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng tôi vui vẻ vui,vui, vui,vui, vui vô cùng. Phước Chúa lạ lùng, Phước Chúa tuôn tràn. Nhờ ân điển Chúa cứu tôi nên tôi luôn vui mừng. Hát chúc danh Ngài chẳng thôi!

TOP-chọn bài khác

(245) Lòng Tôi Yêu Giáo Hội (TC 223)

Lòng tôi yêu giáo hội thay, Chỗ Chúa cư trú xưa nay; Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy, Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.

Lòng tôi yêu giáo hội thay, Trước Chúa vách thánh chẳng lay, Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái, Săn sóc giống con ngươi Ngài.

Lòng tôi nhân giáo hội đây, Tuôn nước mắt khẩn đảo nay; Bởi yêu thương giáo hội tôi lo lắng, Cho đến lúc hết nhọc nhằn.

Điều vui hơn hết lòng ưa: Hội thánh noi dấu Chúa xưa, Cảm thông, giao kết, ngọt ngào cao quí, Ca khúc yêu thương muôn thì.

Thật như Kinh Thánh bền lâu, Hội thánh rực rỡ kém đâu, Hiển vinh, hạnh phúc nghìn thu vô đối, Trên đất cũng như trên trời.

I love Thy King-dom, Lord, The house of Thine a-bode, The Church our blest Re-deem-er saved With His own pre-cious blood.

I love the Church, O God! Her walls be-fore Thee stand, Dear as the ap-ple of Thine eye, A nd grav-en on Thy hand.

Be-yond my high-est joy I prize her heaven-ly ways, Her sweet com-mun-ion, sol-emn vows, Her hymns of love and praise.

I Love Thy Kingdom, Lord Tác giả: Timothy Dwight Điệu & Nhịp: F(4/4)

TOP-chọn bài khác

(246) Lên Chốn Cao Hơn

Lòng nầy nôn nả Chúa ban cho mình, Tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chơn; Nhiệt thành tâm khẩn lướt sông băng ngàn; "Chúa giúp chơn càng lên chốn cao hơn"

D.K: Nguyền Cha nâng bước, bước lên càng cao, Lòng tin không náo, chốn cao đặt chơn, Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào, Chúa đỡ chơn vào ngay chốn cao hơn.

[2] Dầu bị ma quỉ bắn tên rào rạt, Vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhơn; Nhờ lòng tin lớn, vẳng nghe cung đàn, Thánh dân nhịp nhàng trên chốn cao hơn.

[3] Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời, Ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chơn; Lòng hằng van khấn thẳng lên thiên đàng; "Chúa giúp chơng càng lên chốn cao hơn."

TOP-chọn bài khác

(247) Lắng Nghe Tiếng Chúa

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi;

Xin cho con cất tiếng lên Trả lời và vâng theo ý Chúa, Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

[ĐK] Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài truyền rao cho thế giới, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con suốt đời con;

Xin cho con biết lắng nghe Ngàn đời, và truyền rao chân lý, Xin cho con biết lắng nghe Ngàn đời tình mến không nhạt phai.

[ĐK] Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

3. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc khổ đau;

Xin cho con biết cất lên Trả lời và vâng theo ý Chúa, Xin cho con biết thực hành Ngàn đời lời Chúa đã truyền ban.

[ĐK] Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

TOP-chọn bài khác

(248) Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu kính Chúa. Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời. Lạy Cha yêu thương lòng con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha.

Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu kính Chúa. Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời. Lạy Cha yêu thương lòng con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha.

TOP-chọn bài khác

(249) Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút anh cầu khẩn, nhớ tôi cầu thay chăng người?

Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa, đưa dắt trên mọi lối, có bao giờ anh nhớ tôi?

Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều. Xin Chúa cho anh được luôn thái an

Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Jêsus. Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn

2. Khi ánh dương vừa soi lối, giây phút anh quỳ gối, thiết tha cầu xin bao điều

Nhớ đến tôi cầu thay với, tôi rất mong được Chúa, yêu thương và chăm sóc luôn

Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần, tôi cúi xin Jêsus chăn dắt anh

Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia

Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia

TOP-chọn bài khác

(250) Lúc Giê-xu Ngự Trong Lòng

Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay, Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh nầy; Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, Chính lúc hằng có Chúa ngự đấy.

[chorus] Chúa Giê-xu ngự tâm tôi mừng bấy! Chúa Giê-xu ngự tâm tôi đêm ngày, Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng, Lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng.

[2] Từ rày không còn lạc sai, không vơ vẩn như trước đâu, Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh nầy; Mọi tội xưa dầu như son mà nay rửa trong trắng phau, Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

[3] Một ngày kia, mừng vui thay! được bay lên cung hiển vinh, Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh nầy; Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vĩnh sinh, Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

TOP-chọn bài khác

(251) Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

1. Lo biệt giờ nên thánh ra, Hằng nói chuyện cùng Cha; Sống với Ngài luôn mỗi giây, Linh lương nuôi ta đây; Tương giao thân tình muôn mối, Giúp kẻ góa, già, côi, Luôn trong mọi sự chớ quên Kiếm phước ơn từ trên.

2. Lo biệt giờ nên thánh ra, Ngăn sóng đời tràn qua; Kiếm hết dịp tiện ở riêng, Thông công Cha thiêng liêng; Chăm xem Jê-sus ta hóa, Giống Cứu Chúa diệu vinh, Trông ta, bạn bè thấy ngay, Giống Jê-sus lạ thay.

3. Lo biệt giờ nên thánh ra, Nhờ Chúa đưa đường ta; Không nên chạy theo lối riêng, Theo Jê-sus keo sơn; Đinh ninh vâng lệnh sai phái, Đắc thắng hay sầu cay, Nối gót Jê-sus bước hoài, Thánh Linh luôn cầm tay.

4. Lo biệt giờ nên thánh ra, Yên tĩnh linh hồn ta; Bao tâm sự, bao lý do, Giao ngay Jê-sus lo; Đức Thánh Linh dìu ta tới Suối bác ái nào vơi, Đây ơn Ngài dầm thấm ta, Xứng lo việc nhà Cha.

TOP-chọn bài khác

(252) Lo Gì

1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người. Cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền, Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo Hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, Chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa, Thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn áo vua.

Ð.K: Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì? Lo tìm tìm cho ta nước Cha.

1. Này bạn ta quí hơn là loài chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi? 2. Hòa mồ hôi đất hoang hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cần lao. Lòng vui? 3. Bạn ơi Ðừng lo.

2. Ngày ngày cầu xin, giống xưa Cha dậy: "Hằng ngày đủ no" áo cơm thơm lành, Và này bạn ơi! Biết quí cần lao Nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự Dự phần của Cha, tác sinh muôn loài, Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.

3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành Ðể được ủy cho chức cao sang nhiều, Phụng sự vì Cha Thánh Lễ là đây, Ðám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta, hóa nên kinh cầu Là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, Hãy yêu mến Cha luôn tâm hồn luôn xác ta.

Lo Gì Tác giả: Ðức Dũng Ðiệu & Nhịp: D(4/4)TOP-chọn bài khác

(253) Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kìa

Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc hồi hừng đông ửng; Lo làm việc khi sương lấp lanh, Hồi hoa nở tưng bừng; Quyết tâm khi kim ô bóng cao, Siêng năng đang khi nắng chói; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

[2] Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi mặt trời cao kia; Nên tận lực đang khi giữa trưa, Giờ yên nghĩ kia kìa. Quang âm như thoi đưa chóng qua, Mong lưu linh công sáng chói; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

[3] Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi trời chiều le lói; Lo làm việc trong giây chót đây, Tịch dương khuất non đoài; Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng, Mau mau gia công kẻo tối; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

TOP-chọn bài khác

(254) Lo Vực Người Luân Vong

Lo vực người đang luân vong, Sẵn vớt kẻ giữa dòng, Vì thương xót giúp chúng thoát ác, xa mộ phần; Tuôn lụy vì ai long đong, Ðở nâng ai tuyệt vọng, Truyền danh Giê-xu ban cứu ân cho tội nhân.

[chorus] Kíp lo vớt kẻ linh đinh, cứu ai sắp bỏ mình; Giê-xu giàu lòng thương xót, cứu muôn tội nhân.

[2] Tuy họ làm ngơ xây tai, Chúa vẫn thương, trông hoài, Chờ đợi hoan nghinh ai hối cải tin nhận Ngài; Nên tận tình khuyên ai ai, Cứ thiết tha khuyên nài, Ngài bằng lòng tha ai quả quyết tin Ngài ngay.

[3] Lo vực người luân vong nay, ắt Chúa vui ta rày, Hầu việc do linh ân sẽ hanh thông muôn phần; Tuy gặp thời không, không nao, Dẫn chúng đường hẹp vào, Truyền cùng mọi phương Christ đã chết thay tội nhân.

TOP-chọn bài khác

(255) Loan Tin Mừng (D)

1. Rừng khuya bừng lên ánh sáng Do từ một mồi lửa mong manh Mùa đông dường như biến mất Lửa hồng rạng ngời xoá giá băng

Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban Khác chi lửa lan trong rừng Bạn đã yêu Ngài Bạn muốn muôn người Ðược sống trong yêu thương Trời

2. Mùa xuân đẹp tươi đã đến Cây rừng ngàn màu sắc hân hoan Ðàn chim đùa vui trong nắng Dưới bầu trời lặng lẽ bao la

Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban Khác chi mùa xuân tươi đẹp Bạn đã yêu Ngài Bạn muốn ca mừng Bạn muốn loan cho muôn người

3. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa Ðã vào cuộc đời chính tôi đây Cầu mong tình yêu thương ấy Cũng vào cuộc đời mỗi anh em

Rồi đây mọi người thương mến nhau Khác chi người thân muôn đời Vì Chúa yêu người Ngài muốn muôn người Ðược sống trong yêu thương Trời

TOP-chọn bài khác

(256) Lord I lift Your Name On High (G)

Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad your in my life I'm so glad you came to save us

You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross My debt to pay

from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift your name on high

Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad your in my life I'm so glad you came to save us

You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross My debt to pay

from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift your name on high

TOP-chọn bài khác

(257) Luôn Mỗi Phút

1. Ngày đêm luôn chết với Jêsus, thật tôi chết Để muôn đời tôi với Jêsus được cùng sống Nhìn Jêsus trông mong khi vinh quang chiếu sáng Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa chân thật.

Điệp Khúc: Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo Luôn mỗi phút tiếp thu sức mạnh từ trên cao Nhìn Jêsus trông mong khi chiếu ánh vinh quang Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

2. Hồi tôi lâm thử thách, Jêsus nào xa bỏ Gánh tôi nặng nhưng Jêsus đêm ngày liệu lo Còn khi tâm tôi đau thương Jêsus băng bó Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò.

3. Tuyệt nhiên không chút khổ não, bất bình, rên siếc Quyết không giọt nước mắt hay ưu sầu buồn tiếc Mọi gian nguy Vua Jêsus luôn luôn rõ biết Mỗi phút trên đường tôi, Jêsus nhớ đặc biệt.

TOP-chọn bài khác

(258) Màn Sương Tiêu Tan

Kìa màn sương âm u tiêu tan, Dãy núi non cao kia phô vẻ tươi, Sông quanh co trong trẻo như pha lê Phản chiếu muôn tia sáng Thái dương!

Ta sực nhớ tiếng Chúa hứa Lúc nhìn bụi nước óng ánh sắc cái mống: Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

[chorus] Tôi sẽ biết, giống Chúa biết tôi. Nay cô đơn, sẽ có Chúa luôn. Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh,

Hừng đông hoan hô Giê-xu đến, Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

[2] Ngàn lần tôi đau trong tâm linh, Ðuối sức đương khi đi trên nẻo gai, Thân gian lao trong nơi u minh,

Ruộng xa xăm lo gieo, nước mắt tuôn, Nhưng lời Chúa phán: "Hãy đến! Hỡi người trung tín!"

Sẽ thưởng cả công khó. Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

[3] Quả thật anh em ta hân hoan nhóm Hết chung quanh ngôi vinh quang kia, Bao vây ta, vui thay, kẻ yêu thương Ta reo lên, ta biết rõ nhau!

Cung đàn thánh thót với khúc hát Trầm bổng khen Giê-xu, Chúa Cứu Thế. Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

TOP-chọn bài khác

(259) Mừng Ngày Hôn Lễ

Không gian tươi sáng gió ru câu bình an. Chào mừng đôi lứa trong ngày lễ hôn nhân. Ban mai chim hót nắng vươn soi trần gian. Chiều về đêm xuống sao trời chiếu tơ vàng.

Vui mừng thay ngày đôi lứa thành hôn. Tâm hồn khắn khít bên tâm hồn. Vui mừng thay ngày đôi lứa thành hôn, Một ngày hoa thắm dâng ngàn hương.

Đêm xưa câu hát chúc cho duyên tình người. Nguyện cầu Thiên Chúa ban hạnh phúc vui tươi. Ban cho đôi lứa, mến yêu nhau trọn đời. Đậm đà tha thiết như tình Chúa yêu người. -- o 0 o --

Hôm nay đôi lứa bước chung trên đường đời. Hẹn rằng sung sướng vui buồn có nhau thôi. Chia nhau nước mắt cũng như chia nụ cười. Từ giờ cho đến khi gặp Chúa trên trời.

Tay cầm tay dìu nhau tới đầu xanh, Không rời xa Đấng chăn nhân lành. Đem tình yêu điểm tô cõi trần ai, thành nguồn ơn phước cho mọi nơi.

Hôm nay đám cưới nỗi vui dâng dạt dào. Người người thân chúc chú rễ với cô dâu. Yêu nhau mãi mãi nắng mưa không nhạt phai. Trọn đời bên Chúa xây hạnh phúc trong Ngài.

Trọn đời bên Chúa xây hạnh phúc trong Ngài.

TOP-chọn bài khác

(260) Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Mừng vui thay thanh niên ta hát vang lừng cho thấu đến nước sáng láng, tung hô danh Giê-xu tôn quí muôn vàn.

Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết ra vì nhơn thế đắm đuối thảm bấy, Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

Ngồi bên Cha, Giê-xu thay chúng ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới, ban ơn cho ta đang dong ruổi đàng trời,

Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ muôn tội xưa giống sóng bổ gió cuốn; Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

Rồi đây không bao lâu Giê-xu trở lại muôn nước thấy Chúa chí ái, Danh Giê-xu tôn cao trên khắp muôn loài,

Làm Vua trên muôn vua muôn chúa, Danh Ngài tôn quí bấy, sáng láng bấy! Xin kíp đến chúng tôi mong đợi Chúa đây.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

TOP-chọn bài khác

(261) Mọi Suy Tôn Thuộc Vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Vua trên muôn vua, Chúa của các thần Ngài hiện diện trên tấm lòng này

Chúa đấng oai nghi, vinh hiển duy Ngài Mọi suy tôn thuộc vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Vua trên muôn vua, Chúa của các thần Ngài hiện diện trên tấm lòng này

Chúa đấng oai nghi, vinh hiển duy Ngài Mọi suy tôn thuộc vua

TOP-chọn bài khác

(262) Một Ngày Chúa Đến

Cuộc đời dài mình tôi bước đi, một ngày dài mình tôi bước đi, là một ngày chìm mãi trong sầu đau.

Rồi một ngày lòng tôi bất an, là một ngày lòng không lối đi, là một ngày chìm mãi trong niềm đau.

Là một ngày tôi đi tìm kiếm cho tôi một lối sống một chân lý cho tôi, là một ngày Giê-xu đã đến.

Ngài ngự vào tôi khiến tôi bình an, Ngài luôn đi bên cạnh tôi, Ngài nhìn xem, Ngài thấu hiểu mọi đắng cay.

Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin gian nan Ngài ở bên, trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.

***

Cuộc đời dài mình tôi bước đi, một ngày dài mình tôi bước đi, là một ngày chìm mãi trong sầu đau.

Rồi một ngày lòng tôi bất an, là một ngày lòng không lối đi, là một ngày chìm mãi trong niềm đau.

Là một ngày tôi đi tìm kiếm cho tôi một lối sống một chân lý cho tôi, là một ngày Giê-xu đã đến.

Ngài ngự vào tôi khiến tôi bình an, Ngài luôn đi bên cạnh tôi, Ngài nhìn xem, Ngài thấu hiểu mọi đắng cay.

Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin gian nan Ngài ở bên, trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.

Những năm tháng còn nhiều khó khăn, nhiều khi con đi tìm một lối thoát,

và con luôn biết Chúa luôn bên con, và con vẫn biết Chúa luôn yêu con.

Lòng tôn vinh Cha mãi trong đời sống con

Ngài ngự vào tôi khiến tôi bình an, Ngài luôn đi bên cạnh tôi, Ngài nhìn xem, Ngài thấu hiểu, thấu hiểu mọi đắng cay.

Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin gian nan Ngài ở bên, trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.

trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.

trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(263) Một Tia Sáng

Jê-sus dạy tôi ngày đêm lòa sáng, Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi; Mọi sự mọi nơi, làm vui lòng Chúa, Nhà trường, chốn ở, nơi chơi.

[chorus] Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi; Một tia sáng ánh sáng trời, Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

[2] Jê-sus dạy tôi tập theo nền nếp, Thuận hòa với mỗi một ai; Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói, Tỏ mình xứng danh con Ngài.

[3] Nguyền làm tia mặt trời luôn vì Chúa Rạng loà mỗi lúc mọi nơi; Làm được việc chi, nguyền vui làm hết, Rồi cùng Chúa sống trên trời.

TOP-chọn bài khác

(264) Mùa Đông An Lành

1. Khi lá hết rơi chỉ còn cành khô. Trời xanh nhạt mây giăng giăng sương mù. Là rồi mùa Đông đã sang, là rồi chia tay thu vàng. Là tim tôi ngất ngây rộn ràng. Tôi nhớ năm xưa lúc trời lập đông. Ngàn thông đùa reo mênh mang hương nồng. Từng người gặp nhau chúc câu tuyệt vời trong đêm huy hoàng. Là đêm Cứu Chúa xuống đời. Có còn là mùa đông năm nao? Có còn là mùa đông xôn xao, Giáo đường rền vang tiếng Thánh ca chúc tôn. Có còn là mùa đông tôi thương? Với từng hồi chuông vang muôn phương. Có còn là mùa đông an bình ngập phước thiêng thượng.

2. Thôi hết đông rơi Giáo đường lặng yên. Từng đông từng đông trôi qua muộn phiền. Dù rằng lời ca vẫn vang. Dù rằng sao giăng ngập tràn. Mà tim tôi vẫn nghe lạnh lùng. Tôi khóc đơn côi giữa trời mù sương. Niềm tin ngày xưa bay xa lâu rồi. Cuộc đời tôi nay nỗi trôi. Đường đời đi trong ô tội. Mùa đông chết trong tâm hồn. Bởi cuộc đời còn là phong ba. Bởi tình người chỉ trong xa hoa. Bởi vì tội tôi quá chua cay xót xa. Nên cuộc đời buồn như đêm đông. Nên tình người chìm trong hư không. Mất dần rồi mùa đông an lành ngập phước Thiêng Thượng.

3. Xin Chúa thứ tha lỗi lầm đời con. Từ lâu tìm vui mong manh cuộc đời. Để rồi chìm sâu tối tăm. Để rồi đau thương âm thầm. Buồn vây phủ kín bao mùa đông. Bên Chúa đêm nay ấm lòng tội nhân. Hào quang Hài Nhi soi trong đêm mù. Lòng tìm được trong Chúa nay một niềm vui tươi an bình. Tình thương Cứu Chúa ngập tràn. Thế rồi từng mùa đông trôi qua, vẫn là từng mùa đông xôn xao. Giáo đường rền vang tiếng Thánh ca chúc tôn. Trở về rồi mùa đông tôi thương. Với từng hồi chuông vang muôn phương. Vẫn còn là mùa đông an lành ngập phước Thiêng Thượng.

TOP-chọn bài khác

(265) Mùa Gặt Đã Đến

1. Bạn gặt cùng hòa thanh ca dưới ánh sáng Thỏa bấy khi cùng gặt tại đồng vàng Cùng lượn mình vung tay hớt lúa thỏa bấy Cuốn, bó, ôm dồn vào, thật vui thay Giọng dịu dàng cùng nhau hân hoan ca ngâm Tỏ ra bền chí, trung thành, nhất tâm Trên vai cùng mang lưỡi hái, tay dồn lúa Bó lại gánh ngay về dâng Vua.

Điệp Khúc: Trông cánh đồng rộng dường biển sóng xao Nghìn muôn mẫu lúa đã chín, sai trĩu xinh biết bao Mặt trời lên cao ngó kìa bầu trời quang đãng thay Vùng dậy, mau cùng nhau đi Mùa gặt thiêng liêng đã đến đấy Đồng lúa chín tới Hãy thức mau mau đi gặt này. Cùng đi vui vẻ bấy (Câu 3)

2. Lồng lộng bầu trời trong xanh ánh sáng tỏa Giống như thoi đưa thì giờ mau qua Kìa, từng giờ lại được nghe Chúa lớn tiếng Thiết tha kêu nài bạn gặt thiêng liêng Kìa thành thị, kìa thôn quê, bao công nhân Có kẻ từ, có kẻ lại xin vâng Tuy ai từ nan, ta nhất tâm gặt lúa Trước hoàng hôn đem về dâng Vua.

3. Điệp điệp trùng trùng kia bao lúa chín tới Khắp chốn giăng đồng vàng rực rạng ngời Mùa màng thật dồi dào trông thích mắt quá Lớn bấy cơ nghiệp Cha thiêng liêng ta Ngài cần thợ gặt, khuyên anh khá kíp đến Chớ nên lười biếng mơ màng ngủ quên Dịp tiện còn đây, mau tiến ra đồng lúa Hãy thâu, bó đem về dâng Vua.

TOP-chọn bài khác

(266) Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Nầy là kim ngôn Chúa hứa đời đời, Cùng ai đang đi đường mê mỏi, Từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi, "Mắt Ta nhìn mà dìu chơn người".

[chorus] Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi, Ta lấy mắt đưa ngươi nào lơi; Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng, Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

[2] Dầu khi thua mưu cám dỗ buồn phiền, Bạn thân không yêu thương thăm viếng, Nghe câu Chúa hứa được vững chí ngay: "Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi".

[3] Hồi ngươi nghe hơi thở đã gần tàn, Kìa, vị Hoa Tiêu vẫn tuyên phán, Bằng câu kim ngôn ân ái chứa chan: "Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi".

TOP-chọn bài khác

(267) Mến Yêu Giê-xu

Mến yêu Giê-xu đêm ngày, Càng yêu thiết tha từ nay; Yêu Ngài thành thật chan chứa, Lòng tôi từ nay xin hứa: Mến yêu Giê-xu đêm ngày, Càng yêu thiết tha từ nay; Vì Chúa đã mến tôi đây

TOP-chọn bài khác

(268) Mặt Gặp Mặt

Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi, Phút hân hoan kia thuật sao rồi? Ôi vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa, Giê-xu Christ chết thế tôi kìa.

[chorus] Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Xa tít bên kia tinh cầu nầy; Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển, Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

[2] Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng nay, Giữa Chúa tôi một màng đen dày; Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kìa, Vinh quang Ngài thấy rõ muôn tia.

[3] Ôi, khi đối mặt Ngài phước biết bao, Ðối mặt Giê-xu tường mực nào; Ôi, tôi đối mặt cùng Cứu Chúa rày, Yêu tôi trời bể sánh khôn tày.

TOP-chọn bài khác

(269) Mau Đến Theo Giê-xu

Mau đến theo Giê-xu sao trể nải hoài, Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài; Giê-xu đương diện cùng ta chính hôm này, Dịu dàng gọi "Con đến đây!"

[chorus] Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay! Nay ta nhóm hớn hở âu ca một bài, Khi Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài, Cùng Giê-xu sung sướng hoài.

[2] Xưa Chúa ta truyền "Ðừng ngăn trở nhi đồng" Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng; Tin Chúa nay là phần tinh tuyển lâu dài, Ðừng còn hẹn nay hứa mai.

[3] Nên nhớ luôn rằng Ngài đương ở với mình, Mạng lịnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành; Ta khá nghe lời Ngài văng vẳng đương còn: "Này, lại đây mau, các con!"

TOP-chọn bài khác

(270) Mau Chiếu Ra

Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng bao linh hồn, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Sao ta đành ngơ tai bưng mắt mặc ai kêu dồn,

[chorus] Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên! Mau chiếu ra cho người xem Phước âm quang! Mau chiếu ra cho người trong tối mê man! Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh, Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

[2] Muôn triệu người hiện đang tha thiết chờ mong Tin Lành, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Mau đi tìm họ, ta lơ lửng trì diên sao đành,

[3] Ta tình nguyện đi nhơn danh Chúa Giê-xu trên trời, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Rao truyền tình yêu thương, ơn cứu chuộc cho muôn người.

TOP-chọn bài khác

(271) Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

1.Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực,

Ðem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giảng Tin Lành, chẳng nao lòng;

Giê-xu Christ xưa treo gương lạ lùng, rất mực can đảm, rất anh hùng;

Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, điều cao hơn hết của tâm lực,

Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh, hãy dâng vẹn vẻ trung thành;

Vì nếu anh dâng, ơn Cha trả rồi, Chúa vì ta phó con một rồi;

Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, nào chi so nhân ái Chúa được,

Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng, cứu anh Ngài bỏ thân vàng;

Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình, để chuộc anh thoát ly tội tình;

Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

TOP-chọn bài khác

(272) Mau Thưa Với Giê-xu

Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư? Mau thưa với Giê-xu, kíp nói với Giê-xu, Anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư? Mau thưa với duy một Giê-xu.

[chorus] Mau thưa với Giê-xu, duy thưa với Giê-xu, Ấy chính thiết hữu bên cạnh ta; Anh chẳng có ai hơn Giê-xu bạn nghìn thu, Duy thưa với Giê-xu Chúa ta.

[2] Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề ư? Mau thưa với Giê-xu, kíp nói với Giê-xu, Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư? Mau thưa với duy một Giê-xu.

[3] Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần ư? Mau thưa với Giê-xu, kíp nói với Giê-xu, Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư? Mau thưa với duy một Giê-xu.

TOP-chọn bài khác

(273) Miền Vinh Hiển

Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng, Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh; Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng; Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh. [chorus] Trong chốn ấy rất êm dịu, Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau; Trong chốn ấy rất êm dịu, Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. [2] Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh; Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn, Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh. [3] Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi, Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang, Về ân điển do tình yêu Cha đời đời, Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

TOP-chọn bài khác

(274) Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, Chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay! Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn, Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.

[2] Giê-hô-va thật là Ngôi Chân Chúa, Chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian; Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua, Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.

[3] Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa, Ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung, Nguồn chân lý đay nguyên từ ngàn xưa, Suốt bao thời gian đứng vửng vô cùng.

TOP-chọn bài khác

(275) Muôn Tội Lăn Xa

Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống Vui mừng trong suối Thánh Linh Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không Để ta hưởng phước vĩnh sinh.

TOP-chọn bài khác

(276) Nào Việc Chi Jesus Không Thể Làm (Bb)

1. Kìa đòi phen tôi thấy như tuyệt vọng, bỗng tai nghe phước âm lạ lùng; dường một điệu nhạc du dương trong lòng, giữa bầu trời mờ ám hãi hùng.

ĐK: Nào việc chi Jêsus không thể làm, xưa nay ai bằng Jêsus. Nào việc chi Jêsus không thể làm, không người nào bằng Jêsus.

2. Hồi gặp cơn đau ốm, thân hao mòn, mắt rưng rưng chứa chan lụy hường; kìa, lời ngọc từ xưa nay đương còn, giống điệu nhạc giục thúc dũng cường.

3. Hồi đường tôi bao áng mây che sầm, đối phương kia tấn công bạo tàn; thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm khúc nhạc thần hùng tráng khải hoàn.

4. Hồi lòng tôi bao khó khăn, lạc lầm, suối gian lao chảy tuôn đầm đìa; điệu nhạc hùng được nghe do tín tâm, tiếng dội rền dường chiến khúc kìa.

5. Nguyền thừa nhận bao hứa ngôn ngọc vàng, kíp kíp nhen đuốc thiêng gần tàn; hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan, hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn.

TOP-chọn bài khác

(277) Nô-ên Đêm Vui Thỏa (Eb)

1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa Canh khuya Chúa Jêsus sanh ra Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh Chúa đã lâm trần cứu dân mình.

(Điệp Khúc) Nô-ên đêm vui thỏa! Jêsus tìm kiếm ta Nô-ên đêm vui thỏa! Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

2. Xưa thiên binh cùng nhau hân hoan Cao rao phước âm cho nhân gian Nay ta rao truyền tin Christ sinh Để thế gian nhận biết Vua mình.

(Điệp Khúc) Nô-ên đêm vui thỏa! Jêsus tìm kiếm ta Nô-ên đêm vui thỏa! Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

3. Thiếu nhi ta cùng nhau ca lên Hân hoan nhóm quanh cây Nô-êm Nhắc nhau câu chuyện Jêsus sinh Để chết trên thập giá thay mình.

(Điệp Khúc) Nô-ên đêm vui thỏa! Jêsus tìm kiếm ta Nô-ên đêm vui thỏa! Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

TOP-chọn bài khác

(278) Nô-ên Ðầu Tiên (D)

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền Cho kẽ chăn nghèo đang thức quanh miền, Quây quần cùng nhau canh giử chiên nhà, Ðêm giá canh trường thân phủ sương già.

(ĐK) Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

2. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy, Bác sĩ ba người chung đến vui vầy, Bước lần lần theo sao sáng trên trời, Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.

(ĐK) Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

3. Nay mừng nô-ên ta hát một bài, Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài, Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên, Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

(ĐK) Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

TOP-chọn bài khác

(279) Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố (F)

1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố, Dù cho có khi lầu chuông sập rồi; Mọi hình thức trên địa cầu xiêu đổ, Mà chuông thánh vẫn lừng vang khuyên mời

Hỡi nhân loại đang cô đơn vô vọng, Dù trong tuổi xuân, cao niên, nhi đồng, Vẫn ước mong được nghỉ yên vô cùng.

2. Đền thờ bởi tay người ta xây cất, Thần cao khiết trên trời không ngự vào; Đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất, Đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào;

Cả khung trời không bao dung được Ngài, Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại, Để cất một đền ở thân đây hoài.

3. Đền là chúng ta lập nguyên đá sống, Làm nơi trú cư Ngài trên dương trần; Ngài chuộc chúng ta bằng thân đinh đóng, Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần;

Nếu hai người chung nhân danh Jê-sus, Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ, Lấy ái tâm thường chở che hộ phù.

4. Đền này chúng ta hiện xây trên đất, Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ, Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất, Ngài vui bế nâng, bồng con dại khờ;

Biết bao điều hay ta nghe nơi này, Là nơi kết ước Chúa ta sum vầy, Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.

5. Này hồ báp-têm dạy ta nên biết, Một qui tắc ban truyền nên tuân hành; Kìa tòa giảng phô bày bao chân lý, Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành;

Ở đây là nơi cao rao Tin Lành, Ngày nay chúng ta kính yêu chân thành, Để Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.

TOP-chọn bài khác

(280) Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời, Ta khá mau mau nhận lời; Chúa Giê-xu lưu huyết vì cứu đời, Nên hãy ăn năn hiện nay.

[2] Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần, Mau đến Giê-xu nhận phần; Thú vui khi nay chẳng được mấy ngần, Nên hãy ăn năn hiện nay.

[3] Ân điển cao dày, ân điển cao dày, Ân điển cao khôn chi tày; Chính hôm nay ân điển còn tỏ bày, Nên hãy ăn năn hiện nay.

TOP-chọn bài khác

(281) Nầy Là Chuyện Ký Tôi (D)

1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vỉnh sanh bùi ngon;

Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

2. Tôi thuận phục Giê-xu lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao;

Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương, về Cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

3. Tôi thuần phục Giê-xu lòng luôn nghỉ an. Vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban;

Thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, tình thương phủ lút, ơn lành mãi tràn tuôn.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

TOP-chọn bài khác

(282) Nầy Si-Ôn

1. Này Si-ôn, thành Chúa muôn đời ơi! Biết bao giai thoại về ngươi Thật do Chúa thành tín đã dựng xây Chốn ngươi nên nhà Ngài ngự đây

Ngươi đứng trên nền Đá sống vô hình Quyết không gì làm cho rung rinh Vách cứu rỗi bao phủ ngươi muôn thu Nhà ngươi mỉm môi cười kẻ thù.

2. Kìa, vô số sông sống luôn từ nơi Suối yêu thương đêm ngày trào sôi Làm cho mỗi con cái ngươi bình an Hết khát khao, không còn thở than

Khi đứng bên dòng nước sống tuôn tràn Có ai còn buồn lo than van? Chúa Đấng ban ân điển không thay dời Ngài muôn thuở, ơn còn muôn đời.

3. Kìa, trên mỗi nhà ở trong thành đây Có lửa mây bao bọc lạ thay Lòa vinh hiển và chở che bầy con Chứng tỏ Giê-hô-va gần luôn

Giê-hô-va là ánh lửa đêm trường Bóng bao trùm ngày ngươi an khương Bánh ma-na ban xuống nuôi ngươi hoài Hồi ngươi vững tin cầu khẩn Ngài.

4. Lạy Giê-hô-va nếu tôi được ơn Chép tên tôi dân thành Si-ôn Dầu nhân thế nhạo báng, chê cười tôi Quyết khoe khoang trong Jêsus thôi

Vui thú trên đời chóng phai mau tàn Phú vinh dường bèo dạt mây tan Các thú vui châu báu muôn năm còn Được hưởng chỉ dân thành Si-ôn.

TOP-chọn bài khác

(283) Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia

Nằm yên trong máng chiên kia Nào được nôi nệm giường, Ðầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trông hiền lương, Kìa bao tinh tú trên cao Ðều dòm xuống nơi nầy, Hài nhi Giê-xu an giấc, Thánh nhan hồn nhiên thay!

Bầy chiên kia bổng be be, Chọc thức giấc Anh Hài, Giê-xu không tiếng oe oe Nằm tự nhiên khoan khoái, Chúa ôi tôi yêu Ngài nhiều Nguyền nhìn xuống từ trời, Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cứu Chúa Giê-xu ơi!

[2] Cầu Giê-xu ở bên tôi, Hằng ngự trong lòng nầy, Nguyện yêu thương tôi mãi mãi Ðáp tiếng kêu cầu đây; Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì, Và đem lên trên thiên quốc Hưởng phước hạnh trường hi;

Nằm yên trong máng chiên kia Nào có nôi nệm giường, Ðầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông vui sướng; Các sao long lanh vằng vặc Dòm vào máng hèn nầy, Hài Nhi Giê-xu an giấc, Thánh thể hồn nhiên thay!

TOP-chọn bài khác

(284) Nay Qui Hướng Về Cố Gia

1. Ngày trước cách Cha tôi đã lạc đường Nay quy hướng cố gia Tội lỗi bước xưa tôi trải dặm trường Nay quy hướng cố gia.

Điệp Khúc: Hướng cố gia, tôi quay về Lòng quyết tách đường mê Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài Tôi nay quyết đáo lai.

2. Từng phí biết bao năm, tháng, ngày, giờ Nay quy hướng cố gia Tự hối khóc than, đôi mắt mịt mờ Nay quy hướng cố gia.

3. Mệt ngất bởi tôi đeo đuổi tội hoài Nay quy hướng cố gia Cậy ở ái tâm, tin ở lời Ngài Nay quy hướng cố gia.

4. Hồn rất đắng cay, đau khổ tận lòng Nay quy hướng cố gia Nguyện bổ sức thêm, hưng khởi nguyện vọng Nay quy hướng cố gia.

5. Nguyện khẩn, ước mong luôn của lòng này Nay quy hướng cố gia Là Chúa chết thay tôi, kẻ tội đầy Nay quy hướng cố gia.

6. Cần huyết Jêsus thanh tẩy tội trần Nay quy hướng cố gia Nguyền phiếu trắng tôi hơn tuyết bội phần Nay quy hướng cố gia.

TOP-chọn bài khác

(285) Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba (F)

1. Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đá Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba Bình an trong cơn tai ương công phá Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

(ĐK) Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

2. Ngày đêm Jêsus che tôi yên thỏa Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba Thù xưa hăm he không phương hủy phá Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

(ĐK) Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

3. Cuồng phong vây quanh muôn phương công phá Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba Nguyện tôi luôn luôn không xa Tảng Đá Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.

(ĐK) Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

4. Thật an ninh thay nương trên Tảng Đá Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba Gần Jêsus tâm tôi luôn vui thỏa Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

(ĐK) Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

TOP-chọn bài khác

(286) Nơi Gô-Gô-Tha (C)

1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khinh, Chẳng để ý Jê-sus đã bị đóng đinh; Đâu hay do tôi Jê-sus đã xả sinh, Trên Gô-gô-tha.

(ĐK) Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

2. Tôi nghe thiên đạo, được Thần Linh thuyết minh, Khủng khiếp bởi biết tôi giày đạp Thánh Kinh; Nay tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh, Trông Gô-gô-tha.

(ĐK) Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

3. Ôi! tâm nhân từ trù hoạch phương cứu linh, Ôi! duy thiên ân thi hành chuộc chúng sinh; Ôi! sông sâu liền cầu thiên, nhân tiếp nghinh, Do Gô-gô-tha.

(ĐK) Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

4. Nay tôi xin dâng mọi sự ngay Chúa ôi, Thỏa bấy bởi tôn Vua Jê-sus Christ tôi; Tâm linh hoan lạc hằng tụng ca chẳng thôi Khen Gô-gô-tha.

(ĐK) Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

TOP-chọn bài khác

(287) Nơi Vĩnh Phước (Bb)

1. Giê-xu nhân ái, từ bi vô ngần Ta nên khen ngợi ân điển Ngài Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân Nhà sáng láng cho ta ở mãi.

(ĐK) Hồi dân thánh thảy cất lên trời Là ngày ta thong dong vui tươi đầy sung sướng Cùng chiêm bái Vua muôn đời Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

2. Nay ta hăng hái lần trên thiên trình Tuy mây đen mịt giăng khắp trời Nhưng hết thánh trình, Chân Chúa tiếp nghinh Từ đây không than phiền, tăm tối.

(ĐK) Hồi dân thánh thảy cất lên trời Là ngày ta thong dong vui tươi đầy sung sướng Cùng chiêm bái Vua muôn đời Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

3. Ta nên bươn tới phần thưởng thiên đàng Nay mai nhìn mặt vinh hiển Ngài Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang Cùng nhau lên đường vàng khoan thai.

(ĐK) Hồi dân thánh thảy cất lên trời Là ngày ta thong dong vui tươi đầy sung sướng Cùng chiêm bái Vua muôn đời Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

TOP-chọn bài khác

(288) Nước Đức Chúa Trời (F)

1. Từng nghe nước Đức Chúa Trời, Rạng lòa hơn sao sáng soi, Tường thành xây trân châu, kim bích trong ngời; Hiển vinh muôn muôn đời, Lạ lùng kinh đô Chúa tôi, Là Giê-ru-sa-lem mới trên trời.

(ĐK) Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

2. Từng nghe nước Đức Chúa Trời, Cực kỳ vinh quang khắp nơi, Đường thành xây tinh kim xinh tốt tuyệt vời; Cửa bao quanh trong ngời, Toàn ngọc châu nguyên khối thôi, Kỳ quan thay nơi Vua Chúa muôn đời.

(ĐK) Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

3. Từng nghe nước Đức Chúa Trời, Tự mình Chiên Con sáng soi, Nào cần trăng, sao hay tia sáng mặt trời; Vì đêm đen qua rồi, Thành môn vinh quang sáng tươi, Còn nơi đâu vui như cảnh trên trời.

(ĐK) Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

4. Từng nghe nước Đức Chúa Trời, Một dòng sông lưu khắp nơi, Dọc bờ cây xanh tươi sai trái tư thời; Mọi đau thương qua rồi, Thật ngàn muôn thu thỏa vui, Ồ, vinh thay, nơi yên nghỉ muôn đời.

(ĐK) Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

TOP-chọn bài khác

(289) Nương Cánh Vĩnh Sinh (A)

1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh Lớn bấy chốn an thân, lớn bấy phước siêu trần Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

(Điệp Khúc:) Quyết nương, nương vào Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh Quyết nương, nương vào Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

(Điệp Khúc:) Quyết nương, nương vào Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh Quyết nương, nương vào Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh Phước thái thắm tâm thần lúc có Jêsus gần Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

(Điệp Khúc:) Quyết nương, nương vào Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh Quyết nương, nương vào Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

TOP-chọn bài khác

(290) Nương Mình Trong Cánh Chúa (Db)

1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ, Chúa tôi Dầu đêm tăm tối phong ba vang dậy cuộn sôi Lòng tin Jêsus luôn giương cánh bao quanh tôi hoài Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài.

(Điệp Khúc:) Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài Được thơ thái, an bình lâu dài.

2. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban Đời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu Được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu.

(Điệp Khúc:) Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài Được thơ thái, an bình lâu dài.

3. Thật hân hoan thay, an ninh trong cánh Ngài thẳng xông Kịp hồi rèn thử trong nhân gian nầy tận chung Còn đâu tai ương Sa tan bó tay khôn khoe hùng Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng.

(Điệp Khúc:) Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài Được thơ thái, an bình lâu dài.

TOP-chọn bài khác

(291) Neo Tôi Chắc, Rất Chắc (C)

1. Tuy giông tố xô hồn mạnh thay, Satan tức muốn cắn nuốt ngay; Nương trong Chúa chí tôi nào rúng, dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng. Neo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

Điệp khúc: Neo tôi chắc rất chắc, chắc lắm. Bao giông tố khó thể đánh đắm. Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, không trôi trác, lắc chao chòng chành. Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

2. Bao tai ách đang dồi dập tôi, như cơn sóng dưới đáy biển sôi, mây muôn thớt kéo lên mù tối, sức gió cuốn nước trào khắp lối. Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó, đá lớn neo chắc không cần lo.

3. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi, neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi. Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy. An nhiên lướt sóng gió, bão tố, lướt đến khi sóng không còn nhô.

4. Bao reng rối đang trùm bọc tôi, cơn bi đát lướt đến cuốn trôi, cơn giông tố khiến ban ngày tối, đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối. Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối, ấy chính neo giữ thân hồn tôi.

TOP-chọn bài khác

(292) Ngài Đáng Được Ngợi Khen (C)

Giê-xu là Chúa vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi. Lời ca câu hát dành cho Đấng đang trên ngôi.

Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen. Giê-xu duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

Ồ Ngài thật xứng đáng lòng này xin chúc tán. Duy Ngài thật xứng đáng để chúng tôi chúc tôn.

Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen. Giê-xu duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

TOP-chọn bài khác

(293) Ngài Đã Cứu Tôi

Vào ngày xa trước tôi hoang đàng trong kiếp tối tăm. Bôn ba tìm sự sáng thế gian. Ôi phong ba, ôi bão tố đọa đày. Ôi ô nhục tội lỗi tràn ngập trong tôi.

Rồi nhờ ơn Christ mang Tin Lành soi sáng tâm tôi. Tôi tin nhận Ngài là Cứu Chúa tôi. Bao phong ba bao bão tố cuộc đời Bao ô nhục bao tội lỗi đã lìa xa tôi.

Xin vui mừng ngợi khen danh Christ cứu nhân loại khỏi sự hư mất, Xin tôn vinh danh Chúa Giêxu hiển vinh đời đời.

Này bạn thân hỡi mau quay về tin Chúa Giêxu. Mở cửa lòng mời đón Chúa ngay. Bao ưu tư bao lo lắng phiền muộn. Có Chúa rồi bạn sẽ nhận được bình an.

Cầu nguyện xin Chúa ban ơn lành trên mỗi chúng con Đang tin nhận Ngài là cứu Chúa Chí Cao. Xin yêu thương xin che chở từng người. Chúng con nguyện hầu Chúa đến đời đời sau.

Xin vui mừng ngợi khen danh Christ cứu nhân loại khỏi sự hư mất, Xin tôn vinh danh Chúa Giêxu hiển vinh đời đời.

TOP-chọn bài khác

(294) Ngài Được Tôn Cao (F)

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao.

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay lòng tôn cao Chúa.

Chính Chúa là Vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tể trị. Khắp nơi hát mừng,

cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài chí tôn đời đời.

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao.

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay lòng tôn cao Chúa.

Chính Chúa là Vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tể trị. Khắp nơi hát mừng,

cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài chí tôn đời đời.

TOP-chọn bài khác

(295) Ngài Dìu Dắt Tôi (G)

1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi Ở đâu, làm gì, khi sáng hoặc tối Có tay Jêsus dìu dắt trọn đời.

ĐK: Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

2. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng Nắm tay Jêsus thật chẳng nao lòng.

ĐK: Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

3. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến Có tay Jêsus dìu dắt vẹn tuyền.

ĐK: Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

4. Đến khi công việc trên đất vẹn toàn Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn Chẳng nao tử hà xao sóng nghịch chướng Bởi tay Jêsus dìu dắt mọi đường.

ĐK: Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

TOP-chọn bài khác

(296) Ngài Là Ai?

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm Vua của đời mình

Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn.

Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi, nếu đến bên chân Ngài

Mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo

Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm

2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân, đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn

Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi, tràn dâng hát suy tôn Jêsus Chúa Yêu Thương

Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan, nếu lắng nghe lời Ngài

Ðường tăm tối có ánh sáng, nếu bước đi bằng lời sống

Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê

TOP-chọn bài khác

(297) Ngài Là Chúa (Bb)

Ngài là vua Chúa muôn đời. Ngài đã sống đắc thắng cõi chết Chúa rất quyền oai.

Mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận chính Giê-xu Christ Chúa ta

Ngài là vua Chúa muôn đời. Ngài đã sống đắc thắng cõi chết Chúa rất quyền oai.

Mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận chính Giê-xu Christ Chúa ta

TOP-chọn bài khác

(298) Ngài Là Vua Trên Muôn Loài (Bb)

Ngài là Vua trên muôn loài. Ngài là Chúa cả vụ trụ. Lòng tôi tôn ca Ngài là Giê-hô-va, Đấng trọn lành.

Ngài là Vua trên muôn loài. Ngài là Chúa cả vụ trụ. Lòng tôi tôn ca Ngài là Giê-hô-va, Đấng trọn lành.

TOP-chọn bài khác

(299) Ngài Thật Tốt Thay (G)

Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Thật tốt thay cho tôi!

Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! thật vĩnh an cho tôi!

Ngài thành tín thay! Ngài thành tín thay! Ngài thành tín thay! Nào có chi sai dời!

Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi, đời sống tôi dâng Ngài

TOP-chọn bài khác

(300) Ngài Vực Tôi (G)

1. Vì lòng yêu thương, Jêsus đã đến Để đỡ linh hồn của chính tôi lên Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối Chúa lấy ơn nâng vực tôi.

ĐK: Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay Đáng ngợi Jêsus, Đấng vớt tôi rày!

2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy Trước lúc linh động ở ác tâm đây Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối Chúa thứ tha, nâng vực tôi.

ĐK: Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay Đáng ngợi Jêsus, Đấng vớt tôi rày!

3. Kìa, Ngài giơ tay còn vết huyết thắm Với trán mang đầy những dấu gai đâm Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối Chúa lấy yêu thương vực tôi.

ĐK: Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay Đáng ngợi Jêsus, Đấng vớt tôi rày!

4. Lòng này hiện được mừng vui sung sướng Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương Dầu vậy tôi không thuật ra manh mối Với cách Jêsus vực tôi.

ĐK: Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay Đáng ngợi Jêsus, Đấng vớt tôi rày!

TOP-chọn bài khác

(301) Ngày Giờ Qua (Ab)

1. Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá Nuớc chảy qua, bóng cũ qua Kìa một năm qua, đâu còn lưu giây phút nấn ná Cảnh cũ qua, hết thảy qua.

ĐK: Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh Khắp non sông báo tin bình minh Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

2. Bầu trời đông mông lung ngày nay đâu có thấy bóng Chúa tử vong, hết ruổi dong Bầu trời xuân mênh mông nghìn muôn tia lớp, lớp sóng Phước mãn song, rất thỏa mong.

ĐK: Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh Khắp non sông báo tin bình minh Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

3. Ngày hùng thiêng, non sông hùng thiêng, vui hát lớn tiếng Khắp hải xuyên, hưởng phước thiêng Nguyện cùng nhau trên con đường thiêng năm mới cứ tiến Bước chẳng nghiêng, đứng vững yên.

ĐK: Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh Khắp non sông báo tin bình minh Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

4. Kìa vườn lan tươi xanh, kìa sương mai chiếu lóng lánh Cảnh tú thanh, ánh vĩnh sanh Cùng mừng xuân ta vui hòa thanh ca khúc phước khánh Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.

ĐK: Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh Khắp non sông báo tin bình minh Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

TOP-chọn bài khác

(302) Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao (B)

1. Jê-sus phục lâm nay mai chẳng còn nghi, Ngày nay Chúa đến thì sao? Ðại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị, Nếu chính hôm nay thế nào?

Ðến rước tân nương xưa kén chọn đây, Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao, Ở rải rác trên khắp nhân gian này, Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai

2. Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung, Ồ vui thay nếu ngày nay! Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng, Nếu hôm nay được như vậy!

Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, Cất lên không trung gặp Chúa vui sao, Ðối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày? Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

3. Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không, Bằng như Chúa đến ngày nay? Chờ đợi lòng tươi vui không chút hãi hùng Nếu Christ quang lâm hôm nay?

Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay, Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao, Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày, Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

TOP-chọn bài khác

(303) Ngày Nay Chúa Phục Sinh (C)

1. Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy, Ha-lê-lu-gia! Người thiên sứ reo lên như vậy, Ha-lê-lu-gia! Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh, Ha-lê-lu-gia! Thiên cung hát, địa hạt ứng thanh, Ha-lê-lu-gia!

2. Kìa, Vua sống lại vinh hiển bấy, Ha-lê-lu-gia! Nọc sự chết nay đâu rồi mày? Ha-lê-lu-gia! Một phen chết Ngài chuộc chu đáo, Ha-lê-lu-gia! Sự thắng của phần mộ ở đâu? Ha-lê-lu-gia!

3. Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới, Ha-lê-lu-gia! Kịp chơn Đấng tôn vinh đời đời, Ha-lê-lu-gia! Phục sinh giống Ngài thân biến hóa, Ha-lê-lu-gia! Thật giống Chúa từ mồ bước ra, Ha-lê-lu-gia!

TOP-chọn bài khác

(304) Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh (F)

1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài Báo cáo Tin Lành muôn thu Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài Khiến mọi người biết Jêsus.

ĐK: Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus Mãi ca xướng danh Jêsus.

2. Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn Nhứt sanh nguyện làm tôi trung Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng Chắc chắn được đến thiên cung.

ĐK: Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus Mãi ca xướng danh Jêsus.

3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài Sức thêm lòng được hân hoan Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

ĐK: Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus Mãi ca xướng danh Jêsus.

TOP-chọn bài khác

(305) Ngày Vui Vẻ (G)

1. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa Tôn Giê-xu Christ làm Cứu Chúa mình Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa Đi khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành.

ĐK: Ngày vui vẻ, ngày sung sướng Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

2. Ồ dây thân ái buộc tôi trong Chúa Tôi, Chúa sắt son hiệp nhất trọn đời Nguyền trong nơi thánh miệng ca tay múa Linh khúc tấu vang đền Đức Chúa Trời.

ĐK: Ngày vui vẻ, ngày sung sướng Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

3. Lòng nay trong trắng nhờ ơn Giê-xu Tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài Ngài kêu tôi đến, mừng nghe chăm chú Không trễ hôm mai, lòng quyết theo Ngài.

ĐK: Ngày vui vẻ, ngày sung sướng Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

4. Lòng xưa xao xuyến, từ đây yên tĩnh Kiên quyết đứng trên nền đá vô hình Dầu sao tôi chẳng lìa xa Cha thánh Vui sống trong Ngài đầy dẫy ơn lành.

ĐK: Ngày vui vẻ, ngày sung sướng Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

TOP-chọn bài khác

(306) Ngày Xuân Nguyện Ước

Ngày [Am] xuân đứng nhìn én bay lưng trời lòng nghe xa xôi Nhìn [G] theo cánh nhạn vút [F] qua như một năm đã [E7] khuất xa Một [C] năm biết bao thăng [F] trầm biết bao nhiêu [E7] lần cảnh đời đã đổi [Am] thay Tình [Dm] thương Chúa vẫn còn [F] đây phước ân Ngài [E7] ban vẫn tràn [Am] đầy

Ngày [Am] xuân ngắm đồng lúa reo xuân nồng tình quê chan chứa Một [G] năm khó ngọc sớm [F] trưa bao ngày dãi dầu [E7] nắng mưa Giờ [C] đây lúa đã chín [F] vàng nỗi vui ngập [E7] tràn thầm tạ ơn chúa [Am] ban Một [Dm] năm khó nhọc rồi [F] qua phước ân ngày [E7] ban khắp mọi [Am] nhà

ĐK: Chúa [C] ban cho niểm tin để [F] con vào cuộc đời không [E7] sợ mưa gió [Am] rơi Chúa [Dm] ban cho tình thương để [F] con đi muôn phương rao [E7] truyền ơn Chúa khắp mọi nơi

Ngày [Am] xuân đứng nhìn cánh hoa mai vàng lòng thầm nguyện ước Nguyện [G] xin bước đường của [F] con đêm ngày có Ngài [E7] dẫn đưa Tận [C] trung cho chúa trên cánh [F] đồng lúa đang chín [E7] vàng chẳng nề bao nắng [Am] mưa Ngày [Dm] mai bước vào nhà [F] cha đón một mùa [E7] xuân chẳng hề [Am] tànTOP-chọn bài khác

(307) Ngôi Sao Của Tôi

Bầu trời khuya, có muôn vì sao lấp lánh Từng giọt sao lung linh lung linh như mỉm cười với tôi Có biết rằng tôi đang rất lạnh và cô đơn Có biết rằng tôi đang khóc thầm một mình thôi Dưới bầu trời đầy sao Có ngôi sao nào của tôi ?

Rồi một đêm có muôn vì sao lấp lánh một vì sao lung linh lung linh Đã đến gần với tôi Bỏ bầu trời bao la rất đẹp ở cao kia Để bước vào tim tôi rất chật và thương đau Để làm bạn thân tôi Ngôi sao của tôi

Là đường cho tôi đi tới Là ánh sáng cho đời tôi Rịt lành con tim vỡ tan mong manh của tôi Xóa bao đau thương bằng tình yêu Dìu tôi đi giữa bầu trời đêm tăm tối Là người mà tôi yêu dấu Trọn đời luôn bên tôi mãi Sẽ không phút giây rời xa Đời tôi nay đã có Giê - xu Ngài là tình yêu của tôi Ngôi sao của tôi

Chúa là ngôi sao không phai tàn Chẳng bao giờ mỏi mệt mà bên tôi mãi Chúa không là ngôi sao xa khuất Nhưng Ngài ở trong trái tim tôi

Là đường cho tôi đi tớ Là ánh sáng cho đời tôi Rịt lành con tim vỡ tan mong manh của tôi Xóa bao đau thương bằng tình yêu Dìu tôi đi giữa bầu trời đêm tăm tối Là người mà tôi yêu dấu Trọn đời luôn bên tôi mãi Sẽ không phút giây rời xa Đời tôi nay đã có Giê - xu Ngài là tình yêu của tôi Ngôi sao của tôi

TOP-chọn bài khác

(308) Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa

Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.

Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời.

Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.

Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(309) Ngợi Con Thánh (G)

Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay, Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay, Lìa ngôi báu Ngài vui sống giữa nhơn gian từ đây, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Ðời đau đớn người hư mất, tiếng than van sầu bi, Cơn sóng ác tội điên đảo cuốn lôi nhân loại đi, Lòng thương xót Ngài lâm thế cứu muôn dân lầm than, Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Nhờ con xuống đời ta mới thấy ơn ban từ trên, Nên hãy đến thờ Con chí thánh Êm-ma-nu-ên, Quì bên máng cùng tôn kính Chúa Giê-xu vừa sinh, Xin mời Ngài cai trị hồn linh.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

TOP-chọn bài khác

(310) Ngợi Danh Giê-xu (Ab)

1. Ngợi danh Giê-xu vinh hiển quyền oai Thiên thần cùng quì lạy mãi Cung kính cúi dâng vương miện Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

2. Kìa ai yêu Chúa xưa đã liều thân Ở tại bàn thờ cầu khẩn Xin hãy chúc nhánh Giê-se Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

3. Nầy ai được tuyển trong Is-ra-ên Ai được chuộc do ân điển Xin hãy chúc Chúa oai quyền. Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

4. Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay Nay được chuộc mua xin hãy Đem lễ quí báu dâng Ngài Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

5. Mọi dân muôn phái trong ngũ đại châu Hãy về tùng phục một Chủ Tôn Đấng phép tắc uy quyền Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

6. Nguyền ta chung với chư thánh một mai Vui cùng quì bên Vua mãi Luôn trỗi khúc hát thiên thu Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

ĐK: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

TOP-chọn bài khác

(311) Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền (G)

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên thần sấp trước Ngài. Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

2. Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai, Nuốt cay ngậm đắng bao nài. Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Phàm ai trong giống A-đam tự lai, Đã được chuộc bởi ơn Ngài. Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

4. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai, Sống trên tòan thế gian này. Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay, Tung hô danh Chúa quyền oai! Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

5. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay, Kính cung quì dưới chân Ngài. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

TOP-chọn bài khác

(312) Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế (Gm)

1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham, Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm, Trời đất hết thảy chứng minh; Từ hữu vĩnh hữu duy Ngài, Quì đây tôi tung hô Ðấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.

2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Nhờ linh cao minh Chúa ban, Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên, Thỏa vui nhẹ nhàng, Kể phú quí thảy ảo không, Chọn phần sở hửu duy Ngài, Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng, Ðở che tôi hoài.

3. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng. Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay, Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng, Chúc tôn đêm ngày, Chúa Áp-ra-ham Chúa tôi, Tôi cùng con Áp-ra-ham Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối, Dũng uy siêu phàm.

TOP-chọn bài khác

(313) Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời (A)

1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời Từ thượng thiên tỏ quyền oai Chúa phó Con Một, nguyên Đấng vô tội Chịu hình thay thế nhân loại.

ĐK: Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời Toàn quyền trên cả kiền khôn Cánh hữu Thiên Phụ, Jêsus đang ngồi Được toàn thiên sứ suy tôn.

ĐK: Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

3. Christ là Thân hữu hy sinh thục hồi Loài người hư mất hồn linh Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi Ngài vì ta phải lâm hình.

ĐK: Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

4. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng Thần bình an, Chúa quyền oai Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng Trị vì ngôi báu lâu dài.

ĐK: Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus Đồng ngợi danh Jêsus Tôn kính danh Jêsus Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

TOP-chọn bài khác

(314) Ngợi Khen Cứu Chúa (Ab)

1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay! Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.

ĐK: Ngợi khen Chúa Đấng chuộc chính tôi nay Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây! Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.

2. Lòng ta kể đến mẫu chuyện yêu đương Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không Lòng nhân ái ví biển mênh mông.

ĐK: Ngợi khen Chúa Đấng chuộc chính tôi nay Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây! Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.

3. Lòng ưa tán mỹ Đấng chuộc tôi nay Quyền đắc thắng của Chúa lạ thay! Ngài ban sức chiến thắng quyền âm ti Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ chi.

ĐK: Ngợi khen Chúa Đấng chuộc chính tôi nay Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây! Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.

4. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi đây Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay! Được ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho Ở luôn với thánh tử Jêsus.

ĐK: Ngợi khen Chúa Đấng chuộc chính tôi nay Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây! Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.

TOP-chọn bài khác

(315) Ngợi Khen Cha Thánh (Ab)

1.Ngợi khen danh Cha thánh, hát chúc tôn Giê-xu. Lòng con luôn vui hát, hát xướng ca danh Ngài.

Ngài là Vua duy nhất đã hy sinh mạng báu, đã chết thay cho người, phục sinh sống hiển vinh. Khá hát xướng danh Ngài, Giê-xu Chúa bình an. Lớn tiếng hát tôn thờ Ha-lê-lu-gia! Khắp đất khá tôn thờ.

Ngợi khen Đấng quyền năng. Hát hát mãi muôn lời, ca ngợi Chúa Cha.

2. Nguyện danh Cha tôn quý, khắp thế gian được biết. Và con nay rao báo, giảng rao ra tin mừng.

Là Giê-xu chân lý, Đấng hứa ban sự sống. Thế nhân mau tin Ngài, được sự sống bình an.

Khá hát xướng danh Ngài, Giê-xu Chúa bình an. Lớn tiếng hát tôn thờ Ha-lê-lu-gia! Khắp đất khá tôn thờ.

Ngợi khen Đấng quyền năng. Hát hát mãi muôn lời, ca ngợi Chúa Cha.

TOP-chọn bài khác

(316) Ngợi Khen Dòng Huyết (D)

Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu, Ðã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu; Tôn vinh Con Ðộc Sanh từ Cha Thánh, Ðã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành;

Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Giê-xu mang thập tự nặng nề thay, Mão gai Ngài đội đau khổ chi tày; Tuy xưa Giê-xu đau buồn phiền lao, Há thập tự Ngài chịu luống công nào?

Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy. Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha, Bước theo trần tục trên lối gian tà; Tâm linh ô tội nầy đậm dường son, Nước trong dương gian khôn rửa sạch hồn;

Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài. Tôi gieo thân trong suối huyết vô nhai; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

TOP-chọn bài khác

(317) Ngắm Giê-xu Ðừng Xao (Eb)

Ta cứ tiến bước ngắm Giê-xu đừng xao, Lâm cơn tranh chiến không hề nao; Chúa vừa giúp, chớ sợ chỉ tin cậy vâng lời, Ta thắng nhờ Vua muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(318) Người Đã Đến Đây Vì Tôi F(3/4)

1. Ngày nào Người vào đời Và Người từng nói với tôi Dù đời thật buồn phiền Ðừng quên Ta đã đến đây Mỗi bước tiến có ánh sáng có Ta đi cùng Mọi lời Người từng dặn dò Về cuộc đời tôi đã quên Với nỗi đau triền miên

(ÐK:)Và Jêsus đã nói: "Hãy bước đến cùng Ta khi đau buồn Tâm hồn nào đang khô hạn Cuộc đời đầy tăm tối Hằng ngày ta đau xót Thấy nước mắt con tràn dâng Nên hôm nay ta muốn nhắc rằng Ta đến đây vì con"

2. Ngày nào Người vào đời Và giờ này đang ở đây Người nhìn vào cuộc đời Và đưa tay dẫn bước tôi Ðem yêu thương cho tôi với biết bao hi vọng Nhờ Ngài mà cuộc đời ngục tù Dần được phá tan Với ánh dương tràn lan

(ÐK:)Và Jêsus đã nói: "Hãy bước đến cùng Ta khi đau buồn Tâm hồn nào đang khô hạn Cuộc đời đầy tăm tối Hằng ngày ta đau xót Thấy nước mắt con tràn dâng Nên hôm nay ta muốn nhắc rằng Ta đến đây vì con"

3. Nhiều ngày còn chần chờ Giờ nầy nguyện xin hiến dâng Cuộc đời còn lầm lạc Cầu Jêsus hãy thứ tha Vinh quang thay bên Jêsus tiếng hát không ngừng Nguyện một lòng nhờ Ngài Ðể cuộc đời được thắm tươi Với tiếng ca dậy vang

(ÐK:)Và Jêsus đã nói: "Hãy bước đến cùng Ta khi đau buồn Tâm hồn nào đang khô hạn Cuộc đời đầy tăm tối Hằng ngày ta đau xót Thấy nước mắt con tràn dâng Nên hôm nay ta muốn nhắc rằng Ta đến đây vì con"TOP-chọn bài khác

(319) Người Đem Mùa Xuân

Em biết hay không có một Người đã đến nơi đây đã vào đời đi tìm mùa xuân cho em đi tìm mùa xuân cho tôi Người đã đến ban nguồn sống vui.

Và em biết hay không đã nhiều lần Chúa đến bên ta đến thật gần mong chờ đồng đi bên ta chữa lành niềm đau trong ta thay nước mắt bằng khúc thiên ca

Mùa xuân nào em khao khát đợi chờ mùa xuân nào em vẫn mãi ngóng chờ có phải là đường đời ngăn muôn hoa có phải là một đời hết phong ba có phải là hạnh phúc không tàn phai

Mùa xuân Người mong đem đến cuộc đời mùa xuân người luôn chia xớt cho người dẫu đường đời còn nhiều những chông gai dẫu đường đời còn nhiều nỗi chua cay Người ban cho hạnh phúc chẵng tàn phai.

Em biết hay không có một Người đã đến nơi đây đã vào đời đem lại mùa xuân cho em đem lại mùa xuân cho tôi Người đã đến ban nguồn sống vui.

--- 000 ---

Và em biết hay không đã nhiều lần Chúa đến bên ta đến thật gần mong chờ đồng đi bên ta chữa lành niềm đau trong ta thay nước mắt bằng khúc thiên ca

Mùa xuân nào em khao khát đợi chờ mùa xuân nào em vẫn mãi ngóng chờ có phải là đường đời ngăn muôn hoa có phải là một đời hết phong ba có phải là hạnh phúc không tàn phai

Mùa xuân Người mong đem đến cuộc đời mùa xuân người luôn chia xớt cho người dẫu đường đời còn nhiều những chông gai dẫu đường đời còn nhiều nỗi chua cay Người ban cho hạnh phúc chẵng tàn phai.

Em biết hay không có một Người đã đến nơi đây đã vào đời đem lại mùa xuân cho em đem lại mùa xuân cho tôi Người đã đến ban nguồn sống vui.

TOP-chọn bài khác

(320) Người Bạn Tôi Yêu Mến (F)

Chúa với tôi thân mật, bên nhau khắng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng.

Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẻ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời.

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mời tối ban cho tôi niềm an ủi.

Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi. Ngài chẳng để tôi trơ trọi

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

Chúa giữ tôi đêm ngày tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái.

Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài.

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

TOP-chọn bài khác

(321) Người Chết Vì Yêu

Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu, yêu nhân trần tội lỗi. Yêu con người đắm đuối, chết đớn đau u sầu.

Người đó là Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường.

Xin Ngài thương ban cho con, một tình yêu nồng thấm đáp lại mối tình Cha. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài, giữa dòng đời hôm nay.

Và nhớ này hỡi người, trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi, mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài giữa đời.

Xin Ngài thương ban cho con, một niềm tin mạnh mẽ, dẫu đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời, dẫu cuộc đời chua cay.

Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó, có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu, yêu nhân trần tội lỗi. Yêu con người đắm đuối, chết đớn đau u sầu.

Người đó là Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường.

Xin Ngài thương xem con đây. Một người con tội lỗi, đã phụ mối tình Cha. Xin cho con quay trở về, cho ăn năn thật lòng, đáp lại tình Cha yêu.

Và nhớ này hỡi người, trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi, mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài giữa đời.

TOP-chọn bài khác

(322) Người Khách Lạ Ga-li-lê

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Ga-li-lê. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Ngài yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi tríu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chết thay tại đồi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương với dấu đăm bên mình Ngài bảo tôi vì con Ta chết thế. Bao gian ác chất chứa trong lòng bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố. Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Ga-li-lê. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta Mời người khách lạ xứ Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

TOP-chọn bài khác

(323) Ngươi Phải Trùng Sinh (Eb)

1. Một đêm kia Ni-cô-đem đến thăm Jêsus Hỏi Chúa có phương nào khả dĩ cứu linh hồn ru Lời cao sâu Jêsus khoan thai đáp khuyên tường minh

ĐK: “Quả thật ngươi nên trùng sinh!” “Mau mau sanh lại hôm nay.” “Kíp kíp phải trùng sinh ngay.” Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ “Phải tái sinh ngay hiện giờ.”

2. Này ai ơi, mau mau cung kính nghe lời đây Chính Chúa Jêsus truyền dạy đoan nghiêm chân thật thay Lịnh Jêsus đinh ninh đây anh chớ xem thường khinh

ĐK: “Quả thật ngươi nên trùng sinh!” “Mau mau sanh lại hôm nay.” “Kíp kíp phải trùng sinh ngay.” Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ “Phải tái sinh ngay hiện giờ.”

3. Này ai mong lên nơi yên nghỉ tâm hồn, thân Với những kẻ được chuộc chung trổi khúc ca hồng ân Trường sinh tương lai anh mong vui hưởng nên tường minh

ĐK: “Quả thật ngươi nên trùng sinh!” “Mau mau sanh lại hôm nay.” “Kíp kíp phải trùng sinh ngay.” Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ “Phải tái sinh ngay hiện giờ.”

4. Người yêu anh nay trên thiên quốc trông chờ anh Dưới đất đây anh cùng nôn nả sớm được phùng nghinh Vậy, anh nên vui lưu tâm nghe hát khúc điệp thinh.

ĐK: “Quả thật ngươi nên trùng sinh!” “Mau mau sanh lại hôm nay.” “Kíp kíp phải trùng sinh ngay.” Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ “Phải tái sinh ngay hiện giờ.”

TOP-chọn bài khác

(324) Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca (Db)

Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa, Du dương bổng trầm điệu thần ca;

Rền bầu trời âm điệu thánh thót thay: "Ha-lê-lu-gia" trời vang dậy.

Lặng yên nghe thiên binh cất tiếng thanh, Hoan ca cứu Chúa Christ giáng sanh:

"Ngợi khen Chúa danh vinh hiển lớn lao, Chói sáng mãi mãi trên trời cao.

(Ðơn Ca) Kia thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Nầy, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh.

Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Giê-xu giáng sanh.

Rày toàn cầu được bình an vui thay, Muôn dân hưởng ân trạch từ nay;

Hồn được chuộc, muôn tội thứ tha ngay, Ðồn ra khắp tin mừng vui nầy:

Mừng Giê-xu hôm nay đã giáng sinh, Khắp đất hãy ca tụng Chúa mình,

Hoan nghinh Ðấng Cha ban xuống thế gian, Ðể cứu bá tánh được bình an.

(Ðơn Ca) Kia thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Nầy, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh.

Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Giê-xu giáng sanh.

Cùng họp lại thờ Ngài anh em ta, Tôn vinh Chúa vì tội được tha;

Giờ được gặp mặt Ngài trên thiên cung Rồi ta sẽ khen Ngài vô cùng.

Vậy ta nên hâm mộ tích Thánh Anh, Chiếu ánh sáng thánh cho chúng sanh;

Cùng đi khắp rao Tin Lành cứu ân: Ấy Chúa Christ bữa nay thành nhân.

(Ðơn Ca) Kia thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Nầy, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh.

Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Giê-xu giáng sanh.

TOP-chọn bài khác

(325) Nguồn Sự Sống

Nguồn nước sống tuôn chảy trong tôi đến muôn đời, Nguốn nước sống tuôn chảy trong anh không cạn khô. Nếu anh đến bên Chúa Giê-xu là nguồn nước sống tươi mát tâm linh Thì lòng của anh sẽ luôn thấy bình an.

Ngài đã sống trong thế gian này mãi muôn đời. Ngài vẫn sống trong tâm linh đã nhận tin. Nếu anh biết quay bước ăn năn thì tình yêu Chúa tha thứ muôn tội, Thì sự sống Cha sẽ dư dật đời sống anh.

Vì Chúa sống Ngài sống trong con, Cho con thoả vui hát ca ngợi Ngài, Dù lắm lúc nguy khó vây quanh con luôn vững tin cậy nương nơi Chúa.

Vì Chúa đã đắc thắng thế gian, Xua tan tối tăm quyền năng thống trị và Chúa sống, Chúa sống vinh quanh, Cho anh với tôi hưởng phước thiên đàng.

TOP-chọn bài khác

(326) Nguyện Ðời Tôi Dâng Chúa (Gm)

Nguyện đời tôi dâng Chúa thủy-chung Duy mong ước Giê-xu đẹp lòng

Này bàn tay tôi quyết hiến lai Siêng-năng giúp mỗi công việc Ngài

Trọn đời tôi nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc Thượng Thiên.

Này bàn chân tôi quyết hiến lai, Ði đây đó để lo việc Ngài

Này giọng tôi xin cũng quyết dâng, Luôn luôn tán-mỹ danh Chân Thần

Trọn đời tôi nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc Thượng Thiên.

Này miệng môi dâng để phát-thanh Cho khắp đất nghe vang Tin-lành

Bạc vàng xin dâng hết Chúa tôi Ðem chi phí để rao đạo Trời

Trọn đời tôi nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc Thượng Thiên.

Dục vọng tôi dâng hết bữa nay, Không dám giữ ý riêng từ rày

Nguyện lòng tôi xin Chúa quản cai, Ðem tôi đến bên ngôi Vua Trời

Trọn đời tôi nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc Thượng Thiên.

TOP-chọn bài khác

(327) Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ (D)

1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền Kết ước yêu nhau trọn đời Xương thịt do Chúa liên hiệp tri tri Yêu mến trăm năm trọn nghì Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời Vinh hiển Chúa Cha đời đời.

2. Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng Vui có Chúa Con dự cùng Tiệc mừng cùng nhau chung hưởng ơn hồng Ai nấy thỏa vui trong lòng Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây Ban phước cho đôi bạn này Đồng đồng tạc ghi non nước một lời Vinh hiển Chúa Con đời đời.

3. Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường Do chính Thánh Linh dạy tường Chồng đầu vợ thân, yêu kính một niềm Khi nắng lúc mưa không hiềm Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông Chân lý kia, gương vợ chồng Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời Vinh hiển Thánh Linh đời đời.

4. Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm Nay Hội Thánh ta nguyện thầm Lạy Ngài đội ơn đôi lứa ngày ngày Vinh hiển Chúa Ba Ngôi rày Ăn ở soi sáng Tin Lành nơi nơi Bông trái như sao trên trời Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này Chung hưởng xướng ca vui vầy.

TOP-chọn bài khác

(328) Nguyện Càng Yêu Thương Christ (Ab)

1. Lòng nguyện càng yêu Jesus, Mến yêu Ngài thêm! Thành tâm quì xem chăm chú, Mến yêu Ngài thêm! Mối sở ước chẳng chi hơn:

(Điệp Khúc:) Yêu thương Jesus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm Mến yêu Ngài thêm!

2. Mùi tục trần xưa đeo đuổi, Kiếm nơi bình yên; Rày duy Ngài tôi theo ruổi, Kiếm ơn thượng thiên. Nổi khẩn thiết chẳng chi hơn:

(Điệp Khúc:) Yêu thương Jesus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm Mến yêu Ngài thêm!

3. Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt, Vẫn khen ngợi thôi; Điệu nhạc lòng tôi reo rắt, Tiếng ca mừng vui, Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn.

(Điệp Khúc:) Yêu thương Jesus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm Mến yêu Ngài thêm!

TOP-chọn bài khác

(329) Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao (G)

Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.

Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con. Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.

Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao

Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.

Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con. Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.

Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao

TOP-chọn bài khác

(330) Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng (G)

1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng, Vua Vinh Diệu tạo vạn vật chúng dân! Này hồn hỡi, hãy tôn ca Ngài, là nguồn lực lượng, sông cứu ân! Tôn vinh danh Chúa, đồng tâm mãi trổi khúc kim cầm, cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.2. Nguyện tụng mỹ Chúa Đấng cai trị vạn vật, khôn ngoan quảng thông; Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi, ban đều cao hơn ngươi ước mong; Bao nhiêu nhu yếu Ngài hằng ban cho không diên trì, lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

3. Nguyện tụng mỹ Chúa, Đấng đem muôn sự hiệp lại làm lợi ích ngươi. Từ từ dẫn dắt ngươi ban sinh lực dồi dào đời ngươi thắm tươi! Trong cơn nguy biến Ngài giơ tay che ngươi mọi chiều, dường gà mẹ che con khỏi chim diều.

4. Nguyện tụng mỹ Chúa ban ngươi vô luận địa vị nào may mắn luôn. Hằng ngày cứ điểm trang ngươi do ơn lành từ trời cao đổ tuôn. Khi ngươi suy nghĩ quyền năng Thánh Chúa cao lạ lùng, thì lòng ngươi nên vui vẻ vô cùng.

5. Nguyện tụng mỹ Chúa, hỡi linh hồn cùng mọi điều chi trong chính ta. Này toàn thể chúng sinh mau tung hô thờ phượng Danh Giê-hô-va! Muôn muôn dân thánh đồng thanh hô “A-men” rập ràng, thờ lạy Vua muôn Vua cách hân hoan.

TOP-chọn bài khác

(331) Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh (E)

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương miện kể muôn ngàn, cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh, lấp bao bản hát thế gian;

Khá hát lớn linh hồn hỡi, Chúc Đấng thay người chịu chết, chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi, hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái, hiến vương miện rất huy hoàng; Kìa xem thương tích chơn, tay nào sai, chiếu ra ánh sáng hiển vang!

Những dấu đinh kia lòa chói, khiến mắt thiên binh đều quáng, trước ánh sáng thánh vết thương bật soi, cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua an thới, hiến vương miện rất huy hoàng; Ngài dẹp yên chiến tranh mọi nơi, đất ca xướng Chúa vĩnh an!

Nước Chúa ta lâu dài bấy, phới phới chung quanh bệ thánh. Hoa trổ ở vết đinh chơn Ngài đây, tỏa ngát hương thơm thiên thành.

4. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở, hiến vương miện Chúa niên thì, dựng nên tinh tú, yên định địa cơ, chẳng ai tả nổi đức uy!

Cứu Chúa thay tôi chịu chết, ấy Đấng muôn vật tụng tán, vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết, suốt muôn thu không suy tàn.

TOP-chọn bài khác

(332) Nguyện Theo Ý Cha (Eb)

Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi, Cha là thợ gốm thiêng, đất sét là tôi.

Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nung đúc, tôi chỉ biết yên lặng, đợi chờ vâng phục.

Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi, xin Ngài tra xét tôi, thử tôi, luyện tôi,

Tâm nầy xin tẩy thanh, thanh bạch hơn tuyết, tôi cúi dưới chơn Ngài, khiêm nhường chân thiệt.

Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi, xin Ngài cai quản luôn cả thân, hồn tôi;

Ban đầy ơn Thánh Linh, muôn người được thấy, duy Chúa Giê-xu Christ cai trị tâm nầy.

TOP-chọn bài khác

(333) Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Ðời Tôi (G)

1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con, Thành tâm dâng Chúa cả lòng son; Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày, Để tôn ngợi Chân Chúa con đây.

2. Bạc con đó với cả vàng đây, Nguyền dâng luôn chẳng giữ một mảy; Bao nhiêu trí não dâng thay thảy, Để được dùng theo ý thánh Ngài.

3. Nguyền xin Chúa lấy cả bàn tay, Hành vi theo thánh đức nhân ái; Xin Chúa lấy hai chân đây nầy, Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài.

4. Cầu xin Chúa lấy cả miệng môi (ý nguyện con), Hành vi theo thánh chỉ mà thôi; Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài, Để làm đền Vua Thánh lâu dài.

5. Nguyền xin Chúa lấy cả giọng con, Ngày đêm ca chúc Đấng vô đối; Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài, Để vui truyền rao Phúc Âm hoài.

6. Lòng tôn kính với cả tình yêu, Nguyện dâng như tế lễ toàn thiêu; Xin cung hiến tâm linh lên Ngài, Để thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

TOP-chọn bài khác

(334) Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha (Eb)

1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh, hiển vinh về Chúa nhân lành; Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay, hầu đừng quên mão gai rày.

(Điệp khúc) Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê; Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề; Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

2. Hãy chỉ tôi phần mộ xác Chúa chôn, chỗ bao người nước mắt tuôn, có cả thiên thần mặc áo trắng tinh, hộ vệ Ngài ngủ an bình.

(Điệp khúc) Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê; Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề; Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai, thuốc thơm, dầu quý dâng Ngài. Chúa chỉ tôi mộ Ngài đã bước ra, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

(Điệp khúc) Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê; Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề; Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

4. Hỡi Chúa, tôi nguyền vì cớ Chúa nay, vác thập tự giá tôi rày; Chén khổ tôi nguyền cùng uống Chúa ôi, Ngài vì tôi uống xưa rồi.

(Điệp khúc) Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê; Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề; Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

TOP-chọn bài khác

(335) Nguyền Sống Vì Ðấng Ðã Chết

Ðời sống hiến Christ, tình ái hiến Christ, Là Chiên Con chết chuộc gian ác tôi; Lòng dốc tín nghĩa sắt đá tri tri, Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

[chorus] Nguyền sống mãi mãi vì Ðấng đã chết, Hồn tôi khi ấy mừng vui thảnh thơi; Vì Christ đã chết, quyết sống cho Christ, Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

[2] Lòng quyết tín Chúa nhận tiếp chắc chắn, Nhờ xưa Christ chết, rày tôi sống vui; Từ đấy tín thác Cứu Chúa khăn khăn, Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

[3] Tại Gô-gô-tha tràn huyết cứu rỗi, Là phương duy nhất chuộc tôi đó thôi; Từ đấy quyết chí hiến tất sinh tôi, Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

TOP-chọn bài khác

(336) Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm (A)

Nguyền tình yêu thượng giới giáng lâm ngay, Yêu tuyệt đối kia hoan lạc trời; Nguyền đặt ngôi Ngài giữa chúng tôi nay, Nguyền điểm trang ơn thiêng đẹp tươi. Giê-xu tôi ôi! chân từ ái duy Ngài, Yêu sao thánh khiết sâu thẩm thay! Cầu Ngài đem sự cứu rỗi không phai, Ngự đến mỗi tâm run sợ đây.

[2] Nguyền hà hơi bằng Thánh Linh yêu thương, Vô đầy mỗi tâm đương lo buồn; Nguyền cùng được thừa kế phước vô cương, Nguyền thảy nghỉ yên như dự ngôn. Xin xua ma vi phạm khỏi tâm rày, Xin mau phóng thích tâm chúng tôi, Thành toàn An-pha, Ô-mê-ga nay, Nguồn gốc đức tin duy Ngài thôi.

[3] Nguyền thành toàn vật Chúa tái tân nay, Xin làm chúng tôi luôn sạch ngần; Nguyền được xem dòng cứu rỗi láng lai, Nguyền giúp chúng tôi luôn phục hưng. Mong sao khi lên nhận chổ trên trời, Trông vinh hiển đến vinh hiển luôn, Cùng dầu kim miện trước Chúa vui tươi, Ngập bể ái, kinh ngạc, tụng tôn.

TOP-chọn bài khác

(337) Nhìn Cây Thập Tự (Ab)

1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus, Phải đóng đinh chịu khổ đau; Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay, Khổ hình bởi chúng tôi nay.

2. Kìa xem bầu trời tăm tối đê mê, Đương giữa ban ngày gớm ghê; Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va, Bức màn phải xé hai ra.

3. Tại đây Jesus cất tiếng” Cha ôi! Nay đã xong việc của tôi, Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.” Nói rồi, Chúa trút hơi ra.

4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang, Cỏi chết nay bị phá tan, Bẻ then địa ngục duy Chúa Jesus, Đấng được tán mỹ muôn thu.

TOP-chọn bài khác

(338) Nhìn Lên Cha Thánh (C)

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha.

TOP-chọn bài khác

(339) Nhìn Xem Jesus (G)

1. Nhìn chăm lên Jesus Đấng treo trên thập tự kia, Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh; Hãy mau mau chăm xem, chính anh em tội nhân kia, Ngắm Đấng đã vì anh gánh thập hình.

(Điệp Khúc) Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jesus, Đấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

2. Vì ai nên Jesus gánh muôn tội tình dường kia, Lại không mang ác khiên bạn đó sao? Vì đâu hông Jesus huyết vô tội tràn lai láng, Lại chẳng do tội ta Chúa mang hình?

(Điệp Khúc) Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jesus, Đấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

3. Hãy mau tin Jesus chính hôm nay đừng trì diên, Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh; Vì trong tay Jesus, Đấng công nghĩa trường tồn kia, Bảo đảm anh trường sinh ở thiên thành.

(Điệp Khúc) Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jesus, Đấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

4. Vậy anh không nên nghi Chúa không nhận-nhìn anh nay, Bởi trong Kinh Thánh xưa Ngài phán tuyên: Kỳ chung, Jesus sanh, hiến thân vàng chuộc tội nhân, Của lễ duy một, ân cứu vẹn tuyền.

(Điệp Khúc) Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jesus, Đấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

5. Hẳn không do than-van, khóc kêu luôn ngày đêm đâu, Chỉ do nơi huyết vãn-hồi cứu thôi; Bởi huyết hông Jesus chính anh được quyền giờ đây, Để trút gánh tội-khiên, khỏe nhẹ rồi.

(Điệp Khúc) Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jesus, Đấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

TOP-chọn bài khác

(340) Nhạc Khúc Tuyệt Vời

1. Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa Jêsus, xa ngôi cao quý, hy sinh giáng thế làm người.

Vì tình yêu thương Gô-gô-tha Ngài đã xả thân. Treo trên thập giá, đau thương huyết chan thân Ngài.

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ. Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha Thiên Thượng. Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài.

2. Jêsus yêu tôi mão gai cam chịu huyết báu rơi. Treo trên thập giá thân mang dấu đinh khổ hình.

Phục sinh vinh quang, Chúa sẽ trở lại cứu thế nhân. Tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh Ngài.

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ. Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha Thiên Thượng. Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài.

3. Cùng nhau hân hoan, chúc tán ca ngợi Chúa Jêsus, Vua trên muôn Chúa vinh quang sáng soi rạng ngời.

Cùng tạ ơn Cha Xóa bao ô tội của thế nhân. Tâm tôi ca xướng chúc tán Chúa luôn tuyệt vời.

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ. Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha Thiên Thượng. Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài.

TOP-chọn bài khác

(341) Như Phận Tôi Tuy Hèn Khinh (G)

1. Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dào Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao Trận mưa thấm nhuần đất đang khô khan Nguyện tôi hưởng đôi giọt Ngài ban Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.

2. Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi Dầu Cha có quyền bỏ tôi trăm phần Nguyện thương xót, giáng cho hồng ân Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.

3. Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi cô đơn Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn Tôi khao khát Ngài xuống cơn mưa dồi Hồi kêu kẻ khác, xin gọi tôi Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.

4. Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay Ngài hãy chữa kẻ đui nhìn ngay Vị minh chứng về Chúa Jêsus ôi Dùng chân lý thuyết phục lòng tôi Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.

5. Tình yêu Chúa thuần khiết không sai đi Quyền huyết báu muôn năm còn y Và ân điển rộng lớn không chi tày Nguyện soi rõ trong tôi hiện nay Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện soi rõ hạnh phước thiên đình.

6. Nguyện Cha đoái người vốn luân vong này Rày kết với Jêsus một dây Dòng sông sống tràn chảy luôn đêm ngày Nguyện sông ấy chảy vô lòng ngay Như phận tôi, tuy hèn khinh Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.

TOP-chọn bài khác

(342) Niềm Vui Mới

Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ô tội tìm đường ra nhưng càng lún sâu.

Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai niềm ủi an ban niềm vui?

Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hi vọng Ngài ban cho bao niềm ước mơ.

Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao ngài đã hi sinh vì tôi!

Hallelujah ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao! Hallelujah ngợi khen Chúa Trời, Đấng ban bao niềm vui mới.

Hallelujah ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.

TOP-chọn bài khác

(343) Oh Holy Night

Oh holy night! The stars are brightly shining This is the night of the dear Savior's birth! Long lay the world in sin and error pining Till he appear'd and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh night divine Oh night when Christ was born Oh night divine Oh night, Oh night divine

TOP-chọn bài khác

(344) Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên (Ab)

1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyên Lửa, gươm , lao, tù không hề lay chuyển Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy.

(ĐK) Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

2. Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh Ước như họ được chết trong Tin Lành.

(ĐK) Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

3. Bởi Phúc Âm ta tranh đấu hiện nay Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy Phúc âm ta nay yêu mến truyền ra Nói năng ôn hòa, ở ăn thật thà.

(ĐK) Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

4. Phước âm ta nguyền tranh đấu vì ngươi Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi Chỉ do nguồn chân lý Trời ban Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.

(ĐK) Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

TOP-chọn bài khác

(345) Phước Cho Nhân Loại (D)

Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời: Trần gian nghinh vua vô đối; Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,

Bầu trời vạn vật hòa thinh, Bầu trời vạn vật hòa thinh, Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị: Muôn dân âu ca hoan hỉ, Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi,

Ðồng hòa vận điệu mừng vui, Ðồng hòa vận điệu mừng vui, Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị, Làm cho muôn dân khai trí, Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,

Lòng đại từ Ngài lạ thay! Lòng đại từ Ngài lạ thay! Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

TOP-chọn bài khác

(346) Phước Nguyên Từ Trời (Eb)

Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, Bật lên khúc ca chúc ơn Ngài Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, Giục tôi thỏa vui hát một bài

Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát, Ðể tôi ngợi ngọn Ân điển ngàn tầm, Là non cứu ân, non cực lạc.

Ðến đây là nhờ Chân Chúa phò trì, Thành tâm cúi xin Thiên ân Ngài; Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ, Miền thiên quốc tôi sớm quay về;

Giê-xu kiếm tôi khi đang thất lạc, Từng vơ vẩn cách xa đường thánh; Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt, Vực tôi khỏi nanh sói hại hành.

Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày, Nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài;

Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài; Từ nhiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ, Thường hay cách ly Cha Từ Ái;

Kính dâng lòng nầy cho Chúa Giê-xu, Nguyền xin Chúa niêm ấn thiên đài.

TOP-chọn bài khác

(347) Quà Tặng Của Chúa (Bb)

Lời trong Kinh Thánh đã nói Một vì Vua mới sẽ tới Ngài ban cho khắp thế giới tình yêu vô đối.

Quà Ngài tặng cho muôn nơi Là Giê-xu Christ đã tới Ngài đem ơn phước cứu rỗi tình yêu thắm tươi.

Lòng ta không thể thấu rõ Tình yêu thương lớn của Chúa Vì người Giê-xu đã xuống thế giới lìa bỏ Ngôi Trời.

Giờ đây ta vui ca lên kỷ niệm ngày Chúa đã đến Tỏ bày tình yêu thiêng liêng lòng người ấm êm.

Thật Giê-xu Christ đã đến Tại làng xưa Bết-lê-hem Ngài là vị Vua thiêng liêng đầy lòng thương mến.

Đón Chúa Emmanuel (mừng đón Emmanuel) Vì thương nhân thế đã đến (Ngài đến trong nơi u huyền) Chẳng màng giường cao chăn êm (giá băng không chăn mền) Nằm trong máng chiên.

Hồi chuông vang khắp thế giới Mừng ngày Thiên Chúa đã tới Chuộc người đau đớn sống dưới bóng tối tội lỗi trong đời.

Lòng ta sung sướng thỏa mãn Nhận tình yêu rất chói sáng Giê-xu sanh cho nhân gian Quà do Chúa ban.

**** (Đàn dạo) ****

Lời trong Kinh Thánh đã nói Một vì Vua mới sẽ tới Ngài ban cho khắp thế giới tình yêu vô đối.

Quà Ngài tặng cho muôn nơi Là Giê-xu Christ đã tới Ngài đem ơn phước cứu rỗi tình yêu thắm tươi.

Lòng ta không thể thấu rõ Tình yêu thương lớn của Chúa Vì người Giê-xu đã xuống thế giới lìa bỏ Ngôi Trời.

Giờ đây ta vui ca lên Kỷ niệm ngày Chúa đã đến Tỏ bày tình yêu thiêng liêng Lòng người ấm êm.

Lòng ta sung sướng thỏa mãn Nhận tình yêu rất chói sáng Giê-xu sanh cho nhân gian Quà do Chúa ban…

TOP-chọn bài khác

(348) Qua Ðời Sẽ Ðến Ðâu

Giờ nầy qua đời anh sẽ đến đâu? Về cõi phước hay vực sâu? Nên nhớ phước đức tai ương luôn còn, Giờ nầy anh khá mau chọn.

TOP-chọn bài khác

(349) Quỳ Nơi Chân Chúa

Tôi sẽ đến trước ngai Vua và quỳ nơi chân Giê-xu, tại trước mắt Chúa có tất cả vui mừng. Vì thật không ai, quả thật không ai đáng đem so với Ngài. Lòng tôi vui thay khi tôi tôn thờ Ngài nay.

Tôi sẽ đến trước ngai Vua và quỳ nơi chân Giê-xu, tại trước mắt Chúa có tất cả vui mừng. Vì thật không ai, quả thật không ai đáng đem so với Ngài. Lòng tôi vui thay khi tôi tôn thờ Ngài nay.

TOP-chọn bài khác

(350) Quanh Ðêm Luôn Ngày (Bb)

1. Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiên đến hoài Đời tôi xin quyết nương cậy Ngài Đồng cỏ xinh tươi ngọt bùi ngon thay Ơn Ngài vô cùng láng lai.

(ĐK) Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

2. Vì đường hẹp hòi cúi xin Ngài hộ tôi hoài Cho tôi đủ sức theo kịp Ngài Vì cớ thánh danh Ngài đưa tôi nay Tâm hồn ca tụng Chúa đây.

(ĐK) Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

3. Dầu gặp chặng đường khó đương đầu cùng tử thần Ngài đưa tôi bước không ngại ngần Nhờ Chúa ủy lao trọn đời hân hoan Gậy gìn, roi dạy chí nhân.

(ĐK) Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

TOP-chọn bài khác

(351) Quyền Trong Huyết (Bb)

Tâm linh ai đương mong thoát gánh ác căn? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Tâm linh ai kia mong cho trắng quá tuyết không? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Do sông linh kia bao ô điểm rửa trắng trong, Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Ai mong dâng công cho Vua thánh Giê-xu ư? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

TOP-chọn bài khác

(352) Quyết Rao Tin Lành (Bb)

1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù, Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus; Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Để muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

2. Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường, Nào đâu quan tâm về sự vui sướng; Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng, Miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Để muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

3. Còn bao chiên cách xa, Chúa đang lo đem về nhà, Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy; Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về, Vô chuồng được âu yếm hằng no nê.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Để muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

TOP-chọn bài khác

(353) Quyết Sống Cho Christ (Bb)

Quyết sống cho Christ, Quyết sống cho Ngài, Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi; Quyết sống cho Christ, Quyết sống cho Ngài, Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.

TOP-chọn bài khác

(354) Rồi ngày sẽ trôi qua

Rồi ngày sẽ trôi qua Bao nhiêu ngày thơ ấu mộng Xinh như ngàn tia nắng hồng Sẽ khuất bóng theo thời gian

Rồi ngày sẽ trôi qua Bao nhiêu ngày xanh chói lọi Theo nhau vào nơi cuối trời Vụt biến xa tầm tay với

Rồi ngày sẽ trôi qua Hôm nay còn trông thấy người Mai đây là xa cách rồi Sống với nhớ thương mà thôi

Rồi ngày sẽ trôi qua Hoa tươi rồi hoa héo tàn Cây xanh rồi cây úa vàng Tài năng rồi cũng phai tàn

Bao nhiêu lưu luyến Bao nhiêu thương mến Sẽ theo nhau chìm trong lãng quên

Địa vị giàu sang Mộng đẹp đời sống Sẽ qua tựa hơi gió

Rồi ngày sẽ trôi qua Công danh rồi đây cũng tàn Rơi nhanh tựa như lá vàng Những lúc gió thu tràn lan

Rồi ngày sẽ trôi qua Ta đi rồi không trở lại Trôi theo sầu thương tháng ngày Chìm trong ngàn bóng đêm dài

TOP-chọn bài khác

(355) Rao truyền Phúc Âm (Quyết Rao Tin Lành) (Bb)

Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù, Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus; Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường, Nào đâu quan tâm về sự vui sướng; Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng, Miển được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

Còn bao chiên cách xa, Chúa đang lo đem về rày, Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy; Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về, Vô chuồng được âu yếm hằng no nê.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

TOP-chọn bài khác

(356) Rất An Ninh Trong Cánh Christ (G)

1. Rất an ninh tại trong cánh Christ Êm bấy trên ngực Ngài nay Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín Ắt tâm linh an lạc thay

Kìa, thiên sứ hoan ca thi thánh Reo trong tôi nhạc điệu hay Trông quang cảnh thiên quốc hiển vinh Tại bên biển sáng ngời đây.

2. Rất an ninh tại trong Chúa tôi Tâm chẳng hoang mang, phiền âu Thế gian không còn mong phỉnh dối Ác khiên không phương hại đâu

Bao nhiêu nỗi tai ương tiêu tán Tâm không nghi nan sầu khủng Tuy nay trải đôi chút thở than Dòng châu cũng sắp tận chung.

3. Chỗ tôi nương nhờ duy Jêsus Xưa đã chết thay tội tôi Quyết nương trên Bàn Thạch an trú Ấy nơi tôi trông cậy thôi

Đây tôi quyết trông mong kiên nhẫn Đến lúc tối tăm tàn hẳn Dương quang sớm mai chiếu hỉ hân Bờ thiên quốc ánh vàng giăng.

TOP-chọn bài khác

(357) Sự Yêu Thương Lớn Lao (F)

1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian Bởi lỗi tôi Ngài tuôn huyết tràn Lòng nhân ái, ai nào so sánh ngang Bởi quá thương, Ngài bỏ mạng vàng.

Ơn trên thắm khắp hoàn vũ xa gần Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

2. Trần gian khổ, trăm ngàn xưa Chúa mang Cứu những ai, lòng tin vững vàng Nhìn xem chỗ hông Ngài xưa huyết chan Chữ hiếu trung, lòng phải dặn lòng.

Ơn trên thắm khắp hoàn vũ xa gần Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

3. Lòng sầu cảm nơi Ngài tuôn huyết ra Rửa lỗi xưa hằng trong trắng ngà Ngày đêm gõ, mong vào nơi cửa ta Kíp mở ra, mời Chúa trị nhà.

Ơn trên thắm khắp hoàn vũ xa gần Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

4. Cùng ai ngỏ đôi lời khuyên khá nghe Tỉnh thức canh, nhìn quanh bốn bể Đừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê Lúc tái lâm, cùng Chúa dựa kề.

Ơn trên thắm khắp hoàn vũ xa gần Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

TOP-chọn bài khác

(358) Sẵn Sàng (F)

1. Sẵn nếm trải hết mọi gian lao, tai ương Sẵn chịu luyện tập trăm đường Cũng sẵn để ở lại lo cho ai đi Sẵn phục linh ý mọi khi.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti Sẵn phục linh ý mọi khi.

2. Sẵn bước để tiến hành, không nao trong tâm Sẵn sàng canh giữ, khẩn nguyện Sẵn nghỉ để Chúa dùng anh em thay tôi Sẵn chờ Cha mở đường thôi.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti Sẵn phục linh ý mọi khi.

3. Sẵn trí để giảng luận, hay tâm suy tư Sẵn sàng thân, tâm, não này Sẵn cứ đứng vững vàng nơi Cha ưa vui Sẵn chịu đau khổ nào lui.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti Sẵn phục linh ý mọi khi.

4. Sẵn để cảnh cáo hoặc rao ra kim ngôn Sẵn vực muôn muôn linh hồn Sống chết cũng sẵn sàng, luôn luôn an tâm Sẵn sàng đón Chúa phục lâm.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti Sẵn phục linh ý mọi khi.

TOP-chọn bài khác

(359) Shout To The Lord

My Jesus, my Saviour Lord there is none like You All of my days I want to praise The wonders of Your mighty love My comfort, my shelter Tower of refuge and strength Let every breath, all that I am Never cease to worship You Shout to the Lord All the Earth, let us sing Power and majesty Praise to the King Mountains bow down And the seas will roar At the sound of Your name I sing for joy at the work Of Your hand Forever I'll love You Forever I'll stand Nothing compares To the promise I have In You

TOP-chọn bài khác

(360) Suy Tôn Chúa Năng Quyền

Thành kính dâng lên, ngàn tiếng suy tôn. Chúa oai nghi năng quyền. Lòng con trông mong, lòng con khát khao, được gần Ngài, được tôn vinh Ngài.

Lạy Chúa yêu thương Ngài là nơi an nghỉ của con. Lòng con suy tôn, lạy Chúa oai nghi, chẳng có ai ngoài Ngài.

Thành kính dâng lên, ngàn tiếng suy tôn. Chúa oai nghi năng quyền. Lòng con trông mong, lòng con khát khao, được gần Ngài, được tôn vinh Ngài.

Lạy Chúa yêu thương Ngài là nơi an nghỉ của con. Lòng con suy tôn, lạy Chúa oai nghi, chẳng có ai ngoài Ngài.

TOP-chọn bài khác

(361) Ta Bước Lên Si-ôn (G)

1. Yêu Chúa ta họp tại đây Ai nấy lộ vẻ vui thay Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng Cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng Hồi ta đương nhóm dưới Ngai Nhóm chung quanh Đấng quyền oai.

Ta bước lên Si-ôn hè Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

2. Bao kẻ không chịu tụng ca Do chẳng nhận biết Chúa Cha Nhưng ta con cái của Vua trên trời Thật con yêu quý của Vua muôn đời Thuật ơn vui vẻ khắp nơi Chứng ơn vui vẻ nào thôi.

Ta bước lên Si-ôn hè Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

3. Muôn phước thiên thượng ngọt ngon Lưu xuống từ núi Si-ôn Hiện ta vui hưởng trước khi qua đời Hiện ta vui hưởng trước khi lên trời Dầu chưa lên cõi hiển vinh Dẫu chưa lên cõi thượng thiên.

Ta bước lên Si-ôn hè Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

4. Nay hãy ca tụng không thôi Đôi mắt lụy dứt tuôn rơi Ta tiến qua xứ Em-ma-nu-ên Cùng nhau qua xứ Em-ma-nu-ên Đồng lên thiên quốc hiển vinh Đến nơi thiên quốc đẹp xinh.

Ta bước lên Si-ôn hè Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(362) Ta Hi Sinh Vì Con Hết (C)

Ta hi sinh vì con hết, Huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra từ nơi chết,

Chuộc tội đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, Phó chi cho ta, con ôi?

Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ, Ngôi ta sang trọng vô cùng, Nhưng ta vui lòng lâm thế,

Ðê hèn, buồn thảm, hư không; Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, Bỏ chi cho ta, con ôi?

Thương con ta chịu đau khổ, Trí con đâu kịp suy lường, Ðem con lên từ âm phủ,

Thân nầy chịu bao đau thương; Ta đã gánh hết vì con kia rồi, Gánh chi cho ta, con ôi?

Ta vui xa lìa thiên quốc, Giáng sinh đem đầy ơn hồng, Yêu thương, tha tội ban phước,

Hoàn toàn đều ban nhưng không; Ta phó hết bữu vật cho con rồi, Ðem chi cho ta, con ôi?

TOP-chọn bài khác

(363) Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà (Eb)

1. Phải chăng sau này họp trên sông vàng, Nơi muôn thiên sứ hay lai vãng; Sông kia tuôn dòng lưu ly muôn đời, Lưu ra từ ngôi Đức Chúa Trời.

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

2. Kìa, song song bờ vàng nơi thiên hà, Tua lên muôn ức tia bạc tỏa; Chân ngao du, lòng tôn vinh hát vang, Bên ngôi Thần trong ánh ngày vàng.

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

3. Khi ta qua dòng sông nước sáng ngời, Như gương soi ảnh Chúa tươi cười; Nơi đây dân Ngài được hưởng vĩnh sinh, Hoan ca về ân điển cứu mình.

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

4. Trước khi lên bờ sông quang-huy nầy, Bao nhiêu lo-lắng quăng thay thảy; Thiên-ân cho hồn ta được thanh-nhàn, Ban kim-miện với áo rỡ-ràng.

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

5. Nay mai lên bờ sông muôn muôn hình, Nay mai chung kết bước linh trình; Bên sông kia lòng ta luôn sáng ngời, Thiên thanh bình reo suốt muôn đời.

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

TOP-chọn bài khác

(364) Ta Thắng Nhờ Ðức Tin (F)

1. Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ Nên xông trận tuyến bây giờ Trước lúc trời tà giao tranh cực hùng Gươm thiêng diệt kẻ thù chung

Ta đem toàn lực xuống trũng giao phong Dẫu kẻ thù mạnh và đông Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây Thắng hơn toàn thế gian này.

Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian này.

2. Christ phất cờ thập giá nơi trận tiền Gươm đây lời Chúa ban truyền Nhắm dấu tiền đồ, bước không nại hà Gương bao người trước giục ta

Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi Đã quét thù nghịch muôn nơi Do lòng tin ấy họ thắng âm ti Đối ta là thuẫn hiện thì.

Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian này.

3. Chúa phán “”Người nào thắng quân thù nghịch Ta ban một áo trinh bạch Kẻ ấy được gọi chính tên họ mình Trước các thiên sứ diệu vinh.”

Nhơn danh Jêsus Đấng thắng ma vương Nóng nảy vì tình yêu thương Can trường ta tiến lòng quyết hy sinh Bởi tin phần thắng thuộc mình.

Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian này.

TOP-chọn bài khác

(365) Ta Theo Ý Chúa Chưa (Bb)

Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Bao nhiêu tư lợi vì Giê-xu coi như lỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm trung ta thành đền thờ Giê-xu cai quản, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

TOP-chọn bài khác

(366) Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng (C)

Tôi ước mơ, Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lữa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, Làm tan hơi giá băng sương, Lửa sáng soi đêm trường.

Tôi ước mơ, Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt tâm linh, Ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, Lửa cháy soi thiên đình.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Đêm gió mưa, đêm gió mưa lò than tro lạnh, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy nhiệt thành.

Nguyền Thần Linh hà hơi gió trên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ, Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt hư vinh, lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình.

Đêm lắng sâu, mưa xuống mau làm tan tác dần, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được góp một phần.

Dù lòng tôi thật nhỏ bé cô đơn, Lòng hằng mong cháy to hơn, Lửa sáng luôn không tàn.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Tôi ước mơ, anh với tôi là viên than hồng, Xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần,

Để cùng nhau lửa thiêng cháy lên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ lửa bay lên tới thiên đàng, Lửa ngời sáng huy hoàng.

TOP-chọn bài khác

(367) Tôi biết chính Đấng tôi đang tin

1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay, Thật không phương thế phô bày, Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoang mê, Mà Christ đem huyết mua về.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

2. Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây, Mà tôi được cứu thể này, Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương, Thật tôi không thể am tường.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao, Rồi đây xảy đến thể nào, Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan, Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

4. Thật tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao, Làm cho nhân thế quay đầu, Chiếu ra Jê-sus từ Thánh Kinh đây, Và ban cho đức tin này.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

5. Thật tôi không biết ngày Chúa quang lâm, Hoặc khuya hay giữa ban ngày, Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên không trung gặp Ngài.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

TOP-chọn bài khác

(368) Tôi Có Niềm Vui

Ngày xưa tôi chưa biết Chúa Jesus, đời tôi kéo lê giữa đêm mịt mù, chìm ngập trong tội sầu thương âm u. (chìm ngập trong tội sầu thương âm u).

Một hôm tôi nghe tiếng Chúa kêu tôi, từ hôm ấy tôi đỗi thay cuộc đời, một niềm vui tươi mới vô lòng tôi. (một niềm vui tươi mới vô lòng tôi).

Ơi, các bạn ơi, vì đâu tôi có niềm vui. Ơi, các bạn ơi, vì Jesus chết thay tôi rồi.

Chúa đã thương tôi, đã chịu đinh đóng nơi bàn tay, đã chịu đinh đóng nơi bàn chân, trên thập tự chết thay tội tôi.

Ngày hôm nay tôi có Chúa Jesus, ngày nay Chúa ban sức thiêng nhiệm màu, gọt sạch bao niềm sầu thương lo âu. (gọt sạch bao niềm sầu thương lo âu).

Bạn ơi sao chưa đến với Jesus, ngày nay Chúa đang thiết tha gọi mời, còn đợi chờ chi nửa ơi bạn ơi. (còn đợi chờ chi nửa ơi bạn ơi).

Ơi, các bạn ơi, vì đâu tôi có niềm vui. Ơi, các bạn ơi, vì Jesus chết thay tôi rồi.

Chúa đã thương tôi, đã chịu đinh đóng nơi bàn tay, đã chịu đinh đóng nơi bàn chân, trên thập tự chết thay tội tôi.

Ngày xưa tôi chưa biết Chúa Jesus, đời tôi kéo lê giữa đêm mịt mù, chìm ngập trong tội sầu thương âm u. (chìm ngập trong tội sầu thương âm u).

Một hôm tôi nghe tiếng Chúa kêu tôi, từ hôm ấy tôi đỗi thay cuộc đời, một niềm vui tươi mới vô lòng tôi. (một niềm vui tươi mới vô lòng tôi).

Ơi, các bạn ơi, vì đâu tôi có niềm vui. Ơi, các bạn ơi, vì Jesus chết thay tôi rồi.

Chúa đã thương tôi, đã chịu đinh đóng nơi bàn tay, đã chịu đinh đóng nơi bàn chân, trên thập tự chết thay tội tôi.

Ngày hôm nay tôi có Chúa Jesus, ngày nay Chúa ban sức thiêng nhiệm màu, gọt sạch bao niềm sầu thương lo âu. (gọt sạch bao niềm sầu thương lo âu).

Bạn ơi sao chưa đến với Jesus, ngày nay Chúa đang thiết tha gọi mời, còn đợi chờ chi nửa ơi bạn ơi. còn đợi chờ chi nửa ơi bạn ơi, còn đợi chờ chi nửa ơi bạn ơi, còn đợi chờ chi nửa bà con ơi.

TOP-chọn bài khác

(369) Tôi Dầu Nhỏ

1. Tôi dầu có bàn tay thật nhỏ, Cũng vui lòng chịu khó; Xin dùng để hầu lo việc thánh, Theo ý Cha nhơn lành. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

[2] Tôi dầu có bàn chơn thật nhỏ, Quyết đi cùng mọi chổ, Mong Ngài dắt dìu tôi càng tới, Chổ hiển vinh trên trời. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

[3] Tôi dầu có miệng môi thật nhỏ, Ước Jê-sus dùng nó; Ðêm ngày giúp vào công việc thánh, Mãi giảng rao Tin-lành. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

[4] Tôi dầu có cặp tai thật nhỏ, Lắng nghe Ngài dạy dỗ, Ðể thuật tích Jê-sus từ ái, Ðấng trẻ con yêu hoài. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

[5] Tôi dầu có hèn, thân còn nhỏ, Quyết dâng, không sợ khó, Mong Ngài đổi thành ra người mới, Sống giúp Cha muôn đời. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

TOP-chọn bài khác

(370) Tôi Sẽ Ngợi Ca (F)

Tôi ngợi khen danh Chúa Trời bằng tất cả tâm hồn. Thuật hết những phước ân Chúa ban cho tâm hồn trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài. Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn.

Nguyện mãi mãi xướng ca Chúa là niềm vui bất tận. Ha-lê-lu-gia A-men

Tôi ngợi khen danh Chúa Trời bằng tất cả tâm hồn. Thuật hết những phước ân Chúa

ban cho tâm hồn trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài. Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn.

Nguyện mãi mãi xướng ca Chúa là niềm vui bất tận. Ha-lê-lu-gia A-men

TOP-chọn bài khác

(371) Tôn Cao Danh Giê-xu (G)

Giê-xu xin dâng lên Ngài lời chúc tôn. Giê-xu ngợi khen danh Chúa trên trời.

Kìa khắp đất hòa nhịp với cả Thiên đàng, tụng ca danh Vua Giê-xu vượt trên muôn danh.

Ta nên khiêm cung mau mau lại quỳ xuống trước ngai, và dâng lên Vua quy vinh hiển cho Ngài.

Hầu cho nghe danh Giê-xu mọi gối thảy đều quỳ xuống trước Ngài,

Miệng môi xưng Giê-xu là Vua muôn Vua. Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.

Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai. Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.

Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai con Đức Chúa Trời. Ấy Giê-xu Christ muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(372) Tôn Thờ Ba Ngôi

1. Chúa Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả tâm hồn con. Yêu Ngài càng hơn.

2. Giê-xu chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả tâm hồn con. Yêu Ngài càng hơn.

3. Linh Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả tâm hồn con. Yêu Ngài càng hơn.TOP-chọn bài khác

(373) Tôn Vinh Ba Ngôi Ðức Chúa Trời

Tôn vinh thay Chúa Cha! Danh xưng Ngài là Tạo Hóa muôn loài, Hằng cầm quyền thống trị, Và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!

Tôn vinh thay Chúa Con! Oai nghi năng quyền đồng với Cha Ngài; Mà Ngài đành giáng trần, đem thân báu hi sinh đặng cứu ai ai.

Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gổ khổ hình, Chết trong mộ trọn ba ngày; Nhờ Thần Linh Cha ban khiến sống lại rất vinh.

Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gổ khổ hình, Chết trong mộ trọn ba ngày; Nhờ Thần Linh Cha ban khiến sống lại rất vinh.

Hằng thay thế người đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha, Sắp tái lâm trong vinh hiển Tiếp rước các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa;

Hằng thay thế người đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha, Sắp tái lâm trong vinh hiển Tiếp rước các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa;

Rồi được cùng Ngài cai trị nghìn muôn thu Tôi Chúa vui sum vầy, Tôi đời đời cùng khen ngợi Thần Linh Là ngôi thứ ba quyền oai,

Dắt tôi vào mọi lối công bình; Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu hình; Ba Vị hiệp một muôn muôn thu, Quyền năng như nhau, Ðấng đời đời tụng vinh.

Tâm nầy thật mừng vô hạn, vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy, Trong lời lạ lùng vô ngần, Từ Thánh Kinh Muôn thưở lưu truyền đây,

Ðáng tin không một nét sai dời, Chứa bao bánh thiên nuôi hồn tôi trọn đời; Vậy hởi cả dòng dõi tân sinh, Ðồng thinh khải ca, Tán Mỹ Chúa Ba Ngôi.

TOP-chọn bài khác

(374) Tôn Vinh Cha

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia.

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia.

TOP-chọn bài khác

(375) Tôn Vinh Chúa Tôi (Eb)

1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu Xưa rộng mở tẩy thanh tội dơ Tôi xin vâng lời Thần Linh chỉ giáo Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ?”

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

2. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước, Muôn điều lý tánh Chúa đập tan; Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước, Dưới chân này kể như tro tàn.

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

3. Vui thay lửa nơi bàn thờ Thánh Chúa, Nhen bùng ở trong tâm hồn tôi; Nâng tôi lên cuộc đời tươi sáng quá; Thánh danh Ngài hiển vinh muôn đời!

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

4. Ca khen thánh danh Jêsus quí hóa! Vui mừng bấy Chúa tiếp nhận tôi! Bao nhiêu vi phạm Jêsus đã xóa Rửa tâm hồn giống tuyết sạch ngời

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

5. Vinh thay! Thánh thay! Thiên Phụ đáng kính! Vinh điệu bấy Jêsus Đại Nhân! Vinh quang vô cùng Thần Linh chí thánh! Cả ba hiệp nhất ấy Chân Thần.

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

TOP-chọn bài khác

(376) Tôn vinh Chiên Con

Tạ ơn Jêsus dấu yêu Vì tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu? Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều.

Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lằn roi nhục nhã cam chịu. Làm sạch con do sông huyết phiếu, Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu.

Chiên Thánh Giê-xu ơi! Tôn quí đến đời đời, Con cúi nơi ngôi Ngài tôn vinh. Vương quyền muôn thu đắc thắng!

Chiên Thánh Giê-xu ơi! là Cứu Chúa từ trời, Vua trên muôn vua năng quyền nơi nơi. Chiên Con thật oai nghi! Chiên Con thật đáng tôn!

TOP-chọn bài khác

(377) Tán Mỹ Jêsus (Bb)

1. Đồng lòng ca tụng tán mỹ Jêsus Xưa bị chính dân mình khinh lờn Ngài vì nhân loại chết cách đớn đau Chuộc cứu nhưng không mọi tội nhân

Hát chúc Đấng mang sầu khổ ưu phiền Thay ta gánh ô nhục ác gian Nhờ đại công Ngài, lãnh đủ ơn thiêng Sự sống bởi danh Ngài được ban.

2. Đồng lòng ca tụng tán mỹ Chiên Con Cha chọn thế ta chịu cực hình Ngài được xức đầu bởi Đấng Chí tôn Làm tế lễ một lần vẹn tinh

Thiên dân muôn tội được tha vẹn toàn Do hông huyết Chiên Con chảy tuôn Nhờ Ngài thiên đàng cửa đã mở toang Người với Chúa được thuận hòa luôn

3. Đồng lòng ca tụng, tán mỹ Jêsus Ngôi vàng Chúa vẻ vang trường tồn Hiện Ngài đang ngồi cánh hữu Thiên Phụ Được các thánh, thiên thần, thờ tôn

Jêsus thay cho tội nhân kêu cầu Sắm chỗ ở chúng ta tương lai Hằng vì con Ngài khẩn đảo trên cao Tận lúc tiếp ta xa trần ai.

4. Thờ phượng, năng lực, hiển hách, tôn vinh Duy thuộc Chúa Jêsus muôn đời Đồng lòng ca tụng Đấng đã hy sinh Cùng lớn tiếng khen ngợi không thôi

Hỡi các thánh trên trời, khá chung hòa Thiên ca tán mỹ reo lớn lên Rập ràng ca tụng Cứu Chúa chúng ta Tụng mỹ Đấng Em-ma-nu-ên.

5. Này bầy chiên Ngài sắp hiển vinh thay Vui thuật các ân huệ thiên thượng Điệu nhạc vui mừng hát lớn tiếng nay Về Chúa bởi ta từng bị thương

Trên thiên cung nay kim mão huy hoàng Thay ta khẩn xin Cha thiết tha Nhìn mặt Jêsus Christ rất vinh quang Thờ kính Chúa dâng điệu trường ca.

TOP-chọn bài khác

(378) Từ Lúc Chính Tôi Ðược Cứu

Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca, Từ lúc thoát ly đường tối, Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra, Bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Giê-xu buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

Mừng thay tôi có Giê-xu trong tâm, Từ lúc thoát ly đường tối, Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm, Bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Giê-xu buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

Giờ đây tôi có chổ sẵn trên trời, Từ lúc thoát ly đường tối, Là nơi vinh quang sống vui muôn đời, Bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Giê-xu buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

TOP-chọn bài khác

(379) Tình Chúa Mãi Trong Tôi

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát.

Ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xiết bao vui mừng, xin dâng lòng đây mến yêu Ngài hoài.

Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị, và ngợi khen Giê-su con cất tiếng hát

Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thánh thiện, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài.

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

-----****------

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát.

Ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xiết bao vui mừng, xin dâng lòng đây mến yêu Ngài hoài.

Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị, và ngợi khen Giê-su con cất tiếng hát

Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thánh thiện, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài.

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

TOP-chọn bài khác

(380) Tình Yêu Chúa

Này tình yêu thương cao cả sâu rộng, không văn tả được, không lưỡi nào phô;

Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng, sâu hơn hỏa ngục, lớn lao vô cùng.

Chúa đến chết thay, gánh vác hết tội, sinh trong thế gian khổ đau,

Thánh Chúa thứ tha ác tích xấu xa, ban ơn cứu chuộc giải hòa.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

Thời giờ qua đi, nhân thế thay dời, quân vương suy bại, quốc gia diệt vong;

Người đời kinh khiếp khi Chúa quang lâm, xin non rơi chận, tránh cơn lửa hừng.

Thánh Chúa xót thương, cứu rỗi đến cùng, thi ân cứu chuộc kẻ tin,

Chúa dẫn dắt ta đến nước sáng ngời, Thiên binh, thánh đồ ca tụng.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

Dù mực tràn tuôn như biển mênh mông, giấy trắng thay bằng cả khung trời cao;

Vào rừng thu cây thay viết ghi hoài, tất cả nhân loại cố công miệt mài;

Để tả thánh danh, bác ái thẳm sâu, không sao chép được hết đâu,

Thế giới chứa sao hết đức ái nhân, Giăng cao khắp mọi phương trời.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(381) Tình Yêu Lớn Lao

Tình yêu Ngài thật cao cao vút trời mây. Biết lấy chi đo lường, ôi tình yêu Chúa vời cao. Tình yêu Ngài thật sâu sâu thẳm bể khơi, mãi đến muôn đời không hề phôi phai.

Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài. Đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời. Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài. Đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương.

Tình yêu Ngài luôn bao phủ đời con, sẽ không phai mờ ôi tình yêu Chúa đậm sâu. Ngài luôn là bài ca trong tâm của con, Chúa yêu con nhiều, muôn đời Chúa vẫn còn yêu.

Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài. Đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời. Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài. Đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương

TOP-chọn bài khác

(382) Tình Yêu Thiên Chúa (Em)

Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sống yên vui bên Chúa Trời, Thời gian man mác êm trôi, nhưng người quên Chúa nên tội tràn nơi nơi.

Chúa đã hứa ban Con Ngài yêu dấu sinh nơi dương thế u sầu, huyết thánh đổ trên địa cầu để cứu bao người đang thương đau.

Rồi đêm đông ấy sương rơi, Con Trời đã tới dương gian mang kiếp người. Làm thân lữ khách đơn côi, trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi.

Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy đau thương hơn kiếp lưu đày. Chúa cũng chết thay nhân loại nơi ấy nhưng nào đâu ai hay.

Giờ đây Chúa đã giáng sinh, tha tội ta Chúa ban cho bao phước lành. Cùng nhau ca khúc Giáng Sinh, cho lòng tươi mới như bầu trời thanh thanh.

Hãy hát vang lên cho vượt qua núi cho bay cao vút mây trời. Đón Chúa giáng sinh hỡi người thế giới mau về đây chung vui.

TOP-chọn bài khác

(383) Tâm Hồn Tôi Ðang Cháy (C)

Thần quyền từ thần phụ ban, vào tâm ác uế nguy nàn, hằng giờ hộ trì không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi;

Từ hồi thần Ngài ngự lai, cầm quyền thống quản tâm hoài, lữa tình yêu thương bốc cháy, nung nấu thúc giục hồn đây.

Tâm hồn tôi đang cháy nay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, lữa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

Khi thần linh đã giáng lai, ôi thật hiển vinh danh Ngài, lữa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

Quì tại thập tự tôi dâng, hồn linh, thể phách, tâm thần, trên bàn thờ Ngài giờ nay, quyết tâm dâng trọn đời đây;

Nhờ Ngài chuộc hồn, thân an, gọi tôi cách rất dịu dàng, lữa từ thiên cung linh chiếu, cho của lễ được toàn thiêu.

Tâm hồn tôi đang cháy nay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, lữa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

Khi thần linh đã giáng lai, ôi thật hiển vinh danh Ngài, lữa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

Nào cậy vào việc lành tôi, gìn lời Chúa hứa cho rồi, công nhận một mình Giê-xu, gứu tôi bởi ơn nghìn thu;

Nguyện đồng lòng ngợi khen Cha, tụng ca Ha-lê-lu-gia; ôi từ bi cao sâu bấy! ôi lửa đốt hực lòng đây.

Tâm hồn tôi đang cháy nay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, lữa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

Khi thần linh đã giáng lai, ôi thật hiển vinh danh Ngài, lữa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

TOP-chọn bài khác

(384) Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay (Db)

1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắt đinh “Linh hồn ôi, ta an ninh thật an ninh!”

Tâm linh tôi, an ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

2. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào Christ xóa hết không lưu một tội nao Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa, chuộc mua ta!

Tâm linh tôi, an ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

3. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày Khi cuốn đám mây đen trên đời nay Kèn trổi tiếng trên không, Jêsus Christ tái lâm ngay Linh hồn hát: “An ninh thay, bình an thay!”

Tâm linh tôi, an ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

TOP-chọn bài khác

(385) Tâm Tôi Văng Vẳng (F)

1. Tâm tôi rày văng vẳng linh âm giai điệu: Giê-xu – luôn se sẽ ca ngâm: ”Đừng kinh sợ chi có Ta đương lo liệu, “ Trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm.

Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu! Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

2. Tôi xưa bị tan vỡ bởi chính ma quyền, Nhịp lòng tôi đau đớn xót xa; Mọi dây đàn xưa đứt, Chúa nối cho liền, Rồi khảy thăng trầm khúc nhã ca.

Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu! Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

3. Nay chung tiệc ân-điển Chúa thỏa muôn đời, Được bình-tịnh trong cánh Chúa tôi; Hằng trông mặt Chân Chúa chúm chím tươi cười, Là cớ tôi mừng hát thiên-thu.

Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu! Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

4. Đôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đào, Dọc đường gặp thử thách lao đao, Dầu lên đèo, leo dốc, Xuống thác, qua hào, Nhìn dấu chân Ngài: Quyết theo vào!

Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu! Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

5. Nay mai Giê-xu đến tiếp rước tôi về, Vượt trùng trùng tinh tú bay tới, Cùng nhau vào tân thế giới rất diệu kỳ, Cùng Chúa cai trị đến muôn đời.

Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu! Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

TOP-chọn bài khác

(386) Tâm Tình Hiến Dâng

ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian.

Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi.

Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.

ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con.

Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.

ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian.

Xin cho con nghèo khó, dù đời bao nguy biến, vì hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

TOP-chọn bài khác

(387) Tận Hiến Cho Chúa (D 4/4)

1. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi Tình nguyện hiến chính thân thể nầy Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

2. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Nầy đời sống tôi xin hiến Ngài; Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi, Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

3. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài, Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui, Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

TOP-chọn bài khác

(388) Tạ Ơn Đấng Tạo Hóa (E)

Khi bình minh đến sương còn phủ mờ nghe lời chim hót biết tôi còn trên đời

bên ngoài xôn xao lá hoa vui đón chào nhìn bầu trời xanh xanh lơ nên nên thơ ôi tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

Khi hoàng hôn xuống nắng phai úa dần lên đồi lộng gió với cây đàn bên mình

cung nhạc reo vui tiếng ca trong gió chiều vạn lời tạ ơn vang xa bao câu ca, với tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

Đêm về êm ái với lời ru trầm tiếng ru của sóng ngất ngây mọi tấm lòng

Trông về khơi xa ánh trăng trên biển vàng và muôn vì sao long lanh như trong tranh ôi tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

TOP-chọn bài khác

(389) Tại Chốn Trận Tiền (F)

Ðời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn, Dầu giao chiến còn trường kỳ, Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn;

Mặc áo giáp nịt gọn gàng, Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên rợp một vùng trời, Lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời;

Dầu địch quân mạnh bực nào, lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Nầy xin hỏi thật bạn đà ký tên gia nhập thập tự đoàn, Cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Giê-xu vẹn toàn?

Bạn theo tôi, nhập đội nầy, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến, Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

TOP-chọn bài khác

(390) Tay Chúa Nắm Tôi (F)

1. Êm thay vui bấy chính chổ tôi dựa yên, Không đau thương nữa chẳng bóng quân thù xen;

Ôi Jê-sus tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy, Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

2. Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu. Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu;

Ngài rờ lòng nầy do cánh tay huyền bí, Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

3. Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang, Nhưng không xâm hãm nổi chổ tôi bình an;

Bao cơn tay ương tôi chẳng tổn hại chi. Thật bình an dưới cánh Jê-sus bất di.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

TOP-chọn bài khác

(391) Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng (D)

1. Thành Giê-ru-sa-lem bằng vàng Đượm ơn sữa quí, mật ong Chỗ ngươi chưa biết bao kỳ quan Lắm kẻ ước ao thèm mong

Thật ta hiện chưa sao biết thấu Hạnh phước ở ngươi tuyệt vời Có chi sánh với ngươi được đâu Chói sáng, hiển vinh đời đời.

2. Si-ôn sừng sững vui mực nào Dậy vang tiếng hát hùng oai Ánh muôn muôn thiên binh cùng bao Thánh tuẫn tiết xưa rạng soi

Hoàng tử ngự luôn giữa các thánh Lòa ánh sáng trong tuyệt vời Điểm trang khắp cỏ tươi đồng xanh Cõi phước thánh dân đời đời.

3. Kìa, ngôi Đa-vít ở nơi này Vào đây thoát cảnh sầu than Khải ca reo lên vang dội thay Với tiếng hát nơi tiệc ban

Kìa, bao người theo Nguyên Soái trước Từng chiến thắng quân hừng cường Chúa ban thưởng suốt muôn đời được Khoác áo trắng tinh lạ thường.

4. Này quê thật mến yêu trên trời Thoạt nghe cảm xúc lệ rơi Thức thâu năm canh không hề ngơi Ước tưởng thấy danh lành ngươi

Vừa nghe thuật vinh quang ngươi Khiến dường uống thuốc như xoa dầu Thấy tâm thêm yêu thương, bình yên Với sức sống vui nhiệm mầu.

5. Này quê đầy phước ơn ngọt ngào Là quê kẻ Chúa chọn đây Ấy quê hương tươi vui dường bao Lắm kẻ ước mong về ngay

Nguyện ơn Ngài đem tôi lên chính Thành thánh nghỉ yên lâu dài Hỡi Christ vốn với Cha và Linh Đáng chúc tán ca tụng hoài.

TOP-chọn bài khác

(392) Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay (Eb)

1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai, Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

TOP-chọn bài khác

(393) Thành Tâm Tôn Vua Thánh (Ab)

1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong, niềm yêu thương khôn sánh, đáng hát xướng ghi lòng. Ngài là Thần hộ thân, linh, cây khiên, Vua muôn thuở. Kìa vinh quang bao chung quanh Đấng khắp chốn tôn thờ.

2. Ngợi khen Giê-hô-va, quyền phép rất siêu cao, tàn không trung che tỏa, ánh sáng chính vương bào. Bầu trời rền vang lôi oanh như đưa xa giá thánh, Ngài đi trên mây u minh cánh bão tố vô hình.

3. Nghiệm xem thiên cơ bủa, kìa quả đất vẫn xoay, đều do công linh Chúa, thuở sáng thế an bài. Mọi sự vật thiên nhiên kia, quy tắc không cải hoán. Đại dương bao quanh bốn phía, quả đất có đai ràng.

4. Sự chăm nom của Chúa miệng lưỡi khó tả ra, hà bao nhiêu sanh khí, chiếu sáng khắp sơn hà. Dội từ nguồn qua trung nguyên, đưa cao hơi nước bốc, luồng mây un lên gây nên giá móc nhỏ mưa ngọc.

5. Bầy chiên con non nớt, bụi đất vốn chóng tan, thành tâm luôn nương náu Đấng tín nghĩa châu toàn. Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn khăng khăng như đóng ấn. Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa, Thiết Hữu, Bảo An Thần.

6. Tình yêu thương của Chúa thật chẳng thể chuyển lời, kìa thiên binh hát múa, chúc Đấng ở ngai trời. Vật thọ tạo vô giai thinh, tuy ca không êm ái, đồng thanh đơn sơ, bái kính, hát chúc Chúa thiên đài.

TOP-chọn bài khác

(394) Thánh Chúa Siêu Việt

Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ; Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, Suối róc rách reo, hòa tấu khúc ca êm đềm; Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết, Ðã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi; Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.Khi Vua lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán, Ðến tiếp rước tôi, về với Chúa trên thiên đàng; Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, Ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(395) Thánh Chúa Thành Tín (C)

1. Giê-hô-va ôi sự thành tín Chúa rất lớn thay Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai, Giăng bủa trên không tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi; Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

3. Tâm tôi yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân Cha Chí Nhân luôn hiện diện dạy, khuyên, đưa dẫn Ngày nay sức mới suốt tương lai hi vọng rạng ngần Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

TOP-chọn bài khác

(396) Thánh Kinh Âm Nhạc (F)

Ðương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn, Khi đau đớn như dòng nước cuốn,

Kia nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang, Lòng tươi sáng sầu não tiêu tan.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

Nghe văng vẳng: "Ta hằng ở với ngươi" Nghe lanh lánh: "Ngươi đừng bối rối"

Nương bên Ðấng ta toàn tín bấy lâu, Còn chi khiến lòng phải lo âu.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên: "Ai đang mỏi mê nầy hãy đến."

Anh đang rối ren ngày sắp đến ư? Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

TOP-chọn bài khác

(397) Thánh Linh Dẫn Dắt (D 3/4)

Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi! Linh soi sáng đưa đường chúng tôi, Nguyền cầm tay đưa lữ hành đây, Băng qua lối sa mạc cát bay.

Khiến thống tâm nên lòng hỉ hoan, Lúc lắng tai nghe tiếng yêu thương, Rằng" "Nầy, con vơ vẩn dặm xa, Theo ta dắt đưa về cố gia."

Nầy bạn yêu thương tín thành ôi! Xin theo giúp đưa đường chúng tôi; Ðừng lìa xa trong chổ sợ nghi, Bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy.

Lúc trải qua bao luồng ác phong, Tán đởm, kinh tâm mất trông mong, Ngài truyền: "Con ơi, đến cùng ta, Theo ta bước đi về cố gia."

Hồi buồn lo đau đớn hầu qua, Mong mau thoát thân nầy bước ra, Lòng cầu xin mong nước bình yên, Do thiên sách tên nầy đã biên.

Lúc bước qua tử hà khiếp kinh, Sở ước tôi duy huyết ứng linh, Ngài truyền: "Con ơi, đến cùng ta, Theo ta bước đi về cố gia."

TOP-chọn bài khác

(398) Thánh Thủ (C)

1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? Vì đảng ác nhân mỉa mai Đội mão gai cho Vua thượng thiên Thê thảm, đớn đau đắng cay

Thánh thủ ngàn thu luôn khả kính Vinh hiển thiên cung rạng ngần Ôi, dầu huyết tuôn rơi bị khinh Tôi vui xưng Ngài kỷ phần.

2. Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi? Thay chỗ ác nhân đảm đương? Vì cớ tôi vi phạm luật trời Nên Chúa chết thay thảm thương

Nơi chơn Ngài tôi đang thống hối Tôi đáng mang nhục hình này Xin Ngài lấy yêu thương nhìn tôi Hầu hưởng ơn Ngài dẫy đầy.

3. Bạn thiết ôi, tâm tôi rày sau Dùng thứ tiếng chi cảm ơn Bạn chết thay tôi thân chịu đau So ái đức hơn thái sơn

Tôi qui thuộc trong thay Thiết hữu Ghi gắn keo sơn một lòng Xin đừng để tâm tôi lạc lưu Luôn ở trong Ngài thủy chung.

4. Giờ tắt hơi mong Ngài gần tôi Nguyền thấy mão gai của Ngài Cầu Chúa bay mau lại gần tôi Thiên quốc đưa tôi đến ngay

Mắt ngó Ngài luôn không biến chuyển Trong đức tin như thạch bàn Ai người chết đức tin còn nguyên Trong ái tâm Ngài nghỉ an.

TOP-chọn bài khác

(399) Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay (C)

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Ðấng Chủ tể oai quyền Ðang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đà dâng khúc hoan ca

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, trí dõng ái đức vô biên Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Các thánh bái chiêm Ngài, Tung hô danh tôn quí, gieo kim miện quanh biển lưu ly

Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, cúi xuống trước Chúa linh oai; Ðấng xưng nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.

Thánh thay, thánh thay, Thánh thay! Dẫu bóng tối che Ngài, Xưa nay muôn muôn mắt, kẻ ô tội khôn thấy Thiên nhan

Ngoài Ngài không ai không ai, Chỉ Chúa chí thánh không hai, Ðấng linh năng thánh sạch với yêu thương hoàn toàn.

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Ðấng Chủ tể oai quyền Trên không trung nơi đất, biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, trí dõng ái đức vô biên Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa

TOP-chọn bài khác

(400) Thống Khổ (Cm)

Từng giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu,

Giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhọn nơi chất những tội ô.

Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng quặng đau, vì ai Chúa mang sầu.

Tình yêu nào cho anh, cho chính tôi, cho người, tình yêu con Vua trời vì nhân thế quên mình.

Từng giọt máu nặng rơi, và nhịp thở lẻ loi, sao quanh là đêm tối hay tiếng khóc lòng tôi.

Nghẹn ngào trong niềm đau, gọi lại ân tình sâu, tôi nghe vỡ tâm hồn khi tôi biết tội nhơ.

Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng quặng đau, vì ai Chúa mang sầu.

Tình yêu nào cho anh, cho chính tôi, cho người, tình yêu con Vua trời vì nhân thế quên mình.

TOP-chọn bài khác

(401) Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Giê-xu (Ab)

Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu! Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi, Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày, Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu! Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay; Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng, Tâm thánh sạch ốm đau lành ngay.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài! Là thiết hữu của tôi từ lâu; Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ, Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

TOP-chọn bài khác

(402) Thêm Yêu Thương, Thêm Năng Lực (Gm)

Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết trái tim chân thành. Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả tâm thần.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả sức lực. Vì con yêu mến Ngài ....Là Cứu Chúa của con!

More love, more power, more of You in my life. More love, more power, more of You in my life.

And I will worship You with all of my heart And I will worship You with all of my mind

And I will worship You with all of my strength For You are my Lord! ... For You are my Lord!

Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết trái tim chân thành. Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả tâm thần.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả sức lực. Vì con yêu mến Ngài ....Là Cứu Chúa của con!

TOP-chọn bài khác

(403) Thắng Nhờ Ân Ðiển (Bb)

Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây, ngựa Vua lướt qua oai hùng thay!

Cầm đạo binh tín trung dẹp quân ác vương, cùng hăng hái xông pha sa trường;

Kìa, nhìn họ mạnh dạn đi tiên phong, quân trang minh tỏ đoàn anh dõng,

Hoan hô danh Ðấng lãnh đạo thánh binh, dậy vang chiến khúc ca đồng thinh:

Từ được địch quân không do sức mạnh, người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm, nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây, nầy xin hỏi Vua kia là ai?

Hùng đội kia ở đâu Ngài đang chỉ huy, tụng danh hiển vinh nghe ly kỳ?

Ngài là người chuộc tội, Vua muôn vua, là nguồn hồng ân, là Chân Chúa;

Binh kia, tinh tú muôn đời hiển vang, tại thiên quốc chiếu bao hào quang.

Từ được địch quân không do sức mạnh, người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm, nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây, Ngài cai quản trên muôn loài nay;

Quyền vị muôn đế vương trần gian thảy tan, đến, cung hiển vinh ra tro tàn;

Dầu vậy, đội binh theo Vua giao tranh, muôn năm không thay lòng trung chánh,

Khi cơn chiến tranh qua, họ nghỉ an tại thiên quốc hiển vinh, lạc quan.

Từ được địch quân không do sức mạnh, người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm, nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

TOP-chọn bài khác

(404) Thập Tự Christ Đi Đầu (Eb)

1. Ta xông ra nơi linh trận Thập tự Christ đi đầu Nên tranh đấu hăng thêm lên Trông cây thập tự cao

Thánh chiến đâu cậy sức người Đắc thắng bởi Jêsus Hãy tiến theo vị lãnh tụ Đắc thắng muôn nghịch thù.

2. Không khoe khoang, không kiêu ngạo Vinh hoa kể như thừa Ta tranh đấu như Jêsus Treo nơi thập tự xưa

Chiến đấu khi dường thất bại Đắc thắng giữa khổ thống Thử thách, hăm dọa mỗi ngày Giữa lửa thiêu bền lòng.

3. Thiên ân kia quân trang ta Cương kiên vẫn khiêm nhường Tuy tranh đấu nhưng an nhiên Yếu đuối nhưng lực lưỡng

Nhút nhát nhưng hùng tráng thật Gieo ra nhưng thâu lại Dẫu đóng đinh cùng Jêsus Vẫn sống luôn cùng Ngài.

4. Bao anh em trên thiên đàng Đông như đám mây vầy Tiên tri, các thánh sứ đồ Treo gương khuyên giục đây

Cả thảy hô mạnh: “Tiến lên!” Vững chí quyết chiến đấu Đã có thập tự lãnh đạo Chủ tướng Christ cầm đầu.

5. Theo chân Jêsus đi kia Không noi bước xiên tà Con yêu dấu Vua muôn vua Luôn luôn đi cùng ta

Chiến đấu đến giờ cuối cùng Nắm khí giới của Chúa Đến lúc thập tự dẫn vào Lãnh mão do huyết mua.

TOP-chọn bài khác

(405) Thập Tự Xưa (Bb 6/8)

1. Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục Lòng tôi yêu thập giá xưa Nơi Vua Vinh Diệu Chí Cao Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

2. Thập tự xưa hình xấu xa Toàn trần gian đều mỉa mai Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm Vì Chiên Con từ Chúa Cha Rời trời cao đầy hiển vinh Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

3. Thập tự xa lạ thuở xưa, chìm ngập trong giòng huyết thiêng, Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng; Vì tại trên thập giá xưa, Jê-sus yên lặng khổ đau, Đem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

4. Từ nay trung thành mãi luôn, Phục tại chân thập giá xưa, Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc; Ngày tương lai bừng sáng tươi Jêsus kêu gọi chính tôi Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

TOP-chọn bài khác

(406) Thật Hạnh Vinh Thay (C)

Thật hạnh vinh thay đi bên Ðấng mua chuộc tôi bởi huyết quí báu bấy, Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng nầy;

Trọn đời tôi luôn luôn vui vẻ thiên thượng vì Chúa ở với sớm tối, Ngợi khen Ðấng ban vinh hạnh đời sống tôi!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Thật hạnh vinh thay khi tăm tối tôi nhận biết có Cứu Chúa ở với, Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời;

Mừng thay khi không gian tươi sáng tưng bừng, tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh, Thật tôi ở trong Giê-xu đầy hiển vinh.

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Thật hạnh vinh thay khi tôi đến thiên đàng, đi với Chúa bước sáng láng, Chúa với tôi đi song song chổ bờ vàng;

Thật hạnh vinh cho tôi trong nước trên trời được sống với Chúa thỏa bấy, Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

TOP-chọn bài khác

(407) Thần Linh Của Chúa (Em)

Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.

Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.

Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa.

Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi,

Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao.

TOP-chọn bài khác

(408) Thầy Tế Lễ Ta (F)

1. Cùng đến chúc tôn Thầy Tế Lễ ta Ngày ngày hân hoan đồng ca Ngợi Chúa thăng thiên, mang trên ngực Ngài Bảng ghi tên ta nào phai.

2. Tại đất Chúa xưa từng đổ huyết ra Gội sạch muôn muôn tội ta Rày Chúa luôn luôn thay ta cầu nguyện Trước ngôi thi ân thượng thiên.

3. Còn có tánh ta Ngài vẫn cảm thương Vì hồn thân ta hèn ươn Vì Chúa thắng quân Sa-tan vẹn toàn Giữ ta luôn luôn bình an.

4. Từ ái Chúa ta nào có biến tan Vượt trên không gian, thời gian Ngài chết thế ta nơi Gô-gô-tha Sống trên thiên cung vì ta.

TOP-chọn bài khác

(409) Thượng Đế Của Anh Đâu? (Bb)

1. Một người hỏi tôi Thượng Đế anh đâu? Thượng Đế anh đâu sao đời anh thương đau? Thì Chúa ơi con sẽ trả lời sao? Hay chỉ là nước mắt làm đồ ăn ngày đêm?

Một người hỏi tôi Thượng Đế anh đâu? Thượng Đế anh đâu sao đời anh cô đơn? Thật đã lâu chân bước xa đường Chúa. Nay chỉ còn nước mắt tuôn ngày đêm.

Linh hồn ơi sao sờn ngã trong ta? Linh hồn ơi, cớ sao quá phiền lao? Ngày nào làm con Chúa thanh cao Mà giờ chìm trong biển thương đau,

Lạc loài vòng tay Chúa thương yêu. Hãy thôi linh hồn ơi không than van Tìm về Chúa an bình, để cuộc đời lại bừng sáng Để cuộc đời ngập vinh quang, linh hồn bên Thượng Đế không rời.

2. Hồn chợt xót xa gục xuống bên Cha. Thượng Đế con ơi bây giờ Cha nơi đâu? Mà Thánh dân đau đớn trong xiềng xích, Đã im lìm nước mắt làm đồ ăn ngày đêm.

Lạy Thượng Đế con, Người có hay chăng Đền Thánh Cha nay điêu tàn và hoang vu. Vì đức tin lay chuyển theo cuộn sóng. Nay chỉ còn nước mắt tuôn ngày đêm.

Thiên Thượng ơi tâm hồn đã hoang vu, Nghe niềm đau xót xa lấp đời con. Chừng nào thì Cha đến bên con?

Chừng nào rồi dân Chúa an vui, Ngập tràn bao ơn phước vô biên. Lắng yên trông chờ Cha trông mong Cha Nguyện được Chúa tỏ bày về tình thương Cha cao cả Biết hiện giờ Cha nơi đâu, cho đời không còn phút ưu phiền.

3. Kìa Thượng Đế tôi, thật Chúa không xa. Thượng đế mênh mông trong bầu trời bao la, Ngọn cỏ xanh, non núi hay biển cả, Chúa cai trị thế giới từng giờ trong quyền năng.

Người gìn giữ tôi từng bước chân đi. Tình Chúa bao la cho đời ngập câu ca. Kìa biết bao con Chúa đang vượt thắng, Sống nhơn lành dâng Chúa cả đời mình.

Hỡi người ơi có Thượng Đế trong tôi Cha ở đâu? Chính Cha ở tại đây. Từng giờ đầy ơn sống trên tôi, Ngập tràn tình thương Chúa không thôi,

Hộ trì đoàn dân Thánh không nguôi. Thánh kinh không dời lay :Ta bên con từng giờ đến muôn đời” Chẳng điều chi làm phân cách, chẳng điều gì ngăn chia tôi, Linh hồn bên Thượng Đế không rời.

TOP-chọn bài khác

(410) Thương Sao Hi-Kỳ (Ab)

1. Ôi tôi ngạc nhiên khi đứng trước ngai Jêsus Na-xa-rét hiển oai; Nghiệm lòng từ bi Jêsus diệu thay, Thương đến kẻ ác như tôi nay.

Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tôi hân hoan hát khúc thánh thi; Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

2. Nhơn tôi vườn xưa Jêsus thiết tha: “Con nguyền rằng được nên ý Cha”, Dòng châu lai láng, huyết hạn trào tuôn, Ôi! Chúa bởi cớ tôi đau buồn.

Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tôi hân hoan hát khúc thánh thi; Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

3. Khâm sai trời đương thương xót ngắm xem, Vui lòng đồng hạ lâm tốn khiêm; Cùng nhau an ủi Chúa khi sầu tuôn, Đêm ấy Chúa bởi tôi đau buồn.

Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tôi hân hoan hát khúc thánh thi; Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

4. Christ mang sầu bi gian ác của tôi, Như Ngài là phạm nhân đó thôi, Gô-gô-tha Chúa gánh chịu sầu cay, Đau đớn bấy, chết cô đơn thay!

Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tôi hân hoan hát khúc thánh thi; Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

5. Khi tôi cùng muôn dân hiển vinh, Trông tường mặt Jêsus thánh minh; Dùng điệu nhạc: “Chúa yêu thương hồn tôi,” Vui vẻ hát suốt muôn muôn đời.

Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tôi hân hoan hát khúc thánh thi; Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

TOP-chọn bài khác

(411) The batle belongs to the Lord

In heavenly armour we'll enter the land The battle belongs to the Lord No weapon that's fashioned against us shall stand The battle belongs to the Lord

We sing glory and honor Power and strength to the Lord We sing glory and honor Power and strength to the Lord

The power of darkness comes in like a flood The battle belongs to the Lord He's raised up a standard, the power of His blood The battle belongs to the Lord

We sing glory and honor Power and strength to the Lord We sing glory and honor Power and strength to the Lord

When your enemy presses in hard do not fear The battle belongs to the Lord Take courage my friend, your redemption is near The battle belongs to the Lord

We sing glory and honor Power and strength to the Lord We sing glory and honor Power and strength to the Lord

TOP-chọn bài khác

(412) The River Is Here

Suối nước tuôn tràn từ trên non cao Và dòng nước đến nơi nào tươi mới tuôn tràn theo Suối nước thiêng tràn vào đồng xanh vui thay Dòng nước mới tuôn trào sông phước đã về đây

(ĐK:) Suối nước Chúa đã đến, chân ta nhảy mừng vui cười Uống nước sống của Chúa, trong tâm hồn thỏa vui Suối nước sống của Chúa, mang vui sướng cười vang trời Và chúng con reo mừng, sông nước đã về đây

Nước sống Chúa vào tràn ngập sinh khí mới Và hễ ai nhận, nấy sẽ được phục hung Ngài hứa những ai gần, dòng sông thiên ân Thì sẽ khát khao chờ, ơn Chúa càng hơn

(ĐK:) Suối nước Chúa đã đến, chân ta nhảy mừng vui cười Uống nước sống của Chúa, trong tâm hồn thỏa vui Suối nước sống của Chúa, mang vui sướng cười vang trời Và chúng con reo mừng, sông nước đã về đây

Tới đỉnh cao lòng ta trông mong Tìm đến phút giây gần, bên Đấng Toàn Năng Dọc suối nước ven bờ, cùng chạy vui tung tang Nhảy múa lẫn vui cười, tôn vinh Chúa toàn năng

(ĐK:) Suối nước Chúa đã đến, chân ta nhảy mừng vui cười Uống nước sống của Chúa, trong tâm hồn thỏa vui Suối nước sống của Chúa, mang vui sướng cười vang trời Và chúng con reo mừng, sông nước đã về đây

TOP-chọn bài khác

(413) Theo Chúa (Ab)

Theo Chúa! theo hoài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài! Dầu đường nào, hay nơi nao, xin theo Chúa hôm mai! Theo Chúa! theo hoài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài! Ngài đưa đi nơi nao, tôi quyết theo luôn không nài!

TOP-chọn bài khác

(414) Thiên Ðàng Chung Vui (B)

Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh, đêm hiển vinh đêm hòa bình;

Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả, Ngài xuống trần gian cứu ta.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, là Giê-xu Chân Chúa trần gian.

Thiên thần bay mau Ðem xuống tin lành tươi mới, Tuyên bố Vua ta ra đời;

Con Trời vinh quang sinh chốn đê hèn dương thế, chuộc nhân loại trong bến mê.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi, Ðem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, là Giê-xu Chân Chúa trần gian.

Xưa mục đồng nghe tin kiếm Con Trời chiêm bái, Bác sỉ bôn ba tìm Ngài;

Nay đồng bào ta nên đến tôn thờ Con Thánh, cùng nhau mừng Vua giáng sanh.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi, Ðem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, là Giê-xu Chân Chúa trần gian.

TOP-chọn bài khác

(415) Thiên Ca Vô Đối (C)

Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi Ta hát một thiên ca vô đối Chúc Jêsus phục sinh vinh vô cùng Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

TOP-chọn bài khác

(416) Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con (D)

Thiên Chúa ngự giữa chúng con vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại. Con biết rằng Chúa Thánh Linh ngự nơi đây.

Thiên Chúa ngự giữa chốn đây, cùng nhau dâng lên lời ca khen chúc tung. Ước mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca.

Thần Linh Chúa ngự chốn đây lòng con khát khao mong chờ giờ phút ấy.

Thờ phượng Cha đẹp ý Cha, nhờ Thần Linh đến nơi đây và soi sáng. Nguyện lời Chúa dẫn con đi trong đường ngay.

TOP-chọn bài khác

(417) Thiên Cung Chính Quê Hương (F#)

Kìa, trông lên thiên cung, chính quê-hương, Gần bên sông lưu ly soi sáng như gương, Là nơi các thánh sống mãi vui phi thường,

Khoác áo trắng xoá thiên quốc hội đường. Ồ bên kia, kìa bên ấy, Mơ tưởng bước đến nơi chính quê ta; Ở bên kia, lúc qua bờ chính chỗ ấy, Ước mong sao ta mau bước vô nhà.

Kìa, xem bao anh em chí thân ta. Tạm chia tay vinh qui vui bước bôn ba, Họ luôn thỏa mãn hát khúc vui sum hòa,

Chính chỗ ấy Chúa Cha thiết ngự toà. Ồ bên kia, kìa bên ấy, Khi nhớ đến cố nhân đã qui thiên; Cố nhân ta, ở thiên đàng, cảnh phước bấy, Nhớ kẻ bước trước ta ước về liền.

Nhà trên thiên cung ta đến nay mai, Ðời nầy qua, ta vô ngay nước tương lai, Bà con, thiết hữu chốn ấy mãi sum vầy,

Vẫn thức để ngóng trông chúng ta đây. Ồ bên kia, kìa bên ấy, Ta sẽ đến chính quê đó không lâu; Chính quê ta, nơi thiên đàng, cảnh phước bấy, Thỏa thích bước đến quê thánh sang giàu.

TOP-chọn bài khác

(418) Thoạt Đến Đêm Nọ (Bb)

1. Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ, Rực rỡ thiên sứ giáng lâm, Dạo khúc trầm bổng giai điệu ly kỳ, Thần binh ca xướng hòa âm;

Khắp đất bình hòa, người người hạnh phước, Bởi Vua thiên quốc nhân hòa, Thật chốn trần bấy giờ tịnh dường nào, Lặng nghe thiên sứ tụng ca.

2. Rợp đất thiên sứ bay liền nhẹ nhàng, Rực rỡ giương cánh thái an, Nhạc thánh kia tiếng còn dội vang rền, Tận nơi nhân thế sầu than;

Ấy chốn hèn hạ tại miền nhân gian, Sứ thánh cung kính bay là, Tại chốn đây tiếng Ba-bên ồn ào. Họ vui reo tiếng đồng ca.

3. Nghiệm đúng Kinh Thánh xưa dự ngôn rồi, Thật cảnh kia hẳn đến mau; Lẹ bấy ngày tháng vùn vụt qua kìa, Thời gian kia có chậm đâu;

Lúc ấy bình hòa ngự trên nhân gian, Chiếu soi trên cả muôn loài, Dậy đất cùng đáp hòa lại rập ràng, Giọng ca thiên sứ hùng oai.

TOP-chọn bài khác

(419) Thuộc Jesus Thỏa Vui (Ab)

1. Jê-sus yêu thương tôi, vui bỏ thiên đài, Tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài, Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước khắp nơi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy! Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay! Tôi vui bấy! thỏa thay! Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

2. Được Ngài xem tôi như châu báu thiên đài, Trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài, Vì tình yêu Jê-sus sâu quá bể khơi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy! Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay! Tôi vui bấy! thỏa thay! Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

3. Dù gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn, Đời ngập trong câu bi ai, tiếng cơ hàn, Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh phấn chấn tôi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy! Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay! Tôi vui bấy! thỏa thay! Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

4. Được Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần, Hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa vô ngần! Dù gian lao, vui trông lên Cứu Chúa tôi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy! Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay! Tôi vui bấy! thỏa thay! Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

TOP-chọn bài khác

(420) Tiệc Thánh (A)

Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ, truyền đời đời nên ghi nhớ,

Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh, thân báu phải chịu thập hình.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình, đồ đệ, phụ thân xa lánh,

Nhục nhã đớn đau nào thở than, thân nát, huyết hồng giọt tràn.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi, thật vì tội ta nên nỗi,

Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi, ban giá cứu chuộc mọi người.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, từng phạm điều Cha răn cấm,

Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây, cho xứng đáng dự tiệc này.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh, ngày dự tiệc Chiên Con Thánh,

Lòng nóng nảy trong Ngài tái lâm, chung kết cõi đời lạc lầm.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

TOP-chọn bài khác

(421) Tiếng Đinh Đóng

Tôi nghe tiếng đinh, tiếng đinh đóng xuyên trong tim này...

TOP-chọn bài khác

(422) Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hòng nghe reo vang, Và sự an ninh bất di do Giê-xu vui ban, Duy bước ngay trên con đường hẹp, Mong sống cho Giê-xu vui đẹp, Thì lòng bạn luôn khoan khoái nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Bước đi về thiên quốc dầu bạn gặp chặng long đong, Nhờ Ngài ban ơn đắc thắng trên thiên trình thong dong, Tuy mắt nay khôn trông Chân Thần, Nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn gần, Và lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Hãy soi rạng danh Chúa trọn sanh hoạt bạn không thôi, Làm được chi cho Chúa; không nên quên phần làm tôi, Như có lương tâm thanh bạch rày, Ðem lắm sinh linh qui phục Ngài, Thì lòng bạn luôn khoan khoái nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

TOP-chọn bài khác

(423) Tiếng Chuông Vang

Nhớ đêm này năm ấy, nơi hang Bê-lem lạnh giá trên không trung ngàn muôn Thiên binh cùng nhau cất cao câu hát,

Sáng danh Ngài trên đất, tiếng vui cho toàn nhân thế, đêm nay đây tại hang Bê-lem, Jesus giáng thế làm người.

Tiếng Thiên thần vang hát, chúc tôn Thánh Nhi lâm phàm, yêu nhân gian lìa ngôi cao sang, hạ sinh giữa đêm lạnh giá,

hỡi nhân loại mau đến hòa chung tiếng ca Thiên thần, ca vang lên ngàn muôn câu ca mừng vui đón Chúa vào đời.

Mỗi khi mùa đông đến, khắp nơi vui sinh nhật Chúa Vang câu ca Ha-lê-lu-gia ngợi khen chúc tụng con Thánh,

Chúa mang tình yêu đến, xóa tan đau buồn cay đắng, đêm nay đây, trần gian hân hoan, mừng vui đón sinh nhật Ngài.

Tiếng chuông đồng vang khắp, đính đông, đính đông, đình đồng. Đêm nay đây trần gian vui tươi cùng nhau đón sinh nhật Chúa.

Chúa vì người lâm thế, tình yêu Chúa không bến bờ, ca vang lên Ha-lê-lu-gia mừng vui đón Chúa vào đời

Nhớ đêm này năm ấy, nơi hang Bê-lem lạnh giá trên không trung ngàn muôn Thiên binh cùng nhau cất cao câu hát,

Sáng danh Ngài trên đất, tiếng vui cho toàn nhân thế, đêm nay đây tại hang Bê-lem, Jesus giáng thế làm người.

Tiếng Thiên thần vang hát, chúc tôn Thánh Nhi lâm phàm, yêu nhân gian lìa ngôi cao sang, hạ sinh giữa đêm lạnh giá,

Chúa vì người lâm thế, tình yêu Chúa không bến bờ, ca vang lên Ha-lê-lu-gia mừng vui đón Chúa vào đời

TOP-chọn bài khác

(424) Tiếng Hát Thiên Binh

Trên không trung tiếng hát thiên binh Êm đềm ngân suốt trong đêm trường.

Non xanh kia đáp tiếng hoan ca, Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

Ta mau mau đến Bết-lê-hem Xin quì tôn thánh vương ra đời.

Nơi cô thôn sứ thánh hân hoan, Ca mừng đêm Giê-xu lâm phàm.

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

Kia trong nơi máng cỏ khiêm ti Con Trời lâm thế cách nhu mì.

Ca lên Giô sép với Ma-ri, Mau cùng tôi hát khen Giê-xu.

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang

Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(425) Tiếng Yêu Thương

Lặng yên lòng nghe nơi Cha Thánh êm dịu ngọt ngào lời Chúa khuyên Lòng đắm say tiếng yêu thương Thánh Linh như dòng sông ngập tràn con tim

Lạy Cha lòng con luôn tôn kính Xin được nghe Thần Linh dỗ khuyên Nguyện hướng lên tiếng yêu thương thiết tha như dòng sông ngập tràn con tim

Hằng ngày chờ mong nơi Chúa Cha đón nhận sức mới nơi Chúa ban Cất cánh bay cao... dầu tới phương nào nhưng sẽ không bao giờ mỏi mê

Thật người nào trông mong Chúa Cha như vườn xinh tươi hoa sắc hương Giông tố mưa rơi... nhưng chẳng phai tàn đem phước ân cho mọi người.

TOP-chọn bài khác

(426) Tin Cậy Vâng Lời (F)

Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây, Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời;

Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, Nầy không bóng tối âm u, Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời;

Còn đâu thổn thức bơ thờ, Còn đâu khóc lóc nghi ngờ, Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Thần linh ấn chứng trong lòng, Cùng Giê-xu Christ giao thông, Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời;

Ngài sai khiến quyết vâng hoài, Dạ! tôi đây đang trông Ngài, Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

TOP-chọn bài khác

(427) Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Tinh binh Giê-xu tiến lên! Xung phong vào trận tuyến, Cờ thập tự Chúa Giê-xu, Phất lãnh đạo binh thiêng;

Kìa, Ðại tướng Christ trước ta, Thêm can đảm ta tiến; Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, Quyết xông pha trận tiền!

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

Như tinh binh anh dũng kia, Ta nay Hội Thánh Christ, Rập chơn noi dấu thánh xưa, Thẳng tiến cùng nhau đi;

Trong ta chỉ hiệp nhứt thân, Yêu thương lẫn tâm chí, Ðức tin, cậy trông, tín điều, Thảy chung nhau một lòng.

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

Ôi, muôn dân vui tiến mau, Tham gia đoàn tranh đấu, Ðồng thanh ta hát với nhau, Khúc khải hoàn hòa tâu;

Tôn vinh, chúc tụng, tán dương, Vua Giê-xu vạn tuế! Chúng ta cùng thiên sứ thường hát khúc hoan lạc hề.

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

TOP-chọn bài khác

(428) Tinh Binh Thập Tự Mau Ðứng Lên

Nầy tinh binh của quân thập tự, Vâng lệnh trên mau đứng lên! Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài, Ra trận xông giáo lướt tên:

Dẹp tan quân thù ta cứ tiến, Trong Christ lãnh đạo tấn công; Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn, Christ làm Chân Chúa vô song.

Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, nghe kèn vang mau tiến sang! Tiền phong ta quyết không nao sờn, Ô ngày đắc thắng vinh quang:

Cùng nhau nương cậy Giê-xu Christ, Cương quyết đánh bại Sa-tan; Gặp gian nguy sẽ không nao lòng, Tin cậy ơn sức Chúa ban.

Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, Cơn giặc không lâu sẽ thôi; Ngày nay tranh chiến trên sa trường, Khải hoàn mai hát khắp nơi:

Kìa, ai thắng được mưu quỉ dữ, Sẽ lãnh kim miện ở trời, Cùng Vua vinh hiển trên thiên đàng, Cai trị vinh hiển muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(429) Toàn Năng Thay Chúa (D)

Toàn năng thay Chúa Giê-xu năng quyền, luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp sức con ngày đêm.

Toàn năng thay Chúa vinh quang đáng ngợi mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt ngày đêm.

Giê-xu năng quyền trên hết năng quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con.

Giê-xu năng quyền Chúa vua năng quyền dìu con đi trong ý Cha luôn ngày đêm.

Toàn năng thay Chúa Giê-xu năng quyền, luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp sức con ngày đêm.

Toàn năng thay Chúa vinh quang đáng ngợi mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt ngày đêm.

Giê-xu năng quyền trên hết năng quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con.

Giê-xu năng quyền Chúa vua năng quyền dìu con đi trong ý Cha luôn ngày đêm.

TOP-chọn bài khác

(430) Trông Mong Thiên Ân

[1] Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay, Ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây, Noi Thánh xưa, theo qui điều chung.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

[2] Bạn thân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài bình đất sạch trong, trống không, Tẩy thanh từ dòng huyết Jê-sus, Quì bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung, thành tâm dâng lên ngửa trông, Ngài rót xuống chứa chan thần năng.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

[3] Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, Ái tâm Ngài nào có đổi thay; Ngài ban luôn linh ân, linh năng cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây, Đầy dẫy tâm linh trong giờ đây.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

TOP-chọn bài khác

(431) Trống Trải

Một mình đi trong trưa nắng hiền hòa, nhưng sao lòng tôi buốt giá. Ngồi nhìn mây trôi theo cơn gió vật vờ gió đưa hồn ta về nơi đâu.

Rồi hoàng hôn buôn theo bóng chiều tàn, sương rơi làm không gian trắng xoá, bầu trời âm u trong tia nắng gầy mòn, bóng đêm vùi chôn chiều buồn.

Cuộc đời tôi mang bao nổi chua cay, bao nhiêu ngày qua tôi sống trong vô vọng, rồi tìm quên trong bao nhiêu thú đam mê, lòng tôi sao vẩn đơn côi.

Giờ ngồi đây trong đêm tối chập chùng, không sao tìm ra lối thoát. Nhạt nhoà lệ tuôn trên đôi má gầy gò, khóc cho ngày tháng nhạt mờ.

Tôi luôn luôn mong rằng ngày mai sẽ mang bao nhiêu tươi đẹp, nhưng bao nhiêu hy vọng chỉ là giấc mơ vụt qua.

Tôi luôn luôn mong rằng ngày mai sẽ mang bao nhiêu tươi đẹp, nhưng bao nhiêu hy vọng chỉ là giấc mơ vụt qua.

Rồi một ngày kia tôi nghe tiếng dịu hiền, Giê-xu vì tôi đã chết. Ngập ngừng tôi đi theo tiếng gọi mời, đón xin Thiên Chúa vào lòng.

Từ ngày tôi đi theo Chúa yêu thương, bao nhiêu sầu đau bao đắng cay phai tàn. Tràn ngập trong tôi tia nắng hân hoan, dù ngoài kia đêm vẫn miên man.

Này bạn yêu ơi Giê-xu đứng đợi chờ hôm nay Ngài đưa tay tiếp đón, mọi buồn đau xin trao cho Chúa từ giờ, khóc than rồi sẽ nhạt mờ.

Này bạn yêu ơi Giê-xu đứng đợi chờ hôm nay Ngài đưa tay tiếp đón, mọi buồn đau xin trao cho Chúa từ giờ, khóc than rồi sẽ nhạt mờ. Này bạn yêu ơi Giê-xu đứng đợi

TOP-chọn bài khác

(432) Trời Cao Suy Tôn - All Heaven Declares (A)

Tiếng ca trời cao, dâng câu chúc tôn Ðấng sống khải hoàn

Chúa ôi đẹp thay! không ai xứng đáng tôn cao bằng Ngài

Ngài còn mãi mãi đời đời Là Chiên Con, Đấng trị vì.

Lạy Ngài con quyết một lòng thờ Chúa, Ðấng con yêu thương

All heaven declares the glory of the risen Lord.

Who can compare with the beauty of the Lord?

Forever He will be the Lamb upon the throne.

I gladly bow my knees and worship Him alone.

Chính con truyền rao, muôn câu chúc tôn Ðấng sống khải hoàn.

Chúa tôi chịu đau, đem ơn yêu thương đến muôn muôn người

Ngài còn mãi mãi đời đời Là Chiên Con, Đấng trị vì.

Lạy Ngài con quyết một lòng thờ Chúa, Ðấng con yêu thương

I will proclaim the glory of the risen Lord,

Who once was slain to reconcile all men to God.

Forever He will be the Lamb upon the throne.

I gladly bow my knees and worship Him alone.

TOP-chọn bài khác

(433) Trọn Cả Tấm Lòng (G)

1. Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái. Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài.

Lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước dìu con đi theo đường lôi Cha.

ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Chúa. Vâng phục luôn luôn trong đức tin. Dâng Chúa cuộc đời này yêu thương thờ phượng Ngài không thôi.

Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin. Con quyết theo Ngài không đổi thay.

2. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi. Đấng cứu chuộc linh hồn con, Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm.

Lạy Cha yêu, nguyện đời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn.

ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Chúa. Vâng phục luôn luôn trong đức tin. Dâng Chúa cuộc đời này yêu thương thờ phượng Ngài không thôi.

Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin. Con quyết theo Ngài không đổi thay.

TOP-chọn bài khác

(434) Trở Về Bên Chân Cha Dấu Yêu

Tìm về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha ngày xưa.

Đời con như chiên thơ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi xin đến cứu rỗi đời con. Kìa Cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi lòng này, từ nay bên Cha dấu yêu thật bình an.

Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy Cha ngắm con tươi cười, đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xoá bôi rồi. Có Cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu Cha và bước theo Cha mà thôi!

Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ, khẩn xin Chúa Giê-xu, Cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu trần gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người ơi!

TOP-chọn bài khác

(435) Trên Đồi Cao

1. Đêm dần lan trên núi, Bóng thập tự còn kia, Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương, Huyết nhuộm hồng thân báu, Chúa vì ai khổ đau, Vua thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.

ĐK. Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình, Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần. Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.

Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần; Đêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh, Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

2. Trên đồi hoang xơ xác, Chúa khổ nhục vì ai, Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay, Hông tràn tuôn huyết báu, Chúa vì ai khổ đau. Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân.

ĐK. Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình, Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần. Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.

Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần; Đêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh, Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

TOP-chọn bài khác

(436) Trên Đường Emaus

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài, trong những kẻ nghèo đói.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài, trên đường về nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao công cùng đi.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài, khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

TOP-chọn bài khác

(437) Trên Cả Mọi Điều

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài Đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(438) Trong Tay Chúa (A)

1. Chìm ngập trong hôn mê bao năm, và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, khi tôi chưa quen chưa yêu mến Jêsus

Rồi khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên, trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau

ĐK: Ngài như tia nắng rạng lòa soi, tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ.

Rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

2. Chuyện tôi nghe qua bao câu ca, vì yêu tôi Chúa đã giáng thế, sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn

Ngài là Vua trên muôn muôn vua, lời Ngài phán sóng gió khép tiếng, nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa

ĐK: Ngài như tia nắng rạng lòa soi, tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ,

rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

3. Nầy bạn đang cô đơn lang thang, nhìn ngày tháng sóng bổ gió cuốn. Nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần

Trở về bên chân Jêsus ngay, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt, bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui

ĐK: Ngài như ánh sáng rọi đêm tối, Jêsus yêu ơi Chúa quá cao vời.

Và từ đây rồi mãi mãi, Tôn vinh Jêsus muôn đời không thôi

TOP-chọn bài khác

(439) Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

1. Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Giê-xu, Vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ? Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, Nhưng trong thế gian đây tìm được gì nay?

Nếu có thế gian mà thiếu Chúa trong tâm hồn, Sao cân xứng vinh hoa cuộc đời mê mãi? Các thú vui trong trần thế có đem so bằng, Ðôi giây phút an vui bình tịnh Chúa ban?

2. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, Trăm muôn kẻ yêu danh vọng lừng vang cả. Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến thiên hà, Linh đinh mãi trong thiên ngàn mịt mù xa.

Nếu có thế gian mà mất chính Vua thiên đàng, Xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quản, Thử hỏi cả thiên hạ có thấy nơi an bằng, Cho tôi núp khi ba đào lôi cuốn chăng?

3. Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, Ôi không có Giê-xu thật là mộng ảo! Tương lai đến nơi vô tận thâm thẳm đen mù, Ðau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn thu.

Có thể nay sanh hoạt thiếu Giê-xu Con Trời, Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi; Ðứng trước cảnh đen mờ có Giê-xu đâu nào, Ôi, không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao!

4. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, Ðây phương thuốc linh thiêng rịt lòng tan vỡ; Không gian ác chi Giê-xu không thể tha rày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sầu cay.

Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi, Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi, Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Giê-xu, Vui thay thỏa thay thân, hồn tôi phỉ phu.

TOP-chọn bài khác

(440) Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ (Am)

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta. Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta. Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.

Lòng hớn hở vui mừng trong Ngài Đấng Sáng Tạo. Lòng hớn hở vui mừng trong danh Cha Vua Chí Cao.

Lòng hớn hở vui mừng trong Ngài Đấng Cứu Chuộc. Lòng hớn hở vui mừng nguyện trọn đời luôn chúc tôn.

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta. Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta. Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.

Lòng hớn hở vui mừng trong Ngài Đấng Sáng Tạo. Lòng hớn hở vui mừng trong danh Cha Vua Chí Cao.

Lòng hớn hở vui mừng trong Ngài Đấng Cứu Chuộc. Lòng hớn hở vui mừng nguyện trọn đời luôn chúc tôn.

TOP-chọn bài khác

(441) Về Đâu?

Về đâu khi đường đời hoang vắng. Về đâu khi lòng đầy những ưu tư. Về đâu nơi bình yên thư thái Cho niềm tin đã vỡ tan Vì những dối gian mưu toan hư vinh trong đời

Về đây trong vòng tay Cha Thánh. Về đây không còn nặng gánh lo âu. Về đây tiếp nhận tình yêu Chúa, Để tội ô được thứ tha, Đời sống thỏa vui mãi mãi Trong tình yêu Cha.

Lạy Chúa thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, Ngày tháng đã qua con xa cách Ngài. Nguyện Chúa giúp con quên đi tủi nhục, đắng cay trong đời.

Tội lỗi của con với bao gánh nặng, Nguyện Chúa cất đi, cho con hy vọng Được sống với Cha trong ơn cứu chuộc, đời con đổi thay.

Giờ đây tâm hồn con vui sướng, Ngợi khen Cha hằng là Đấng yêu thương. Tình Cha ôi tình yêu cao quý Đã vì tội của chính con Ngài đã hy sinh trên cây thập tự Chịu hình thay con

TOP-chọn bài khác

(442) Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy G(3/4)

1. Nầy con yêu dấu! Bóng con giờ đâu Con lạc phương nào, bao ngày sương gió. Lòng Ta đau đón xót xa vì con. Ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn.

Rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng. Mắt lệ cố nhìn ven rừng ven suối. Mà sao xa vắng bóng con biệt tăm. Tim này tan nát, nhớ con muôn phần.

Rừng núi tiếng gió hú buồn sắt se lòng quá! Lời Ta kêu con như lạc mất trong rừng cây. Hỡi con yêu về với bầy! Ta vẫn chờ đợi con tháng ngày.

Biệt ly đau đớn. Mắt Ta lệ tuôn. Ðêm ngày héo mòn, trông vời muôn hướng. Lòng Ta thương nhớ, có bao giờ nguôi, Ôi nếu đôi nơi còn trong ngăn cách.

Nầy con yêu dấu! Hãy quay về đây, Nơi chuồng chiên này êm đềm ấm cúng. Về đây chung sống có Ta cạnh bên, Muôn đời sung sướng, Hỡi chiên xa bầy.

2. Lạy Cha nhân ái. Bước con về đây, Xa chuồng chiên Ngài con buồn tê tái. Ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an. Vui thú nhân gian, toàn đem cay đắng.

Ðường đi muôn lối, bước con lẻ loi. Phiêu bạc chân trời bao ngày đen tối. Lòng con tan nát, héo hon tả tơi. Ðau buồn trăm mối, nói sao nên lời.

Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa. Về đây ăn năn xin Ngài thứ tha tội xưa. Chúa yêu ơi! Từ vũng lầy, Con đã trở về đây với Ngài.

Lòng con sung sướng Chúa tha tội con. Ðâu còn lo buồn, đâu còn đau đớn. Ðồng xanh bát ngát, Chúa cho nghỉ yên, Bên những con chiên cùng bầy thân mến.

Ðược Ngài chăn dắt, biết bao là vui, Con nguyện muôn đời không rời xa Chúa. Lạy Cha nhân ái, bước con về đây. Con về vui sống với chiên trong bầy.

TOP-chọn bài khác

(443) Về Gấp Lên

Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, Chạy mau đến! Tôi ngày đêm khấn nguyện thế cho anh, Về gấp lên!

Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, Chạy mau đến! Chính nay cơ hội biết Giê-xu đây, Về gấp lên!

Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, Chạy mau đến! Trao trọn cho Chúa mọi nỗi gian lao, Về gấp lên!

Giê-xu không lừa dối anh bao giờ, Chạy mau đến! Chúa cứu anh ngay, chớ nên bơ thờ, Về gấp lên!

Khi anh nghe Ðấng từ ái khuyên nài, Chạy mau đến! Mau cùng tôi đến nhận phước nơi Ngài, Về gấp lên!

Lúc anh nghe Ngài nhủ khuyên êm đềm, Chạy mau đến! Lúc chúng tôi cầu thế anh trọn niềm, Về gấp lên!

TOP-chọn bài khác

(444) Về Với Jêsus E(4/4)

Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ái, Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay.

Bao tháng năm thân rả rời mịt mù, Tội lỗi đây nay dâng lên Jêsus. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, Rơi xuống con cho bao tội được tha.

Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Jêsus quá cao vời. Bình an Jêsus ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Chúa yêu thương của muôn loài, Về đây con xin dâng lên Ngài,

Ðời con xin Jêsus an bài nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, Bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô-tha ngày đó,

Mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay: Jêsus vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phủ kia Jêsus nay đã thắng, Sự sống đây do nơi Con Trời ban.

TOP-chọn bài khác

(445) Vững An

Xin giấu con nơi cánh tay Cha Che phủ con nhờ bóng Thiên Cha quyền năng

Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Con ước nguyện nương náu Giê-xu Quyền năng Ngài Làm vững tin con cậy trông ...

Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

TOP-chọn bài khác

(446) Vững Bước Đi Trên Khổ Đau A(4/4)

1. Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào. Chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, Như chiếc lá khô vàng, tan tác bay trong chiều thu.

Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng. Lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu Cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Jêsus.

Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất Cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, Cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời.

Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm. Dù sông to gió lớn, Theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, Nương hồn trong cánh Chúa Chân vững bước qua muôn hiểm nguy.

2. Giòng thời gian vun vút nước trôi nhanh qua cầu. Người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau. Ðể tuổi già ngơ ngát khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu.

Dù sự nghiệp tan nát giấc mơ xưa phai tàn. Ðời như mây theo gió ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết phút ăn năn thở than, Giữa bóng đêm canh tàn chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van.

Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất Cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, Cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời.

Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù. Mọi đau thương lo lắng, dâng hết lên cho Jêsus. Dù vượt trũng bóng chết, phút băng qua vực sâu, Nương hồn trong cánh Chúa, Chân vững bước đi trên khổ đau.

TOP-chọn bài khác

(447) Với Cả Trái Tim (Dm)

Dùng đôi môi, con sẽ chúc tôn Ngài, lưỡi lên tiếng ca. Mắt con hằng ao ước thấy chính Ngài, xin cho con thấy. Dùng tai con, con mong lắng nghe Ngài,

với đôi tay nguyện rờ đến thân Ngài. Với cả trái tim con quyết dâng trọn cho Ngài

Dùng đôi môi, con sẽ chúc tôn Ngài, lưỡi lên tiếng ca. Mắt con hằng ao ước thấy chính Ngài, xin cho con thấy. Dùng tai con, con mong lắng nghe Ngài,

với đôi tay nguyện rờ đến thân Ngài. Với cả trái tim con quyết dâng trọn cho Ngài

TOP-chọn bài khác

(448) Với Lòng Biết Ơn

Từ lòng con xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa Vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con,bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con.

Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài con luôn vững yên. Tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi.

Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng Giê-Xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con những lúc tâm hồn con đây héo hon Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con.

Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha Vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con Chúa vẫn luôn hằng chăm lo dắt chăn Những lúc yếu mềm Giê-Xu đỡ nâng Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.

TOP-chọn bài khác

(449) Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa biện hộ trên trời, Bạn bè nơi dương thế không ai như Giê-xu tôi;

Ngài dùng sự êm ái săn sóc, giữ gìn tôi đêm ngày, Tôi mong Christ tôi thành ra Cứu Chúa anh hôm nay.

Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

Hiện giờ tôi có một Cha thánh giúp mọi sự trông cậy, Rằng tại nơi thiên quốc sống vỉnh viển vui lạ thay;

Kịp hồi kèn vang tiếng tôi với Chúa gặp nhau trên trời, Mong sao không trung hội, nhơn huynh cất cánh với tôi.

Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

Ðược Giê-xu cứu, anh khá kíp thuật cho muôn người, Rằng vì tôi yêu mến, chính Cứu Chúa anh và tôi;

Rồi cầu Giê-xu cứu kêu lắm kẻ cùng anh lên trời, Christ nghe anh như Ngài nghe tôi khẩn cho anh rồi.

Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

TOP-chọn bài khác

(450) Vì Chúa Toàn Năng (C)

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng

TOP-chọn bài khác

(451) Vì Jêsus Sống

1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần xót thương con người sống trong tuyệt vọng

Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình.

Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

TOP-chọn bài khác

(452) Vì Jesus Sống

Giữa thế gian mờ tối khắp nơi đầy dẫy lo âu cuộc đời, có Giê-xu Ngài đến xóa tan buồn chán sầu đau cuốn trôi.

Chính ở ngôi mộ trống Chúa Giê-xu sống dày đạp ma vương, Chúa sống vinh quang thái an nay tuôn tràn.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Giữa thế gian mờ tối, chiến tranh nghèo đói lăm le cuộc đời, vẫn bước đi lòng vững, bước đi bằng những tiếng ca rộn vang.

Chính Chúa đem bình an, khiến tâm hồn con đầy dẫy tiếng ca, Chúa đem tươi vui thấy trong tim bao người.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

(Vì Jesus Sống)

Giữa thế gian mờ tối khắp nơi đầy dẫy lo âu cuộc đời, có Giê-xu Ngài đến xóa tan buồn chán sầu đau cuốn trôi.

Chính ở ngôi mộ trống Chúa Giê-xu sống dày đạp ma vương, Chúa sống vinh quang thái an nay tuôn tràn.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

TOP-chọn bài khác

(453) Vì Tội Tôi

Chúa vai mang thập giá, bước lên Gô Gô Tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Jêsus kià,

phải chăng tôi với anh đóng đinh Ngài không? Cớ sao Jêsus đến, bởi đâu đắng cay Ngài mang,

vì sao Jêsus chịu đinh đóng thân Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình.

Ôi vì tội tôi mà Jêsus đã đến, phó thân Ngài chết treo trên đồi.

Cũng vì tội tôi Jêsus mang thập giá, ôi Chúa yêu nên Ngài chịu đớn đau

Xin cho tôi được thấu hiểu mọi điều. Vì yêu Jêsus vui gánh hết bao tội tình tôi đó...

TOP-chọn bài khác

(454) Vì Yêu

Diệu vời thay, trên hết cả bao điều Tình yêu Chúa, cao vút hơn trời mây Xuống dương gian, Ngài vui mang bao gánh nặng Thật Ngài mang nỗi nhọc nhằn

Một tình yêu, hơn hết bao tình yêu Mà Thiên Chúa ban cho người dương thế Chính Con Ngài, phải treo trên giá nặng Thập tự xưa, còn đó một bóng hình

Vì yêu, Giê-xu bước đến nơi khổ hình Lòng Ngài mang bao nỗi đắng cay tội tình Biết bao người gièm chê ghét khinh Lòng đớn đau lặng thinh

Vì yêu, Ngài tuôn huyết nơi thập giá hình Chúa tôi đã trút hơi trên đồi cao Tìm đến nơi Gô-gô-tha Lặng ngắm suối huyết đổ ra

Dòng huyết đó thứ tha cho người Chết, Ngài chết vì yêu. Chết, chết thế tội tôi, tội anh Và Ngài chết cho toàn nhân thế

Còn ai đó, sống trong khát vọng Đầy phiên ưu, với bao nỗi lòng Về bên Chúa, hạnh phúc trong tâm hồn Tình yêu Chúa sưởi ấm cho mỗi lòng Chúa thứ tha. Chúa thứ tha. Lòng bình an...

TOP-chọn bài khác

(455) Vì Yêu

Vì tình yêu Jesus đã đến nơi thế gian tối tăm ô tội. Ngài vui gánh bao nhục hình đắng cay.

Vì yêu Chúa tuôn huyết thay tôi để chính tôi nhận được ánh sáng. Và bước đi trong tình yêu Cha.

Vì yêu nên Chúa Jesus đã đến nơi thế gian tối tăm tuyệt vọng. Ngài thương xót bao cuộc đời đớn đau.

Tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày. Chờ bước ai tìm về ăn năn. Lòng bình an tâm hồn thoả vui.

Chúa yêu thương phận ngươì hư mất. Lìa ngôi hiển vinh giáng sinh làm người.

Gô-gô-tha Jesus tuôn huyết vì tôi với anh. Vì tội tôi với anh.

Niềm đau Jesus mang trên đồi cao. Giáo đâm vào hông huyết Chúa tuôn tràn. Lằn roi đau thương Chúa cam chịu, vì Chúa yêu người tội như tôi.

Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa. Đổi mới tâm linh trong ơn Ngài. Đời anh trong tay Jesus nhân từ, mãi thắm tươi.

TOP-chọn bài khác

(456) Vầng Ðá Muôn Ðời

1. Xin núp trong vầng đá muôn đời, Vì tôi phải nứt ra Ngài ôi! Lòng mong suối huyết kia trào phun, Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn, Nên những linh dược chữa muôn tội, Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Bên gốc thập tự giá tôi quì, Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi: Nguyền ban áo phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi; Ðem ác tâm lại suối linh gội, Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

3. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian Ðặng bay đến nước chưa từng hay, Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây; Vầng đá muôn đời núp bởi tôi, Nguyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

TOP-chọn bài khác

(457) Vượt Trên Tất Cả (G)

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê

Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê

Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(458) Việt Nam Ca

Ta cùng hân hoan khen Ðấng Tạo Hóa, Xây dựng đất nước Việt ta: Từ Bắc vô Nam, non hùng bể sâu,

Một cõi đông nam miền Ðại Á Châu, Hoa cỏ tô màu, non sông thêu gấm, Cơ nghiệp trải bao ngàn năm.

Khen ngợi ơn Cha ban phước nòi giống, Con Hồng cháu Lạc vầy đông, Dầu trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu,

Bồi đắp non sông, anh tài hiếm đâu, Văn hóa, công nghệ ngày thêm tân tiến, Thêm lòa nước non hùng thiêng.

Khen ngợi ơn Cha ban sản vật quí, Sơn kỳ hải trân nghèo chi: Gạo, muối, tơ, than, quặng, đường Chúa cho,

Ngày tháng quanh năm mọi người ấm no; Thương lắm linh hồn còn trong tăm tối, Tin Lành chửa nghe Ngài ôi!

Ðêm ngày cùng nhau ta nguyền khấn, Xin Ngài đoái giúp đồng nhân. Ðược Thánh Linh soi, công nhận cứu ân,

Việt quốc dân nên thiên thượng quốc dân, Ðồng trổi kim cầm ngợi Ba Ngôi Thánh, Vui vầy hưởng phước trường sanh!

TOP-chọn bài khác

(459) Viên Ngọc Ðẹp Ròng

Kìa Jê-sus ta, kìa Jê-sus ta, đến thâu viên ngọc đẹp này.

Ngọc Ngài yêu thương, ngọc Ngài yêu thương, ấy ngọc thuộc về Ngài.

Lóng lánh như tia sáng sao mai, mũ Ngài đầy ngọc soi chói;

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

Ngài vui thâu nay, Ngài vui thâu nay, những viên ngọc đẹp ròng nầy.

Ngọc tinh anh thay, ngọc quang huy thay, ấy ngọc thuộc về Ngài.

Lóng lánh như tia sáng sao mai, mũ Ngài đầy ngọc soi chói;

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

Bầy chiên thơ ngây, bầy chiên thơ ngây, mến yêu Jê-sus mặn mòi,

Là ngọc châu đây, là ngọc châu đây, ấy ngọc thuộc về Ngài.

Lóng lánh như tia sáng sao mai, mũ Ngài đầy ngọc soi chói;

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

TOP-chọn bài khác

(460) Vinh Diệu Chiên Con

Vinh diệu cao quý thay chiên con này. Giê-xu con suy tôn mình Chúa thôi. Chúc tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời. Chúa sáng danh Cha trên trời cạo

Ha-lê-lu-gia nào cất tiếng tôn ngợi Cha, cùng đến trước ngôi, quỳ xuống trước Vua mọi vua, Đấng con thờ lạy và ngợi khen chúc tôn. Vinh diệu cao quý thay chiên con này. Giê-xu con suy tôn mình Chúa thôi. Chúc tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời. Chúa sáng danh Cha trên trời cạo

Ha-lê-lu-gia nào cất tiếng tôn ngợi Cha, cùng đến trước ngôi, quỳ xuống trước Vua mọi vua, Đấng con thờ lạy và ngợi khen chúc tôn.

TOP-chọn bài khác

(461) Vinh Quang Thiên Chúa

Ôi rạng ngời! Thiên nhan vinh quang ngàn đời. Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.

Ôi rạng ngời! Thiên vương uy danh ngàn đời. Tiếng ca dậy vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.

Lời suy tôn từ miền trần gian vang rền ngôi báu trên trời. Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Giê-xu là Vua Thánh.

Ôi rạng ngời! Vang danh Giê-xu ngàn đời. Các vua thờ tôn Đấng xưa đã chết hiển vinh phục sinh.TOP-chọn bài khác

(462) Vinh Quang Thuộc Chúa (G)

1. Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó con độc sanh

Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, để mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

2. Ồ! thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết, huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết

Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời.

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay

Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng, khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng.

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

TOP-chọn bài khác

(463) Vinh Quang Trời (D)

Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần Sống với những thú vui quanh mình

Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời Thân bơ vơ không nơi nương nhờ

Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời Đời này dường bình minh sáng soi

Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê

Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa Tẩy thanh không còn đâu Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa

Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài Sống với những thú vui đêm ngày

Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương

Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi

Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời

Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan

Đời tôi hôm nay tươi sáng Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian

Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, Xa nơi đau thương lên thiên đàng;

Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội, Chúa khoác áo trắng phủ thân này;

Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, Lòng Ngài đời đời luôn xót thương,

Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm Mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm anh cứu khỏi bến mê

Tội anh Jêsus mang hết, nếp sống xưa Biến thay nên đẹp tươi Mau đến với Ngài lìa xa chốn trần tối tăm. Đêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi

TOP-chọn bài khác

(464) Vinh Quang Vinh Quang

Kìa trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau, Vui vẻ vòng quanh ngai thánh, Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau, Sung sướng ca vang thiên thành,

Hát rằng: "Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!"

Kìa bao nhi đồng khoác áo thướt tha Nghìn muôn hào quang lấp lánh, Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha, Muôn thuở ca vang thiên thành.

Hát rằng: "Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!"

Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta, Ngày đêm tìm ơn phước thánh, Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa, Vui vẻ ca vang thiên thành.

Hát rằng: "Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!"

TOP-chọn bài khác

(465) Vinh Thay Danh Giê-xu

Chính chổ thập tự xưa Giê-xu treo mình, Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh, Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình; Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Vinh thay danh Giê-xu! Vinh thay danh Giê-xu! Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng! Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung, Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng; Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Vinh thay danh Giê-xu! Vinh thay danh Giê-xu! Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Hãy đến nơi mạch huyết Giê-xu tuôn tràn, Ðem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan, Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn; Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Vinh thay danh Giê-xu! Vinh thay danh Giê-xu! Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Giê-xu!

TOP-chọn bài khác

(466) Vua Các Vua (Em)

Giê-xu Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa. Ha-lê-lu-gia!

Giê-xu Chúa hiển vinh bình an. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu Chúa hiển vinh bình an. Ha-lê-lu-gia!

Giê-xu Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa. Ha-lê-lu-gia!

Giê-xu Chúa hiển vinh bình an. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu Chúa hiển vinh bình an. Ha-lê-lu-gia!

TOP-chọn bài khác

(467) Vua Sẽ Đến (G)

Chúc tôn Chúa Trời. Ca khen danh thánh Ngài. Yêu thương không bến bờ, Giê-xu đã đến.

Dẫu khó khăn khốn cùng, tin nơi Cha ái từ. Nguồn cậy trông vững vàng, vì Vua sẽ đến chính Vua muôn vua.

Chúc tôn Chúa Trời. Ca khen danh thánh Ngài. Yêu thương không bến bờ, Giê-xu đã đến.

Dẫu khó khăn khốn cùng, tin nơi Cha ái từ. Nguồn cậy trông vững vàng, vì Vua sẽ đến chính Vua muôn vua.TOP-chọn bài khác

(468) Vua Thánh Giáng Sinh

Mừng Chúa Giê-su đã ra đời trong ngày giáng sinh đầu tiên

Ban nguồn sống vui yêu thương cho người, Thanh bình chan hòa khắp nơi.

Đêm xa xưa ấy nơi Bết-lê-hem theo như lời Thánh Kinh loan truyền.

Rằng Chúa Giê-su đã ra đời trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca, bữa nay Vua mới sanh ra.

Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình, Khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.

Nguồn sống vui yêu thương cho người trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Đêm xa xưa ấy bọn chăn nơi đồng, xem ngôi sao lạ chiếu muôn tia hồng.

Rộn ràng lắng nghe tiếng ca ưu huyền, du dương cung nhạc như tầng cao lướt êm.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca, bữa nay Vua mới sinh ra

Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình, khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.

Ừm…

Hôm nay giờ đêm tin vui đến muôn người rằng Giê-su vừa hạ sanh đêm nay,

Hãy rao cho mọi người nghe về nguồn yêu thương đến nơi dương trần, Người nhận tin được tràn ngập thương yêu.

Họ tìm gặp chốn chuồng chiên u hoài trong đêm lạnh tối tăm ai ngờ

Kìa, tại máng rơm hắt hiu sơ sài Ma-ri hạ/ sanh một em bé Trai.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca, bữa nay Vua mới sanh ra

Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình, khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh

Nguồn sống vui yêu thương cho người trong một đêm trời đông tuyết rơi

Hôm nay giờ đem tin vui đến muôn người rằng Giê-su vừa hạ sanh đêm nay,

Hãy rao cho mọi người nghe về nguồn yêu thương đến nơi dương trần, Người nhận tin được tràn ngập thương yêu

Chúa Nhân Từ ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người, Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,

Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến nên người tươi mới

Chúa Nhân Từ ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người, Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,

Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến tâm linh bình an (Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ)

Chúa Nhân Từ (Luôn ca khen mãi thôi) ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người (Giê-su chân lý Vua muôn đời),

Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài (Vì Ngài khen Đấng luôn nhân từ) Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến nên người tươi mới

Chúa Nhân Từ ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người, Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,

Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến tâm linh bình an

Chúa Nhân Từ ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người, Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,

Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến nên người tươi mới

Chúa Nhân Từ ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người, Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,

Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến tâm linh bình an (Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ)

Chúa Nhân Từ (Luôn ca khen mãi thôi) ban Giê-su đến nơi trần gian cứu con người (Giê-su chân lý Vua muôn đời),

Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài (Nguyện ngợi khen Đấng Nhân Từ) Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm khiến tâm linh bình an (Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ).

TOP-chọn bài khác

(469) Vui Mừng Ca Hát

Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài, rao truyền quyền năng Ngài khắp. Danh Ngài tôn quý trên mọi loài nước Cha mau đến A-men.

Tôn vinh Giê-hô-va muôn đời khá hát. Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới.

Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát. Ha-lê-lu-gia kính khen Ngài.

TOP-chọn bài khác

(470) We wish you a merry Christmas

We wish you a Merry Christmas; We wish you a Merry Christmas; We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin; Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding; Oh, bring us a figgy pudding; Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer

We won't go until we get some; We won't go until we get some; We won't go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas; We wish you a Merry Christmas; We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

TOP-chọn bài khác

(471) Xa Xa Trên Ngọn Núi

Xa xa trên ngọn núi miền đông kìa, Dương quang chói lói muôn nghìn tia; Tâm linh ơi, bừng mắt vùng dậy nhìn,

Vui ca xướng thức canh cầu xin; Giê-xu ngươi kìa, khởi tái lâm trên đường diệu vinh, Giê-xu ngươi kìa, khởi tái lâm trên đường diệu vinh.

Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn, Sao mai đã ló, đêm hầu tan; Cho tôi đây dầu ở địa vị nào,

Luôn trông Chúa tái lâm từ cao; Ôi Giê-xu Christ, Ðất hứa vinh quang do Ngài ban, Ôi Giê-xu Christ, Ðất hứa vinh quang do Ngài ban.

Tôi đang khêu đèn sáng rực lên hoài, Nghe theo Chúa tránh xa đường sai; Không trung mong Giê-xu phục lâm liền,

Ðưa lên nước thú vui bình yên; Tâm tôi đương nguyền; Hỡi Chúa xin mau mau phục lâm! Tâm tôi đương nguyền; Hỡi Chúa xin mau mau phục lâm.

TOP-chọn bài khác

(472) Xin Cha Ðưa Anh

Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông, cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung.

Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng, nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông, giơ tay linh năng luôn che anh cùng.

Ban cho ma-na no-nê vui lòng, nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông, phá sóng biển chết rúng nhác hãm xông.

Ðem yêu thương tung ra như hương nồng, nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

TOP-chọn bài khác

(473) Xin Cha Khiến Hiệp Một (Dm)

Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài. Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin nơi Chúa Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây. Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi.

Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài. Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin nơi Chúa

Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây. Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi.

TOP-chọn bài khác

(474) Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

Hỡi Ðức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, được vững lập đời đời trên trời.

Nên Lời Chúa là Ngọn Ðèn, ngọn Ðèn cho chơn của tôi, là Ánh Sáng cho đường lối của tôi, Sáng luôn cho đường lối tôi.

Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

Hỡi Ðức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, được vững lập đời đời trên trời.

Nên Lời Chúa là Ngọn Ðèn, ngọn Ðèn cho chơn của tôi, là Ánh Sáng cho đường lối của tôi, Sáng luôn cho đường lối tôi.

Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

TOP-chọn bài khác

(475) Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Nghe tiếng Jê-sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền;

Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao;

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài;

Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy, phục theo ý Chúa trọn đời nay.

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường, qua tử hà rồi lòng sẽ tường;

Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc giao.

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

TOP-chọn bài khác

(476) Xin Thánh Linh Cảm Xúc Tôi

Bên đường huyên nắng ấy, tôi dừng chân bỗng thấy. Bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dẫy đầy trong lòng này.

Xin Tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi. Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới Khi bàn chân bước tới đức tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu, Thánh Linh Chúa Giê-xu. Khiến tôi ích lợi cho bao người tin.

Nhanh qua nhanh , ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi. Chần chờ mãi chẵng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mĩa mai tôi tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu, cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài rao ra tình yêu.

Nông trường hay xưởng máy, đô thành hay núi thẳm. Tin Lành loan khắp chốn Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người Cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi.

Không hề chi khốn khó, không sợ chi áp bức. Vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi Đêm nay tôi nguyện cầu, Thánh Linh Chúa Giê-xu, Khiến tôi ích lợi cho bao người tin.

Nhanh qua nhanh , ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi. Chần chờ mãi chẵng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mĩa mai tôi tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu, cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài rao ra tình yêu.

Nông trường hay xưởng máy, đô thành hay núi thẳm. Tin Lành loan khắp chốn Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người Cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi.

Không hề chi khốn khó, không sợ chi áp bức. Vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi Đêm nay tôi nguyện cầu, Thánh Linh Chúa Giê-xu, Khiến tôi ích lợi cho bao người tin.

Nhanh qua nhanh , ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi. Chần chờ mãi chẵng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mĩa mai tôi tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu, cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài rao ra tình yêu.

TOP-chọn bài khác

(477) Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng (C)

Hỡi Thánh Linh tôi cúi xin Ngài, ngự vào lòng nầy cách hiển oai.

Ðáp xuống như bò câu hiện, ở mỗi tâm chờ đợi khẫn nguyện.

Hỡi Thánh Linh tôi ước lòng nầy, được Ngài ngự đầy chính bữa nay.

Hãy đến đem nhân từ dư dật, ước mến ơn hiện diện thơm nực.

Hỡi Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyền hằng ngày Ngài ấn chứng tôi.

Cánh ái nhân luôn đỡ thân nầy, đến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

TOP-chọn bài khác

(478) Xin Thánh Linh Phấn Hưng

Lòng này xin dâng lời kêu xin, lạy Thần Linh Cha, Ngài đến phá tan quyền lực ma vương, làm sạch ô nhơ, lòng con đây được phục hưng ngay.

Tận trong tâm con khát khao mong chờ, nguyện Cha ban cho Thánh Linh tuôn tràn. Và con kêu xin cho đất nước này được Thần Linh viếng thăm, phấn hưng.

Lòng con mong sao thấy quê hương này, một đất nước luôn sống cho dạnh Ngài, và con kêu xin cho mỗi tấm lòng, được Thần Linh viếng thăm, phấn hưng, cai trị luôn.

TOP-chọn bài khác

(479) Xin Thần Linh Đến (Em)

Từ cõi lòng sâu thẳm. Con xin Thần Linh Chúa, hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.

Nguyện Thần Ngài tuôn đổ, làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.

Hỡi Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

Từ cõi lòng sâu thẳm. Con xin Thần Linh Chúa, hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.

Nguyện Thần Ngài tuôn đổ, làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.

Hỡi Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

TOP-chọn bài khác

(480) Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bầy chiên cùng nhau xin ơn lành, thành tâm chờ đây Cha Thánh ôi;

Chúng tôi tin cậy nơi Ðấng nhơn lành, thương yêu tuôn huyết cứu chúng tôi.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa, bởi đức yêu thương chan hòa, hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền, hồng ân Ngài luôn tán dương;

Cúi xin Linh ngự trong chúng tôi liền, Như xưa Cha phán hứa tinh tường.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa, bởi đức yêu thương chan hòa, hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời, giục tâm hồn đây do đức tin.

Ðể chúng tôi nhận lời hứa trên trời, Thần quyền luôn lửa thánh muôn nghìn.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa, bởi đức yêu thương chan hòa, hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

TOP-chọn bài khác

(481) Xin Thần Linh Ngự Đến (Bb)

Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến trong nơi thánh nầy. Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến ngự trên chính tôi.

Cầu xin Cha đem phước thiêng cho tâm hồn giờ đây. Lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

Xin ban cho Thánh Linh và khiến tôi được lành. Và xin Cha dẫn dắt vào lời Ngài trong Kinh Thánh.

Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến nơi thánh nầy, lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

TOP-chọn bài khác

(482) Xong Rồi

Lời ân điển với yêu thương chan hòa, dội vang ra từ Gô-gô-tha;

Làm rung đất tối tăm cả bầu trời, vầng đá kia bổng nhiên nứt rồi.

"Việc chửng cứu đã xong rồi, xong rồi" lời Giê-xu lúc trút linh hồn;

"Việc chửng cứu đã xong rồi, xong rồi!" lời Giê-xu kêu khi trút hồn.

Diệu thay tiếng Giê-xu kêu "xong rồi!" làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi;

Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn, giục giã ta tiến lên vững vàng.

"Việc chửng cứu đã xong rồi, xong rồi" lời ban trối, thánh dân ghi lòng;

"Việc chửng cứu đã xong rồi, xong rồi!" lời trối kia thánh dân ghi lòng.

Sê-ra-phim, hãy lên dây kim cầm, hòa âm với giọng ca bổng trầm;

Trời nên hát, đất hoan ca vang rền, tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên.

"Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!" ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa;

"Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!" thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa;

TOP-chọn bài khác

(483) Xuân An Lành

Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng.

Xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình. Xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca.

Ð.K: Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa.

Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.

Xuân xuân đã về gió xuân xao động muôn loài. Xuân xuân đã về muôn ngàn mầm xuân mới.

Xuân ơi hãy về điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân.

Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về trong lòng người con Chúa.

Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương.

TOP-chọn bài khác

(484) Xuân Diễm Phúc

Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi! Nụ hoa vàng đỏ nơi nơi! Đàn chim én lượn quanh vòm trời! Người người vui đón mừng xuân!

Xuân đến làm lòng người ấm áp! Ca ngợi tình Ngài lúc vui xuân! Chúa ban ơn phước cho mọi người! Đời thỏa vui, khi đón mừng xuân!

Xuân mới, lòng người thêm tươi mới! Vui xuân, người người rộn tiếng ca! Tình Ngài san sẻ cho chúng ta! Đời vui, với Chúa xuân trên trời!

Xuân về, lòng con hằng ao ước: Năm mới tuôn tràn hạnh phúc Chúa ban, gia đình mọi người đầm ấm, trên dưới thuận hòa một lòng thờ Cha.

Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi! Nụ hoa vàng đỏ nơi nơi! Đàn chim én lượn quanh vòm trời! Người người vui đón mừng xuân!

Xuân đến làm lòng người ấm áp! Ca ngợi tình Ngài lúc vui xuân! Chúa ban ơn phước cho mọi người! Đời thỏa vui, khi đón mừng xuân!

Xuân mới, lòng người thêm tươi mới! Vui xuân, người người rộn tiếng ca! Tình Ngài san sẻ cho chúng ta! Đời vui, với Chúa xuân trên trời!

Xuân về, lòng con hằng ao ước: Năm mới tuôn tràn hạnh phúc Chúa ban, gia đình mọi người đầm ấm, trên dưới thuận hòa một lòng thờ Cha.

TOP-chọn bài khác

(485) Xuân Về Tạ Ơn Chúa (C)

1.Xuân về, xuân về, xuân về! Lòng người xao xuyến chào đón xuân. Xuân về, xuân về, xuân về! Muôn loài khoe sắc dưới nắng xuân.

Xuân về con ngợi ca Chúa Trời, vì Ngài là Chúa mùa xuân. Xuân về con tạ ơn Chúa Trời. Vì Ngài là Chúa muôn loài.

ĐK: Đầu xuân con xin dâng lên Chúa cả trái tim biết ơn chân thành, về bao nhiêu ơn phước Chúa dành cho con qua suốt tháng năm.

Lạy Cha yêu thương chí ái. Đấng dắt con suốt tháng năm dài, giờ đây con dâng lên Ngài, trọn tấm lòng thành kính biết ơn.

2. Xuân về bao người ước nguyện: Nguyện cầu năm mới tràn phước thiên. Xuân về dâng lời khấn nguyện: Yêu người, yêu Chúa thắm thiết hơn.

Muôn vật muôn loài đang đón chờ, một mùa xuân mới từ Chúa Cha. Không còn lo buồn hay thất vọng, muôn loài chung sống bình an.

ĐK: Đầu xuân con xin dâng lên Chúa cả trái tim biết ơn chân thành, về bao nhiêu ơn phước Chúa dành cho con qua suốt tháng năm.

Lạy Cha yêu thương chí ái. Đấng dắt con suốt tháng năm dài, giờ đây con dâng lên Ngài, trọn tấm lòng thành kính biết ơn.

TOP-chọn bài khác

(486) Yêu Là Khi

1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương;

Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn.

Vua Yêu Thương, Ngài đã đến với giòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù;

Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa, vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người.

2. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền;

Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời.

Vua Yêu Thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời;

Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.

TOP-chọn bài khác

(487) You Raise Me Up

When I am down and, oh my soul, so weary; When troubles come and my heart burdened be;

Then, I am still and wait here in the silence, Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up... To more than I can be.

There is no life - no life without its hunger; Each restless heart beats so imperfectly;

But when you come and I am filled with wonder, Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up... To more than I can be.

You raise me up... To more than I can be.

TOP-chọn bài khác