1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Bài Giảng Nghe Nhiều Nhất
 Bí Quyết Cầu Nguyện Hiệu Quả (3602) 21/03/2010
                MS Nguyễn Quốc Thái

 Thành Công Trong Hôn Nhân (3504) 11/08/2012
                MS Nghiêm Văn Hợp

 Tình Yêu Thiên Thượng (3307) 05/09/2004
                MS Đinh Thiên Tứ

 Đừng Sợ Chi (2952) 18/05/2008
                MS Đinh Thiên Tứ

 BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH (2801) 05/10/2008
                MS Nguyễn Quốc Thái


Thống kê: 5 bài giảng nghe nhiều nhất có 16166 lượt nghe
Nghe Bài Giảng MS Võ Minh Tân
     Nước Đắng Thành Nước Ngọt (858) 28/06/2015


     Hãy Nhướng Mắt Lên (1112) 28/09/2014(MS Võ Minh Tân có 2 bài giảng và 1970 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Thỉ
     Tôi Thờ Phượng Chúa (1092) 19/10/2014

(MS Nguyễn Thỉ có 1 bài giảng và 1092 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Ngọc Anh
     Bạn Có Giá Trị Trong Chúa (1097) 30/11/2014

(MS Nguyễn Ngọc Anh có 1 bài giảng và 1097 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Hồ Dũng
     Thương Khó 2016 - Cái Chết Đã Được Định Trước (580) 26/03/2016
     Đam Mê Chúa (863) 05/07/2015

(MS Nguyễn Hồ Dũng có 2 bài giảng và 1443 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng HĐBL Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada 2015 (có 7 bài) [Xem tất cả]
     Bài 7 (864) 07/09/2015
     Bài 3 (Ca Nhạc Thánh) (840) 06/09/2015
     Bài 6 (681) 06/09/2015
     Bài 5 (Hôn Nhân Gia Đình) (755) 06/09/2015
5 6 7
(HĐBL Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada 2015 có 7 bài giảng và 5626 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Phạm Thanh Duy
     Kinh Nghiệm Quyền Năng Đổi Mới (519) 15/05/2016

(MS Phạm Thanh Duy có 1 bài giảng và 519 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Thanh Minh
     Từ Ngày Đó (489) 11/09/2016

(MS Nguyễn Thanh Minh có 1 bài giảng và 489 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Mã Phúc Thanh Tươi
     Bước Theo Thánh Linh (267) 04/06/2017

(MS Mã Phúc Thanh Tươi có 1 bài giảng và 267 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Ngọc Sơn
     Đôi Lời Khích Lệ (181) 25/06/2017

(MS Nguyễn Ngọc Sơn có 1 bài giảng và 181 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Hữu Hiền
     Nước Sống (129) 27/08/2017

(MS Nguyễn Hữu Hiền có 1 bài giảng và 129 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Thầy Ông Đắc Thiên Thọ
     Hành Trình Đức Tin (63) 04/03/2018

(Thầy Ông Đắc Thiên Thọ có 1 bài giảng và 63 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Quốc Thái (có 435 bài) [Xem tất cả]
     Liên Kết (23) 15/04/2018
     Giàu Có Nơi Chúa (38) 08/04/2018
     Phép Lạ (Phục Sinh 2018) (68) 01/04/2018
     Hai Lời Phán Kỳ Diệu Của Chúa (Thương khó 2018) (49) 31/03/2018
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
(MS Nguyễn Quốc Thái có 435 bài giảng và 593721 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Lê Tự Cam (có 8 bài) [Xem tất cả]
     Đối Với Người Nghèo Khó (149) 15/10/2017
     Hôn Nhân Đồng Tính (1057) 12/07/2015
     Tái Sanh (1205) 13/07/2014
     Lời Hứa Quan Trọng Nhất Của Đức Chúa Trời (1650) 03/11/2013
5 6 7 8
(MS Lê Tự Cam có 8 bài giảng và 12624 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Đinh Thiên Tứ
     Đừng Sợ Chi (2952) 18/05/2008
     Tình Yêu Thiên Thượng (3307) 05/09/2004

(MS Đinh Thiên Tứ có 2 bài giảng và 6259 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng , bài làm chứng của con cái Chúa HV
     Tạ Ơn Chúa 2016 (442) 20/11/2016
     Bước Theo Thánh Linh (1147) 14/09/2014
     Bày tỏ lòng hiếu kính đến NGƯỜI MẸ (2250) 11/05/2008

(, bài làm chứng của con cái Chúa HV có 3 bài giảng và 3839 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Võ Văn Lạc
     Tầm Quan Trọng Nhận Sự Đầy Dẫy Của Đức Thánh Linh (2762) 22/06/2008

(MS Võ Văn Lạc có 1 bài giảng và 2762 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Mã Phúc Thạch
     Gìn Giử Tấm Lòng (2709) 20/07/2008

(MS Mã Phúc Thạch có 1 bài giảng và 2709 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên (có 11 bài) [Xem tất cả]
     Bí Mật Chung (147) 17/12/2017
     Yên Nghỉ (485) 10/07/2016
     All American Breakfast (1091) 28/12/2014
     Trong Tay Có Gì? (1602) 10/08/2013
5 6 7 8 9 10 11
(Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên có 11 bài giảng và 16635 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng ông Nguyễn Hữu Ái
     Sống Và Chết (2416) 12/04/2009

(ông Nguyễn Hữu Ái có 1 bài giảng và 2416 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Phạm Toàn Ái
     Chương Trình Cá Nhân Chứng Đạo (2082) 17/06/2009
     Xây Lại Nhà Chúa (2325) 14/06/2009
     Môn Đệ Hóa (2030) 13/06/2009

(MS Phạm Toàn Ái có 3 bài giảng và 6437 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trương Trí Hiền
     Chúa Trước Hay Trước Chúa (2046) 02/08/2010
     Sống Đức Tin (1995) 09/08/2009

(MS Trương Trí Hiền có 2 bài giảng và 4041 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Anh Lê Tự Cường (có 7 bài) [Xem tất cả]
     Lạc Mất Chúa (166) 31/12/2017
     Gặp Chúa (201) 16/07/2017
     JOY (750) 27/12/2015
     Mạch Nước Mùa Xuân (1618) 04/08/2013
5 6 7
(Anh Lê Tự Cường có 7 bài giảng và 7988 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Xuân Đức
     Làm Việc Lớn Hơn Việc Chúa Làm (1992) 18/04/2010

(MS Nguyễn Xuân Đức có 1 bài giảng và 1992 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Pastor Mike Pinketon
     Truyền Lại Lòng Đam Mê (1831) 02/05/2010

(Pastor Mike Pinketon có 1 bài giảng và 1831 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trương Anh Tú
     Những Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời (1296) 16/03/2014
     Trông Đợi Và Tiếp Nhận Ơn Phước (1854) 12/09/2010

(MS Trương Anh Tú có 2 bài giảng và 3150 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Phạm Hồng Phú
     Tại Sao Chúng Ta Không Cứu Người (2055) 27/02/2011

(MS Phạm Hồng Phú có 1 bài giảng và 2055 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Văn Huệ
     Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (1961) 10/04/2011

(MS Nguyễn Văn Huệ có 1 bài giảng và 1961 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Trịnh Dũng
     Tin Lành Quyền Năng (2009) 26/06/2011

(MS Trịnh Dũng có 1 bài giảng và 2009 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Bùi Thanh Nhàn
     Đường Lối Thưởng Phạt Của Đức Chúa Trời (2038) 24/07/2011

(MS Bùi Thanh Nhàn có 1 bài giảng và 2038 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Thầy Nguyễn Hồ Hải (có 9 bài) [Xem tất cả]
     Vì Chúa Muốn (59) 18/03/2018
     Chữ Hiếu (203) 09/07/2017
     Sự Thật Mới (425) 01/01/2017
     Sự Chiến Thắng Kỳ Diệu (486) 17/07/2016
5 6 7 8 9
(Thầy Nguyễn Hồ Hải có 9 bài giảng và 8141 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng Giáo sĩ Pearl Corbin
     Ba Điều Cần Biết Khi Cầu Nguyện (2133) 02/04/2012
     Chiếm Cứ Cho Chúa (1745) 01/04/2012
     Chiến Trận Thuộc Linh (1755) 31/03/2012
     Sống Đời Sống Thánh Khiết (1664) 30/03/2012

(Giáo sĩ Pearl Corbin có 4 bài giảng và 7297 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nghiêm Văn Hợp
     Hiệp Một Ý Trong Chúa (234) 15/04/2017
     Thành Công Trong Hôn Nhân (3504) 11/08/2012

(MS Nghiêm Văn Hợp có 2 bài giảng và 3738 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng Pastor Jim Visbeek
     Get It Straight, Give It Straight (1676) 07/10/2012

(Pastor Jim Visbeek có 1 bài giảng và 1676 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Tấn Cảnh
     Hiệp Nhất Để Phục Vụ Chúa (1764) 28/10/2012

(MS Nguyễn Tấn Cảnh có 1 bài giảng và 1764 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Võ Đình Chương
     Nhiệm Mạng Trọng Yếu (1683) 19/05/2013

(MS Võ Đình Chương có 1 bài giảng và 1683 lượt nghe)


Nghe Bài Giảng MS Lê Thành Chung (có 8 bài) [Xem tất cả]
     Sứ Mạng Chúa Giao (922) 31/05/2015
     Làm Môn Đệ Trung Tín (Aloha) (1100) 18/05/2014
     Tiếng Gọi (1244) 23/05/2014
     Được Sắm Sẵn Cho Một Mục Đích (1284) 18/05/2014
5 6 7 8
(MS Lê Thành Chung có 8 bài giảng và 9837 lượt nghe) [Xem tất cả]Nghe Bài Giảng Converge Viet HDBL 2014
     Pastor Doug Fagerstrom (Bế mạc) (1048) 29/06/2014
     Pastor Dan Peterson (tối thứ Bảy) (1105) 28/26/2014
     Let (1024) 28/06/2014
     Fire; Good News (Pastor Steve Welling) (1050) 28/06/2014

(Converge Viet HDBL 2014 có 4 bài giảng và 4227 lượt nghe)


Thống kê:
Diễn giả: 37
Tổng số bài giảng: 531
Tổng số lượt nghe 725706
Hãy Nhướng Mắt Lên 22/04-08:19 * Được Chúa Ban Phước (6/2015) 22/04-08:18 * Phép Lạ (Phục Sinh 2018) 22/04-08:08 * Lẽ Thật 22/04-07:57 * Ca-na-an 22/04-07:54 * Điều Kiện 22/04-07:52 * Kinh Nghiệm Phép Lạ 22/04-07:51 * Quyết định đầu năm 22/04-07:51 * Làm Theo 22/04-07:50 * Bình An (Phần 2) 22/04-07:33 * Biết Ý Chúa 22/04-07:33 * Vui Mừng Trong Chúa 22/04-07:33 * Khẩn Cấp 22/04-07:22 * Được Lành Bịnh 22/04-07:16 * Tạ Ơn Chúa 22/04-07:16 * Ma-ri 22/04-07:15 * Vui Mừng và Khoẻ Mạnh 22/04-07:15 * Phước Hạnh Không Thể Tả Cho Người Nhu Mì 22/04-07:15 * Thiên Sứ 22/04-06:58 * Sống Sung Mãn (Phần 2) 22/04-06:20 * Tôi Muốn Sống Ở Đâu? 22/04-06:20 * Gìn Giử Tấm Lòng 22/04-06:20 * Quyết định đầu năm 22/04-05:57 * Kinh Nghiệm Phép Lạ 22/04-05:35 * Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh 22/04-05:35 * Được Chúa Chữa Lành 22/04-05:30 * Khi Bị Hôn 22/04-05:00 * Đức Chúa Trời Quyền Lực Vô Biên 22/04-04:23 * Đời Sống Hơn Cả Tuyệt Vời 22/04-04:23 * Đạt Được Mục Đích 22/04-04:23 *
Hôm nay có 62 lượt nghe
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com