Cảm ơn quí vị đã đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Mong quí vị tìm được bình an, và thỏa mãn khi tham quan trang web này.

Nếu ví quị có bất kỳ thắc mắc, hay góp ý nào, vui vui lòng liên lạc với chúng tôi qua trang web này hoặc qua thư từ và điện thoại.

Người gửi:
Email người gửi:
Gửi đến:
Chủ Đề:
Nội Dung: [F12] bật/tắt tiếng Việt


Liên Lạc
Mục Sư Quản Nhiệm
Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
Địa Chỉ:
15333 SE Baron Loop
Happy Valley, OR 97086    bản đồ
Điện Thoại:
(503) 709-3682 (Cell)


Nhà Thờ
Địa Chỉ:
2115 SE 148th Avenue
Portland, OR 97233    bản đồ

Hy Vọng's Listservs
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com