(1) Ân Hồng Cứu Ân
(2) Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn (G)
(3) Ôi Tình Thương
(4) Đứng Trên Lời Hứa
(5) Đã Lăn Xa
(6) Đấng Nắm Giử Tương Lai
(7) Above All
(8) Ái Từ Chúa (Bb)
(9) Đi Từng Bước
(10) Amazing Grace
(11) Ánh Sáng Của Nhân Loại
(12) Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus (F)
(13) Ánh Thái Dương Nầy
(14) Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay (Ab)
(15) Ơn Lạ Lùng (F)
(16) Bài Ca Tâm Linh (D)
(17) Bao La Tình Chúa
(18) Bước Với Chúa Yêu Thương (F)
(19) Buổi Mai Với Giê-xu (A 6/8)
(20) Càng Gần Chúa Hơn
(21) Ca Ngợi Chúa (C)
(22) Cầu Xin Cha Ðổi Lòng (C)
(23) Cảm Tạ Chúa (C)
(24) Cha Yêu Thương (A)
(25) Cháy Lên
(26) Chỗ Kẽ Ðá Vững An
(27) Chỉ Vì Tội Tôi
(28) Chạm Lòng Con (C)
(29) Chẳng Có Ai Như Jêsus (C)
(30) Chúa Biết Rõ (C)
(31) Chúa Biết Từng Cánh Chim (C)
(32) Chúa Dẫn Ðưa Ðời Tôi
(33) Chúa Là Tất Cả (A)
(34) Chúa Sẽ Lo Toan (Bb)
(35) Chúa Thánh Linh Ơi (G)
(36) Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
(37) Chim, Hoa Và Người (F 3/4)
(38) Come, Now Is The Time To Worship
(39) Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài (D)
(40) Cung Điện Bằng Ngà (Eb 6/8)
(41) Cung Kính Tôn Vinh (Em)
(42) Dâng Chúa Lời Suy Tôn (D)
(43) Dâng Lời Tán Dương (A)
(44) Dâng Lên (F)
(45) Danh Chúa Jesus (Bb)
(46) Gánh Lúa Về (Bb)
(47) Gần Bên Chúa (Am)
(48) Gần Lòng Từ Ái (D)
(49) Giờ Con Đến Trước Ngôi Thiên Chúa (G)
(50) Giê-hô-va Nis-si (C)
(51) Giê-hô-va Shama
(52) Giê-xu Là Bạn Thật
(53) Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
(54) Giê-xu Quang Lâm (G)
(55) God Is So Good (G)
(56) Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C)
(57) Hởi Môn Ðồ Trung Tín
(58) Hãy đến với Ngài (F)
(59) Hãy Cất Tiếng Vui Mừng (Em)
(60) Hãy Theo Ta (Eb)
(61) Here I Am To Worship
(62) Hiến Cả Thảy Cho Ngài
(63) Jêsus Là Bạn Thật (F)
(64) Khát Khao Dòng Nước (D)
(65) Làm Con Vua Thánh (C)
(66) Lửa Thiêng Cháy Lên (Cm)
(67) Lớn Bấy Duy Ngài (A)
(68) Lý Do Ngài Đến
(69) Lúc Anh Nguyện Cầu
(70) Lord I lift Your Name On High (G)
(71) Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát
(72) Mọi Suy Tôn Thuộc Vua
(73) Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
(74) Nầy Là Chuyện Ký Tôi
(75) Ngài Là Ai?
(76) Ngài Thật Tốt Thay (G)
(77) Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao
(78) Ngợi Con Thánh
(79) Ngợi Khen Dòng Huyết
(80) Người Bạn Tôi Yêu Mến (F)
(81) Người Khách Lạ Ga-li-lê
(82) Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao (G)
(83) Nhìn Lên Cha Thánh (C)
(84) Quyền Trong Huyết
(85) Shout To The Lord
(86) Ta Hi Sinh Vì Con Hết
(87) Ta Theo Ý Chúa Chưa
(88) Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng (A)
(89) Tôi biết chính Đấng tôi đang tin
(90) Tình Chúa Mãi Trong Tôi
(91) Tình Yêu Chúa
(92) Tình Yêu Thiên Chúa (Em)
(93) Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay
(94) Tận Hiến Cho Chúa (D 4/4)
(95) Tạ Ơn Đấng Tạo Hóa
(96) Tại Chốn Trận Tiền
(97) Tay Chúa Nắm Tôi
(98) Thánh Chúa Siêu Việt
(99) Thánh Chúa Thành Tín (C)
(100) Thánh Kinh Âm Nhạc
(101) Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Giê-xu
(102) Thêm Yêu Thương, Thêm Năng Lực (Gm)
(103) Thật Hạnh Vinh Thay
(104) Thần Linh Của Chúa
(105) Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
(106) Tin Cậy Vâng Lời
(107) Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên
(108) Tinh Binh Thập Tự Mau Ðứng Lên
(109) Trông Mong Thiên Ân
(110) Trời Cao Suy Tôn - All Heaven Declares (A)
(111) Trên Đường Emaus
(112) Trên Cả Mọi Điều
(113) Trong Tay Chúa (A)
(114) Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
(115) Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy G(3/4)
(116) Vững An
(117) Vì Chúa Toàn Năng (C)
(118) Vì Jêsus Sống
(119) Vì Jesus Sống
(120) Vầng Ðá Muôn Ðời
(121) Vượt Trên Tất Cả (G)
(122) Vinh Quang Thiên Chúa
(123) Vinh Quang Thuộc Chúa (G)
(124) Vinh Quang Trời (D)
(125) Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
(126) Xin Thần Linh Đến (Em)
(127) Yêu Là Khi


(1) Ân Hồng Cứu Ân

1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng! Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,

Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn huyết chan hòa, Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

2. Ôi, tội khiên thất vọng như sóng tê người, Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển,

Nhưng thật không sao thuật cho biết ơn trời, Ðem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

3. Ôi, lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày! Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy;

Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài, Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây

(Ð.K:) Ân hồng Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(2) Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn (G)

1. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, Chân Chúa nhân lành, dịu êm bấy duy lời Chúa giúp con an bình.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

2. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, xin Chúa luôn gần, tà ma hết phương lừa dối khi Chúa ở gần.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

3. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng luông tuồng.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

4. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, chân chánh duy Ngài; Nguyền luôn khiến con thuộc Chúa, cứu Chúa thiên đài.

ĐK: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Jêsus hoài, xin ban phước cho con từng giây, con đến đây Ngài

TOP-chọn bài khác

(3) Ôi Tình Thương

Thần nhân Giê-xu thương yêu chúng sinh vô ngần, lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần,

Ðền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh, hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.

Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương, cam chết trên thập hình

Nguyền yêu Giê-xu nhơn trước Chúa đã thương tôi, nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi,

Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình, Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.

Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương, cam chết trên thập hình

Lạy Giê-xu ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu, mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều,

Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu, cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.

Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương, cam chết trên thập hình

Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao, truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào,

Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh, chút lòng báo đáp tình thương Chúa xưa phải mang thập hình.

Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương, cam chết trên thập hình

TOP-chọn bài khác

(4) Đứng Trên Lời Hứa

1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán, Nguyền đời đời tôi tán mỹ Vua thành thập hoàn toàn;

Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng, Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

2 Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán, Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng,

Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng, chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

3. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như khối đá, hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng;

Tôi luôn an nghĩ trong Vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

[ĐK] Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;

Ðứng trên lời ấy. Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

TOP-chọn bài khác

(5) Đã Lăn Xa

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Sông huyết tuôn trôi mọi tội, trôi đi xa, sạch rồi.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Sông huyết tuôn trôi mọi tội, trôi đi xa, sạch rồi.

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, bao nhiêu ác tích Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

TOP-chọn bài khác

(6) Đấng Nắm Giử Tương Lai

1. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, chân trời tím đổi thay nào hay,

Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên: Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì Ta biết trước con mọi điều.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

2. Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.

Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói? hay luôn no lành? như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!

Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nàn, trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn, nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường, đời tôi luôn sống trong an lành.

(Đ.K.) Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.

TOP-chọn bài khác

(7) Above All

Above all powers, above all kings, Above all nature and all created things; Above all wisdom and all the ways of man, You were here before the world began.

Above all kingdoms, above all thrones, Above all wonders the world has ever known;

Above all wealth and treasures of the earth, There's no way to measure what You're worth.

Crucified, laid behind the stone; You lived to die, rejected and alone; Like a rose trampled on the ground, You took the fall and thought of me,

Above all powers, above all kings, Above all nature and all created things; Above all wisdom and all the ways of man, You were here before the world began.

Above all kingdoms, above all thrones, Above all wonders the world has ever known;

Above all wealth and treasures of the earth, There's no way to measure what You're worth.

Crucified, laid behind the stone; You lived to die, rejected and alone; Like a rose trampled on the ground, You took the fall and thought of me,

TOP-chọn bài khác

(8) Ái Từ Chúa (Bb)

Xưa biển ô tội tôi đắm sâu. Bờ an ninh không thấy đâu. Tôi lún sâu vào trong bến mê. Còn đâu dám mong quay về!

Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than, dội vang đến Chúa đại dương. Ngài vực tôi khỏi chốn đau thương tôi được thái an.

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Đã cứu vớt tôi.

Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi, nguyện luôn đeo theo Chúa thôi. Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay. Hằng ca hát tôn vinh Ngài.

Công tác tôi bài ca của tôi, đều thuộc riêng của Ngài thôi. Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài, duy Ngài Chúa tôi.

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!

Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Đã cứu vớt tôi.

TOP-chọn bài khác

(9) Đi Từng Bước

Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Giê-xu, Ngày đêm bước, bước đi vững an; Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú, Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

Cùng Giê-xu bước đi an bình thay, Hằng nương sát cánh tay Giê-xu; Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy, Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

Nguyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, Ngày đêm bước, bước đi vững an; Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới, Ðồng bước đi bước đi suốt đàng.

Ði từng bước, bước bước đi, Theo Giê-xu tôi băng sương, Ðêm ngày bước, bước bước đi, Theo gót Giê-xu trọn đường.

TOP-chọn bài khác

(10) Amazing Grace

Amazing grace! How sweet the sound That saved a wretch like me; I once was lost, but now am found, Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved; How precious did that grace appear, The hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares I have already come; 'Tis grace that brought me safe thus far, And grace will lead me home.

The Lord has promised good to me, His word my hope secures; He will my shield and portion be As long as life endures.

Yes, when this heart and flesh shall fail, And mortal life shall cease, I shall possess within the veil A life of joy and peace.

When we've been there a thousand years, Bright shining as the sun, We've no less days to sing God's praise Than when we first begun.

TOP-chọn bài khác

(11) Ánh Sáng Của Nhân Loại

Giữa lúc thế gian tối tăm tội lỗi lan tràn, Chúa đến thế gian chiếu soi sự sáng thiên đàng, cho mọi người (cho mọi người) trong đêm trường (trong đêm trường). Ngài vì yêu thương nhân gian nên vui lìa thiên cung đến thế gian.

Thế giới tối tăm biết đâu đường đến thiên đàng, Chúa chính ánh sáng chiếu soi từ chốn thiên đàng, cho mọi người (cho mọi người) trong đêm trường (trong đêm trường). Ngài là đường đi cho muôn dân đang lầm lạc trong chốn tối tăm.

Giê-xu đã đến đó sống giữa thế giới như con người, Ngài vui mang hết những nỗi thống khổ của muôn người khổ đau. Ngài mang đến cứu rỗi với sức sống mới cho bao người, Ngài đến cứu chuộc nhân loại.

Thế giới bữa nay đón sinh nhật Chúa Giê-xu, có mấy những ai biết Giê-xu sắp lai hồi. Trong một ngày (trong một ngày) không ai ngờ (không ai ngờ). Giê-xu là Vua muôn vua, muôn dân giờ đây sẽ đến chúc tôn.

Hỡi cả thế giới hãy mau nhận tiếp Giê-xu, chính Chúa cứu thế sẽ cai trị nước muôn đời. Hỡi mọi người (hỡi mọi người) mau tin Ngài (mau tin Ngài). Ngài là nguồn an vui yêu thương muôn người đang mong ước khát khao.

Giê-xu đã đến đó sống giữa thế giới như con người, Ngài vui mang hết những nỗi thống khổ của muôn người khổ đau. Ngài mang đến cứu rỗi với sức sống mới cho bao người, Ngài đến cứu chuộc nhân loại.

TOP-chọn bài khác

(12) Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus (F)

Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Vì Chiên Con chiếu sáng kim thành muôn đời quang đãng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

TOP-chọn bài khác

(13) Ánh Thái Dương Nầy

Tại cỏi lòng nầy dương quang đương chói, Sáng rở muôn màu tỏa soi; Sự sáng đời nay không sao so sánh, Bởi Jêsus Chân Quang thánh.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Hòa khúc nhạc lòng tôi nay cao xướng, Chúc tán Jêsus Thánh Vương, Còn khúc thần diêu tuy tôi khôn tấu, Duy một Jêsus nghe thấu.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Hiện cỏi lòng đầy yêu thương, vui sướng, Kính mến hy vọng, tán dương, Bởi phước hiện tại tâm tôi lai láng, Với vui tương lai tươi sáng.

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy, Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây, Lúc Jêsus Christ vui mỉm miệng cười, Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

TOP-chọn bài khác

(14) Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay (Ab)

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xóa sạch gian ác tôi rày; Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu, Lấy tiếng nào khen ơn mầu,

Cho tâm linh tôi nay trắng phau, Tươi vui, thong thả trăm đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xúc động ai lưu lạc rày; Hiện giờ tội tình được dung xá, Chính bởi hồng ân thiên hà;

Dây vương mang xưa tung vứt xa, Tâm nay thong thả phi thường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xúc động tâm hư hoại rày; Toàn quyền hành động làm nên mới, Khiến kẻ tội nên con Trời;

Ban cho tâm yên vui thảnh thơi, Muôn muôn năm ở thiên đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dầu đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Còn cao, cao hơn núi cao, Hệt con sông lóng lánh tuôn, Ơn dư dật cho kẻ ác như tôi nay.

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

TOP-chọn bài khác

(15) Ơn Lạ Lùng (F)

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày,

Lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Ðời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về.

Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, làm sao nói được hết niềm vui?

Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài, về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

TOP-chọn bài khác

(16) Bài Ca Tâm Linh (D)

1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình yêu thương không đổi dời,

Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng,

Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an.

(ĐK) Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui dâng ngây ngất lòng,

ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày,

đầy đau thương cô liêu chán chường, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jê-sus.

(ĐK) Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. Ðến trong tâm hồn này.

TOP-chọn bài khác

(17) Bao La Tình Chúa

Bao la tình Chúa yêu con, Mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào như ngàn con sóng, Vỗ về năm tháng đời con.

Tình Ngài như mưa đỉnh núi, Suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Hồng ân Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Xa xôi ngày tháng êm trôi, Yêu thương như nước xuối dòng. Mặn nồng như làn hơi ấm, Đổ đầy mưa nắng đời con.

Còn gì như ân tình Chúa, Dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, Từng nhịp chân yêu thương.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Êm như làn gió đưa mây, Đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời con mãi, Giữ trọn lời hứa trung kiên.

Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, Trọn đời con nương thân.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Hồng ân Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Con dâng cuộc sống tương lai, Bao nhiêu thay đổi thăng trầm, Lặng thằm đi về mưa nắng, Bước đường gian khó đầy vơi,

Nguyện cầu xin Cha gìn giữ, Tầm lòng con mãi chân tình, Một niềm tin trung kiên, Một niềm tin trung kiên.

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, Rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ đời con trong tay, trong tay, Vòng tay thương mến.

Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi, tình tuyệt vời.

Bao la tình Chúa yêu con, Mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào như ngàn con sóng, Vỗ về năm tháng đời con.

Tình Ngài như mưa đỉnh núi, Suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

(Nữ:) Từng nhịp chân yêu thương, Từng nhịp chân yêu thương.

(Nam:) Trọn đời con nương thân, Trọn đời con nương thân.

(Nam Nữ:) Một tình yêu vô biên, Một tình yêu vô biên.

TOP-chọn bài khác

(18) Bước Với Chúa Yêu Thương (F)

1. Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn, đường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiêu dương

Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường, lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

2. Bước với Chúa yêu thương, khi sương đêm buông, mênh mông trên đường, đời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương

Núp bóng Chúa yêu thương, trong khi muôn phương phong ba điên cuồng, đời mờ dần sau muôn đợt sóng trùng dương

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

3. Bước với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn gian lao không sờn, vượt dặm trường men theo đường tới thiên cung

Bước với Chúa yêu thương, tôi nghe lâng lâng vui trong tâm hồn, ngày lại ngày thêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn

ĐK: Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la

Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

TOP-chọn bài khác

(19) Buổi Mai Với Giê-xu (A 6/8)

1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng

Và văng vẳng tiếng ai, giọng khoan nhơn thân ái, chính Giê-xu Christ Con Trời hiển lai.

ĐK: Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2. Giê-xu chuyện trò cùng tôi thân thiết, khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về

Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa, lánh xa tối tăm đau buồn trần gian

ĐK: Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

TOP-chọn bài khác

(20) Càng Gần Chúa Hơn

1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, gần nơi Chúa hơn; Dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn;

Trong lúc đau thương sầu u, tôi vẫn luôn xin Jê-sus: Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, lạc nơi hiểm nham, Ðá thiêng tôi kê đầu nằm, hồi trời tối tăm;

Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bên lòng; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

3. Ðến lúc tôi bay về trời, thật khoan khoái thay! Bỏ xa trăng sao, mặt trời, vùn vụt lướt bay;

Tôi vẫn hoan ca dậy rân, xin Chúa đem tôi được gần; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay.

TOP-chọn bài khác

(21) Ca Ngợi Chúa (C)

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng. Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.

Ôi Cha cao quý chúng con xin dâng lên Ngài, muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng. Cùng muôn thiên sứ chúc tán Giê-xu.

Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho muôn người. Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

3. Hỡi gió hỡi suối non cao trời rộng. Cùng muôn muôn nước chúc tôn Giê-xu.

Tung hô danh Thánh Chủ Tể oai nghi muôn đời. Cho dư âm vang bay cao ngất trời.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

TOP-chọn bài khác

(22) Cầu Xin Cha Ðổi Lòng (C)

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đây giống Ngài

TOP-chọn bài khác

(23) Cảm Tạ Chúa (C)

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa! Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen, Ha-lê-lu-gia! khen ngợi Chúa, tung hô danh tôn qúi đến muôn muôn đời

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi,

cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu...

Ôi tình yêu thương, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn ca danh Giê-xu,

xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tôn Cha kính yêu

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa! Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen, Ha-lê-lu-gia! khen ngợi Chúa, tung hô danh tôn qúi đến muôn muôn đời

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi,

cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu...

Ôi tình yêu thương, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn ca danh Giê-xu,

xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tôn Cha kính yêu

TOP-chọn bài khác

(24) Cha Yêu Thương (A)

Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con cứu con yêu con

Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con cứu con yêu con

Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con, Ngài hằng dắt con về niềm an thái Ngài luôn dẫn lối,

dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng

TOP-chọn bài khác

(25) Cháy Lên

Luồng gió thổi đến nơi nào. Ngọn lửa đang bùng cháy. Cuộn lên sức sống náu nung trong lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi.

Vì Chúa chỉ đến khi nào, lòng người khát khao gặp Chúa. Tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

cLuồng gió thổi đến nơi nào. Ngọn lửa đang bùng cháy. Cuộn lên sức sống náu nung trong lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi.

Vì Chúa chỉ đến khi nào, lòng người khát khao gặp Chúa. Tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

Cháy lên vì gió. Thổi đến nơi đây. Gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi. Cháy theo luồng gió. Biến đổi người tôi. Sống theo Lời Chúa. Sống mãi đời vui.

TOP-chọn bài khác

(26) Chỗ Kẽ Ðá Vững An

1. Chỉ có Jê-sus siêu-phàm là chính Cứu-Chúa tôi, Cứu Chúa thật lạ-lùng muôn muôn đời;

Chỗ hóc Ðá thiêng kia đem hồn, linh tôi yên giấu, Ở đây tôi vui xem sông linh mầu.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi, Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi;

Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay, không nao núng, Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

3. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh, Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình;

Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính, Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

(ĐK) Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Giê-xu che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

TOP-chọn bài khác

(27) Chỉ Vì Tội Tôi

1. Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi, Hy sinh huyết báu tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi.

Ấy bởi ác uế trong tôi, không phương thoát ly ma vương. Quanh tôi biết bao bi thương, của cuộc đời trần.

ĐK: Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa. Trong Giê-xu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.

2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha, âm u khiếp kinh bao quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.

Ấy thống khổ với thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian. Gai chông giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.

ĐK: Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa. Trong Giê-xu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(28) Chạm Lòng Con (C)

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con không xa Ngài.

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não.

Lòng con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi!

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con không xa Ngài.

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này! Chạm lòng con để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não.

Lòng con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi!

TOP-chọn bài khác

(29) Chẳng Có Ai Như Jêsus (C)

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Jêsus, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus, chẳng có ai, chẳng ai bằng!

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

3. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời, chẳng có đâu! chẳng ơn nào!

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời, chẳng có đâu! Chẳng khi nào.

Ð.K: Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai!

TOP-chọn bài khác

(30) Chúa Biết Rõ (C)

Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi,

Ngài biết rõ mỗi lòng, cùng những ước mơ thầm, Và Ngài hằng liệu lo chu đáo,

Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan,

Ngài biết rõ ước vọng, thầm kín nhất trong đời, Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn.

Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn,

Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi, đời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối.

Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong,

Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.

TOP-chọn bài khác

(31) Chúa Biết Từng Cánh Chim (C)

1. Khi có Jêsus bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ. Sao tôi còn e mây mờ,

Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cỏi trời ngay? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn, “đừng nên bối rối ớ con!” Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi, vui hoài,

Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, tôi thấy từng bước một thôi; Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Sa-tan cám dỗ tôi; Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hi vọng ra tro tàn,

Tôi quyết càng đến gần Jêsus, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu; Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Jêsus bỏ sao?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát;

chính giống sẻ Chúa vẫn chú ý vào, thì Ngài há quên tôi khi nào?

TOP-chọn bài khác

(32) Chúa Dẫn Ðưa Ðời Tôi

1. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, lòng há nên buồn bực lo rối?

Hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăn, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng?

Ngày càng đi, đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao;

Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến;

Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên, quyết không ngoài linh ý ban truyền.

2. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, dầu lối đi gồ ghề đen tối,

Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi, cho ma na ngày ngày chẳng thôi;

Tuy mệt mê lắm khi chơn trợt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng,

Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên;

Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

3. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, thật Chúa tôi từ bi vô đối!

Ðinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi, trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.

Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bổng vào nước sáng choang,

Nầy điệp khúc ý tôi nguyện hát vang; Chúa tôi hằng dẫn dắt quang đãng;

Nầy điệp khúc ý tôi nguyền hát vang; Chúa tôi hằng dẫn dắt huy hoàng.

TOP-chọn bài khác

(33) Chúa Là Tất Cả (A)

Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm

Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao Lời Ngài thật nhiệm mầu

Lòng rộn ràng chào mừng Ngài sinh nhân gian Ðể mọi người nhận được tình thương Cha ban

Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi Ðể Trời người thuận hoà

Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài

Xin cho tôi luôn luôn băng qua Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy

Nguyện lòng càng được gần bên Chúa Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi

Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai Luôn luôn trong suốt đời tôi

TOP-chọn bài khác

(34) Chúa Sẽ Lo Toan (Bb)

1 Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đang, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây

2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu sanh, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu, nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn mệt, dựa ngực chân Chúa mau mau, nhờ Chúa lo liệu bảo an.

ĐK: Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

TOP-chọn bài khác

(35) Chúa Thánh Linh Ơi (G)

Chúa Thánh Linh ơi con xin chào Chúa! Buổi tối tươi vui trong năng quyền Ngài.

Chúa Thánh Linh ơi con xin mời Chúa! Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay.

Thần-Linh Sự Sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới.

Thần-Linh Quyền Năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền Cha.

Chúa Thánh Linh ơi con xin chào Chúa! Buổi tối tươi vui trong năng quyền Ngài.

Chúa Thánh Linh ơi con xin mời Chúa! Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay.

Thần-Linh Sự Sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới.

Thần-Linh Quyền Năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền Cha.

Xin đến trên con ..với năng quyền Cha.

TOP-chọn bài khác

(36) Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Khi có Jêsus bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi, Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ. Sao tôi còn e mây mờ, Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cỏi trời ngay?

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn, “Đừng nên bối rối ớ con!” Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, Không nghi sợ chi, vui hoài, Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, Tôi thấy từng bước một thôi;

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Sa-tan cám dỗ tôi; Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, Khi hi vọng ra tro tàn, Tôi quyết càng đến gần Jêsus, Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát; Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

TOP-chọn bài khác

(37) Chim, Hoa Và Người (F 3/4)

1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo

Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim

ÐK: Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than.

Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, bóng cuộc đời không vương lối con

2. Ðồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ

Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa

ÐK: Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than.

Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, bóng cuộc đời không vương lối con

TOP-chọn bài khác

(38) Come, Now Is The Time To Worship

Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart Come, just as you are to worship Come just as you are before your God, Come

One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly chose you now.

Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart Come, just as you are to worship Come just as you are before your God, Come

One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly chose you now.

TOP-chọn bài khác

(39) Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài (D)

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.

Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng. Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.

Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng. Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.

TOP-chọn bài khác

(40) Cung Điện Bằng Ngà (Eb 6/8)

1. Kìa áo Chúa thơm không chi sánh kịp được, Vì đã tẩm trong một dược; Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm, Tưởng đứng trên đồi hương nam.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

2. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường; Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, Cảm xúc hai hàng lụy chan.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thay, Rờ đến, kẻ đau được lành; Hồi chân tôi trượt, Jê-sus đỡ vững yên, Khỏi chốn ô nhục, tội khiên.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

4. Mặc áo hiển vinh Jêsus sẽ hồi lai, Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài; Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh, Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

[Đ.K:] Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Đây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

TOP-chọn bài khác

(41) Cung Kính Tôn Vinh (Em)

1. Họp lai đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.

Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.

Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển. Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

2. Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giê-xu muôn lời chúc tôn.

Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

Tôn vinh, chúc tôn, Giê-xu Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia! Tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

TOP-chọn bài khác

(42) Dâng Chúa Lời Suy Tôn (D)

Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.

Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.

Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.

Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.

TOP-chọn bài khác

(43) Dâng Lời Tán Dương (A)

Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.

Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương, vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.

Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân, vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

TOP-chọn bài khác

(44) Dâng Lên (F)

1. Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, cám ơn Chúa của cả muôn loài. Giê-xu Đấng xuống nơi trần gian, từ chốn cao tầng mây

Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, cám ơn Chúa của cả muôn loài. Giê-xu Đấng xuống nơi trần gian, từ chốn cao tầng mây

Hôm nay hỡi những kẻ nhọc nhằn gian truân, hãy rủ hết bụi trần vương vấn, đến với cứu Chúa lòng đừng lo âu, phân vân.

Hôm nay hỡi những kẻ sầu đau bất mãn, đến với Chúa Ngài không lên án, bởi Chúa đã phán Ngài là tình yêu, vô biên Dâng lên

2. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài, trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay.

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời, đã ban Giê-xu cho muôn loài. Muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khổ được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dìu qua phong ba.

Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an không vương lo âu Dâng Cha

TOP-chọn bài khác

(45) Danh Chúa Jesus (Bb)

Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;

Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, diệu vinh thay danh Chúa Jêsus!

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời, nhơn Chúa sẻ chia buồn bả trong tôi;

Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Jêsus.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường, tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;

Danh ấy sẻ chia bao nhiêu đoạn trường, nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Jêsus là Đấng yêu thương;

Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường; Hằng tung hô danh Chúa Jêsus.

Jêsus, có phương danh diệu kỳ! Jêsus, mãi không di dịch gì!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Jêsus thiên ức niên.

TOP-chọn bài khác

(46) Gánh Lúa Về (Bb)

Ban mai hăng hái lên đường, ta đem gieo giống thiên thượng, luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương.

Rồi trông cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàng, gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

Hanh thông hay chẳng gặp thời, chuyên tâm gieo khắp phương trời, tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi;

Mùa đây hoa quả ê-hề, công lao ta hết nặng nề, gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

Ra đi nước mắt tuôn dài, ta gieo cho Chúa Thiên đài; Đôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi,

Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời. gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thay, đem nộp hết trong kho.

TOP-chọn bài khác

(47) Gần Bên Chúa (Am)

Gần bên Chúa, Chúa ôi! Cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa.

Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn!

Con trông mong Cha, từ sáng sớm trưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.

Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ôi! Cho con được gần bên Chúa muôn đời.

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đợi trông Chúa luôn luôn mỗi ngày.

Dù trong trũng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an.

Gần bên Chúa, Chúa ôi! Cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa.

Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn!

Con trông mong Cha, từ sáng sớm trưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.

Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ôi! Cho con được gần bên Chúa muôn đời.

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đợi trông Chúa luôn luôn mỗi ngày.

Dù trong trũng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an.

gần bên Cha khiến con luôn bình an.

TOP-chọn bài khác

(48) Gần Lòng Từ Ái (D)

1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi bao tội khiên gian ác đều xa, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

2. Đâu nơi dịu êm lòng luôn bình an, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi ta gặp Jêsus Chúa nhân ái, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

3. Đâu nơi mọi ô dơ xóa bôi hết, gần lòng từ ái Chúa Cha

Nơi bao mừng vui và an tịnh thay, gần Chúa yêu thương muôn đời

ĐK: Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài, nguyền đưa dắt tôi trọn đời

TOP-chọn bài khác

(49) Giờ Con Đến Trước Ngôi Thiên Chúa (G)

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, Nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, Lòng nầy nguyện thờ phượng Chúa.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

Lord, I come be-fore You now, And wor-ship in Your pre-sence.

Lord, I come be-fore You now, And wor-ship at Your throne.

Je-sus my King. Je-sus my Lord. Je-sus the One that I a-dore.

You are my peace, You are my Lord. I wor-ship You for-e-ver more

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, Nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, Lòng nầy nguyện thờ phượng Chúa.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

Giê-xu là Vua. Chúa của muôn loài. Giê-xu là Người, con hằng yêu mến.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài, suốt cuộc đời con.

TOP-chọn bài khác

(50) Giê-hô-va Nis-si (C)

Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Giê-hô-va Nis-si..Nis-si.

Chúa của mọi đắc thắng oai quyền Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian.

Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói. Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật.

Nay ta luôn đắc thắng buồn chán từ nay chiến thắng thuộc về ta. A-men! A-men! A-men.

Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, này chiến thắng thuộc về ta.

TOP-chọn bài khác

(51) Giê-hô-va Shama

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi Giê-hô-va Shama, Danh Ngài luôn ở cùng tôi,

Danh Chúa Giê-hô-va Shama, Lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài.

Khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi Ngài hằng luôn ở bên.

Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả Ôi! sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi.

Có Ngài là có thiên đàng, hỡi Cha ngự giữa chúng con. Shama Đức Chúa Trời hằng bên.

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi Giê-hô-va Shama, Danh Ngài luôn ở cùng tôi,

Danh Chúa Giê-hô-va Shama, Lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài.

Khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi Ngài hằng luôn ở bên.

Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả Ôi! sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi.

Có Ngài là có thiên đàng, hỡi Cha ngự giữa chúng con. Shama Đức Chúa Trời hằng bên.

TOP-chọn bài khác

(52) Giê-xu Là Bạn Thật

Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;

Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, Trình cho Chúa ban tâm sự ta;

Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,

Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, Trình ra trước Giê-xu mà thôi.

Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, Hồn linh luống sầu não đảo điên;

Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn, Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.

Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?

Duy Giê-xu rõ khúc nôi ta rày, Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang?

Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phước, ban bình an.

Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, Khá đến khai trình hết cho Ngài,

Duy Giê-xu ban an nhiên trăm bề, Hằng che chở dưới tay quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(53) Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

1. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôi, lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài;

Ðem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi, dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài.

Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành! Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi;

Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước! từ nay tôi quyết dâng trọn đời.

2. Tôi nay thuộc Ngài, nguyền chăn giữ tôi, cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng;

Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai, từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng.

Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành! xin nghe lời thiết tha chân tình;

Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước! nguyện Ngài vui lắng nghe tôi cầu.

TOP-chọn bài khác

(54) Giê-xu Quang Lâm (G)

1. Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Chúng con dâng Cha Thánh muôn câu chúc tụng. Ha Lê Lu gia, Ha Lê Lu gia Chúng con suy tôn Cha là Vua hiển vinh.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

2. Giê-Xu quang lâm, Giê-Xu quang lâm Thỏa vui thay khi Chúa hôm nay trở lại Lòng mừng hoan ca Giê-Xu quang lâm Khắp muôn nơi vang lên lời ca chúc tôn.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

(ĐK) Ha Lê Lu Gia, Ha Lê Lu Gia Hát tôn vinh Giê-Xu năng quyền trên khắp đất Cùng nhau lớn tiếng, chúc tôn danh Cha Hãy giơ cao tay cất tiếng ca hát mừng.

TOP-chọn bài khác

(55) God Is So Good (G)

God is so good! God is so good! God is so good! You' re so good to me!

Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Thật tốt thay cho tôi!

God is so good! God is so good! God is so good! You' re so good to me!

Ngài vùa giúp tôi! Ngài vùa giúp tôi! Ngài vùa giúp tôi! Vùa giúp tôi mỗi ngày!

Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Gìn giữ tôi trọn đời!

TOP-chọn bài khác

(56) Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa (C)

Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, tung hô danh tôn quý đến muôn muôn đời.

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi.

Cho dù tận lòng nay bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi. Giê-xu, Ngài vẫn yêu.Ôi tình yêu thương bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay

lòng tôi tôn cao danh Giê-.xu. Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa. Nguyện hát lời chúc tôn danh Giê-xu.TOP-chọn bài khác

(57) Hởi Môn Ðồ Trung Tín

Hởi môn đồ trung tín, Dìu dắt nhau vui hát du dương, Vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường; Chúa tể muôn sứ thánh Nay giáng sinh chổ tầm thường.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Ban âm nhạc thiên sứ Ðều trổi vang lên khúc hân hoan, Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng; Sáng danh Cha nơi cao, Vinh hiển qui Chúa mọi đàng!

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu Giáng sanh ở giữa chúng tôi, Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời; Ðấng Cha sai giáng sanh Trong xác thịt ấy đạo trời.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

TOP-chọn bài khác

(58) Hãy đến với Ngài (F)

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.

Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.

Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.

TOP-chọn bài khác

(59) Hãy Cất Tiếng Vui Mừng (Em)

Họp lại đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.

Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.

Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển. Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

Make a joyful noise unto the Lord For He is worthy to be praised

Sing with your spirit, clap with your hands Our God is greatly to be praised

Worthy, worthy He is worthy to be praised Hal le lu jah Our God is greatly to be praised

Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giê-xu muôn lời chúc tôn.

Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

Tôn vinh, chúc tôn, Giê-xu Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia! Tôn cao Giê-xu danh thật diệu kì.

TOP-chọn bài khác

(60) Hãy Theo Ta (Eb)

1. Nầy tôi lặng nghe Jêsus phán tuyên: "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta" Lời đây trọn đêm Ngài luôn nhắc khuyên, "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta";

Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, Chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã, Ðau khổ vì con trả xong nợ tội, "Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

2. "Dầu con phạm muôn tội, Ta cũng tha, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta; Tội con nhờ Ta từ nay ném xa, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta;

Trên bước đường trôi nổi Ta đưa con, Dầu qua sông biển Ta đem con qua, Khi đến trời cao phước ta hằng còn, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

3. "Nầy con mọi lo buồn đem đến đây, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta; Ðời con nặng chăng nhờ Ta gánh thay; Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta;

Con chớ sợ chi, hãy nương ngực nầy, Dựa Ta trong cõi tương lai vui thỏa, Nước mắt rồi Ta sẽ lau khô ngay, Lại đây con, mau hỡi con, cùng theo Ta".

TOP-chọn bài khác

(61) Here I Am To Worship

Light of the world, You step down into darkness. Opened my eyes let me see. Beauty that made this heart adore you hope of a life spent with you.

[Chorus] And here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me.

King of all days, Oh so highly exalted Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor.

[Chorus] Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me.

I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross.

And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. No I'll never know how much it cost to se my sin upon that cross.

[Chorus] Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me. So Here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say that you're my God,

TOP-chọn bài khác

(62) Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi tình nguyện hiến chính thân thể nầy.

Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi, hằng ngày sống dưới ân điển Ngài

Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài.

Lạy Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài

Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi, nầy đời sống tôi xin hiến Ngài;

Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài.

Lạy Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài

Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi, lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài,

Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui, Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài.

Lạy Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài

TOP-chọn bài khác

(63) Jêsus Là Bạn Thật (F)

1. Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật, Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta; Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, Trình cho Chúa ban tâm sự ta;

Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi, Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, Trình ra trước Jêsus mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, Hồn linh luống sầu não đảo điên; Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn, Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.

Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền? Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày, Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang? Ta mau đến xin Jêsus lo liệu, Ngài vui xuống phước, ban bình an.

Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, Khá đến khai trình hết cho Ngài, Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề, Hằng che chở dưới tay quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(64) Khát Khao Dòng Nước (D)

Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm

Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

Chỉ có Chúa đấng con nương con dựa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ

Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

Chỉ có Chúa đấng con nương con dựa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ

Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài

TOP-chọn bài khác

(65) Làm Con Vua Thánh (C)

Làm con Vua Thánh trên trời, Tình yêu ấy không hề phai. Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn.

Dầu tôi đi tới nơi nào, Ðường giông tố hay hiểm nguy. Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai.

Tôi yêu Giê-xu muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng. Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi. Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

Làm con Vua Thánh trên trời, Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa. Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha.

Là trong nước thánh trên trời, Ngày vui ấy không còn lâu. Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Tôi yêu Giê-xu muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng. Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi. Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

TOP-chọn bài khác

(66) Lửa Thiêng Cháy Lên (Cm)

Lửa linh cháy lên lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu.

Lửa linh cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng Cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Cháy lên, cháy lên làm đổi mới tâm con Ngài ơi! Cháy lên lửa linh vì tình yêu Giê-xu.

Cháy lên lửa thiêng cùng nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Lửa linh cháy lên lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu.

Lửa linh cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng, đến với Chúa Thánh Linh làm con tươi mới.

Lửa thiêng Cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

Cháy lên, cháy lên làm đổi mới tâm con Ngài ơi! Cháy lên lửa linh vì tình yêu Giê-xu.

Cháy lên lửa thiêng cùng nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa Linh luôn cháy mãi trong lòng con.

TOP-chọn bài khác

(67) Lớn Bấy Duy Ngài (A)

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. ĐK: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.

Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

ĐK: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

3. Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt. Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời.

Bao nhiêu tháng ngày trôi qua trong kiếp sống thờ ơ, cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường.

Đk: Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài. Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng.

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn. 4. Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.

Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Đk: Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(68) Lý Do Ngài Đến

Ngày xưa còn thơ tôi thầm mơ đến đêm giáng sinh Hạnh Phúc với những món quà bé sinh dễ thương

Nào ngờ đâu chính đêm đông này một hài nhi sinh ra cho trần thế ... Đó mới chính là món quà yêu thương!

Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn?

Cũng bởi ta Ngài phó con một không, tiếc nuối chi Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

Rồi từng ngày trôi qua tôi thấu ý nghĩa món quà Hiểu rỏ hơn những gì Chúa đã vì tôi

Và một đêm tối mây giăng mờ ngoài trời âm u sương rơi lạnh giá, Xót thương cho người tội lạc bước nhà Cha.

Và Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách nhục nhã?

Cũng bởi ta Ngài phó con một không, tiếc nuối chi Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

Hai tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm hông Ngài Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá với mão gai đâm

Chịu đớn đau lời đắng cay cười chê cách nhục nhã Nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng tiếng yêu thương. Vì tôi ... !!!

Hỡi Chúa ôi! vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai? Phải chăng vì cớ tội thân Chúa nát tan còn chi?

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh. Lý do Ngài đến cũng vì ta. Lý do Ngài đến ban sự sống.

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh. Lý do Ngài đến cũng vì ta !!!

TOP-chọn bài khác

(69) Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút anh cầu khẩn, nhớ tôi cầu thay chăng người?

Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa, đưa dắt trên mọi lối, có bao giờ anh nhớ tôi?

Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều. Xin Chúa cho anh được luôn thái an

Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Jêsus. Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn

2. Khi ánh dương vừa soi lối, giây phút anh quỳ gối, thiết tha cầu xin bao điều

Nhớ đến tôi cầu thay với, tôi rất mong được Chúa, yêu thương và chăm sóc luôn

Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần, tôi cúi xin Jêsus chăn dắt anh

Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia

Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia

TOP-chọn bài khác

(70) Lord I lift Your Name On High (G)

Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad your in my life I'm so glad you came to save us

You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross My debt to pay

from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift your name on high

Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad your in my life I'm so glad you came to save us

You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross My debt to pay

from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift your name on high

TOP-chọn bài khác

(71) Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Mừng vui thay thanh niên ta hát vang lừng cho thấu đến nước sáng láng, tung hô danh Giê-xu tôn quí muôn vàn.

Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết ra vì nhơn thế đắm đuối thảm bấy, Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

Ngồi bên Cha, Giê-xu thay chúng ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới, ban ơn cho ta đang dong ruổi đàng trời,

Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ muôn tội xưa giống sóng bổ gió cuốn; Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

Rồi đây không bao lâu Giê-xu trở lại muôn nước thấy Chúa chí ái, Danh Giê-xu tôn cao trên khắp muôn loài,

Làm Vua trên muôn vua muôn chúa, Danh Ngài tôn quí bấy, sáng láng bấy! Xin kíp đến chúng tôi mong đợi Chúa đây.

Kìa Giê-xu ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi nay mai Giê-xu ta đến.

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Giê-xu, ta cùng hát lên.

TOP-chọn bài khác

(72) Mọi Suy Tôn Thuộc Vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Vua trên muôn vua, Chúa của các thần Ngài hiện diện trên tấm lòng này

Chúa đấng oai nghi, vinh hiển duy Ngài Mọi suy tôn thuộc vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng chúa Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

Vua trên muôn vua, Chúa của các thần Ngài hiện diện trên tấm lòng này

Chúa đấng oai nghi, vinh hiển duy Ngài Mọi suy tôn thuộc vua

TOP-chọn bài khác

(73) Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

1.Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực,

Ðem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giảng Tin Lành, chẳng nao lòng;

Giê-xu Christ xưa treo gương lạ lùng, rất mực can đảm, rất anh hùng;

Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, điều cao hơn hết của tâm lực,

Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh, hãy dâng vẹn vẻ trung thành;

Vì nếu anh dâng, ơn Cha trả rồi, Chúa vì ta phó con một rồi;

Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, nào chi so nhân ái Chúa được,

Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng, cứu anh Ngài bỏ thân vàng;

Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình, để chuộc anh thoát ly tội tình;

Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.

Đk: Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

TOP-chọn bài khác

(74) Nầy Là Chuyện Ký Tôi

1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vỉnh sanh bùi ngon;

Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

2. Tôi thuận phục Giê-xu lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao;

Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương, về Cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

3. Tôi thuần phục Giê-xu lòng luôn nghỉ an. Vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban;

Thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, tình thương phủ lút, ơn lành mãi tràn tuôn.

(ĐK) Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

TOP-chọn bài khác

(75) Ngài Là Ai?

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm Vua của đời mình

Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn.

Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi, nếu đến bên chân Ngài

Mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo

Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm

2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân, đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn

Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi, tràn dâng hát suy tôn Jêsus Chúa Yêu Thương

Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan, nếu lắng nghe lời Ngài

Ðường tăm tối có ánh sáng, nếu bước đi bằng lời sống

Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê

TOP-chọn bài khác

(76) Ngài Thật Tốt Thay (G)

Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay! Thật tốt thay cho tôi!

Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! Ngài gìn giữ tôi! thật vĩnh an cho tôi!

Ngài thành tín thay! Ngài thành tín thay! Ngài thành tín thay! Nào có chi sai dời!

Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi, đời sống tôi dâng Ngài

TOP-chọn bài khác

(77) Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao

1. Jê-sus phục lâm nay mai chẳng còn nghi, Ngày nay Chúa đến thì sao? Ðại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị, Nếu chính hôm nay thế nào?

Ðến rước tân nương xưa kén chọn đây, Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao, Ở rải rác trên khắp nhân gian này, Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai

2. Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung, Ồ vui thay nếu ngày nay! Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng, Nếu hôm nay được như vậy!

Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, Cất lên không trung gặp Chúa vui sao, Ðối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày? Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

3. Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không, Bằng như Chúa đến ngày nay? Chờ đợi lòng tươi vui không chút hãi hùng Nếu Christ quang lâm hôm nay?

Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay, Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao, Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày, Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng tôi hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

TOP-chọn bài khác

(78) Ngợi Con Thánh

Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay, Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay, Lìa ngôi báu Ngài vui sống giữa nhơn gian từ đây, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Ðời đau đớn người hư mất, tiếng than van sầu bi, Cơn sóng ác tội điên đảo cuốn lôi nhân loại đi, Lòng thương xót Ngài lâm thế cứu muôn dân lầm than, Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

Nhờ con xuống đời ta mới thấy ơn ban từ trên, Nên hãy đến thờ Con chí thánh Êm-ma-nu-ên, Quì bên máng cùng tôn kính Chúa Giê-xu vừa sinh, Xin mời Ngài cai trị hồn linh.

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Rất diệu vinh! Rất diệu vinh! Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh! Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sanh. Mừng khôn xiết vì Con Thánh Mới sanh ra ngày nay, Không ngại đường thập tự sầu cay.

TOP-chọn bài khác

(79) Ngợi Khen Dòng Huyết

Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu, Ðã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu; Tôn vinh Con Ðộc Sanh từ Cha Thánh, Ðã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành;

Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Giê-xu mang thập tự nặng nề thay, Mão gai Ngài đội đau khổ chi tày; Tuy xưa Giê-xu đau buồn phiền lao, Há thập tự Ngài chịu luống công nào?

Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy. Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha, Bước theo trần tục trên lối gian tà; Tâm linh ô tội nầy đậm dường son, Nước trong dương gian khôn rửa sạch hồn;

Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài. Tôi gieo thân trong suối huyết vô nhai; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

TOP-chọn bài khác

(80) Người Bạn Tôi Yêu Mến (F)

Chúa với tôi thân mật, bên nhau khắng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng.

Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẻ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời.

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mời tối ban cho tôi niềm an ủi.

Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi. Ngài chẳng để tôi trơ trọi

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

Chúa giữ tôi đêm ngày tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái.

Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài.

(ĐK:) Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương, vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.

Người bạn tôi lưu luyến là Jêsus yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.

TOP-chọn bài khác

(81) Người Khách Lạ Ga-li-lê

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Ga-li-lê. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Ngài yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi tríu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chết thay tại đồi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương với dấu đăm bên mình Ngài bảo tôi vì con Ta chết thế. Bao gian ác chất chứa trong lòng bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố. Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Ga-li-lê. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta Mời người khách lạ xứ Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giê-Xu yêu thương dịu dàng nhân ái Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

TOP-chọn bài khác

(82) Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao (G)

Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.

Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con. Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.

Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao

Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.

Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con. Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.

Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao

TOP-chọn bài khác

(83) Nhìn Lên Cha Thánh (C)

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa. Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con tôn kính Cha. Con yêu mến Ngài mãi.

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Ngài.

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa. Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con tôn kính Cha. Con yêu mến Ngài mãi.

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Ngài.

TOP-chọn bài khác

(84) Quyền Trong Huyết

Tâm linh ai đương mong thoát gánh ác căn? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Tâm linh ai kia mong cho trắng quá tuyết không? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Do sông linh kia bao ô điểm rửa trắng trong, Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Ai mong dâng công cho Vua thánh Giê-xu ư? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu; Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giê-xu.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

TOP-chọn bài khác

(85) Shout To The Lord

My Jesus, my Saviour Lord there is none like You All of my days I want to praise The wonders of Your mighty love My comfort, my shelter Tower of refuge and strength Let every breath, all that I am Never cease to worship You Shout to the Lord All the Earth, let us sing Power and majesty Praise to the King Mountains bow down And the seas will roar At the sound of Your name I sing for joy at the work Of Your hand Forever I'll love You Forever I'll stand Nothing compares To the promise I have In You

TOP-chọn bài khác

(86) Ta Hi Sinh Vì Con Hết

Ta hi sinh vì con hết, Huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra từ nơi chết,

Chuộc tội đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, Phó chi cho ta, con ôi?

Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ, Ngôi ta sang trọng vô cùng, Nhưng ta vui lòng lâm thế,

Ðê hèn, buồn thảm, hư không; Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, Bỏ chi cho ta, con ôi?

Thương con ta chịu đau khổ, Trí con đâu kịp suy lường, Ðem con lên từ âm phủ,

Thân nầy chịu bao đau thương; Ta đã gánh hết vì con kia rồi, Gánh chi cho ta, con ôi?

Ta vui xa lìa thiên quốc, Giáng sinh đem đầy ơn hồng, Yêu thương, tha tội ban phước,

Hoàn toàn đều ban nhưng không; Ta phó hết bữu vật cho con rồi, Ðem chi cho ta, con ôi?

TOP-chọn bài khác

(87) Ta Theo Ý Chúa Chưa

Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Bao nhiêu tư lợi vì Giê-xu coi như lỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm trung ta thành đền thờ Giê-xu cai quản, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

TOP-chọn bài khác

(88) Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng (A)

Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lữa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, Làm tan hơi giá băng sương, Lửa sáng soi đêm trường.

Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt tâm linh, Ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, Lửa cháy soi thiên đình.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Đêm gió mưa, đêm gió mưa lò than tro lạnh, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy nhiệt thành.

Nguyền Thần Linh hà hơi gió trên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt hư vinh, lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình.

Đêm lắng sâu, mưa xuống mau làm tan tác dần, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được góp một phần.

Dù lòng tôi thật nhỏ bé cô đơn, Lòng hằng mong cháy to hơn, Lửa sáng luôn không tàn.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Tôi ước mơ, anh với tôi là viên than hồng, Xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần,

Để cùng nhau lửa thiêng cháy lên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ lửa bay lên tới thiên đàng, Lửa ngời sáng huy hoàng.

TOP-chọn bài khác

(89) Tôi biết chính Đấng tôi đang tin

1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay, Thật không phương thế phô bày, Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoang mê, Mà Christ đem huyết mua về.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

2. Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây, Mà tôi được cứu thể này, Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương, Thật tôi không thể am tường.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao, Rồi đây xảy đến thể nào, Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan, Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

4. Thật tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao, Làm cho nhân thế quay đầu, Chiếu ra Jê-sus từ Thánh Kinh đây, Và ban cho đức tin này.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

5. Thật tôi không biết ngày Chúa quang lâm, Hoặc khuya hay giữa ban ngày, Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên không trung gặp Ngài.

(ĐK) Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

TOP-chọn bài khác

(90) Tình Chúa Mãi Trong Tôi

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát.

Ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xiết bao vui mừng, xin dâng lòng đây mến yêu Ngài hoài.

Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị, và ngợi khen Giê-su con cất tiếng hát

Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thánh thiện, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài.

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

-----****------

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát.

Ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xiết bao vui mừng, xin dâng lòng đây mến yêu Ngài hoài.

Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị, và ngợi khen Giê-su con cất tiếng hát

Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thánh thiện, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài.

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, Trào dâng nói sao không nên lời.

Lòng vui sướng quá Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

TOP-chọn bài khác

(91) Tình Yêu Chúa

Này tình yêu thương cao cả sâu rộng, không văn tả được, không lưỡi nào phô;

Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng, sâu hơn hỏa ngục, lớn lao vô cùng.

Chúa đến chết thay, gánh vác hết tội, sinh trong thế gian khổ đau,

Thánh Chúa thứ tha ác tích xấu xa, ban ơn cứu chuộc giải hòa.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

Thời giờ qua đi, nhân thế thay dời, quân vương suy bại, quốc gia diệt vong;

Người đời kinh khiếp khi Chúa quang lâm, xin non rơi chận, tránh cơn lửa hừng.

Thánh Chúa xót thương, cứu rỗi đến cùng, thi ân cứu chuộc kẻ tin,

Chúa dẫn dắt ta đến nước sáng ngời, Thiên binh, thánh đồ ca tụng.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

Dù mực tràn tuôn như biển mênh mông, giấy trắng thay bằng cả khung trời cao;

Vào rừng thu cây thay viết ghi hoài, tất cả nhân loại cố công miệt mài;

Để tả thánh danh, bác ái thẳm sâu, không sao chép được hết đâu,

Thế giới chứa sao hết đức ái nhân, Giăng cao khắp mọi phương trời.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(92) Tình Yêu Thiên Chúa (Em)

Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sống yên vui bên Chúa Trời, Thời gian man mác êm trôi, nhưng người quên Chúa nên tội tràn nơi nơi.

Chúa đã hứa ban Con Ngài yêu dấu sinh nơi dương thế u sầu, huyết thánh đổ trên địa cầu để cứu bao người đang thương đau.

Rồi đêm đông ấy sương rơi, Con Trời đã tới dương gian mang kiếp người. Làm thân lữ khách đơn côi, trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi.

Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy đau thương hơn kiếp lưu đày. Chúa cũng chết thay nhân loại nơi ấy nhưng nào đâu ai hay.

Giờ đây Chúa đã giáng sinh, tha tội ta Chúa ban cho bao phước lành. Cùng nhau ca khúc Giáng Sinh, cho lòng tươi mới như bầu trời thanh thanh.

Hãy hát vang lên cho vượt qua núi cho bay cao vút mây trời. Đón Chúa giáng sinh hỡi người thế giới mau về đây chung vui.

TOP-chọn bài khác

(93) Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

[1] Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời. Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi

Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắt đinh: "Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh"

[chorus] Tâm linh tôi, yên ninh thay. Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay

[2] Vinh thay tư niệm nầy, thật tôi thỏa vui mực nào Christ xóa hết không lưu một tội nao

Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma, linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta

[chorus] Tâm linh tôi, yên ninh thay. Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay

[3] Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày, khi cuốn đám mây đen trên đời nay

Kèn trổi tiếng trên không, Giê-xu Christ tái lâm ngay linh hồn hát: "Yên ninh thay, bình an thay"

[chorus] Tâm linh tôi, yên ninh thay. Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay

TOP-chọn bài khác

(94) Tận Hiến Cho Chúa (D 4/4)

1. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi Tình nguyện hiến chính thân thể nầy Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

2. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Nầy đời sống tôi xin hiến Ngài; Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi, Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

3. Xin dâng hết thảy cho Jêsus tôi, Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài, Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui, Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây Hiến cả thảy cho Ngài

TOP-chọn bài khác

(95) Tạ Ơn Đấng Tạo Hóa

Khi bình minh đến sương còn phủ mờ nghe lời chim hót biết tôi còn trên đời

bên ngoài xôn xao lá hoa vui đón chào nhìn bầu trời xanh xanh lơ nên nên thơ ôi tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

Khi hoàng hôn xuống nắng phai úa dần lên đồi lộng gió với cây đàn bên mình

cung nhạc reo vui tiếng ca trong gió chiều vạn lời tạ ơn vang xa bao câu ca, với tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

Đêm về êm ái với lời ru trầm tiếng ru của sóng ngất ngây mọi tấm lòng

Trông về khơi xa ánh trăng trên biển vàng và muôn vì sao long lanh như trong tranh ôi tâm hồn xúc động

Xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền

TOP-chọn bài khác

(96) Tại Chốn Trận Tiền

Ðời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn, Dầu giao chiến còn trường kỳ, Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn;

Mặc áo giáp nịt gọn gàng, Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên rợp một vùng trời, Lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời;

Dầu địch quân mạnh bực nào, lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Nầy xin hỏi thật bạn đà ký tên gia nhập thập tự đoàn, Cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Giê-xu vẹn toàn?

Bạn theo tôi, nhập đội nầy, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến, Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

TOP-chọn bài khác

(97) Tay Chúa Nắm Tôi

1. Êm thay vui bấy chính chổ tôi dựa yên, Không đau thương nữa chẳng bóng quân thù xen;

Ôi Jê-sus tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy, Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

2. Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu. Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu;

Ngài rờ lòng nầy do cánh tay huyền bí, Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

3. Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang, Nhưng không xâm hãm nổi chổ tôi bình an;

Bao cơn tay ương tôi chẳng tổn hại chi. Thật bình an dưới cánh Jê-sus bất di.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

TOP-chọn bài khác

(98) Thánh Chúa Siêu Việt

Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ; Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, Suối róc rách reo, hòa tấu khúc ca êm đềm; Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết, Ðã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi; Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.Khi Vua lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán, Ðến tiếp rước tôi, về với Chúa trên thiên đàng; Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, Ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

TOP-chọn bài khác

(99) Thánh Chúa Thành Tín (C)

1. Giê-hô-va ôi sự thành tín Chúa rất lớn thay Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai, Giăng bủa trên không tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi; Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

3. Tâm tôi yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân Cha Chí Nhân luôn hiện diện dạy, khuyên, đưa dẫn Ngày nay sức mới suốt tương lai hi vọng rạng ngần Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần

Thánh Chúa thành tín dường nào Thánh Chúa thành tín biết bao Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

TOP-chọn bài khác

(100) Thánh Kinh Âm Nhạc

Ðương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn, Khi đau đớn như dòng nước cuốn,

Kia nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang, Lòng tươi sáng sầu não tiêu tan.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

Nghe văng vẳng: "Ta hằng ở với ngươi" Nghe lanh lánh: "Ngươi đừng bối rối"

Nương bên Ðấng ta toàn tín bấy lâu, Còn chi khiến lòng phải lo âu.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên: "Ai đang mỏi mê nầy hãy đến."

Anh đang rối ren ngày sắp đến ư? Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy, Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, Thánh kinh âm nhạc rất thanh cao.

TOP-chọn bài khác

(101) Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Giê-xu

Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu! Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi, Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày, Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu! Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay; Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng, Tâm thánh sạch ốm đau lành ngay.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài! Là thiết hữu của tôi từ lâu; Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ, Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Giê-xu, Giê-xu, tôi cậy Chúa thôi! Mong biết rõ Giê-xu càng thêm! Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

TOP-chọn bài khác

(102) Thêm Yêu Thương, Thêm Năng Lực (Gm)

Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết trái tim chân thành. Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả tâm thần.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả sức lực. Vì con yêu mến Ngài ....Là Cứu Chúa của con!

More love, more power, more of You in my life. More love, more power, more of You in my life.

And I will worship You with all of my heart And I will worship You with all of my mind

And I will worship You with all of my strength For You are my Lord! ... For You are my Lord!

Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm chính Chúa trong đời sống con.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết trái tim chân thành. Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả tâm thần.

Lạy Cha con xin hiến dâng hết tất cả sức lực. Vì con yêu mến Ngài ....Là Cứu Chúa của con!

TOP-chọn bài khác

(103) Thật Hạnh Vinh Thay

Thật hạnh vinh thay đi bên Ðấng mua chuộc tôi bởi huyết quí báu bấy, Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng nầy;

Trọn đời tôi luôn luôn vui vẻ thiên thượng vì Chúa ở với sớm tối, Ngợi khen Ðấng ban vinh hạnh đời sống tôi!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Thật hạnh vinh thay khi tăm tối tôi nhận biết có Cứu Chúa ở với, Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời;

Mừng thay khi không gian tươi sáng tưng bừng, tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh, Thật tôi ở trong Giê-xu đầy hiển vinh.

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Thật hạnh vinh thay khi tôi đến thiên đàng, đi với Chúa bước sáng láng, Chúa với tôi đi song song chổ bờ vàng;

Thật hạnh vinh cho tôi trong nước trên trời được sống với Chúa thỏa bấy, Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi. Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi; Ngài gìn chơn tôi đi trung chính, Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

TOP-chọn bài khác

(104) Thần Linh Của Chúa

Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.

Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.

Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa.

Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi,

Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao.

TOP-chọn bài khác

(105) Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hòng nghe reo vang, Và sự an ninh bất di do Giê-xu vui ban, Duy bước ngay trên con đường hẹp, Mong sống cho Giê-xu vui đẹp, Thì lòng bạn luôn khoan khoái nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Bước đi về thiên quốc dầu bạn gặp chặng long đong, Nhờ Ngài ban ơn đắc thắng trên thiên trình thong dong, Tuy mắt nay khôn trông Chân Thần, Nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn gần, Và lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

Hãy soi rạng danh Chúa trọn sanh hoạt bạn không thôi, Làm được chi cho Chúa; không nên quên phần làm tôi, Như có lương tâm thanh bạch rày, Ðem lắm sinh linh qui phục Ngài, Thì lòng bạn luôn khoan khoái nghe Chúa rung chuông hoài.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất câu nơi nao đêm hay ngày, Quyết cứ đưa Giê-xu theo rày, Thì lòng bạn luôn khoan khoái Nghe Chúa rung chuông hoài.

TOP-chọn bài khác

(106) Tin Cậy Vâng Lời

Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây, Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời;

Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, Nầy không bóng tối âm u, Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời;

Còn đâu thổn thức bơ thờ, Còn đâu khóc lóc nghi ngờ, Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Thần linh ấn chứng trong lòng, Cùng Giê-xu Christ giao thông, Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời;

Ngài sai khiến quyết vâng hoài, Dạ! tôi đây đang trông Ngài, Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

TOP-chọn bài khác

(107) Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Tinh binh Giê-xu tiến lên! Xung phong vào trận tuyến, Cờ thập tự Chúa Giê-xu, Phất lãnh đạo binh thiêng;

Kìa, Ðại tướng Christ trước ta, Thêm can đảm ta tiến; Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, Quyết xông pha trận tiền!

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

Như tinh binh anh dũng kia, Ta nay Hội Thánh Christ, Rập chơn noi dấu thánh xưa, Thẳng tiến cùng nhau đi;

Trong ta chỉ hiệp nhứt thân, Yêu thương lẫn tâm chí, Ðức tin, cậy trông, tín điều, Thảy chung nhau một lòng.

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

Ôi, muôn dân vui tiến mau, Tham gia đoàn tranh đấu, Ðồng thanh ta hát với nhau, Khúc khải hoàn hòa tâu;

Tôn vinh, chúc tụng, tán dương, Vua Giê-xu vạn tuế! Chúng ta cùng thiên sứ thường hát khúc hoan lạc hề.

Xông lên tinh binh Giê-xu! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

TOP-chọn bài khác

(108) Tinh Binh Thập Tự Mau Ðứng Lên

Nầy tinh binh của quân thập tự, Vâng lệnh trên mau đứng lên! Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài, Ra trận xông giáo lướt tên:

Dẹp tan quân thù ta cứ tiến, Trong Christ lãnh đạo tấn công; Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn, Christ làm Chân Chúa vô song.

Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, nghe kèn vang mau tiến sang! Tiền phong ta quyết không nao sờn, Ô ngày đắc thắng vinh quang:

Cùng nhau nương cậy Giê-xu Christ, Cương quyết đánh bại Sa-tan; Gặp gian nguy sẽ không nao lòng, Tin cậy ơn sức Chúa ban.

Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, Cơn giặc không lâu sẽ thôi; Ngày nay tranh chiến trên sa trường, Khải hoàn mai hát khắp nơi:

Kìa, ai thắng được mưu quỉ dữ, Sẽ lãnh kim miện ở trời, Cùng Vua vinh hiển trên thiên đàng, Cai trị vinh hiển muôn đời.

TOP-chọn bài khác

(109) Trông Mong Thiên Ân

[1] Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay, Ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây, Noi Thánh xưa, theo qui điều chung.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

[2] Bạn thân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài bình đất sạch trong, trống không, Tẩy thanh từ dòng huyết Jê-sus, Quì bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung, thành tâm dâng lên ngửa trông, Ngài rót xuống chứa chan thần năng.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

[3] Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, Ái tâm Ngài nào có đổi thay; Ngài ban luôn linh ân, linh năng cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây, Đầy dẫy tâm linh trong giờ đây.

[ĐK:] Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Đem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.

TOP-chọn bài khác

(110) Trời Cao Suy Tôn - All Heaven Declares (A)

Tiếng ca trời cao, dâng câu chúc tôn Ðấng sống khải hoàn

Chúa ôi đẹp thay! không ai xứng đáng tôn cao bằng Ngài

Ngài còn mãi mãi đời đời Là Chiên Con, Đấng trị vì.

Lạy Ngài con quyết một lòng thờ Chúa, Ðấng con yêu thương

All heaven declares the glory of the risen Lord.

Who can compare with the beauty of the Lord?

Forever He will be the Lamb upon the throne.

I gladly bow my knees and worship Him alone.

Chính con truyền rao, muôn câu chúc tôn Ðấng sống khải hoàn.

Chúa tôi chịu đau, đem ơn yêu thương đến muôn muôn người

Ngài còn mãi mãi đời đời Là Chiên Con, Đấng trị vì.

Lạy Ngài con quyết một lòng thờ Chúa, Ðấng con yêu thương

I will proclaim the glory of the risen Lord,

Who once was slain to reconcile all men to God.

Forever He will be the Lamb upon the throne.

I gladly bow my knees and worship Him alone.

TOP-chọn bài khác

(111) Trên Đường Emaus

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài, trong những kẻ nghèo đói.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài, trên đường về nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao công cùng đi.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài, khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, Mộng vàng tan mau nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, Về Em-mau, tiến bước theo ngay bên; Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

TOP-chọn bài khác

(112) Trên Cả Mọi Điều

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài Đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(113) Trong Tay Chúa (A)

1. Chìm ngập trong hôn mê bao năm, và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, khi tôi chưa quen chưa yêu mến Jêsus

Rồi khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên, trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau

ĐK: Ngài như tia nắng rạng lòa soi, tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ.

Rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

2. Chuyện tôi nghe qua bao câu ca, vì yêu tôi Chúa đã giáng thế, sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn

Ngài là Vua trên muôn muôn vua, lời Ngài phán sóng gió khép tiếng, nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa

ĐK: Ngài như tia nắng rạng lòa soi, tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ,

rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

3. Nầy bạn đang cô đơn lang thang, nhìn ngày tháng sóng bổ gió cuốn. Nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần

Trở về bên chân Jêsus ngay, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt, bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui

ĐK: Ngài như ánh sáng rọi đêm tối, Jêsus yêu ơi Chúa quá cao vời.

Và từ đây rồi mãi mãi, Tôn vinh Jêsus muôn đời không thôi

TOP-chọn bài khác

(114) Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

1. Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Giê-xu, Vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ? Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, Nhưng trong thế gian đây tìm được gì nay?

Nếu có thế gian mà thiếu Chúa trong tâm hồn, Sao cân xứng vinh hoa cuộc đời mê mãi? Các thú vui trong trần thế có đem so bằng, Ðôi giây phút an vui bình tịnh Chúa ban?

2. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, Trăm muôn kẻ yêu danh vọng lừng vang cả. Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến thiên hà, Linh đinh mãi trong thiên ngàn mịt mù xa.

Nếu có thế gian mà mất chính Vua thiên đàng, Xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quản, Thử hỏi cả thiên hạ có thấy nơi an bằng, Cho tôi núp khi ba đào lôi cuốn chăng?

3. Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, Ôi không có Giê-xu thật là mộng ảo! Tương lai đến nơi vô tận thâm thẳm đen mù, Ðau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn thu.

Có thể nay sanh hoạt thiếu Giê-xu Con Trời, Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi; Ðứng trước cảnh đen mờ có Giê-xu đâu nào, Ôi, không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao!

4. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, Ðây phương thuốc linh thiêng rịt lòng tan vỡ; Không gian ác chi Giê-xu không thể tha rày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sầu cay.

Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi, Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi, Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Giê-xu, Vui thay thỏa thay thân, hồn tôi phỉ phu.

TOP-chọn bài khác

(115) Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy G(3/4)

1. Nầy con yêu dấu! Bóng con giờ đâu Con lạc phương nào, bao ngày sương gió. Lòng Ta đau đón xót xa vì con. Ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn.

Rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng. Mắt lệ cố nhìn ven rừng ven suối. Mà sao xa vắng bóng con biệt tăm. Tim này tan nát, nhớ con muôn phần.

Rừng núi tiếng gió hú buồn sắt se lòng quá! Lời Ta kêu con như lạc mất trong rừng cây. Hỡi con yêu về với bầy! Ta vẫn chờ đợi con tháng ngày.

Biệt ly đau đớn. Mắt Ta lệ tuôn. Ðêm ngày héo mòn, trông vời muôn hướng. Lòng Ta thương nhớ, có bao giờ nguôi, Ôi nếu đôi nơi còn trong ngăn cách.

Nầy con yêu dấu! Hãy quay về đây, Nơi chuồng chiên này êm đềm ấm cúng. Về đây chung sống có Ta cạnh bên, Muôn đời sung sướng, Hỡi chiên xa bầy.

2. Lạy Cha nhân ái. Bước con về đây, Xa chuồng chiên Ngài con buồn tê tái. Ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an. Vui thú nhân gian, toàn đem cay đắng.

Ðường đi muôn lối, bước con lẻ loi. Phiêu bạc chân trời bao ngày đen tối. Lòng con tan nát, héo hon tả tơi. Ðau buồn trăm mối, nói sao nên lời.

Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa. Về đây ăn năn xin Ngài thứ tha tội xưa. Chúa yêu ơi! Từ vũng lầy, Con đã trở về đây với Ngài.

Lòng con sung sướng Chúa tha tội con. Ðâu còn lo buồn, đâu còn đau đớn. Ðồng xanh bát ngát, Chúa cho nghỉ yên, Bên những con chiên cùng bầy thân mến.

Ðược Ngài chăn dắt, biết bao là vui, Con nguyện muôn đời không rời xa Chúa. Lạy Cha nhân ái, bước con về đây. Con về vui sống với chiên trong bầy.

TOP-chọn bài khác

(116) Vững An

Xin giấu con nơi cánh tay Cha Che phủ con nhờ bóng Thiên Cha quyền năng

Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

Con ước nguyện nương náu Giê-xu Quyền năng Ngài Làm vững tin con cậy trông ...

Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con

TOP-chọn bài khác

(117) Vì Chúa Toàn Năng (C)

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Diệu vinh thay là Giêxu, Ngài thật đáng ngợi, cùng dâng lên đôi tay tôn thờ, Ngài là Vua Quyền Năng Chí Thánh

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài

Vì Chúa toàn năng

TOP-chọn bài khác

(118) Vì Jêsus Sống

1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần xót thương con người sống trong tuyệt vọng

Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình.

Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

TOP-chọn bài khác

(119) Vì Jesus Sống

Giữa thế gian mờ tối khắp nơi đầy dẫy lo âu cuộc đời, có Giê-xu Ngài đến xóa tan buồn chán sầu đau cuốn trôi.

Chính ở ngôi mộ trống Chúa Giê-xu sống dày đạp ma vương, Chúa sống vinh quang thái an nay tuôn tràn.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Giữa thế gian mờ tối, chiến tranh nghèo đói lăm le cuộc đời, vẫn bước đi lòng vững, bước đi bằng những tiếng ca rộn vang.

Chính Chúa đem bình an, khiến tâm hồn con đầy dẫy tiếng ca, Chúa đem tươi vui thấy trong tim bao người.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

(Vì Jesus Sống)

Giữa thế gian mờ tối khắp nơi đầy dẫy lo âu cuộc đời, có Giê-xu Ngài đến xóa tan buồn chán sầu đau cuốn trôi.

Chính ở ngôi mộ trống Chúa Giê-xu sống dày đạp ma vương, Chúa sống vinh quang thái an nay tuôn tràn.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Vì Giê-xu sống Ngài mang đến bao hy vọng lòng đầy mừng vui, ôi tôi có Giê-xu mãi rồi.

Vì Giê-xu sống, đời vinh hiển đang mong chờ ta, Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

Ngài hằng sống đây, Ngài đang sống trong tâm hồn con.

TOP-chọn bài khác

(120) Vầng Ðá Muôn Ðời

1. Xin núp trong vầng đá muôn đời, Vì tôi phải nứt ra Ngài ôi! Lòng mong suối huyết kia trào phun, Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn, Nên những linh dược chữa muôn tội, Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Bên gốc thập tự giá tôi quì, Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi: Nguyền ban áo phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi; Ðem ác tâm lại suối linh gội, Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

3. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian Ðặng bay đến nước chưa từng hay, Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây; Vầng đá muôn đời núp bởi tôi, Nguyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

TOP-chọn bài khác

(121) Vượt Trên Tất Cả (G)

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê

Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này

Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê

Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang, vì tội tôi.

TOP-chọn bài khác

(122) Vinh Quang Thiên Chúa

Ôi rạng ngời! Thiên nhan vinh quang ngàn đời. Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.

Ôi rạng ngời! Thiên vương uy danh ngàn đời. Tiếng ca dậy vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.

Lời suy tôn từ miền trần gian vang rền ngôi báu trên trời. Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Giê-xu là Vua Thánh.

Ôi rạng ngời! Vang danh Giê-xu ngàn đời. Các vua thờ tôn Đấng xưa đã chết hiển vinh phục sinh.TOP-chọn bài khác

(123) Vinh Quang Thuộc Chúa (G)

1. Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó con độc sanh

Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, để mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

2. Ồ! thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết, huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết

Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời.

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay

Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng, khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng.

ĐK: Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa

Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời

TOP-chọn bài khác

(124) Vinh Quang Trời (D)

Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần Sống với những thú vui quanh mình

Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời Thân bơ vơ không nơi nương nhờ

Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời Đời này dường bình minh sáng soi

Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê

Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa Tẩy thanh không còn đâu Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa

Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài Sống với những thú vui đêm ngày

Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương

Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi

Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời

Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan

Đời tôi hôm nay tươi sáng Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian

Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, Xa nơi đau thương lên thiên đàng;

Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội, Chúa khoác áo trắng phủ thân này;

Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, Lòng Ngài đời đời luôn xót thương,

Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm Mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ.

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm anh cứu khỏi bến mê

Tội anh Jêsus mang hết, nếp sống xưa Biến thay nên đẹp tươi Mau đến với Ngài lìa xa chốn trần tối tăm. Đêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi

TOP-chọn bài khác

(125) Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Nghe tiếng Jê-sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền;

Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao;

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài;

Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy, phục theo ý Chúa trọn đời nay.

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường, qua tử hà rồi lòng sẽ tường;

Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc giao.

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

TOP-chọn bài khác

(126) Xin Thần Linh Đến (Em)

Từ cõi lòng sâu thẳm. Con xin Thần Linh Chúa, hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.

Nguyện Thần Ngài tuôn đổ, làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.

Hỡi Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

Từ cõi lòng sâu thẳm. Con xin Thần Linh Chúa, hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.

Nguyện Thần Ngài tuôn đổ, làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.

Hỡi Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

TOP-chọn bài khác

(127) Yêu Là Khi

1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương;

Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn.

Vua Yêu Thương, Ngài đã đến với giòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù;

Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa, vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người.

2. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền;

Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời.

Vua Yêu Thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời;

Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.

TOP-chọn bài khác