1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bài Giảng Nghe Nhiều Nhất
 Bí Quyết Cầu Nguyện Hiệu Quả (3397) 21/03/2010
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Thành Công Trong Hôn Nhân (3265) 11/08/2012
                MS Nghiêm Văn Hợp

 Tình Yêu Thiên Thượng (3140) 05/09/2004
                MS Đinh Thiên Tứ

 Đừng Sợ Chi (2799) 18/05/2008
                MS Đinh Thiên Tứ

 Tầm Quan Trọng Nhận Sự Đầy Dẫy Của Đức Thánh Linh (2628) 22/06/2008
                MS Võ Văn Lạc

 BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH (2624) 05/10/2008
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Gìn Giử Tấm Lòng (2575) 20/07/2008
                MS Mã Phúc Thạch

 Nói Tiếng Lạ (2426) 07/08/2011
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Người Nên Thánh (2308) 02/02/2003
                MS Lê Tự Cam

 Sống Và Chết (2221) 12/04/2009
                ông Nguyễn Hữu Ái

 Xây Lại Nhà Chúa (2165) 14/06/2009
                MS Phạm Toàn Ái

 Làm Sao Tôi Biết Tôi Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh? (2134) 08/03/2009
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Thương Kẻ Thù (2117) 05/04/2009
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Cầu Nguyện, Sức Mạnh Vô Biên (2113) 17/01/2010
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Làm cho người hòa thuận (2063) 26/01/2003
                MS Lê Tự Cam


Thống kê: 15 bài giảng nghe nhiều nhất có 37975 lượt nghe
Nghe Bài Giảng MS Phạm Toàn Ái
     Chương Trình Cá Nhân Chứng Đạo (1938) 17/06/2009


     Xây Lại Nhà Chúa (2166) 14/06/2009
Bookmark and Share


     Môn Đệ Hóa (1879) 13/06/2009

(MS Phạm Toàn Ái có 3 bài giảng và 5983 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trương Trí Hiền
     Chúa Trước Hay Trước Chúa (1883) 02/08/2010
     Sống Đức Tin (1873) 09/08/2009

(MS Trương Trí Hiền có 2 bài giảng và 3756 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Anh Lê Tự Cường (có 6 bài) [Xem tất cả]
     Gặp Chúa (84) 16/07/2017
     JOY (589) 27/12/2015
     Mạch Nước Mùa Xuân (1439) 04/08/2013
     Người Bạn Đồng Hành (1484) 05/08/2012
5 6
(Anh Lê Tự Cường có 6 bài giảng và 6894 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Xuân Đức
     Làm Việc Lớn Hơn Việc Chúa Làm (1835) 18/04/2010

(MS Nguyễn Xuân Đức có 1 bài giảng và 1835 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Pastor Mike Pinketon
     Truyền Lại Lòng Đam Mê (1699) 02/05/2010

(Pastor Mike Pinketon có 1 bài giảng và 1699 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trương Anh Tú
     Những Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời (1144) 16/03/2014
     Trông Đợi Và Tiếp Nhận Ơn Phước (1720) 12/09/2010

(MS Trương Anh Tú có 2 bài giảng và 2864 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Phạm Hồng Phú
     Tại Sao Chúng Ta Không Cứu Người (1903) 27/02/2011

(MS Phạm Hồng Phú có 1 bài giảng và 1903 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Văn Huệ
     Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (1815) 10/04/2011

(MS Nguyễn Văn Huệ có 1 bài giảng và 1815 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trịnh Dũng
     Tin Lành Quyền Năng (1857) 26/06/2011

(MS Trịnh Dũng có 1 bài giảng và 1857 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Bùi Thanh Nhàn
     Đường Lối Thưởng Phạt Của Đức Chúa Trời (1881) 24/07/2011

(MS Bùi Thanh Nhàn có 1 bài giảng và 1881 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Thầy Nguyễn Hồ Hải (có 8 bài) [Xem tất cả]
     Chữ Hiếu (86) 09/07/2017
     Sự Thật Mới (268) 01/01/2017
     Sự Chiến Thắng Kỳ Diệu (325) 17/07/2016
     Sự Kêu Gọi và Đáp Ứng (694) 12/04/2015
5 6 7 8
(Thầy Nguyễn Hồ Hải có 8 bài giảng và 6845 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng Giáo sĩ Pearl Corbin
     Ba Điều Cần Biết Khi Cầu Nguyện (1963) 02/04/2012
     Chiếm Cứ Cho Chúa (1571) 01/04/2012
     Chiến Trận Thuộc Linh (1585) 31/03/2012
     Sống Đời Sống Thánh Khiết (1503) 30/03/2012

(Giáo sĩ Pearl Corbin có 4 bài giảng và 6622 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nghiêm Văn Hợp
     Hiệp Một Ý Trong Chúa (135) 15/04/2017
     Thành Công Trong Hôn Nhân (3265) 11/08/2012

(MS Nghiêm Văn Hợp có 2 bài giảng và 3400 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Pastor Jim Visbeek
     Get It Straight, Give It Straight (1506) 07/10/2012

(Pastor Jim Visbeek có 1 bài giảng và 1506 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Tấn Cảnh
     Hiệp Nhất Để Phục Vụ Chúa (1587) 28/10/2012

(MS Nguyễn Tấn Cảnh có 1 bài giảng và 1587 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Võ Đình Chương
     Nhiệm Mạng Trọng Yếu (1509) 19/05/2013

(MS Võ Đình Chương có 1 bài giảng và 1509 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Lê Thành Chung (có 8 bài) [Xem tất cả]
     Sứ Mạng Chúa Giao (746) 31/05/2015
     Làm Môn Đệ Trung Tín (Aloha) (997) 18/05/2014
     Tiếng Gọi (1075) 23/05/2014
     Được Sắm Sẵn Cho Một Mục Đích (1122) 18/05/2014
5 6 7 8
(MS Lê Thành Chung có 8 bài giảng và 8606 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng Converge Viet HDBL 2014
     Pastor Doug Fagerstrom (Bế mạc) (912) 29/06/2014
     Pastor Dan Peterson (tối thứ Bảy) (957) 28/26/2014
     Let (890) 28/06/2014
     Fire; Good News (Pastor Steve Welling) (904) 28/06/2014

(Converge Viet HDBL 2014 có 4 bài giảng và 3663 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Võ Minh Tân
     Nước Đắng Thành Nước Ngọt (696) 28/06/2015
     Hãy Nhướng Mắt Lên (997) 28/09/2014

(MS Võ Minh Tân có 2 bài giảng và 1693 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Thỉ
     Tôi Thờ Phượng Chúa (954) 19/10/2014

(MS Nguyễn Thỉ có 1 bài giảng và 954 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Ngọc Anh
     Bạn Có Giá Trị Trong Chúa (919) 30/11/2014

(MS Nguyễn Ngọc Anh có 1 bài giảng và 919 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Hồ Dũng
     Thương Khó 2016 - Cái Chết Đã Được Định Trước (445) 26/03/2016
     Đam Mê Chúa (714) 05/07/2015

(MS Nguyễn Hồ Dũng có 2 bài giảng và 1159 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng HĐBL Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada 2015 (có 7 bài) [Xem tất cả]
     Bài 7 (703) 07/09/2015
     Bài 3 (Ca Nhạc Thánh) (706) 06/09/2015
     Bài 6 (560) 06/09/2015
     Bài 5 (Hôn Nhân Gia Đình) (639) 06/09/2015
5 6 7
(HĐBL Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada 2015 có 7 bài giảng và 4661 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Phạm Thanh Duy
     Kinh Nghiệm Quyền Năng Đổi Mới (393) 15/05/2016

(MS Phạm Thanh Duy có 1 bài giảng và 393 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Thanh Minh
     Từ Ngày Đó (313) 11/09/2016

(MS Nguyễn Thanh Minh có 1 bài giảng và 313 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Mã Phúc Thanh Tươi
     Bước Theo Thánh Linh (126) 04/06/2017

(MS Mã Phúc Thanh Tươi có 1 bài giảng và 126 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Ngọc Sơn
     Đôi Lời Khích Lệ (111) 25/06/2017

(MS Nguyễn Ngọc Sơn có 1 bài giảng và 111 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Hữu Hiền
     Nước Sống (72) 27/08/2017

(MS Nguyễn Hữu Hiền có 1 bài giảng và 72 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Quốc Thái (có 416 bài) [Xem tất cả]
     Đếm Phước Chúa Ban (10) 19/11/2017
     Tạ Ơn Chúa (34) 12/11/2017
     Hủy Diệt (38) 05/11/2017
     Lợi Ích Lớn (42) 29/10/2017
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
(MS Nguyễn Quốc Thái có 416 bài giảng và 526608 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Lê Tự Cam (có 8 bài) [Xem tất cả]
     Đối Với Người Nghèo Khó (47) 15/10/2017
     Hôn Nhân Đồng Tính (883) 12/07/2015
     Tái Sanh (1069) 13/07/2014
     Lời Hứa Quan Trọng Nhất Của Đức Chúa Trời (1506) 03/11/2013
5 6 7 8
(MS Lê Tự Cam có 8 bài giảng và 11458 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Đinh Thiên Tứ
     Đừng Sợ Chi (2799) 18/05/2008
     Tình Yêu Thiên Thượng (3140) 05/09/2004

(MS Đinh Thiên Tứ có 2 bài giảng và 5939 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng , bài làm chứng của con cái Chúa HV
     Tạ Ơn Chúa 2016 (285) 20/11/2016
     Bước Theo Thánh Linh (1003) 14/09/2014
     Bày tỏ lòng hiếu kính đến NGƯỜI MẸ (2055) 11/05/2008

(, bài làm chứng của con cái Chúa HV có 3 bài giảng và 3343 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Võ Văn Lạc
     Tầm Quan Trọng Nhận Sự Đầy Dẫy Của Đức Thánh Linh (2628) 22/06/2008

(MS Võ Văn Lạc có 1 bài giảng và 2628 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Mã Phúc Thạch
     Gìn Giử Tấm Lòng (2575) 20/07/2008

(MS Mã Phúc Thạch có 1 bài giảng và 2575 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên (có 10 bài) [Xem tất cả]
     Yên Nghỉ (336) 10/07/2016
     All American Breakfast (904) 28/12/2014
     Trong Tay Có Gì? (1424) 10/08/2013
     Nhìn Lui Để Đi Tới (phần 2) (1399) 06/01/2013
5 6 7 8 9 10
(Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên có 10 bài giảng và 14826 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng ông Nguyễn Hữu Ái
     Sống Và Chết (2221) 12/04/2009

(ông Nguyễn Hữu Ái có 1 bài giảng và 2221 lượt nghe)


Thống kê:
Diễn giả: 36
Tổng số bài giảng: 508
Tổng số lượt nghe 644224
Xây Lại Nhà Chúa 20/11-21:36 * Bí Quyết Cầu Nguyện Hiệu Quả 20/11-21:35 * Người Nên Thánh 20/11-21:35 * Làm Sao Tôi Biết Tôi Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh? 20/11-21:35 * Tầm Quan Trọng Nhận Sự Đầy Dẫy Của Đức Thánh Linh 20/11-21:35 * Cầu Nguyện, Sức Mạnh Vô Biên 20/11-21:35 * Gìn Giử Tấm Lòng 20/11-21:34 * Đừng Sợ Chi 20/11-21:34 * Thành Công Trong Hôn Nhân 20/11-21:34 * Thương Kẻ Thù 20/11-21:34 * Sống Đức Tin 20/11-21:34 * Sống Và Chết 20/11-21:33 * BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH 20/11-21:33 * Chiến Trận Thuộc Linh 20/11-21:33 * Đời Sống Giá Trị 20/11-21:33 * Nhiệm Mạng Trọng Yếu 20/11-21:33 * Chúa (Tiếp theo) 20/11-21:32 * Khách Quý 20/11-21:32 * Sự Thật Mới 20/11-21:32 * Làm Việc Lớn Hơn Việc Chúa Làm 20/11-21:32 * Góp Phần Chiến Thắng 20/11-21:31 * Chúa Lớn Cỡ Nào? 20/11-21:31 * Titanic (tiếp) 20/11-21:31 * Đức Chúa Trời Quyền Lực Vô Biên 20/11-21:31 * Bạn Có Giá Trị Trong Chúa 20/11-21:30 * Thắng Ma Quỷ 20/11-21:30 * Cầu Nguyện, Sức Mạnh Vô Biên 20/11-21:30 * Bản Chất Của Đức Chúa Trời 20/11-21:30 * Thương Kẻ Thù 20/11-21:30 * Kết Quả 20/11-21:30 *
Hôm nay có 570 lượt nghe
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com