HYVONG's PHOTO ALBUMS

2012


相簿 RSS 馈送 RSS Feed


Vietnamese Hope Baptist Church > 主页 > HYVONG's PHOTO ALBUMS > 2012

到现在有 1 个留言

1. On 2012å¹´02月21日, Hien Ly 写:

Hình ảnh các buổi sinh hoạt, thông công, picnic, Giáng sinh, tết Nguyên đán, các buổi cầu nguyện của HTTL HY VỌNG.
Nếu quý vị có chụp hình và muốn POST lên xin liên hệ các anh: Hiển, Đạt và Cường.

加入留言

名称:
电邮: (不可见)
URL:
输入 验证码 Code :
私人留言:
留言:
 

请勿按“贴出” 多于一次.


订阅留言 RSS Feed